Sari la conținut

Porumbeni (sit SCI)

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Porumbeni
Sit de Importanță Comunitară (SCI)
Harta locului unde se află Porumbeni Sit de Importanță Comunitară (SCI)
alt=Harta locului unde se află Porumbeni Sit de Importanță Comunitară (SCI)
Localizarea sitului pe harta țării
PozițiaJudețul Harghita
Județul Mureș
 România
Cel mai apropiat orașCristuru Secuiesc
Coordonate46°16′23″N 25°09′44″E () / 46.27306°N 25.16222°E[1]
Suprafață7.051,70 ha
BioregiuneContinentală
Înființare2011
Cod Natura 2000ROSCI0357

Porumbeni este un sit de importanță comunitară (SCI) desemnat în scopul protejării biodiversității și menținerii într-o stare de conservare favorabilă a florei spontane și faunei sălbatice, precum și a habitatelor naturale de interes comunitar aflate în arealul zonei protejate. Acesta este situat în estul Transilvaniei, pe teritoriile județelor Harghita (92%) și Mureș (8%)[2].

Localizare[modificare | modificare sursă]

Aria naturală se întinde în partea sud-vestică a județului Harghita (pe teritoriile administrative ale comunelor: Dârjiu, Feliceni, Mugeni, Porumbeni și Șimonești; și pe cel al orașului Cristuru Secuiesc) și în cea sud-estică a județului Mureș, pe teritoriul administrativ al comunei Vânători și este străbătută de drumul național DN13C, care leagă localitatea Vânători, Mureș de DN13A (Morăreni, Harghita)[3].

Descriere[modificare | modificare sursă]

Zona a fost declarată sit de importanță comunitară prin Ordinul nr. 2.387 din 29 septembrie 2011 (pentru modificarea Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România)[4] și se întinde pe o suprafață de 7.051,70 de hectare.

Situl reprezintă o zonă naturală (păduri de foioase, păduri în amestec, pășuni, mlaștini, turbării, terenuri arabile cultivate, pajiști și pășuni) încadrată în bioregiunea continentală estică a Depresiunii colinare a Transilvaniei, la poalele vestice ale Munților Harghitei (grupă muntoasă a Moldo-Transilvană) ce aparțin lanțului carpatic al Orientalilor.

Biodiversitate[modificare | modificare sursă]

Aria naturală dispune de două tipuri de habitate: Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum și Păduri dacice de Quercus robur (stejar) și Carpinus betulus (carpen); ce adăpostesc și asigură condiții de viețuire mai multor specii din fauna sălbatică a Occidentalilor.

La baza desemnării sitului se află o gamă diversă de mamifere, reptile, amfibieni, pești și insecte; dintre care unele protejate la nivel european prin Directiva CE 92/43/CE din 21 mai 1992 (privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică)[5] sau aflate pe lista roșie a IUCN.

Urs brun (Ursus arctos)

Specii faunistice semnalate în arealul sitului: urs brun (Ursus arctos)[6], lup cenușiu (Canis lupus)[7], vidră de râu (Lutra lutra)[8], liliacul comun (Myotis myotis)[9], liliac cu urechi de șoarece (Myotis blythii)[10], liliacul mic cu potcoavă (Rhinolophus hipposideros), liliacul cu urechi late (Barbastella barbastellus)[11], șarpele orb (Anguis fragilis), șarpele de alun (Coronella austriaca), gușter (Lacerta viridis), șopârlă de câmp (Lacerta agilis), ivorașul-cu-burta-galbenă (Bombina variegata)[12], broască râioasă verde (Bufo viridis), brotac verde de copac (Hyla arborea), broască râioasă (Bufo bufo), broasca de pământ (Pelobates fuscus), broasca-roșie-de-munte (Rana temporaria), broasca-roșie-de-pădure (Rana dalmatina), broasca mare de lac (Rana ridibunda), tritonul cu creastă (Triturus cristatus)[13], tritonul comun transilvănean (Triturus vulgaris ampelensis), mreană vânătă (Barbus meridionalis)[14], boarță (Rhodeus sericeus amarus), zvârlugă (Cobitis taenia), rădașcă (Lucanus cervus)[15].

Căi de acces[modificare | modificare sursă]

Monumente și atracții turistice[modificare | modificare sursă]

Obiective de interes istoric, cultural și turistic aflate în vecinătatea sitului:

Biserica fortificată din Dârjiu
 • Biserica reformată din Cristuru Secuiesc, construcție 1822 - 1834, monument istoric.
 • Biserica romano-catolică din Cristuru Secuiesc, construcție sec. XV - XVIII, monument istoric.
 • Ansamblul bisericii reformate din Feliceni (Biserica reformată și zidul de incintă), construcție sec. XV - XIX, monument istoric.
 • Biserică unitariană și reformată din Filiaș, construcție 1801 - 1803, monument istoric.
 • Biserica reformată din Mătișeni, construcție sec. XV - XVIII, monument istoric.
 • Biserica unitariană din Medișoru Mare, construcție sec. XV - XIX, monument istoric.
 • Ansamblul bisericii reformate din Forțeni (Biserica reformată și zidul de incintă), construcție sec. XIV - XIX, monument istoric.
 • Situl rural Dârjiu, construcție sec. XV - XX, monument istoric.
 • Villa rustica de la Dârjiu (sit arheologic).
 • Situl arheologic „Köleskert” de la Betești (așezări datate din sec. VII - VIII, Epoca migrațiilor; sec. I a. Chr, Latène; Epoca bronzului, Cultura Wietenberg).
 • Situl arheologic „Kerekhely” de la Dejuțiu (așezări din sec. XII - XIII, Epoca medievală timpurie; sec. VI - VII, Epoca migrațiilor; sec. III - IV, Epoca post-romană; sec. I a. Chr.-I p. Chr., Latène; Epoca bronzului; Eneolitic, Cultura Ariușd-Cucuteni).
 • Situl arheologic „Pagyvan” de la Mugeni (așezări datate din Neolitic, Cultura Coțofeni; Eneolitic, Cultura Tiszapolgár - Bodrogkeresztúr; Eneolitic, Cultura Ariușd-Cucuteni).
 • Situl arheologic „Csűrös ” de la Nicoleni (așezări din Epoca bronzului târziu, Cultura Noua; Epoca bronzului mijlociu, Cultura Wietenberg; Neolitic, Cultura Coțofeni).

Vezi și[modificare | modificare sursă]

Note[modificare | modificare sursă]

 1. ^ Eunis.eudeweb.ro Porumbeni (geolocalizare); accesat la 23 septembrie 2014
 2. ^ Eunis.eea.europa.eu - Porumbeni - Sit de importanță comunitară (coordonate); accesat la 23 septembrie 2014
 3. ^ Biodiversitate.mmediu.ro - Situl de importanță comunitară - Porumbeni Arhivat în , la Wayback Machine.; accesat la 23 septembrie 2014
 4. ^ Ordinul MMDD nr. 2.387 din 29 septembrie 2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România; accesat la 23 septembrie 2014
 5. ^ Directiva Consiliului European 92/43/CE din 21 mai 1992, privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică; accesat la 24 septembrie 2014
 6. ^ Iucnredlist.org - The IUCN Red List of Threatened Species - Ursus arctos; accesat la 24 septembrie 2014
 7. ^ Iucnredlist.org - The IUCN Red List of Threatened Species - Canis lupus; accesat la 24 septembrie 2014
 8. ^ Iucnredlist.ord - The IUCN Red List of Threatened Species - Lutra lutra; accesat la 24 septembrie 2014
 9. ^ Iucnredlist.org - The IUCN Red List of Threatened Species - Myotis myotis; accesat la 24 septembrie 2014
 10. ^ Iucnredlist.org - The IUCN Red List of Threatened Species - Myotis blythii; accesat la 24 aprilie 2014
 11. ^ Iucnredlist.org - The IUCN Red List of Threatened Species - Barbastella barbastellus; accesat la 24 septembrie 2014
 12. ^ Iucnredlist.org - The IUCN Red List of Threatened Species - Bombina variegata; accesat la 24 septembrie 2014
 13. ^ The IUCN Red List of Threatened Species - Triturus cristatus; accesat la 24 septembrie 2014
 14. ^ The IUCN Red List of Threatened Species - Barbus meridionalis; accesat la 24 septembrie 2014
 15. ^ Biodiversitate.mmediu.ro - Porumbeni - Sit de importanță comunitară (faună protejată) Arhivat în , la Wayback Machine.; accesat la 24 septembrie 2014

Legături externe[modificare | modificare sursă]