Sari la conținut

Glosar de termeni referitori la Roma antică

De la Wikipedia, enciclopedia liberă

Prezentul glosar conține termeni referitori la Roma antică.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

A[modificare | modificare sursă]

Două persoane purtând abolla
- ofițer al armatei romane (sau libert) cu funcții contabilicești, privind inventarele și aprovizionarea unei unități militare.
- scrib care redacta procesele-verbale ale discursurilor pronunțate în Senatul roman sau în adunările politice.
- taluz de pământ, pietre sau arbori ridicat în scop de apărare a orașelor, castrelor, taberelor militare romane;
- terasament constituind drumul de strajă adosat zidului de incintă al castrelor romane de piatră.
 • agnomen - supranume primit de un roman în urma unor fapte deosebite; supranume.
 • ala - unitate de cavalerie (formată din trupe auxiliare).
 • alabaster - vas în formă de pară în care se păstra parfumul.
 • alae - vezi domus.
 • alar - trupe care făceau parte din flancurile unei armate.
 • alma mater - titlu pe care romanii îl dădeau unor zeițe precum Cybele, Ceres.
Amfiteatrul din Pompeii
- serviciu de aprovizionare cu produse agricole, creat de Augustus pentru aprovizionarea orașelor, a provinciilor și a armatei;
- totalitatea cotelor (de hrană) distribuite periodic populației Romei;
- impozit cunoscut și sub denumirea de annone militaris, perceput în natură sau în bani, în principal de la populația rurală.
Atrium din Pompeii (reconstituire)


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

B[modificare | modificare sursă]

 • balatro - un fel de bufon.
Balistă
 • balistă (sau balestră) - mașină de război folosită la aruncarea de bolovani, de butuci etc. asupra (obiectivelor) dușmanului.
 • barbar - nume dat de greci și de romani celor de alte naționalități.
 • bazilică civilă - clădire publică, de regulă așezată în forum, utilizată ca loc de judecată, pentru adunări, ca bursă comercială etc.
 • bestiar - gladiator care luptă cu animale în arenă.
 • beton roman - tip de beton caracterizat printr-un amestec special de ciment, nisip și pietriș, care îi permitea să fie mai rezistent decât alte tipuri de beton de la acea vreme și cu care s-au contruit apeducte, poduri și clădiri publice.
 • bigă - car de luptă, de obicei cu două roți, tras de doi cai.
 • bilon - aliaj de cupru cu foarte puțin argint, rar aur, uneori chiar și staniu, plumb și zinc, folosit la baterea unor monede romane.
 • bucchero - vas etrusc din argilă arsă, ornamentat cu benzi în relief și fabricat cu o tehnică specială, care îi conferă un aspect negru lucios.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

C[modificare | modificare sursă]

 • caldarium - încăpere în termele romane destinată băilor calde;
 • calendarul roman - denumire pentru mai multe sisteme de notare a zilelor, printre care cel mai cunoscut fiind calendarul iulian; dată-origine era 21 aprilie 753 î.Hr. - ziua fondării Romei.
 • calende - numele primei zile a fiecărei luni la romani; zi întâi.
 • canabae - așezare dezvoltată în vecinătatea castrelor, ai cărei locuitori erau veterani, comercianți și meșteșugari, care își desfășurau activitatea pentru acoperirea necesarului de consum al trupelor.
 • canalizarea Romei antice - unul din cele mai vechi sisteme de canalizare din lume și care servea doar pentru evacuarea reziduurilor, ci și pentru tranzitarea apelor pluviale care se scurgeau de pe colinele din oraș prin diferite cursuri de apă mici, evacuarea apelor de infiltrație etc.; sinonim: cloaca maxima.
 • candelaria - tip de horreum folosit pentru depozitarea și probabil vânzarea cerii.
 • capiște - templu sau altar dedicat diverselor zeități.
 • capitatio-iugatio - sistem de impozitare introdus în timpul lui Dioclețian, prin care se stabilea o taxă pe cap de locuitor ("capitatio") și o impozitare a terenurilor agricole ("iugatio").
 • capitis deminutio - expresie din dreptul roman care indica completa degradare din drepturile juridice a unui cetățean roman și deci radierea din registrele censului, fapt care ducea automat la sclavie.
 • capitolin - care aparține Capitoliului, care se referă la Capitoliu; care este plasat pe Capitoliu.
Capitoliul (reconstituire)
 • cardo maximus - denumire primită de cea mai importantă axă cardo dintr-un oraș roman.
Catapultă romană
 • catapultă - mașină de război folosită la aruncarea pietrelor (vezi și balistă).
 • castru(m) - tabără militară fortificată, construită de-a lungul căilor de comunicație sau în puncte strategice importante ale Imperiului.
 • cavaler - (eques) membru al ordinului ecvestru (ordo equester), inferior ordinului senatorial.
 • cella - parte din clădirea unui templu unde se păstra statuia de cult a zeului.
 • cela penaria - vezi domus.
 • cenaculum - vezi domus.
 • cens - recensământ al cetățenilor și al averii lor, efectuat din cinci în cinci ani, pe baza căruia se făcea recrutarea, se fixau impozitele, se exercitau drepturile politice.
 • censuar - (sclav) obligat să plătească stăpânului său doar censul.
 • centumvir:
- membru al unui colegiu de judecători;
- magistrat dintr-un municipiu sau colonie.
- detașament militar din 100 de ostași (vezi și centurion);
- diviziune politică și administrativă formată din 100 de cetățeni.
Centurion
 • centurion (uneori: sutaș) - ofițer care comanda o centurie.
 • cenzor - fiecare din cei doi magistrați însărcinați cu recensământul populației și al averilor, învestiți și cu puterea de a supraveghea moravurile publice, a mustra și a pedepsi pe cei care comiteau fapte reprobabile.
 • cerealii - sărbători dedicate zeiței Ceres, care aveau loc între 12 și 19 aprilie.
 • cest:
- mănușă de piele, armată cu plumb și cu fier, de care se serveau atleții în luptele pugilistice;
- pugilat.
- teritoriul unui trib local neroman și centrul său principal;
- oraș fortificat și cu drepturi speciale.
Colosseum


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

D[modificare | modificare sursă]

 • damnatio memoriae - la origine era un ansamblu de condamnări post mortem la uitare, utilizat în Roma antică. Prin extensie, cuvântul este utilizat pentru orice condamnare post mortem.
 • decanus - grad militar în armata romană, conducător a 10 oameni.
 • decumanus - axă de circulație orientată de la est la vest, într-un oraș roman.
 • deductio - fundare, demers prin care era trasat un templu menit să consulte voința zeilor (inauguratio), se orienta arterele stradale principale (orientatio), se delimita incinta orașului (limitatio) sau se exprima o consacrare religioasă (consecratio).
 • Dominatul - faza de regim monarhic totalitar ce a urmat Principatului în Imperiul Roman; altă denumire: Imperiul Roman Târziu.
 • domus - casa romană cu mai multe încăperi: tablinium (dormitor și camera administrativă), alae (aripi), cubicula (dormitor), atrium (curte interioară), cella penaria (magazie), cenaculum (sufrageria), triclinium (camera de primire), hortus (grădina de flori) si eventual tabernae (prăvălie la stradă).
 • drahmă - unitate de măsură de circa 3,387 g.
 • drept roman - sistem juridic asociat civilizației Romei antice și care a servit drept model pentru sistemele juridice ale multor state moderne.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

E[modificare | modificare sursă]


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

F[modificare | modificare sursă]

Procesiune de preoți flamines la altarul Ara Pacis


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

G[modificare | modificare sursă]


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

H[modificare | modificare sursă]

 • honestiores - categorie care includea cetățenii considerați de către autorități drept mai respectabili sau mai importanți și care aveau adesea privilegii juridice și fiscale superioare față de cei din categoria humiliores.
 • horreum (granarium) - magazie de alimente, constructie destinata sa depoziteze alimente, grane, furaje, fructe, etc. cu caracter civil sau militar;
 • hortus - vezi domus.
 • humiliores - termen care desemna cetățenii considerați mai puțin importanți sau mai puțin respectabili din punct de vedere social și care aveau adesea un statut legal inferior față de honestiores.
 • hypocaustum - instalație de încălzire a unor încăperi dintr-o clădire, bazat pe circulația aerului cald pe sub o podea dublă și prin pereți dubli de cărămidă.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

I[modificare | modificare sursă]


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

J[modificare | modificare sursă]


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

L[modificare | modificare sursă]

Soldaţi ai uneri legiuni (reconstituire)


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

M[modificare | modificare sursă]

 • mansio - loc de popas pentru călători și curieri oficiali de-a lungul unui drum principal.
Manubalistă de pe timpul lui Traian
Mortarium cu sigiliul producătorului
 • mortarium:
- vas de argilă utilizat pentru amestecul sau fărâmițarea anumitor alimente;
- material de construcție obținut din var și nisip, cărămidă pisată și tuf vulcanic și utilizat ca liant la zidărie (vezi și cocciopesto).
 • mos maiorum - concept care se referă la respectul și urmarea tradițiilor, valorilor și normelor stabilite de către strămoși.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

N[modificare | modificare sursă]

 • naumachia:
- spectacol reprezentând o luptă navală;
- bazin, lac artificial în care se desfășura o astfel de confruntare.
 • nefast:
- strict interzis de legile divine;
- (despre zile) considerate aducătoare de nenoroc, în care afacerile publice erau suspendate.
 • Nobiscum Deus - ("Domnul [să fie] cu noi") strigăt de bătălie în perioada Imperiului Roman târziu și a celui Bizantin.
 • novela - dispoziție suplimentară care se adaugă la o lege cuprinsă într-o codificare anterioară (în dreptul roman).
 • numerus - formațiune militară neregulată, ai carei soldați erau recrutați dintre populațiile barbare care își păstrau armele naționale și un specific național de luptă.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

O[modificare | modificare sursă]

P[modificare | modificare sursă]

 • pagus - subdiviziune teritorială tribala, ale carei caracteristici variau de la o perioadă la alta a Imperiului.
 • pală - (palla) bucată de pânză dreptunghiulară pe care și-o puneau peste rochie femeile romane.
 • palestră - loc public special destinat pentru practicarea gimnasticii, luptelor etc.
Panteonul din Roma
 • panteon - templu dedicat tuturor zeilor; exemplu: Panteonul din Roma.
 • patron - patrician roman considerat în raport cu liberții și cu clienții săi.
 • pretor - magistrat cu înalte atribuții judiciare (și care adesea guverna o provincie romană).
 • piatră miliară - bornă rutieră din piatră, destinată la marcarea distanțelor pe traseul principalelor drumuri romane din Italia și din provinciile romane.
 • pomerium - limita religioasă și juridică a unui oraș, trasata cu o brazdă (sulcus primigenius) în momentul intemeierii acestuia.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Q[modificare | modificare sursă]


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

R[modificare | modificare sursă]


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

S[modificare | modificare sursă]

Spatha


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ș[modificare | modificare sursă]


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

T[modificare | modificare sursă]

 • tabernae - vezi domus.
 • tablinium - vezi domus.
 • tăbliță cerată - tăbliță de lemn acoperită cu ceară, pe care romanii își făceau însemnări, calcule.
Cetățean purtând togă
     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

U[modificare | modificare sursă]

     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

V[modificare | modificare sursă]


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

X[modificare | modificare sursă]

Vezi și[modificare | modificare sursă]