Lacul Poiana Uzului

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Poiana Uzului
Barajul Valea Uzului (8369539781).jpg
Geografie
RâuUz
Lac de acumularePoiana Uzului
Bazin hidrograficSiret
Localizarejudețul Bacău
46°19′51″N 26°22′33″E / 46.330833333333°N 26.375833333333°E ({{PAGENAME}})
Date tehnice
Data începerii execuției1965
Data dării în folosință1973
Cota coronamentului450 m.d.m.
Înălțime84 m
Lungime (la coronament)507 m
Lățime (la bază)74,1 m
Realizatori
Inginer gospodărirea apelorC.N. Apele Române S.A.
Institut de proiectareI.P.A.C.H. (Institutul de Planuri de Amenajare și Construcții Hidrotehnice)
Lac de acumulare
Suprafață3,34 km²
Lungime3,75 km
Adâncime maximă64,7 m
FolosințeSursă de apă potabilă și industrială – în principal
Sursă de apă pentru o microhidrocentrală (putere 5 MW) – secundar
Plan
header36=Harta de localizare

Lacul Poiana Uzului este un lac de acumulare antropic aflat pe cursul inferior al râului Uz, în amonte față de orașul Dărmănești. Este situat între vârfurile Dealul Mare (909 m) și Farcu Mic (1364 m) din Munții Nemira – aflate la sud[1] și, Piciorul Arsurii (1050 m) și Obcina Lapoșului (1337 m) din Munții Ciucului – aflate la nord.[2]

Lacul[modificare | modificare sursă]

Lacul Poiana Uzului înainte de 1989

Este circumscris pe latura nordică de DJ123.[1][2]

Lacul are o lungime de 3,75 km, o suprafață de 334 hectare și un volum de 98 milioane metri cubi apă, cu adâncimea maximă de 64,7 m.[3]

Magistralele de apă Cărăboaia-Onești în pădurea Măgura Ocnei

Alimentează cu apă potabilă orașele Dărmănești, Comănești, parțial Bacău, Târgu Ocna, Onești și cu apă industrială Sucursala Termocentrale Borzești.

Date tehnice ale barajului[modificare | modificare sursă]

Barajul în spatele căruia s-a format lacul este un baraj de greutate cu contraforți. Are înălțimea de 84 de m, lungimea de 507 m iar lacul are o lungime de 3,75 km, o suprafață de 334 hectare și un volum de 98 milioane metri cubi. Adâncimea maximă a lacului este de 64,7 m, la baza construcției.[4]

Prin execuția barajului de la Poiana Uzului s-a creat o acumulare de 90 mil m3 necesară satisfacerii cerințelor de apă din zonele industriale ale bazinului râulului Trotuș și a municipiului Bacău. În afara barajului s-a executat o stație de tratare a apei, 50 km de conducte de Ø=800 - 1000 mm, până la Bacău și a unei centrale hidroelectrice. Sunt asigurate 1,5 m3/sec apă potabilă și 6,5 m3/s apă industrială în perioadele secetoase ale anului.[3]

În secțiunea barată, debitul modul al râului este de 3,8 m3/s, debitul afluent cu asigurarea de 0,1% este de 540 m3/s, iar cel cu asigurarea de 0,1% este de 900 m3/s. Canalul pentru devierea apelor calculat la un debit de 144 m3/s (asigurare 10 %) s-a dovedit a fi insuficient, pentru trecerea apelor în perioada de execuție, șantierul fiind inundat de două ori.[3]

În amplasamentul stabilit, secțiunea transversală a văii este largă de 300 m în albie și de peste 500 m la nivelul coronamentului.[3]

Sub un strat de acoperire din aluviuni recente de 3-5 m grosime, iar pe versanți de un strat de diluviu de 1-5 m grosime, roca de bază este alcătuită din gresii de Tarcău fisurate în toate direcțiile și șisturi argilo-marnoase în straturi cu grosimea de la 2 cm la 2 m. Ca urmare a fost necesară luarea unor măsuri pentru impermeabilizarea și consolidarea rocii de bază.[3] Geologul Franz Herbich⁠(de) a admis că gresia carpatică din zona Moldovei, numită de acesta gresia de Uz (Uzersandstein) este identică cu gresia de Iamna din Galiția, aparținând cretacicului superior, afirmație întărită de prezența inoceramilor în văile Uzului, Ghimeșului și Oituzului.[5]

Barajul văzut de pe versantul Munților Ciucului

Secțiunea mare a văii și lipsa în apropiere a unor surse de argilă și piatră de calitate au făcut ca un baraj de greutate sau un baraj de umpluturi din materiale locale să fie neeconomice. Pentru reducerea cantității de beton a fost adoptată soluția tipului de baraj cu contraforți, prevăzuți cu tălpi de fundație joantive, lestate. In plus s-a coborât cota talvegului în aval pentru micșorarea subpresiunilor. Poiana Uzului este al treilea baraj de acest tip din țară, după Barajul Secu (H=40 m) și Lacul de acumulare Strâmtori (H=52 m).[3] Barajul este constituit din 33 de ploturi, dintre care 3 sunt de construcție masivă, 3 deversante, iar celelalte de tip curent. Golirile de fund realizate din conductă metalică de Ø=1,5 m, sunt dispuse în ploturile deversante. Deversorul, pe 3 câmpuri, este echipat cu stavile clapetă, acționate cu hidromecanisme. Priza de apă potabilă și industrială este înglobată în ciuperca plotului 17 și asigură prelevarea apei la 3 niveluri diferite, în funcție de calitatea acesteia. În plotul 18 este amenajată priza centralei hidroelectrice. În ploturile 11 și 24, fundate primul pe o rocă mai slabă, iar cel de al doilea pe o rocă foarte bună, sunt amplasate aparatele de măsură și control. La piciorul aval al ploturilor deversante 19, 20 și 21 este amenajat disipatorul de energie, un bazin de 43 m lățime, 70 lungime și 11 m înălțime, dimensiuni stabilite pe baza încercărilor de laborator.[3]

Plotul tip, din beton simplu, este alcătuit dintr-o ciupercă poligonală de 15 m lățime, înclinată în elevație cu o pantă de 1/0,5 și rezemată pe toată înălțimea pe un contrafort lat de 5 m. Acesta reazemă, la rândul său, pe un soclu de fundație de 15 m lățime, egală cu cea a ciupercii. Astfel se realizează o fundație joantivă, care protejează terenul de fundație și servește totodată ca suport pentru lest.[3]

Secțiunea barajului + cote
Vedere de sus a barajului Valea Uzului

Contrafortul este secționat în fâșii de 13,2 m lățime prin intermediul rosturilor de contracție permanente, orientate paralel cu paramentul aval. Pericolul unor tasări neuniforme ale ploturilor a pus problema unei etanșeizări a rosturilor de dilatație dintre ciuperci. Sunt prevăzute două benzi de etanșare, una amonte din tablă de cupru de 2 mm grosime și una aval din material plastic tip Sika M 35, dispuse la 50 cm respectiv 1 m de marginea rostului. Este posibilă injectarea ulterioară a spațiului dintre benzi prin niște țevi lăsate în acest scop la execuție. In spatele benzii Sika, la 50 cm, este dispus un dren de Ø=20 cm care colectează eventualele ape de infiltrație. La baza rosturilor de dilatație dintre fundațiile contraforților sunt prevăzute galerii vizitabile de drenaj. Apele colectate din întregul baraj sunt evacuate printr-un canal colector semifabricat cu Ø=1 m, lung de 800 m.[3]

Una dintre măsurile luate în scopul reducerii cu cca 21.000 m3 a volumului de beton a fost lestarea cu balast a soclurilor de fundație ale ploturilor. Pentru asigurarea simultană a tasării plotului și a lestului de pe el, în rostul dintre ploturi, lestul este secționat printr-un plan vertical realizat din 2 pereți de zidărie, de o parte și de alta a rostului, care constituie suportul planului de alunecare propriu-zis, dintre pereții de zidărie, format dintr-un mastic bituminos de 5 mm.[3]

Dată fiind calitatea slabă a rocii de fundare au fost aplicate o serie de măsuri în vederea uniformizării proprietăților fizico-mecanice ale suprafeței. Au fost îndepărtate gresiile degradate, marnele au fost încadrate cu beton, iar fisurile mari au fost injectate cu suspensie sau mortar de ciment. Tratarea terenului a fost extinsă și în afara amprizei pe o fâșie de 10 m.[3]

Injecțiile de legătură rocă-beton au fost executate în foraje la 5 m adâncime sub nivelul fundației, dispuse la o densitate de un foraj la 9 m2 pe conturul amprizei și un foraj la 18 m2 în zona centrală.[3]

Perdeaua de etanșare, alcătuită din 3 șiruri de foraje injectate este situată pe toată lungimea piciorului amonte și prelungită în versanți pe 50 m. O galerie în lungul barajului colectează apele rezultate dintr-un șir de foraje de drenaj.[3]

În dreptul ploturilor 17 și 18 sunt amplasate camera de rupere a presiunii și centrala hidroelectrică. Prima asigură o presiune constantă în conducta de aducțiune, indiferent de nivelul apei în lac, iar centrala cu o putere instalată de 4,1 MW produce 14 GWh/an energie electrică.[3]

Barajul de la Poiana Uzului a introdus, pentru prima dată în activitatea firmei și în țară, câteva soluții tehnice inedite la acea vreme și de eficiență practică. Dintre acestea fiind folosirea prefabricatelor de beton de până la 2,5 t, utilizate la cofrarea și protecția peramentelor, sablarea rosturilor de betonare care duce la eliminarea microfisurării și obținerea unor rosturi de rezistență practic egală cu aceea a betonului monolit, vacuumarea suprafeței betonului la parament care a dus la extragerea a 8-10 l/m2 și creșterea rezistenței la compresiune cu 50%, ancorarea rocilor fisurate de pe versanți prin precomprimare.[3]

Principalele cantități de lucrări au fost de 500.000 m3 excavații, 700.000 m3 de beton, 70.000 m injecții. Lucrările s-au desfășurat între anii 1967 și 1972, darea în exploatare în regim intermediar făcându-se la sfârșitul anului 1970.[3]

Date de interes turistic[modificare | modificare sursă]

În amonte, la frontiera dintre județele Harghita și Bacău, în satul Valea Uzului din comuna Sânmartin există un cimitir al eroilor și o fostă tabără școlară.

Referințe[modificare | modificare sursă]

  1. ^ a b Harta turistică a Munților Nemira, Ing. Mihail Albotă, 1982, accesat 2013.09.21
  2. ^ a b Harta turistică a Munților Ciucului, Constantin Rusu și C. Stănescu, 1988, accesat 2013.09.21
  3. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p S.C. Hidroconstrucția S.A. „Date tehnice Barajul Poiana Uzului”. Accesat în . 
  4. ^ „Barajul Valea Uzului”. Arhivat din original la . Accesat în . 
  5. ^ Buletinul Societății de Sciințe din Bucuresci, România, Bulletin de la Société des sciences de Bucarest, Roumanie, Volumul 7, 1898, Bucuresci, pag. 82