Pompierii în România

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Sari la navigare Sari la căutare

Pompierii sunt în România organizați în servicii de urgență profesioniste și voluntare[1]. Serviciile de urgență sunt publice ori private.

Servicii profesioniste[modificare | modificare sursă]

Un Nissan Terrano II al pompierilor din Sălaj

Serviciile de urgență profesioniste sunt asigurate de către pompierii profesioniști din subordinea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență potrivit reglementărilor specifice. La nivel național activitatea pompierilor este condusă de către un inspector general, iar în situațiile de urgență activitatea pompierilor este coordonată de Departamentul pentru situații de urgență, care funcționează în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. La nivel județean activitatea pompierilor este condusă de către un inspector șef, iar în situațiile de urgență de către prefect[2] care este coordonat operațional de către secretarul de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgenta.

Serviciile de urgență profesioniste funcționează ca inspectorate județene pentru situații de urgență și al municipiului București, având personalitate juridică. La nivelul fiecărei județ sunt constituite subunități de intervenție pentru situații de urgență.

Serviciile Mobile de Urgență, Reanimare și Descarcerare(SMURD) - unitățile de intervenție publică integrată, de importanță strategică, fără personalitate juridică, având în structura sa echipe integrate de reanimare, specializate în acordarea asistenței medicale și tehnice de urgență, precum și echipe cu personal paramedical, specializat în acordarea primului ajutor calificat, funcționează în cadrul inspectoratelor județene pentru situații de urgență, având ca operatori aerieni structurile de aviație ale Ministerului Administrației și Internelor, în colaborare cu spitalele județene, regionale și cu autoritățile publice locale[3];

Servicii voluntare și private[modificare | modificare sursă]

Serviciile de urgență voluntare și/sau private sunt structuri specializate, altele decât cele aparținând serviciilor de urgență profesioniste, organizate cu personal angajat și/sau voluntar, în scopul apărării vieții, avutului public și/sau a celui privat împotriva incendiilor și a altor calamități, în sectoarele de competență stabilite cu avizul inspectoratelor.

 • Serviciile voluntare pentru situații de urgență (S.V.S.U.) funcționează la nivel local, iar activitatea acestora este condusă de către primar prin consiliu local. În cadrul structurii acestora se află un compartiment sau specialiști pentru prevenirea incendiilor, care pot fi și cadre tehnice P.S.I, formațiuni de intervenție, salvare și prim ajutor, precum și după caz, ateliere de reparații și de întreținere.
 • Servicile private pentru situații de urgență (S.P.S.U.) funcționează potrivit legii, la nivelul operatorilor economici și instituțiilor care desfășoară activități cu risc de incendiu.

Formarea, evaluarea și certificarea competenței profesionale a personalului serviciilor de urgență voluntare sau private se realizează de centre de formare și evaluare abilitate prin lege, avizate de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Activități[modificare | modificare sursă]

Pe baza hotărârii consiliului local și în condițiile prevăzute de lege, serviciul de urgență voluntar poate presta contra cost către orice persoană fizică sau juridică, fără a afecta îndeplinirea atribuțiilor, unele servicii cum sunt:

 • supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la târguri, expoziții, manifestări cultural-sportive, activități de filmare și altele asemenea;
 • transport de apă, evacuarea apei din subsolurile clădirilor sau din fântâni;
 • limitarea, colectarea sau îndepărtarea unor produse poluante;
 • efectuarea de lucrări la înălțime;
 • transport de apă.

Atribuții[modificare | modificare sursă]

 • desfășoară activități de informare și instruire privind cunoașterea și respectarea regulilor și a măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
 • verifică modul de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice și dispozițiilor care privesc apărarea împotriva incendiilor, în domeniul de competență;
 • asigură intervenția pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor și protecția persoanelor a animalelor și a bunurilor periclitate de incendii, sau în alte situații de urgență.

Drepturi[modificare | modificare sursă]

Consiliu local, administratorul sau conducătorul instituției asigură gratuit personalului serviciilor de urgență voluntare și/sau private uniforma și echipamentul de protecție adecvate misiunilor pe care le îndeplinește, iar în cazul în care pe timpul intervenției i s-au degradat îmbrăcămintea ori alte bunuri personale, îl despăgubește în mod corespunzător. Pe timpul intervenției, personalului serviciilor de urgență voluntare și/sau private i se asigură antidot adecvat naturii mediului de lucru.

Pe timpul cât se află la cursuri de pregătire și concursuri profesionale organizate în afara localității în care funcționează serviciul, personalul serviciilor de urgență voluntare beneficiază de toate drepturile de deplasare, cazare și de diurnă ca și personalul serviciilor de urgență profesioniste. Personalul serviciilor de urgență voluntare, salariați ai altor instituții publice sau operatori economici, își păstrează drepturile de salariu la locul de muncă pentru perioada cât participă la intervenții, cursuri de pregătire ori concursuri profesionale.

Persoanele juridice care organizează servicii de urgență voluntare și/sau private au obligația să asigure personalul angajat sau voluntar, la o societate de asigurări pentru caz de boală profesională, accident ori deces produs în timpul sau din cauza îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin pe timpul intervențiilor, concursurilor profesionale, antrenamentelor ori altor misiuni specifice[4].

Anual se organizează concursuri profesionale ale serviciilor de urgență și cercurilor de elevi Prietenii pompierilor.

Note[modificare | modificare sursă]

 1. ^ O.G nr. 88 din 2001 privind organizare și funcționare servicii publice publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 544 din 01/09/2001
 2. ^ O.G. nr. 21 din 2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 361 din 26 aprilie 2004
 3. ^ Legea 95 din 2006 privind reforma în Sănătate Art.86 lit.t
 4. ^ Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 633 din 21/07/2006, Cap.IV, Secțiunea 1-2

Bibliografie[modificare | modificare sursă]

 • H.G. Nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste, Monitorul Oficial nr. 885 din 28 septembrie 2004

Vezi și[modificare | modificare sursă]

Legături externe[modificare | modificare sursă]