Listă de locuțiuni în limba latină

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Sari la navigare Sari la căutare

Această listă cuprinde expresii în limba latină folosite adesea, ca atare sau prescurtate, în limba română și în alte limbi.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

A[modificare | modificare sursă]

Latină Traducere Note
AA VV Abreviere a sintagmei Auctores varii: „Autori diverși”. De notat că în abrevierile lor, autorii latini dublau inițiala pentru a marca pluralul. Această convenție este uneori și astăzi utilizată, de exemplu în bibliografie: p. 46 → „vezi pagina 46” și pp. 469-495 → „vezi paginile de la 469 la 495”.
a bene placito „după plăcerea dumneavoastră”; „după plăcerea ta”
A.E.I.O.U. Abreviere a sintagmei Austria est imperare orbi universo.
„Destinul Austriei este să conducă lumea întreagă”.
Deviza Casei de Habsburg
a fortiori cu atât mai mult Sintagmă folosită în drept la interpretarea normelor sau dispozițiilor din legi.
a mundo conditio de la facerea lumii
a posteriori în urma experienței Antonimul lui a priori
a priori înainte de experiență Termen care alături de antonimul său, a posteriori, s-a impus în filosofie, în logică - demonstratio a priori, de la efect la cauză. Kant lansează sensul de cunoaștere a priori, independentă de experiență.
ab alio expectes, alteri quod feceris Așteaptă de la altul, ce i-ai făcut tu lui
ab antiquo din vechime
ab hinc de acum înainte
ab initio de la început
ab Iove principium să începem cu Iupiter Se citează atunci când începem o dezbatere, o lecție, o expunere cu ceea ce este principal
ab irato dintr-o pornire de mânie, la mânie
ab origine de la origine
ab ovo de la ou A o lua de la capăt; a o lua de la început, de la origini
ab ovo usque ad mala de la ou până la mere Expresia se referă la prânzurile romanilor, care începeau cu ouă și se terminau cu mere. Sensul cu care este folosită înseamnă "de la început până la sfârșit"; "de la un capăt la altul" sau "de la A la Z".
ab uno disce omnes după unul îi poți judeca pe toți; după unul cunoaște-i pe toți
ab Urbe condita (a.u.c.) de la întemeierea Romei Formulă care indică numărarea anilor de la întemeierea Romei (753 î.Hr.).
Abusus non tollit usum. Abuzul nu exclude folosința.
abyssus abyssum invocat Prăpastia cheamă prăpastie (cu alte cuvinte o greșeală atrage după sine o altă greșeală)
acta est fabula! piesa a fost jucată! Modalitate prin care se anunța sfârșitul comediilor în Roma antică.
acta non verba! fapte nu vorbe!
ad acta (de pus) la dosar
ad augusta per angusta pe calea îngustă (dificilă), la rezultate grandioase.
ad astra per aspera pe căi aspre către stele vezi și Per aspera ad astra
ad calendas graecas la calendele grecești Calende înseamnă la romani prima zi a lunii; era ziua în care se plăteau datoriile. Cum grecii nu aveau calende expresia a fost folosită de împăratul Octavianus la adresa datornicilor rău-platnici. Expresii similare: la „Sfântu-Așteaptă”, la „paștele cailor”.
ad hoc pentru aceasta (în acest scop), de circumstanță Exemplu: Divanurile ad-hoc.
ad hominem referitor la persoană Argumentum ad hominem, eroare logică care constă în atacarea caracterului unei persoane cu care suntem în dispută, în loc de a ataca argumentația sa.
ad impossibilia nemo obligatur nimeni nu poate fi obligat să facă imposibilul.
ad infinitum până la infinit
ad-interim care ține locul titularului, care este provizoriu, interimar. Exemplu: ministru ad-interim.
ad ignorantiam [apelul] la ignoranță Argumentum ad ignorantiam este o eroare logică în care se afirmă că premisa este adevărată doar pentru că nu a fost demonstrată falsă sau că pemisa este falsă doar pentru că nu a fost demonstrată adevărată.
ad libitum (ad lib.) după dorință Termen care arată că durata măsurii va fi aleasă de executant după placul său. În opere filosofice apare cu sens figurat.
ad litteram (ad litt.) exact până la ultima literă Așa cum citim cuvântul, fără a ține seama de context. În traduceri: cuvânt cu cuvânt. De ex.: un citat ad litteram
ad multos annos la mulți ani
ad nauseam până la a provoca greață Un argumentum ad nauseam este o eroare logică care constă în repetarea unui argument până la punctul în care oamenii nu mai sunt interesați de subiect.
ad patres A se întoarce ad patres = a muri. A trimite ad patres = a ucide
ad personam la persoană Calificativ dat unui act prin care o persoană obține privilegii netransmisibile.
ad populum [apelul] la lume Argumentum ad populum este o eroare de argumentare care conclude că o propoziție este adevărată deoarece foarte multă lume crede că este adevărată.
ad-referendum Termen utilizat în diplomație despre acte, tratate internaționale: Care nu angajează un stat în privința semnării actului, tratatului, fiind semnat numai de către un reprezentant diplomatic împuternicit să negocieze.
ad rem la obiect Fără ocolișuri, direct la chestiunea în discuție
ad unum omnes toți ca unul
Ad usum Delphini Pentru folosința Delfinului Se spune despre excelente ediții ale clasicilor latini realizate pentru Delfin, fiul lui Ludovic al XIV-lea, dar din care fuseseră scoase pasaje considerate prea crude. Ironic, expresia se folosește privitor la publicațiile curățate sau aranjate pentru nevoile unei cauze.
advocatus diaboli avocatul diavolului Titulatura oficială dată de Papa Benedict al XIV-lea este advocatus in omnibus causis beatificationum și era numele prelatului care avea sarcina de a informa despre calitățile și defectele defunctului propus spre beatificare sau canonizare.
age, si quid agis! Fă, dacă faci ceva! Echivalent: „Cine aleargă după doi iepuri, riscă să nu prindă niciunul”.
agenda lucruri de făcut De la verbul latin ago, agere , egi, actum: „a mâna”, „a face să înainteze”, „a face”, „a săvârși”, „a se ocupa de”
Alma mater sau Alma parens Mama nutritoare. Expresii folosite de poeții latini pentru a desemna patria, iar uneori, în zilele noastre, pentru a desemna Universitatea
alter ego alt eu Poate fi folosit pentru a desemna un prieten intim cu care te identifici în concepții sau o altă conștiință a personalității
amantium irae supărările îndrăgostiților Cearta între îndrăgostiți, ceva trecător, nedemn de atenție
amicus certus in re incerta cernitur adevăratul prieten la nevoie se cunoaște spus de Ennius citat de Cicero în Laelius de Amicitia s. 64
amicus Plato, sed magis amica veritas mi-e prieten Platon, dar mai prieten mi-e adevărul
amor vincit omnia dragostea învinge totul
ante Christum (a.Chr.) înainte de Cristos
anni currentis (A.c.) anul curent (în curs)
anno în anul
anno Domini (A.D.) în anul Domnului Anul considerat a începe de la nașterea lui Hristos, după calculele călugărului Dionysius Exiguus
annus mirabilis anul minune Folosit în special pentru a se referi la anii 1665-1666, perioadă în care Isaac Newton a avut invenții revoluționare și descoperiri în: calcul, mișcare, optică și gravitație. Annus Mirabilis este, de asemenea, titlul unei poezii de John Dryden scrisă în același an. De atunci a fost folosit pentru a desemna alți ani, în special 1905, când Albert Einstein a făcut descoperiri la fel de revoluționare în ceea ce privește efectul fotoelectric, mișcarea browniană și teoria specială a relativității.
ante meridiem (a.m.) ante meridian Până în prânz
Apud bonum iudicem argumenta plus quam testes valent. În fața unui judecător bun, argumentele valorează mai mult decât martorii Cicero, „De republica”, I, 38, 59.
Aquila non capit muscas. Vulturul nu prinde muște.


argumentum ad absurdum argumentare la absurd Metodă care demonstrează falsitatea unei ipoteze prin absurditatea concluziei. Sinonime: reductio ad absurdum sau deductio ad absurdum
argumentum baculum argumentul bățului
ars longa, vita brevis arta este lungă, viața este scurtă Traducere latină a primului aforism al lui Hipocrate. (În greacă Ho bios brakhus, hê de tekhnê makra.)
ars poetica arta poeziei Titlul unei scrisori a lui Horațiu adresată unor prieteni și care conținea sfaturi pentru tinerii poeți.
audaces, fortuna juvat soarta favorizează pe îndrăzneți (Virgiliu)
audi, vidi, sile! ascultă, privește și taci!
audiatur et altera pars să fie ascultată și cealaltă parte (Seneca)
Aurea mediocritas aurită este calea de mijloc Vers scris de Horațiu în Ode. Poetul nu se referă la realizări medii, ci la moderație, cumpătare, la un trai modest. Conceptul aurea mediocritas este obișnuit la mai mulți filosofi, începând cu Aristotel.
aut - aut ori, ori
aut Caesar, aut nihil sau Cezar, sau nimic (Cezar Borgia)
Ave Maria salut, Maria Începutul unui imn de preamărire a Fecioarei Maria. Din anul 1326, Papa Ioan al XXII-lea impune credincioșilor să-l recite de trei ori pe zi.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

B[modificare | modificare sursă]

Latină Traducere Note
Barba non facit philosophum Barba (singură) nu te face filosof.
Beati pauperes spiritu Fericiți cei săraci cu duhul.
Beati possidentes fericiții posesori Expresie glumeață a juriștilor.
Beatus, qui prodest, quibus potest Fericit este cel care se face util prin ajutorul dat.
Bellum omnium contra omnes (Thomas Hobbes) - Războiul tuturora împotriva tuturor (starea omenirii înainte de organizarea socetății).
Bene diagnoscitur, bene curatur Cine pune un diagnostic bun, vindecă bine.
Bene merenti celui ce binemerită Decorație română înființată în 1876 pentru merite în domeniul culturii naționale.
Bis dat, qui cito dat Cine dă prompt, dă dublu. (Publilius Syrus)
Bona diagnosis, bona curatio Bun diagnostic, bun leac.
Bona fide De bună credință.
Bona valetudo melior est quam maximæ divitiæ Sănătatea bună este mai valoroasă decât cea mai mare avere.
Bonum vinum laetificat cor hominis Vinul bun înveselește inima omului.
Brutto greutate brută


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

C[modificare | modificare sursă]

Latină Traducere Note
caput mundi capitala lumii Epitet acordat orașului Roma.
Carpe diem Trăiește-ți ziua (îndemn de a trăi intens clipa prezentă, singura certă). (Horațiu)
Casus belli Motiv de război (situație în care un stat se vede constrâns să declare război altui stat).
Caveant consules ne quid detrimenti reipublicae capiat! Consulii să ia măsuri ca republicii să nu i se aducă vreun prejudiciu! (formulă rostită în Senatul Roman, prin care consulii erau investiți cu puteri discreționare în momentele de mare primejdie).
Cave canem Ferește-te de câine (Atenție, câine!).
Ceterum censeo Carthaginem delendam esse Și totuși, consider că trebuie sa distrugem Cartagina. (Cato cel Bătrân) -
Cibi condimentum esse fames (Cicero) - Foamea este condiment pentru orice mâncare.
Circulus vitiosus Cerc vicios
Cogito, ergo sum Gândesc, deci exist René Descartes: „Dubito, ergo cogito; cogito ergo sum” (Mă îndoiesc, deci cuget; cuget, deci exist.), teză care exprimă caracterul raționalist al filosofiei carteziene, proclamând gândirea ca dovadă unică a existenței.
coitus interruptus Coit (contact sexual) intrerupt
confer (cf.) compară
concedo consimt
contradictio in terminis contradicție în termeni
contra bonos mores contra bunelor moravuri
Consummatum est S-a sfârșit
Copia verborum Ușurință, bogăție în exprimare
Coram populo (publico) În public, pe față.
Corpus delicti corpul delict Dovada materială a faptei.
Creatio ex nihilo crearea din nimic Un concept despre creație, adesea folosit într-un context teologic sau filosofic. De asemenea, cunoscut sub numele de "Prima cauza" argument în filosofia de religie. În contrast cu creatio ex materia.
Credo quia absurdum Cred, pentru că e absurd Aforism derivat de la Tertulian, Este cert pentru că este imposibil (credo quia impossibile).
credo ut intelligam Cred pentru ca să pot înțelege Idee-cheie formulată de Augustin din Hippona.
Cui bono? Cui îi folosește? (la anchetarea unui act criminal, pentru descoperirea culpabilului) (Cassius) (vezi și Cui prodest?).
Cui prodest? Cine profită? vezi și Cui bono?.
Cuius regio, eius religio Religia stăpânului, religia supusului.
Cuique suum Fiecăruia al său.
Cum grano salis cu un graunte de sare A considera o situație/afirmație cu suspiciune.
Cum laude cu laude Cu distincție. Diplomă universitară.
Cum tempore (c.t.) 1/4 oră după timpul dat (sfertul de oră academic)
Cura te ipsum Vindecă-te singur.
Cura, ut valeas Ai grijă de tine.
Curriculum vitae cursul vieții (Auto)biografie.
Concordia civium murus urbium Armonia dintre cetățeni, este zidul orașelor.
Conditio sine qua non Condiția necesară.
Consuetudinis vis magna est Forța obiceiului este mare.
Consuetudo quasi altera natura (est) (Cicero) - Obiceiul este altă natură (a doua natură).
Contraria contrariis curantur Contrariile (medicamentele cu efecte contrarii) vindecă manifestările (simptomele) contrarii (Baza terapiei clasice, allopate).
Contra vim mortis non est medicamen in hortis Nu există medicament împotriva puterii morții.
Credendo vides Crezând, vei ajunge să vezi


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

D[modificare | modificare sursă]

Latină Traducere Note
datum (dat.) data
de facto de fapt
de jure de drept
de novo făcut nou
Dei gratia prin harul lui Dumnezeu Formulă folosită în titulatura episcopilor iar mai târziu în titulatura Papei.
deleatur (del.) îndepărtează, șterge (la corecturi)
doctor (Dr.) doctor
doctor honoris causa (Dr.h.c.) doctor de onoare
doctor juris (Dr.jur.) doctor în Drept
doctor medicinae (Dr.med.) doctor în Medicină
Doctor philosophiae (Dr.phil.) doctor în Filosofie
Doctor rerum naturalium (D.rer.nat.) doctor în Științe naturale
Doctor rerum politicarum (Dr.rer.pol.) doctor în Științe politice
Doctor theologiae (Dr.theol.) doctor în Teologie
De gustibus et coloribus, non disputandum (Seneca) - Gusturile și culorile nu se discută.
De mortuis nil nisi bene Despre cei morți (vorbește) numai de bine.
Decet imperatorem stantem mori Un împărat se cuvine să moară in picioare (maximă atribuită împăratului roman Vespasian și semnifică înfruntarea demnă a destinului).
Deo gratias! Să mulțumim Domnului!
De omnibus dubitandum est Totul trebuie pus sub semnul îndoielii.
Deus ex machina Zeul ieșind din mașinărie Argument inventat (referire la unele piese de teatru în care deznodământul este forțat prin apariția unui zeu adus pe scenă printr-un dispozitiv mecanic) .
Dictum, factum Zis și făcut.
Dictum meum pactum Cuvântul meu este pact.
Difficile est satiram non scribere (Juvenal) - E greu să nu scrii satire (în anumite împrejurări).
Divide et impera (sau Divide ut regnes) - Dezbină și stăpânește.
Docendo discimus Învățând pe alții, învățăm și noi.
Doctus cum libro Savant cu cartea.
Domi suae quilibet rex La el acasă, oricine e rege.
Dominus vobiscum! Dumnezeu cu voi!
Do (tibi), ut des Îți dau (ceva), pentru ca și tu să-mi dai.
Doscendo discimus Învățând pe alții, învățăm și noi (prin transmitere, cunoștințele noastre se consolidează, se îmbogățesc).
Dubito ergo cogito, cogito ergo sum Mă îndoiesc, deci cuget; cuget, deci exist.
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt Soarta îl conduce pe cel care vrea să se lase ghidat, îl trage pe cel care nu vrea.
Dulce et decorum est pro patria mori Este dulce și frumos să mori pentru patrie. (Horațiu)
Dum ferrum candet, tundendum Bate fierul cât e cald!
Dum spiro, spero Cât timp respir, sper.
Duobus ligitandibus tertius gaudet Când doi se ceartă, al treilea se bucură (câștigă).
Dura lex, sed lex Legea e dură, dar e lege.
Dura necessitas Necesitate dură.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

E[modificare | modificare sursă]

Latină Traducere Note
Ecce Homo Iată Omul Exclamația lui Pilat arătând mulțimii pe Iisus cu coroana de spini pe cap.
erga omnes față de toți Adresat tuturor, fără discriminare
ergo deci În limbaj scolastic preceda concluzia unui raționament logic. (cogito ergo sum)
errare humanum est, sed perseverare diabolicum a greși este omeneste, dar a persista (în greșeală) este diabolic Expresie care provine de la Seneca
et caetera (etc.) și celelalte, și așa mai departe
emeritus (em.) emeritat, pensionat
ens causa sui existent prin sine însuși
eo ipso tocmai de aceea
esse est percipi a fi înseamnă a fi perceput Formulă aplicată de George Berkeley lucrurilor sensibile.
ex abrupto deodată, brusc Procedeu retoric, o expunere fără introducere, direct la chestiune.
ex aequo în mod egal Cotă cuvenită din împărțirea în mod egal.
ex libris meis din cărțile mele Formulă pe care unii o folosesc să o scrie pe cărțile din bibliotecă.
ex silentio din tăcere Tragerea concluziei din tăcerea adversarului.
Ex tempore pe dată Imediat, pe loc, fără pregătire prealabilă.
exempli causa, (gratia) (e.c.) sau (e.g.) pentru exemplificare
expressis verbis cu cuvinte clare În termeni clari și autentici. Expresie folosită de juriști.
E fructu arbor cognoscitur Arborele se cunoaște după fructe.
Edere oportet, ut vivas, non vivere ut edas (Cicero) - Trebuie să mănânci ca să trăiești, nu să trăiești ca să mănânci.
Ego sum qui sum Eu sunt cel ce sunt.
Ejusdem farinae Cei de aceeași teapă
Ergo bibamus! (Goethe) - Deci, să bem!
Eripitur persona, manet res Persoana piere, lucrul rămâne (opera supraviețuiește întotdeauna creatorului ei).
Eritis sicut deus scientes bonum et malum Veți fi asemenea lui Dumnezeu cunoscând binele și răul.
Errare humanum est sed perseverare diabolicum (Seneca) - A greși e omenesc, dar a persevera (în greșeli) este diabolic.
Esse quam videri malim Prefer să fiu, decât să par.
Est modus in rebus (Horațiu) - Este o măsură în lucruri.
Et in Arcadia ego Și eu am trăit în Arcadia. Acesta este epigraful unui tablou celebru al pictorului francez Nicolas Poussin. Arcadia legendară este ținutul vieții idilice, patriarhale. Expresia mărturisește nostalgia după o fericire pierdută.
Etiamsi omnes, sed non ego Chiar dacă toți, eu nu.
Et tu, Brute? (Caesar) - Și tu, (fiul meu) Brutus?
Ex auribus sognoscitur asinus Măgarul se cunoaște după urechi.
Es duobus malis minus est eligendum Din două rele, alege pe cel mai puțin rău.
Exegi monumentum aere perennius Am înălțat un monument mai durabil ca bronzul. (Horațiu)
Ex nihilo, nihil (Lucrețiu) - Din nimic, nu se creează nimic
Exceptis excipiendis Exceptând ce este de exceptat.
Exceptio confirmat regulam Excepția confirmă regula.
Ex nunc Pentru viitor.
Ex oriente lux Lumina vine de la răsărit.
Ex ossibus ultor Din mormânt se ridică răzbunătorul.
Experientia est optima rerum magistra Experiența este în toate lucrurile cel mai bun învățător.
Experimentum crucis Experiență crucială Experiență care permite să se determine dacă o ipoteză sau o teorie particulară este mai bună decât toate celelalte acceptate de comunitatea științifică.
Extra ecclesiam nulla salus Nu există mântuire în afara bisericii.
Ex tunc Pentru trecut.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

F[modificare | modificare sursă]

Latină Traducere Note
favente linguis! păziți-vă limbile! Formulă de cult a preoților romani, liniște, nu tulburați solemnitatea!.
fiat lux! să se facă lumină!
folio pagină
Floruit a înflorit, a fost productiv Se folosește în texte postclasice pentru a arăta perioada de activitate a unei persoane, școli sau mișcări atunci când nu sunt cunoscute datele nașterii și decesului sau datele înființării și desființării.
Furor poeticus delirul poetic Starea poetului în momentul creației.
Facile dictu, difficile factu Ușor de zis, greu de făcut.
Fama nihil est celerius (Ovidiu) - Nimic nu este mai rapid ca zvonul.
Fames est optimus coquus Foamea e cel mai bun bucătar.
Felix, cui potuit rerum cognoscere causas (Virgiliu) - Fericit cel ce poate cunoaște cauza (ascunsă) a lucrurilor.
Frustra vivit, qui nemini prodest Traieste degeaba acela care nu face altora bine.
Festina lente Grăbește-te încet!
Fiat justitia, et pereat mundus (Johannes Manlius) - Să se facă dreptate, de-ar fi să piară lumea.
Fiat lux! Să se facă lumină!
Fiat voluntas tua! Facă-se voia ta!
Finis coronat opus Sfârșitul încoronează opera.
Flagrante delicto În flagrant delict.
Fluctuat nec mergitur Pluteste, dar nu se scufundă.
Fortes fortuna juvat sau Audaces fortuna juvat

- Norocul favorizează pe cel puternic/curajos.||

Fortuna multis dat nimium, satis nulli (Martial) - Norocul dă multora prea mult, nu satură însă pe nimeni.
Frustra laborat, qui omnibus placere studet Degeaba te ostenești să fi tuturor pe plac.
Fugit irreparabile tempus (Virgiliu) - Trecerea timpului este ireversibilă.
Fortuna caeca est (Cicero) - Norocul este orb


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

G[modificare | modificare sursă]

Latină Traducere Note
Gaudeamus igitur să ne bucurăm, așadar Începutul imnului studențesc adoptat în apropape toate universitățile europene.
grosso modo în linii mari
Gloria victis! Glorie victimei! (vezi și Væ victis!).
Gravissimum est imperium consuetudinis Este foarte gravă puterea obișnuinței.
Gutta cavat lapidem, non vi, sed sæpe cadendo (Ovidiu) - Picătura face o gaură în piatră, nu prin forță, ci prin cădere repetată.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

H[modificare | modificare sursă]

Latină Traducere Note
habeas corpus Puteți avea corpul Drept prin care o persoană poate reclama o detenție ilegală în fața unei instanțe.
Habemus papam! Avem (un) papă! Formulă ceremonială cu care cardinalul protodiacon anunță alegerea unui nou papă de către conclav.
Habent sua fata libelli (Terentianus Maurus) - Cărțile își au destinul lor.
Hannibal ad portas Hannibal înaintea porților (pericol iminent!).
hic et nunc! aici și acum!
hic et ubique (terrarum) aici și peste tot (pe pământ)
Hic Rhodus, hic salta Aici e Rhodos, aici sari! (cu înțelesul invitației de a-și dovedi pe loc aptitudinile)
Hoc volo, sic iubeo, sit pro ratione voluntas (Juvenal) - Așa vreau, așa ordon, voința să fie în serviciul rațiunii ("pentru rațiune")
Hodie mihi, cras tibi Azi pentru mine, mâine pentru tine (nimeni nu e ferit de loviturile soartei).
Homines quo plura habent, eo ampliora cupiunt (Justinian) - Omul, cu cât are mai mult, cu atât își dorește și mai mult.
Homo homini lupus (est) (Plaut) - Omul este un lup pentru om.
Homo naturaliter animal sociale Omul prin natură este un animal social.
Homo proponit, sed Deus disponit Omul propune, Dumnezeu dispune.
Homo sum, humani nihil a me alienum puto (Terențiu) - Om sunt și nimic din cele omenești nu-mi este străin.
Honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere Trăiește cinstit, nu vătăma pe nimeni, dă fiecăruia ceea ce-i aparține.
honoris causa onorific
horribile dictu îngrozitor de spus
hujus anni (h.a.) în acest an


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

I - J[modificare | modificare sursă]

Latină Traducere Note
Ibidem (ib.) tot acolo
Id est (i.e.) adică
Idem (id.) același, la fel
Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum (I.N.R.I.) Iisus Nazarineanul Regele Iudeilor
Ignorabimus nu vom ști Formulă care exprimă doctrina agnosticismului, pusă în circulație de germanul Emile Du Bois-Reymond în 1872.
Imago mundi imaginea lumii Veche denumire a hărților și descrierilor geografice care dădeau o imagine a lumii cunoscute de atunci.
In abstracto în abstract Făcînd abstarcție de la realitate sau de la o situație concretă.
in contumaciam în absență
in extenso pe larg Formulă care arată că o anumită expunere a fost reprodusă în întregime.
in extremis în ultimele momente În ultimul moment, cînd nu se mai poate altfel.
in flagranti asupra faptului
in illo tempore în acea vreme Termen consacrat de Mircea Eliade pentru a denumi timpul mitic (Marele Timp) în care zeii au creat lumea.
in infinitum la nesfârșit
in medias res în mijlocul lucrurilor Formulă care provine de la Horațiu în Ars poetica adresîndu-se tinerilor scriitori. În esență, în miez.
in memoriam în memoria Echivalent cu "în memoria lui...", referindu-se la reamintirea sau în onoarea unei persoane decedate.
in nuce într-o nucă Comprimat pînă la a putea încăpea într-o coajă de nucă. În miniatură, în formă redusă.
in propria persona în persoană
in situ la locul (originar) Despre monumentele arheologice, așa cum au fost găsite pe teren, nu cum apar în muzeu într-o așezare artificială.
in spe (este) de așteptat În perspectivă, după cum se speră, probabil, posibil.
in statu nascendi în stare de naștere Formulă folosită în limbajul alchimiștilor medievali; precesul obținerii unei substanțe este în cus.
in vitro în sticlă În eprubetă, în laborator.
incognito fără să fie cunoscut Fără să se știe cine este. Se folosește mai ales în expresii ca „a călători incognito” referindu-se la călătoria sub nume fictiv.
ipse dixit așa a spus el Răspunsul dat de elevii lui Pitagora, cînd cu ocazia expunerilor publice erau întrebați de ce este așa. Invocarea autorității în materie (argumentum ad verecunndiam).
ipse fecit (i.f.) făcut singur Fără ajutor
ipso facto prin însuși faptul Expresie folosită în argumentări și se referă la raportul de implicație între două fapte. Vezi eo ipso.
Iacta alea est (Caesar) - Zarul este aruncat (riscul este acceptat).
Ignoramus et ignorabimus Nu știm și nu vom ști (niciodată).
Ignorantia iuris nocet Ignorarea justiției dăunează.
Ignorantia legem non excusat Ignoranța nu scuză încălcarea legii.
Ignoti nulla cupido Necunoscutul nu tentează.
Incredibile dictu Incredibil de zis.
In dubio pro reo În caz de dubiu, (decizie) în favoarea acuzatului.
In hoc signo vinces Cu acest semn vei învinge.
In medio stat virtus Virtutea este (totdeauna) la mijloc.
In patria natus non est propheta vocatus Nimeni nu este profet în țara lui.
In saecula saeculorum În veacul veacurilor.
Inter arma silent leges (musae) (Cicero) - În timpul războiului, legile (muzele) tac.
Inter malleum et incudem Între ciocan și nicovală.
In vino veritas Adevărul este în vin. În sensul: Oamenii beți spun adevărul
Ipsi Insuși magistrul (persoana cu autoritate) a spus!
Iracundiam qui vincit, hostem superat maximum Cel ce-și stăpânește mânia, învinge pe cel mai mare dușman.
Is fecit, cui prodest Făcut de cel care profită de el.
Iunctis (junctis) viribus Unirea face forța.
Iurare (jurare) in verba magistri Jură pe cuvintele unui profesor.
Iurus praecepta sunt: haec: honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere. Preceptele dreptului sunt: a trăi cinstit, a nu vătăma pe nimeni, a da fiecăruia ce-i al său Precepte fundamentale de drept roman, formulate de Ulpian.
Jus est ars boni et aequi Justiția este arta binelui și a echitatii.
Justitia nihil expetit praemii (Cicero) - Dreptatea nu așteaptă răsplată.

Litera j notează semivocala corespunzătoare vocalei i.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

L[modificare | modificare sursă]

Latină Traducere Note
Labor omnia vincit improbus (Virgiliu) - Munca stăruitoare biruie toate.
Laborare est orare Lucrul este o rugăciune.
Lapis philosophorum Piatra filozofală (cu ajutorul căreia orice metal ar putea fi transformat în aur). Substanță ipotetică a alchimiștilor medievali care are proprietatea ca în unire cu anumite metale să se obțină aurul. Se presupune a fi de culoare roșie.
Laudetur Iesus Christus! / Laudetur Jesus Christus! Lăudat să fie Isus Cristos! / Lăudat să fie Isus Hristos! Salut între creștinii catolici. Răspunsul este: In aeternum! Amen. / In secula! Amen. (În română: „În veci! Amin.”)
Lex neminem cogit ad impossibila Legea nu constrânge pe nimeni să facă imposibilul.
Libertas est potestas faciendi id quod jure licet Libertatea înseamnă să poți face ceea ce îți permite legea.
licentia poetica licență poetică Dreptul poetului de a folosi mijloace specifice de redare.
Litterae scripta manet, volant irrevocabile verbum Ce e scris rămâne, vorbele zboară irevocabil.
loco citato (l.c.) la locul citat
loco tipico la locul tipic, obișnuit
Longum iter est per praecepta, breve et efficax exempla (Seneca) - Lung este drumul cu reguli, scurt și eficient prin exemple.
lorem ipsum
Lupus in fabula lupul în povestire Dicton echivalent cu proverbul „vorbeam de lup și lupul la ușă”.
Lupus pilum mutat, non mentem Lupu-și schimbă părul, dar năravul, ba!


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

M[modificare | modificare sursă]

Latină Traducere Note
magister ludi învățătorul școlii Cel care se ocupă de instruirea copiilor
magna cum laude cu mare laudă Expresie comună de apreciere, de onoare. La decernarea diplomei de doctor, există de obicei patru calificative posibile: rite (suficient); cum laude (bine); magna cum laude (foarte bine); summa cum laude (excepțional).
manu propria (m.pr.) cu propria mână Formulă pentru a confirma autenticitatea semnăturii.
maximum (max.) maximal
mea culpa din vina mea Formulă canonică de mărturisire. Astăzi, formulă prin care se cere scuze, autocritică.
memento mori nu uita că vei muri Amintește de nimicnicia omului. Titlul unei poezii de Mihai Eminescu.
mensis currentis (m.c.) în luna în curs
minimum (min.) minimal
modus operandi mod de a acționa Terminologie scolastică. Astăzi, folosit pentru a descrie metode ale infractorilor.
modus ponens mod care afirmă Raționament conform căruia: dacă p, atunci q. Dar p. Deci, q.
modus tollens mod care neagă Raționament conform căruia: dacă p, atunci q. Dar nu q. Deci, nu p.
modus vivendi mod de a trăi
multum in parvo mult în puțin Percept al lui Pitagora: „nu spuneți puțin în multe cuvinte, ci mult în puține cuvinte”.
Magna cum laude Cu deosebită laudă, distincție (mențiune pe diplomele de doctorat).
Margaritas ante porcos (Nu dați) mărgăritare porcilor.
Magister ludi Învățătorul școlii.
Manus manum lavat Mâna spală mâna (O mână spală pe alta).
Medicus curat, natura sanat Medicul îngrijește, natura însănătoșește.
Memento mori Adu-ți aminte că vei muri.
Mendacem memorem esse oportet (Quintilian) - Mincinosul trebuie să aibă memorie bună.
Mens agitat molem (Virgiliu) - Mintea agită (mișcă) masele.
Mens sana in corpore sano (Juvenal) - Minte sănătoasă în corp sănătos.
Minima de malis Din atâtea rele (alege) pe cel mai puțin rău.
Modus vivendi Mod de a trăi.
Mors ultima ratio Moartea este rațiunea finală.
Mortuo leoni et lepores insultant Pe leul mort îl insultă chiar și iepurii.
Multi sunt vocati, pauci vero electi Mulți chemați, puțini aleși.
Multum, non multa Mult, nu multe (În sensul de: "Mai bine puțin și bun, decât mult și prost").
Mutatis mutandis Schimbând ce este de schimbat.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

N[modificare | modificare sursă]

Latină Traducere Note
ne quid nimis! nimic prea mult Inscripție la intrarea în templul lui Apollo din Delphi. Versiunea latină este a lui Terențiu.
nec plus ultra și nu mai mult dincolo Pînă aici: dincolo nu se mai poate! Inscripție care indică sfîrșitul pămîntului. Formula inițială nec plus ultra a fost vechea deviză a Spaniei. Se folosește și cu sensul de performanță maximă, record sportiv, capitol care încheie o lucrare, specialist de maximă competență.
ne pisces natare docem nu învățați peștii să înoate Expresie referitoare la cei aroganți și suficienți, care pretind a le ști pe toate, încercând a demonstra până și peștilor cum să înoate.
ne sutor ultra crepidam nu te ridica, cizmarule, mai presus de calapodul tău! Când un cizmar i-a reproșat artistului Apelles că încălțămintea purtată de personajele dintr-un tablou al acestuia este prost realizată, Apelles nu a ezitat și a refăcut aceste detalii, urmând cu atenție sfaturile cizmarului. Dar când acesta a început să critice și picioarele personajelor, Apelles a dat un răspuns care a rămas celebru.
nemo iudex in causa sua nimeni nu este judecător în propriul său proces Nu poți fi imparțial în judecarea propriei cauze
Nemo praesumitur malus nisi probetur Nimeni nu este socotit vinovat dacă nu se dovedește (vinovăția). Principiu de drept roman
nemo propheta in patria sua nimeni nu este profet în țara sa Luca 4:24
netto (ntto.) netto (greutate netă)
nihil novi sub sole nimic nou sub soare
nihil obstat nimic nu stă împotrivă Formulă folosită la Vatican care exprimă acordul cenzorului asupra publicațiilor oficiale. La figurat are sens de cale liberă.
nihil sine Deo nimic fără Dumnezeu Deviza familiei Hohenzollern pusă pe stema României.
nolens, volens vrînd, nevrînd Uneori întălnit sub forma volens nolens sau aut nolens aut volens. Exprimă sentimentul necesității.
noli me tangere! nu mă atinge! Cuvintele lui Iisus către Maria Magdalena
noli turbare circulos meos nu tulbura cercurile mele Cuvintele lui Arhimede adresate unui soldat roman ajuns în Siracuza. Arhimede studia niște figuri geometrice desenate pe nisip iar soldatul le-a stricat.
non bis in idem nu de două ori pentru același lucru Principiu juridic - cineva nu poate fi pedepsit de două ori pentru aceeași faptă.
non liquet nu este clar Expresie folosită de juriști și exprimă insuficiența probelor. Neclaritate, nesiguranța ideilor.
non multa, sed multum nu multe, ci mult Calitate, nu cantitate. Conținut bogat într-o expunere scurtă. Vezi multum in parvo.
non nova, sed nove nu lucruri noi, ci într-o formă nouă Într-o parafrazare mult mai directă în limba română, s-ar putea formula prin Nimic nou sub soare.
non sequitur nu decurge Expresie folosită atunci cînd concluzia este greșită, falsă.
nota bene (N.B.) ia aminte!
nuda veritas adevărul gol
Nascuntur poetae, fiunt oratores (Cicero) - Poeții se nasc, oratorii se formează.
Natura non facit saltus Linné - Natura nu face salturi.
Naturalia non sunt turpia (Necesitățile) naturale nu sunt rușinoase.
Natura abhorret a vacuo Natura are oroare de vid.
Ne quid nimis Nimic mai mult.
Nec Hercules contra plures Nu este un Hercule cine luptă cu o droaie.
Nemo ante mortem beatus est (Ovidiu) - Nimeni nu e fericit înainte de a muri.
Nihil est in intellectu, quod non fuerit prius in sensu (Toma de Aquino) - Nimic nu este în minte, care să nu fi fost mai întâi în simțuri.
Nihil lacrima citius arescit Nimic nu usucă mai repede ca o lacrimă.
Nihil novi sub sole Nimic nou sub soare.
Nihil obstat Nimic nu stă împotrivă.
Nihil sine numini Nimic fără dorință.
Nil nocere! (Cel puțin) să nu dăunezi în niciun caz (pacientului).
Nil tam difficile est, quin quaerendo investigari possiet (Terențiu) - Nimic nu este atât de greu, încât să nu poată fi clarificat prin cercetare.
Nolens,volens Vrând, nevrând!
Noli me tangere! Nu mă atinge!
Nomen est omen (Plautus) - Numele este un semn prevestitor.
Nomina (sunt) odiosa Evocarea numelui provoacă neplăceri.
Non decet Nu este permis (sau: Nu se face).
Non licet bovi, quod licet Jovi Nu este permis boului (oricui), ceea ce este permis lui Juppiter.
Nondum amabam, et amare amabam Nu am iubit, chiar dacă am învățat să iubesc.
Non multa, sed multum Nu multe, ci mult ("Mai bine puțin și bun, decât mult și prost").
Non omnia possumus omnes Nimeni nu poate face orice.
Non scholæ, sed vitæ discimus (Seneca) - Nu învățăm pentru școală, ci pentru viață.
Non ut edam vivo, sed ut vivam edo Nu trăiesc ca să mânânc, ci mănânc ca să trăiesc.
Non vestimentum virum ornat, sed vir vestimentum Nu veșmântul (haina) face pe om, ci omul veșmântul (haina).
Noscete ipsum (et nosces universum et deos) Cunoaște-te pe tine însuți (și vei cunoaște universul și zeii) Proverb preluat de la greci.
Nulla dies sine linea (Plinius cel Bătrân) - Să nu treacă o zi fără un rând (scris).
Nulla est medicina sine lingua latina Nu e medicină fără limba latină.
Nulla poena sine lege Nicio pedeapsă în afara legii.
Nulla regula sine exceptione Nu e regulă fără excepție (vezi și Excepția întărește regula)
Nulla res tam necessaria est quam medicina Nimic nu e mai necesar ca medicina.
Nunc est bibendum (Horațiu) - Acum e momentul să bem (să sărbătorim ceva).


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

O[modificare | modificare sursă]

Latină Traducere Note
obiit (ob.) este mort
obiter dicta în treacăt spuse Afirmații bazate pe impresie și exprimate în treacăt.
opus (op.) opera
Oculi plus vident quam oculus Mai mulți ochi văd mai mult decât unul singur.
Odero si potero si non inventius te amabo Te voi uri daca voi putea, daca nu fara sa vreau, te voi iubi.
Omnes homines sibi sanitatem cupiunt, sæpe autem omnia, quæ valetudini contraria sunt, faciunt Toți oamenii vor să aibă sănătate, dar adesea fac totul în contra ei.
Omnia mea mecum porto (Cicero) - Port cu mine tot ce e al meu. Versiunea latină a răspunsului pe care l-ar fi dat filozoful Bias concetățenilor săi, mirați că părăsește cetatea asediată de Perși, fără să-și ia nimic cu el (spiritul constituie unica bogăție a înțeleptului, un bun care-l însoțește peste tot).
Omnia vincit amor (et nos cedamus amori) (Virgiliu) - Iubirea învinge orice (și noi ne plecăm puterii sale).
Omnium artium medicina nobilissima est Medicina este cea mai nobilă artă.
Omnium rerum homo mensura est Omul este măsura tuturor lucrurilor.
Optimum medicamentum quies est Cel mai bun medicament este odihna.
Ora et labora Roagă-te și lucrează (deviza călugărilor benedictini).
O tempora, o mores! (Cicero) - Ce vremuri, ce moravuri!


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

P[modificare | modificare sursă]

Latină Traducere Note
Paete non dolet „Paete, nu doare!” Ultimele cuvinte ale Arriei cea Mare (în latină Arria Maior), care a smuls pumnalul din mâna soțului ei, Caecina Paetus, condamnat la sinucidere și l-a înfipt în propria inimă (conform cu Plinius cel Tânăr).
panem et circenses pâine și circ Expresie considerată ca provenind de la poetul latin Decimus Juvenalis, care se lamenta adresându-se unui prieten, de decaderea poporului roman.
pari passu în pas egal
parva voluptatibus vitae micile plăceri ale vieții
pauca sed matura puține dar coapte Deviza lui Gauss
pater familias tatăl familei În dreptul roman, tatăl era stăpânul absolut al familiei, singurul care dispunea de toate drepturile civile.
Pater Patriae Părintele patriei Titlu de onoare acordat oamenilor politici cu merite deosebite. Primul care l-a primit a fost Cicero.
Pater, peccavi! Tată, am greșit! Formulă tradițională pentru mărturisirea greșelilor în Biserica Catolică.
Pax Romana Pacea Romană Pacea impusă de stăpânirea romană. Parafraze: Pax Hispana, Pax Germanica, Pax Britannica, Pax Americana.
Pax vobiscum! Pace vouă! (Pacea [să fie] cu voi!) Traducerea salutului ebraic, Pax vobiscum, nolite timere
per a contrario adagiu latin, domeniul juridic, rationament de interpretare juridica "prin inteles contrar".
per definitionem prin definiție Reiese din definiția însăși
per excellentiam prin excelență În mod deosebit, cu distincție. Se folosește și versiunea franceză par ecellence.
per procura (p.p.) cu procură, împuternicire
per pedes (apostolorum) pe jos (ca apostolii) În latina clasică, corect este pedibus.
perpetuum mobile mobil perpetuu Termen muzical. Se referă la un sistem mecanic imaginar, în mișcare perpetuă, auto-alimentată, fără a se folosi de o sursă exterioară de energie.
persona (non) grata persoană (ne)agreată Termen folosit în diplomație despre un cetățean străin pe care guvernul unei țări nu-l agreează din cauza actelor politice sau a concepțiilor sale. În vorbirea curentă, expresia poate fi utilizată când o persoană care a apărut într-o societate oarecare, nu este binevenită, fiind considerată „non grata”, care nu este agreată, incomodă.
petitio principii revenirea la început Raționament eronat, care pornește de la o premisă nedemonstrată anterior; trebuie revenit la punctul de plecare. A fost semnalat de Aristotel.
pia mater mamă iubitoare Formulă care apare în imnuri religioase medievale. În anatomie, una din membranele care învelesc creierul.
pollice verso cu degetul întors Cu degetul mare întors spre arenă. Gest folosit la luptele de gladiatori, prin care publicul cerea ca învinsul să fie omorât.
Pontifex Maximus (P.M.) Papa, Marele Pontif În Roma Antică, Pontifex Maximus era conducătorul colegiului pontifilor. Prestigiul marelui pontif este considerabil. Cezar, începând din 63 î.Hr., obține marele pontificat; în timpul Imperiului, toți împărații vor purta titlul de Pontifex Maximus.
Post Christum (natum) (p. Chr.) după (nașterea lui) Cristos
post factum după faptă Ulterior, după consumarea faptului.
post festum după sărbătoare După ce s-a terminat ceremonia.
post hoc, ergo propter hoc după aceasta, deci din cauza aceasta Raționament inductiv greșit, în care simpla succesiune cronologică a fenomenelor este interpretată necritic, ca un raport de la cauză la efect.
post meridianum (p.m.) după prânz Post meridian. (v. ante meridiem)
post mortem după moarte
praeter propter (p.ptr.) aproximativ Aproximativ, mai mult sau mai puțin.
prima facie la prima vedere
pro anno (p.a.) anual
pro bono pentru binele public În latină expresia completă e Pro bono publico, dar prescurtat se folosește doar pro bono și se referă la asumarea unei activități realizată in interesul public, fără recompensă financiară.
pro centum (p.c.) la sută
pro forma de formă
pro tempore pentru un timp De durată condiționată.
Pacta sunt servanda Acordurile trebuie respectate.
Panem et circenses (dare) (Juvenal) - (Dați poporului) pâine și jocuri (circ).
Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus (Horațiu) - (Se muncesc) munții în chinurile facerii și se naște un șoarece ridicol, ("Mult zgomot pentru nimic").
Pauca, sed bona Puține, dar bune (nu cantitatea, ci calitatea contează).
Pax melior est quam iustissimum bellum Pacea e mai bună decât cel mai just război.
Pax vobiscum! Pace vouă!
Pecunia non olet (Vespasian) - Banii n-au miros.
Per aspera ad astra Pe căi aspre, până la stele.
Per scientiam ad salutem ægroti Să vindeci boala prin știință.
Philosophia ancilla theologiae (Petrus Damianus) - Filosofia este servitoarea teologiei.
Pia mater Mamă cucernică.
Plenus venter non studet libenter O burtă plină nu iubește studiul.
Plures crapula quam gladius perdidit Beția ia mai multe vieți ca spada. (Asa ca beti baieti)
Post cenam non stare, sed mille passus meare Să nu stai după cină, ci să mergi pe jos o milă.
Post hoc non est propter hoc După asta, nu e din cauza asta

(a considera simpla succesiune a evenimentelor drept cauzalitate).

Potius mori quam foedari Mai bine moartea decât dezonoarea.
Præsente medico nihil nocet Când doctorul e lângă tine, nimic nu-ți poate face rău.
Prævenire melius est quam curare A preveni, e mai ușor decât a trata.
Primum non nocere În primul rând nu dăuna.
Primum vivere, deinde philosophari Mai întâi trăiește și pe urmă filosofează.
Primus inter pares Primul între egali.
(Oratio) pro domo (Pledoarie) în interes propriu.
Pro rege saepe; pro patria semper Pentru rege adesea; pentru patrie totdeauna.
Prosit Să fie de bine.
Pulchrum est paucorum hominum Frumusetea este pentru putini Citat apartinand lui Horatiu, se intalneste in Amurgul idolilor al lui Friedrich Nietzsche


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Q[modificare | modificare sursă]

Latină Traducere Note
Quantum satis atat cât trebuie(q.s.) Formula folosita in industria alimentara, pentru ingrediente, dar si in alte industrii, reprezentand faptul ca, acel ingredient nu este adaugat intr-o proportie bine stabilita, ci dupa o calitate apreciata, de cele mai multe ori organoleptic, prin comparatie cu un etalon
Quot linguas calles, tot homines vales Câte limbi știi, de atâtea ori ești om
Qui pro quo cineva drept altcineva Confuzie între persoane. Pentru confuzie între lucruri, fapte etc. se folosește quid pro quo.
Quod erat demonstrandum (Q.E.D.) ceea ce era de demonstrat Formulă tradițională care încheie demonstrațiile de geometrie.
Quo vadis? Unde mergi? Conform unei legende, Sfântul Petru care fugea de persecuțiile împăratului Nero, îl întâlnește pe Iisus, care murise de 30 de ani și îl întreabă Quo vadis, Domine? Expresia s-a răspândit prin romanul Quo vadis al lui H.Sienkiewicz.
Quad non est in actis non est in mundo Ceea ce nu este in acte, nu este pe lume (axiomă juridică potrivit căreia un lucru neconsemnat printr-un act este ca și inexistent).
Qualis artifex pereo! Ce mare artist piere [odată cu mine!] Se spune că ar fi fost ultima exclamație a lui Nero înainte de a se sinucide (potrivit lui Suetoniu, în Nero, 44; această exclamație exprimă pierderea pe care lumea o suferă odată cu moartea unui om ca el, care a strălucit în teatru și în circ).
Qualis autem homo ipse esset, talem esse eius orationem (Cicero) - Omul se cunoaște după felul cum vorbește.
Quandoque bonus dormitat Homerus (Horațiu) - Chiar și bunul Homer mai doarme câteodată (în sensul: Chiar și un scriitor de geniu nu este totdeauna el însuși).
Qui bene amat, bene castigat Cine iubește bine, pedepsește bine. Pedeapsa are drept scop corectarea defectelor celor pe care îi iubești.
Qui habet aures audiendi, audiat Cine are urechi de auzit, să audă. Cuvinte ale lui Isus Hristos aflate în mai multe locuri din Sfânta Evanghelie
Qui nescit dissimulare, nescit regnare Cine nu știe să disimuleze nu știe să domnească
Qui rogat, non errat Cine întreabă, nu greșește (sau „Încercarea moarte n-are”).
Qui scribit, bis legit Cine scrie, citește de două ori.
Qui tacet, consentire videtur Cine tace, e de-acord.
Quid novi? Ceva nou?
Quidquid agis, prudenter agas, et respice finem ! Orice ai face, fă cu prudență, fără să ți se taie respirația la sfârșit.
Quidquid discis, tibi discis Orice ai învăța, înveți pentru tine.
Quid sit futurum cras, fuge quaerere (Horațiu) - Nu întreba ce va aduce ziua de mâine.
Quisque est faber suae fortunae Fiecare este artizanul propriului destin.
Quod licet Iovi, non licet bovis Nu tot ce-i este permis lui Jupiter îi este permis și unui bou (oricui).
Quod medicina aliis, aliis est acre venenum Medicamentul unuia, este veninul altuia.
Quod scripsi, scripsi! Ceea ce am scris, am scris!
Quot capita, tot sensus Câte capete, atâtea păreri.
Quot licet Iovi non licet bovi Ce e permis lui Jupiter nu este permis si boilor.
Quot linguas calles, tot homines vales Câte limbi știi, de atâtea ori ești om (valorezi cât tot atâția oameni)


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

R[modificare | modificare sursă]

Latină Traducere Note
rara avis pasăre rară Raritate, lucru rar.
ratio sufficiens rațiune suficientă Concept introdus în logica formală de Leibniz.
recipe (Rp.) primește! Începutul unei rețete medicale
redde caesari quae sunt caesaris, et quae sunt dei deo dă Cezarului cele ce sunt ale Cezarului si lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu.
regis ad exemplum după al regelui exemplu
requiescat in pace! odihnească-se în pace! Formulă de încheiere la slujbele celor decedați, deseori gravată și pe pietrele funerare. Se scrie și R.I.P.
repetitio mater studiorum est repetiția este mama învățăturii
res comunis lucru comun
res nullius lucrul nimănui Categorie de bunuri care, în dreptul roman, puteau fi însușite de primul venit.
restitutio in integrum restabilire în întregime Repunerea unei persoane în întreaga posesie de dinaintea unui act anulat.
Raro ulla calamitas sola venit Rareori o nenorocire vine singură
Ridendo castigat mores Prin râs se corecteaza moravurile
Roma die uno non aedificata est Roma nu a fost cladită într-o zi


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

S[modificare | modificare sursă]

Latină Traducere Note
salva venia cu îngăduință
salvo errore (s.e.) excluzând eroarea
sapienti sat deșteptului i-ajunge Indică faptul că omul inteligent înțelege din două vorbe, fără lungi explicații.
semper idem mereu același Constant (deviza omului statornic).
semper in motu mereu în mișcare După filosoful Anaximene din Milet, atribut al aerului, care era principiu al existenței.
Senatus populus que Romanus (S.P.Q.R.) Senatul și poporul roman Formulă care figura în antetul decretelor senatoriale.
sequens (seq.) în cele ce urmează
sequentes (seqq.) următoarele
sine die fără termen Formulă juridică care se referă la cazul în care nu este stabilit un termen legal. De obicei se folosește cu sensul de „a amâna”.
sine ira et studio fără ură și părtinire relatarea unui eveniment controversat, e.g., război, masacru etc, trebuie făcută cu calm și prudență, pe bază de dovezi
sine loco (s.l.) fără specificarea locului
sine nomine (s.n.) fără nume
sine qua non (s.q.n.) fără de care nu se poate
sine tempore (s.t.) punctual (fără sfertul de oră academic)
sit venia verbo (s.v.v.) fie îngăduit cuvântul
statu quo în starea în care Forma completă este in statu quo ante sau in statu quo prius. Termen din limbajul diplomatic cu ajutorul căruia se precizează, de exemplu, dorința de menținere a situației existente, înainte de izbucnirea unui conflict.
status in statu stat în stat
sublata causam tollitur effectus suprimând cauza, dispare efectul Prevedere din “Dreptul Roman”, care consfințește ideea conform căreia nu există efect fără cauză.
sui generis în felul său Un fel deosebit.
summum bonum binele suprem Cea mai mare fericire pe care o pot avea oamenii. Termen folosit în filosofie, noțiune introdusă de Aristotel.
Supplex Libellus Valachorum scrisoare cu doleanțele valahilor Memoriu înaintat Dietei în 1792.
Sæpe morborum gravium exitus incerti sunt Soarta persoanelor grav bolnave este adesea necunoscută
Salus ægroti suprema lex Sănătatea pacientului, lege supremă
Salus populi suprema lex esto Bunăstarea poporului să fie legea supremă
Servum pecus! Oaie servilă! Turmă slugarnică!
Sic transit gloria mundi (Patricius) — Așa trece gloria lumii
Similia similibus curantur Cele asemănătoare vindecă (lucruri) asemănătoare ( principiul homeopatiei)
Sine labore non erit panis in ore Fără muncă nu mănânci pâine ("Cine nu muncește, nu mănâncă!")
Si tacuisses, philosophus mansisses (Boetius) — Dacă tăceai, filosof rămâneai
Sit tibi terra levis! Să-ți fie țărâna ușoară!
Si vis pacem, para bellum (Vegetius) — Dacă vrei pace, pregătește-te pentru război
Si vis pacem, para iustitiam Dacă vrei pace, instaurează dreptatea
Sublata causa, tollitur effectus Îndepărtată cauza, dispare efectul
Sub specie aeternitatis (Baruch Spinoza) - Sub semnul eternității
Summum jus, summa injuria Cu cât sunt mai multe legi, cu atât mai multă nedreptate
Sustine et abstine Suportă (toate relele) și abține-te (de la plăceri) Maximă a stoicilor: Suportă toate relele fără ca sufletul tău să fie tulburat; abține-te de la orice plăcere care ar putea să dăuneze libertății tale morale.
Sursum corda Sus inimile! Acestea sunt cuvinte pe care le pronunță preotul, la Mesa în ritul latin, la începutul Prefeței. Răspunsul este: „Habemus ad Dominum”, în română: „Le avem către Domnul.” În Sfânta Liturghie de rit bizantin, această expresie o afăm sub forma: „Sus să avem inimile.” Răspunsul este: „Le avem către Domnul.” / „Avem către Domnul.” Se citează aceste cuvinte pentru a arăta că cineva face apel la sentimente superioare.
Si vis vincere, disce pati Dacă vrei să învingi, învață să rabzi


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

T[modificare | modificare sursă]

Latină Traducere Note
Tabula rasa tablă ștearsă A nimici totul, a trece cu buretele peste tot ce s-a petrecut
Tale, quale așa cum este Neschimbat, fără modificări.
Tarde venientibus ossa Pentru cei care vin târziu, (rămân doar) oasele
Tempora mutantur et nos mutamur in illis Timpurile se schimbă, și noi cu ele
Tempus vulnera sanat Timpul vindeca ranile
Terminus a quo momentul de la care...
Terra deserta pământ nelocuit Termen folosit de vechii geografi
Terra incognita (t.i.) pământ necunoscut Termen folosit de navigatorii portughezi și olandezi pentru pământurile neexplorate.
Tertium non datur a treia posibilitate nu există Enunț prescurtat al legii terțiului exclus
Theatrum mundi teatrul lumii
Testis unus, testis nullus Un singur martor este ca și cum n-ar fi niciunul
Timeo Danaos et dona ferentis (Virgiliu) - Mă tem de greci, chiar când aduc daruri. (Referire la Calul troian, trimis de greci Troiei ca dar.)
Timeo lectorem unius libri Mă tem de cititorul unei singure cărți (unilateral)
Trahit sua quemque voluptas Fiecare cu tentația lui
Tres faciunt collegium (Marcellus) — Trei (membri) sunt necesari pentru a forma o uniune (asociație)
Tu quoque, mi fili? și tu, fiul meu? Cuvintele spuse de Cezar când îl zărește pe Brutus printre asasinii săi.
Tunica proprior pallio est (Plautus) - Cămașa este mai aproape de corp decât haina


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

U[modificare | modificare sursă]

Latină Traducere Note
ultima ratio ultimul argument În timpul regelui Ludovic al XIV-lea pe tunurile franțuzești era inscripționat ultima ratio regum.
Una hirundo non facit ver O rândunică nu face primavară
una voce o singură voce La unison
Unguibus et rostro cu ghearele și cu ciocul Referire la luptele de cocoși. Se utilizează în sensul "a lupta cu toate mijloacele". Expresia este deviza orașului Avignon, Franța.
Unum castigabis, centum emendabis Dacă reprimi o greșeală, corectezi o sută
Unus pro omnibus, omnes pro uno Unul pentru toți, toți pentru unul (Deviza tradiționala a Elveției)
Urbi et orbi Romei și lumii Formulă folosită la învestirea papei.
Usus magister est optimus Experiența este cel mai bun profesor
Ut ameris, amabilis esto (Ovidiu) — Fii amabil și vei fi iubit
ut infra ca mai jos
Ut pictura poesis! (Horațiu) - Poezia să fie ca pictura!
Ut sementem feceris, ita metes (Cicero)- Cum ai semănat, așa vei culege
Ut sis nocte levis, sit cena brevis Dacă vrei să dormi bine, mănâncă devreme
ut supra ca mai sus
Ubi bene, ibi patria (Cicero) — Unde-i bine, acolo este patria
Ubi concordia, ibi victoria Unde este armonie, este și victorie
Ubi tu Gaius, ibi ego Gaia Unde ești tu Gaius, acolo voi fi eu, Gaia
Uti, non abuti Uzează (folosește-te), dar nu abuza
     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

V[modificare | modificare sursă]

Latină Traducere Note
Vade mecum Vino cu mine
vae victis! vai de învinși! Exclamație atribuită lui Brennus, căpetenia galilor, în timp ce cântărea aurul oferit de romani.
Vanitas vanitatum, omnia vanitas Deșertăciunea deșertăciunilor, totul este deșertăciune
varia diverse
veni, vidi, vici am venit, am văzut, am învins Cuvinte cu care Cezar anunță victoria de la Zela, 47 î.Hr.
venia legendi, docendi recunoașterea capacității de a preda, de a ține prelegeri (la universitate, după obținerea docenței)
Verba docent, exempla trahunt Vorbele te învață, exemplele te călăuzesc
Verba volant, scripta manent Vorbele zboară, scrisul rămâne
Veritas odium paret Adevărul provoacă ura
Vertatur, verte (vert.) întoarce pe partea cealaltă (de ex.: pagina)
veto! mă opun! Formulă cu care tribunii plebei respingeau decretele senatului roman. Familiar are sens de interzicere, opunere la o acțiune.
Via sacra calea sfântă Stradă principală în Roma antică. Generalizat, se folosește pentru strada principală a unui oraș.
vice versa invers Schimbând ordinea
vide infer (v.i.) vezi mai jos
vide supra (v.s.) vezi mai sus
Vita brevis, ars longa (Seneca) - Viața este scurtă, arta (are durată) lungă
Vitam impendere vero (Juvenal) - Să-ți dai viața pentru adevăr
Vivat, crescat, floreat! trăiască, crească și înflorească! Urare folosită între studenții vechilor universități apusene
viva vox viu grai Auzit direct de la vorbitor.
Vox clamantis in deserto Vocea celui care strigă în pustiu
vox populi, vox Dei vocea poporului, vocea lui Dumnezeu Adevărul unei mari majorități.
Vulnerant omnes, ultima necat Toate (orele) rănesc, ultima ucide

Note[modificare | modificare sursă]


Bibliografie[modificare | modificare sursă]

  • I. Berg, Dicționar de cuvinte, expresii, citate celebre, Editura Științifică, București, 1969, pp. 25

Vezi și[modificare | modificare sursă]

Wikicitat

Legături externe[modificare | modificare sursă]