Sari la conținut

Oltenița – Mostiștea - Chiciu

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Oltenița – Mostiștea - Chiciu
Sit de Importanță Comunitară (SCI)
Harta locului unde se află Oltenița – Mostiștea - Chiciu Sit de Importanță Comunitară (SCI)
alt=Harta locului unde se află Oltenița – Mostiștea - Chiciu Sit de Importanță Comunitară (SCI)
Localizarea sitului pe harta țării
PozițiaJudețul Călărași
 România
Cel mai apropiat orașOltenița
Coordonate44°13′09″N 26°54′42″E () / 44.21917°N 26.91167°E[1]
Suprafață11.540 ha
BioregiuneStepică
Înființare2007
Cod Natura 2000ROSCI0131

Oltenița – Mostiștea - Chiciu este un sit de importanță comunitară (SCI) desemnat în scopul protejării biodiversității și menținerii într-o stare de conservare favorabilă a florei spontane și faunei sălbatice, precum și a habitatelor naturale de interes comunitar aflate în arealul zonei protejate. Acesta este situat în sud-estul României, pe teritoriul administrativ al județului Călărași.

Aria naturală se află în partea central-sudică a județului Călărași, pe teritoriul administrativ al comunelor Alexandru Odobescu, Chiselet, Ciocănești, Cuza Vodă, Dorobanțu, Frăsinet, Grădiștea, Independența, Mânăstirea, Spanțov, Ulmu, Valea Argovei și al orașului Oltenița[2] și este străbătută drumului național DN31, care leagă municipiul Oltenița de localitatea Cuza Vodă[3].

Zona a fost declarată sit de importanță comunitară prin Ordinul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile Nr.1964 din 13 decembrie 2007 (privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România)[4] și se întinde pe o suprafață de 11.540 hectare[5].

Planul de management a fost aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr.908 din 2023[6] privind aprobarea Planului de management al siturilor Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița—Mostiștea—Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), ROSPA0021 Ciocănești—Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălățui, ROSPA0105 Valea Mostiștea, ROSPA 0136 Oltenița—Ulmeni[7] ca urmare a Proiectului MySMIS 102123[8]

Situl reprezintă o zonă (de câmpie în lunca Dunării) cu râuri, lacuri, pășuni, pajiști naturale, stepe, păduri de foioase, păduri în tranziție și terenuri arabile (încadrată în bioregiunea stepică, în sudul Câmpiei Bărăganului); ce conservă habitate naturale de tip: Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din Littorelletea uniflorae și Isoëto-Nanojuncetea; Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition; Râuri cu maluri nămoloase cu vegetație de Chenopodion rubri și Bidention și Pajiști de altitudine joasă (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis)[9] și protejează specii rare de mamifere, reptile, amfibieni și pești[10].

Vidră de râu (Lutra lutra)

La baza desemnării sitului se află câteva specii faunistice enumerate în anexa I-a a Directivei Consiliului European 92/43/CE din 21 mai 1992 (privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică)[11], printre care: vidră de râu (Lutra lutra)[12], buhaiul de baltă cu burta roșie (Bombina bombina)[13], tritonul cu creastă danubian (Triturus dobrogicus)[14], țestoasă de baltă (Emys orbicularis), avat (Aspius aspius), zvârlugă (Cobitis taenia), porcușor-de-nisip (Gobio albipinnatus), răspăr (Gymnocephalus schraetzer), țipar (Misgurnus fossilis), boarță (Rhodeus sericeus amarus), fusar (cu specii de Zingel streber și Zingel zingel), țigănuș (Umbra krameri), sabiță (Pelecus cultratus), ghiborț de râu (Gymnocephalus baloni), petroc (Gobio kessleri) sau scrumbie de Dunăre (Alosa immaculata)[15].

Căi de acces

[modificare | modificare sursă]

Monumente și atracții turistice

[modificare | modificare sursă]

În vecinătatea sitului se află câteva obiective de interes istoric, cultural și turistic; astfel:

 • Biserica "Sf. Ierarh Nicolae" din satul Bogata, construcție 1872, monument istoric.
 • Biserica "Sf. Nicolae", "Adormirea Maicii Domnului" din satul Boșneagu, construcție 1854, monument istoric.
 • Biserica "Adormirea Maicii Domnului" din Chiselet, construcție 1860, monument istoric.
 • Biserica "Sf. Ierarh Nicolae" din Ciocănești, construcție 1862, monument istoric.
 • Biserica "Sf. Dumitru și Sf. Nestor" din Mânăstirea, construcție 1648 - 1660, monument istoric.
 • Biserica "Sf. Nicolae" din Oltenița, construcție 1856, monument istoric.
 • Biserica "Sf. Nicolae" din satul Rasa, construcție 1937 - 1938, monument istoric.
 • Biserica "Sf. Ierarh Nicolae" din Spanțov, construcție 1867 - 1868, monument istoric.
 • Biserica "Sf. Treime" din Vărăști, construcție 1838, monument istoric.
 • Situl arheologic "La grădini" de la Lunca (mileniul V a. Chr., Hallstatt timpuriu, Cultura aspectul Mediaș, Neolitic, cultura Boian, faza Bolintineanu).
 • Situl arheologic "Ostrovul Barza" de la Alexandru Odobescu (Eneolitic, cultura Gumelnița).
 • Rezervația naturală Iezerul Călărași, arie protejată prin Convenția Ramsar ca zonă umedă de importanță internațională[16].
 1. ^ Natura 2000 - Oltenița – Mostiștea - Chiciu (coordonate); accesat la 3 noiembrie 2013
 2. ^ Lista siturilor de importanță comunitară (suprafețe și unități administrativ-teritoriale în care este localizat situl) Arhivat în , la Wayback Machine.; accesat la 03 octombrie 2013
 3. ^ Eunis.eea.europa.eu - Oltenița – Mostiștea - Chiciu (geolocalizare)[nefuncțională]; accesat la 08 noiembrie 2013
 4. ^ Ordinul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile Nr.1964 din 13 decembrie 2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 și 98 bis din 7 februarie 2008, accesat la 08 noiembrie 2013
 5. ^ Natura2000.mmediu.ro - Biodiversitatea în România - Oltenița – Mostiștea - Chiciu - Sit de Importanță Comunitară Arhivat în , la Wayback Machine.; accesat la 08 noiembrie 2013
 6. ^ https://www.natura2000oltenita-chiciu.ro/wp-content/uploads/2023/05/Ordin-mmap-908-6-aprilie-Monitorul-Oficial-Partea-I-nr.-376-3-mai-2023.pdf
 7. ^ https://www.natura2000oltenita-chiciu.ro/wp-content/uploads/2023/06/Plan-de-management-Oltenita-Mostistea-Chiciu.pdf
 8. ^ Despre proiect – Natura2000 – Oltenita-Chiciu 
 9. ^ Agenția Națională pentru Protecția Mediului - Biodiveristatea în România - Situri de importanță comunitară Arhivat în , la Wayback Machine.; accesat la 08 noiembrie 2013
 10. ^ Sit Natura 2000 - Oltenița – Mostiștea - Chiciu (habitate) Arhivat în , la Wayback Machine.; accesat la 08 noiembrie 2013
 11. ^ Directiva Consiliului European 92/43/CE din 21 mai 1992, privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică; accesat la 8 noiembrie 2013
 12. ^ Iucnredlist.org - The IUCN Red List of Threatened Species - Lutra lutra; accesat la 08 noiembrie 2013
 13. ^ The IUCN Red List of Threatened Species - Bombina Bombina; accesat la 08 noiembrie 2013
 14. ^ The IUCN Red List of Threatened Species - Triturus dobrogicus; accesat la 08 noiembrie 2013
 15. ^ Sit Natura 2000 - Oltenița – Mostiștea - Chiciu (flora și fauna)[nefuncțională]; accesat la 08 noiembrie 2013
 16. ^ Ramsar.org - The Ramsar Convention on Wetlands - Romania names four new Ramsar Sites; accesat la 08 noiembrie 2013

Legături externe

[modificare | modificare sursă]