Sari la conținut

Valea lui David

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Valea lui David
Sit de Importanță Comunitară (SCI)
Harta locului unde se află Valea lui David Sit de Importanță Comunitară (SCI)
alt=Harta locului unde se află Valea lui David Sit de Importanță Comunitară (SCI)
Localizarea sitului pe harta țării

Imagine din sit
Informații generale
PozițiaJudețul Iași
 România
Cel mai apropiat orașIași
Coordonate47°14′04″N 27°26′40″E () / 47.23444°N 27.44444°E[1]
Suprafață1.435 ha
BioregiuneContinentală
Înființare2007
Cod Natura 2000ROSCI0265

Valea lui David este un sit de importanță comunitară (SCI) desemnat în scopul protejării biodiversității și menținerii într-o stare de conservare favorabilă a florei spontane și faunei sălbatice, precum și a unor habitate naturale de interes comunitar aflate în arealul zonei protejate. Acesta este situat în nord-estul României, pe teritoriul județului Iași[2].

Localizare[modificare | modificare sursă]

Aria naturală se află în partea central-estică a județului Iași, pe teritoriile administrative ale comunelor: Lețcani, Miroslava, Rediu și Valea Lupului[3]; și este străbătută de drumul județean DJ248D care leagă satul Bogonos de Horlești.

Înființare[modificare | modificare sursă]

Instituirea regimului de arie naturală protejată pentru situl de importanță comunitară „Valea lui David” s-a făcut prin Ordinul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile Nr.1964 din 13 decembrie 2007 (privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România)[4]. Acesta se întinde pe o suprafață de 1.435 hectare[5] și include rezervația naturală Fânețele seculare Valea lui David (46,36 ha).

Biodiversitate[modificare | modificare sursă]

Situl dispune de trei clase de habitate comunitare (Pajiști și mlaștini sărăturate panonice și ponto-sarmatice, Stepe ponto-sarmatice și Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice); prezentând o arie naturală cu o diversitate floristică și faunistică ridicată, exprimată atât la nivel de specii cât și la nivel de ecosisteme terestre[6].

Valea lui David reprezintă o zonă naturală (păduri în tranziție, plantații de arbori, mlaștini, smârcuri, turbării, culturi cerealiere extensive, pajiști ameliorate) încadrată în bioregiunea geografică continentală a Câmpiei Moldovei. Rețeaua hidrografică principală a sitului este alcătuită din valea Roșior și râul Bogonos (afluent al râului Bahlui) și aparține bazinul hidrografic al Prutului.

Faună și floră[modificare | modificare sursă]

La baza desemnării sitului se află mai multe specii faunistice (mamifere, păsări, reptile, amfibieni, pești, insecte) și floristice (arbori, arbusti, ierburi, flori) enumerate în anexa I-a a Directivei Consiliului European 92/43/CE din 21 mai 1992 (privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică)[7] sau aflate pe lista roșie a IUCN.

Mamifere: vulpe (Vulpes vulpes), popândău european (Spermophilus citellus)[8], hârciog (Cricetus cricetus), hermină (Mustela erminea), nevăstuică (Mustela nivalis), dihor (Mustela putorius), orbete (Nannospalax leucodon), iepurele de câmp (Lepus europaeus), grivanul cenușiu (Cricetulus migratorius), chițcanul de pădure (Sorex araneus), șoarecele săritor de stepă (Sicista subtilis);

Păsări: acvilă țipătoare mică (Aquila pomarina), gaia neagră (Milvus migrans), gaia roșie (Milvus milvus), erete de stuf (Circus aeruginosus), erete vânăt (Circus cyaneus), barză albă (Ciconia ciconia), erete alb (Circus macrourus), uligan pescar (Pandion haliaetus), șoim călător (Falco peregrinus), chirighița cu obraz alb (Chlidonias hybrida), vânturel de seară (Falco vespertinus), ciocârlie de câmp (Alauda arvensis), fâsă de câmp (Anthus campestris), cuc (Cuculus canorus), pupăză (Upupa epops), nagâț (Vanellus vanellus), sfrâncioc roșiatic (Lanius collurio), sfrânciocul cu frunte neagră (Lanius minor), ciuf de câmp (Assio flammeus); toate protejate la nivel european prin Directiva CE 147/CE din 30 noiembrie 2009 (privind conservarea păsărilor sălbatice)[9];

Reptile și amfibieni: Vipera ursinii ssp moldavica - o reptilă (endemică pentru țara noastră) cunoscută sub denumirea populară de viperă de fâneață[10], șarpele de alun (Coronella austriaca), șopârla de câmp (Lacerta agilis), gușterul (Lacerta viridis), brotacul verde de copac (Hyla arborea)[11];

Nevertebrate (bondari, fluturi, greieri, musculițe): bondarul de arbilă (Bombus argillaceus), bondarul de stepă (Bombus fragrans), călugărița (Mantis religiosa), cosașul de stepă (Saga pedo)[12], fluturele Apolo (Zerynthia polyxena), coada rândunicii (Iphiclides podalirius), greierul împroșcător (Dinarhus desipus), Idiomacromerus phlomidis, Archirileya inopinata, Eridontomerus arrabonicus, Eurytoma sabulosa, Tetramesa cylindrica, Tetramesa scheppigi[13].

Târtan (Crambe tataria)

Printre speciile de plante care vegetează în arealul sitului se află mai multe rarități floristice (arbusti, ierburi și flori); dintre care unele protejate la nivel european prin aceeași Directivă CE 92/43 din 21 mai 1992[7].

Flori și ierburi: târtanul (Crambe tataria), capul șarpelui (Echium russicum), sânziana de stepă moldavă (Galium moldavicum), stânjenelul sălbatic de stepă (Iris aphylla ssp. hungarica), sisinei (Pulsatilla grandis), pesmă (Centaurea orientalis), albăstriță (Centaurea rutifolia ssp. jurineifolia), sipică (Cephalaria uralensis), brândușă (Crocus reticulatus), garofiță (Dianthus capitatus), salvie de câmp (Salvia pratensis), zambilă sălbatică (Hyacinthella leucophaea), glodurariță (Leuzea altaica), pătlăgină (Plantago schwarzenbergiana), micsandră (Erysimum officinalis), ceapa ciorii (Gagea villosa), amăreala siberiană (Polygala sibirica), măcriș de stepă (Rumex tuberosus), gălbinare (Serratula radiata), iarba „Sfintei Mării” (Hierochloë repens), sfeclă sălbatică (Beta trigyna), buruiana vântului (Seseli campestre), rogoz (Carex secalina)[14].

Flora lemnoasă are în componență arbusti cu specii de migdal pitic (Amygdalus nana) și prunus (Prunus tenella).

Căi de acces[modificare | modificare sursă]

Monumente și atracții turistice[modificare | modificare sursă]

În vecinătatea sitului se află câteva obiective de interes istoric, cultural și turistic (lăcașuri de cult, monumente de arhitectură, situri arheologice, arii naturale protejate); astfel:

Biserica „Schimbarea la Față” din Cucuteni

Note[modificare | modificare sursă]

 1. ^ Eunis.eea.europa.eu - Valea lui David - Sit de importanță comunitară (coordonate); accesat la 14 mai 2015
 2. ^ Protectedplanet.net - Valea lui David Site of Community Importance (Habitats Directive); accesat la 14 mai 2015
 3. ^ Lege-online.ro - Localizarea siturilor de importanță comunitară din România (teritorii administrative); accesat la 14 mai 2015
 4. ^ Ordinul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile Nr.1964 din 13 decembrie 2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 și 98 bis din 7 februarie 2008, accesat la 14 mai 2015
 5. ^ Natura2000.mmediu.ro Valea lui David (sit de importanță comunitară) Arhivat în , la Wayback Machine.; accesat la 14 mai 2015
 6. ^ Mmediu.ro - Tipuri de habitate naturale a căror conservare necesită declararea ariilor speciale de conservare Arhivat în , la Wayback Machine.; accesat la 14 mai 2015
 7. ^ a b Directiva Consiliului European 92/43/CE din 21 mai 1992, privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică; accesat la 14 mai 2015
 8. ^ Iucnredlist.org - The IUCN Red List of Threatened Species - Spermophilus citellus; accesat la 14 mai 2015
 9. ^ Directiva Consiliului Europei nr.147 din 30 noiembrie 2009, privind conservarea păsărilor, accesat la 4 mai 2015
 10. ^ Iucnredlist.org - The IUCN Red List of Threatened Species - Vipera ursinii ssp moldavica; accesat la 14 mai 2015
 11. ^ Natura2000.eea.europa.eu - Valea lui David (sit de importanță comunitară); accesat la 14 mai 2015
 12. ^ Iucnredlist.org - The IUCN Red List of Threatened Species - Saga pedo; accesat la 14 mai 2015
 13. ^ Info Natura 2000 - - Valea lui David (sit de importanță comunitară) Arhivat în , la Wayback Machine.; accesat la 14 mai 2015
 14. ^ Biodiversitate.mmediu.ro - Valea lui David (sit de importanță comunitară) Arhivat în , la Wayback Machine.; accesat la 14 mai 2015

Legături externe[modificare | modificare sursă]

Vezi și[modificare | modificare sursă]