Sari la conținut

Penteleu (sit SCI)

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Penteleu
Sit de Importanță Comunitară (SCI)
Imagine din sit
Imagine din sit
Harta locului unde se află Penteleu Sit de Importanță Comunitară (SCI)
alt=Harta locului unde se află Penteleu Sit de Importanță Comunitară (SCI)
Localizarea sitului pe harta țării
PozițiaJudețul Buzău
 România
Cel mai apropiat orașNehoiu
Coordonate45°37′15″N 26°23′26″E () / 45.62083°N 26.39056°E[1]
Suprafață11.268 ha
BioregiuneAlpină
Înființare2007
AdministratorC.J.Buzău[2]
Cod Natura 2000ROSCI0190
Websitepenteleu.ro

Penteleu este un sit de importanță comunitară (SCI) desemnat în scopul protejării biodiversității și menținerii într-o stare de conservare favorabilă a florei spontane și faunei sălbatice, precum și a unor habitate naturale de interes comunitar aflate în arealul zonei protejate. Acesta este situat în sud-estul României, pe teritoriul județului Buzău[3].

Localizare[modificare | modificare sursă]

Aria naturală se întinde în partea nord-vestică a județului Buzău (la limita de graniță cu județul Covasna), pe teritoriul administrativ al comunei Gura Teghii[4].

Descriere[modificare | modificare sursă]

Aria protejată Penteleu reprezintă o zonă naturală (păduri de foioase, păduri de conifere, păduri în amestec, păduri în tranziție, pășuni, pajiști naturale și stepe) încadrată în bioregiunea alpină a Carpaților de Curbură (aparținând lanțului carpatic al Orientalilor).

Zona a fost declarată sit de importanță comunitară prin Ordinul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile Nr.1964 din 13 decembrie 2007 (privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România)[5] și se întinde pe o suprafață de 11.268 hectare. Situl este încadrat între râurile Bâsca Mare și Bâsca Mică și a fost creat în scopul protejării biodiversității și menținerii într-o stare de conservare favorabilă a florei și faunei sălbatice, precum și a habitatelor de interes comunitar.

Biodiversitate[modificare | modificare sursă]

Situl Penteleu prezintă o arie naturală cu o diversitate floristică și faunistică ridicată, exprimată atât la nivel de specii cât și la nivel de ecosisteme terestre[6].

Habitate[modificare | modificare sursă]

În arealul sitului au fost identificate șapte tipuri de habitate naturale; astfel: Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea); Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin; Tufărișuri alpine și boreale și Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane.

Floră[modificare | modificare sursă]

Flora are în componență o gamă diversă de arbori (molid, fag, stejar, carpen, mesteacăn), arbusti (alun, soc, cătină mică din specia Myricaria germanica, afin, zmeur, mur, măceș), ierburi și flori.

Crucea voinicului (Hepatica transsilvanica)

La nivelul ierburilor sunt întâlnite mai multe rarități floristice protejate prin Directiva Consiliului European 92/43/CE din 21 mai 1992 (privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică)[7] sau endemice pentru această zonă a Carpaților de Curbură.

Specii de flori și ierburi: clopoțelul de munte (Campanula serrata)[8], omag galben (Aconitum anthora), leurdă (Allium ursinum), căpșunică (Cephalanthera rubra), crucea voinicului (Hepatica transsilvanica), buzișor (Corallorhiza trifida), orhidee albă (Dactylorhiza sambucina), garofiță albă de stânci (Dianthus spiculifolius), mlăștiniță (Epipactis helleborine), alior (Euphorbia amygdaloides), vinariță (Galium odoratum), fratele-priboiului (Geranium sylvaticum), orhidee (cu specii de: Neottia nidus-avis, Dactylorhiza cordigera, Goodyera repens, Coeloglossum viride, Epipogium aphyllum, Gymnadenia conopsea, Orchis laxiflora ), coada șoricelului (Achillea oxyloba ssp. schurii), piperul-lupului (Asarum europaeum), garofiță (Dianthus carthusianorum), roua cerului (Drosera rotundifolia), frag (Fragaria vesca), drobiță (Genista tinctoria), săbiuță (Gladiolus imbricatus), buhai (Listera ovata), buhăieș (Listera cordata), brei (Mercurialis perennis), lăcrimiță (Maianthemum bifolium), sângele voinicului (Nigritella nigra și Nigritella rubra), limba-șarpelui (Ophioglossum vulgatum), poroinic (Orchis ustulata), untul-vacii (Orchis morio), ploșnițoasă (Orchis coriophora), ferigă de câmp (Pteridium aquilinum), piciorul-cocoșului (Ranunculus carpaticus), gușa-porumbelului (Silene nutans), precum și două specie rare de mușchi (Drepanocladus vernicosus și Dicranum viride)[9].

Faună[modificare | modificare sursă]

Fauna sitului este una bogată și variată în specii de mamifere, păsări (pitulice sfârâietoare, ieruncă, pițigoiul de munte, muscarul mic, muscarul negru, porumbelul gulerat, potârniche, gaiță, graur), reptile, amfibieni, pești (mreană vânătă, zglăvoacă) și insecte (fluture-tigru, croitorul de fag, croitorul albastru, țânțarul de frunză); dintre care unele protejate prin aceeași Directivă a Consiliului European (anexa I-a) 92/43/CE (privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică)[7] sau aflate pe lista roșie a IUCN.

Mamifere cu specii de: urs brun (Ursus arctos)[10], cerb (Cervus elaphus), căprioară (Capreolus capreolus), mistreț (Sus scrofa)[11], lup cenușiu (Canis lupus)[12], vulpe roșcată (Vulpes vulpes), râs eurasiatic (Lynx lynx)[13], pisică sălbatică (Felis silvestris)[14], jder de copac (Martes martes)[15], veveriță ('Sciurus carolinensis) sau pârșul de alun (Muscardinus avellanarius).

Reptile și amfibieni: șarpele de alun (Coronella austriaca), șopârla de ziduri (Podarcis muralis), șopârla de munte (Lacerta vivipara), ivorașul-cu-burta-galbenă (Bombina variegata)[16], salamandra carpatică (Triturus montandoni)[17], tritonul cu creastă (Triturus cristatus)[18], brotacul-verde-de-copac (Hyla arborea), broasca-roșie-de-pădure (Rana dalmatina), broasca râioasă verde (Bufo viridis), broasca de pământ (Pelobates fuscus) [19].

Căi de acces[modificare | modificare sursă]

Monumente și atracții turistice[modificare | modificare sursă]

În vecinătatea sitului se află câteva obiective de interes istoric, cultural și turistic; astfel:

Lacul Siriu

Vezi și[modificare | modificare sursă]

Note[modificare | modificare sursă]

 1. ^ Eunis.eea.europa.eu - Penteleu - Sit de importanță comunitară (coordonate); accesat la 20 iunie 2014
 2. ^ Regulamentul pentru exercitarea custodiei Sitului de Importanță Comunitară - Penteleu; accesat la 20 iunie 2014
 3. ^ Protectedplanet.net - Penteleu Site of Community Importance (Habitats Directive); accesat la 20 iunie 2014
 4. ^ Lista siturilor de importanță comunitară (suprafețe și unități administrativ-teritoriale în care este localizat situl) Arhivat în , la Wayback Machine.; accesat la 20 iunie 2014
 5. ^ Ordinul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile Nr.1964 din 13 decembrie 2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 și 98 bis din 7 februarie 2008, accesat la 20 iunie 2014
 6. ^ Mmediu.ro - Tipuri de habitate naturale a căror conservare necesită declararea ariilor speciale de conservare Arhivat în , la Wayback Machine.; accesat la 21 iunie 2014
 7. ^ a b Directiva Consiliului European 92/43/CE din 21 mai 1992, privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică, accesat la 21 iunie 2014
 8. ^ Iucnredlist.org - The IUCN Red List of Threatened Species - Campanula serrata; accesat la 21 iunie 2014
 9. ^ Natura2000.eea.europa.eu - Penteleu; accesat la 20 iunie 2014
 10. ^ Iucnredlist.org - The IUCN Red List of Threatened Species - Ursus arctos; accesat la 21 iunie 2014
 11. ^ Iucnredlist.org - The IUCN Red List of Threatened Species - Sus scrofa; accesat la 21 iunie 2014
 12. ^ Iucnredlist.org - The IUCN Red List of Threatened Species - Canis lupus; accesat la 21 iunie 2014
 13. ^ Iucnredlist.org - The IUCN Red List of Threatened Species - Lynx lynx; accesat la 21 iunie 2014
 14. ^ Iucnredlist.org - The IUCN Red List of Threatened Species - Felis silvestris; accesat la 21 iunie 2014
 15. ^ Iucnredlist.org - The IUCN Red List of Threatened Species - Martes martes
 16. ^ Iucnredlist.org - The IUCN Red List of Threatened Species - Bombina variegata; accesat la 21 iunie 2014
 17. ^ Iucnredlist.org - The IUCN Red List of Threatened Species - Triturus montandoni; accesat la 21 iunie 2014
 18. ^ The IUCN Red List of Threatened Species - Triturus cristatus; accesat la 21 iunie 2014
 19. ^ Natura2000.mmediu.ro - Penteleu - Sit de importanță comunitară Arhivat în , la Wayback Machine.; accesat la 20 iunie 2014

Legături externe[modificare | modificare sursă]

Reportaj