Educația în Republica Moldova

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Jump to navigation Jump to search

Educația în Republica Moldova este reglementată de către Ministerul Educației, acesta stabilește obiectivele sistemului de învățamânt în ansamblul său, precum și obiectivele educației pe niveluri și profiluri de învățământ.

Istoric[modificare | modificare sursă]

În 1990, media moldovenească a petrecut șase ani la școală, iar doar 30% dintre persoanele mai în vârstă de 15 ani au absolvit învățământul secundar. După încheierea regimului sovietic, s-au stabilit reforme care impunea cetățenilor să primească o educație de bază timp de 10 ani, urmată de înscrierea într-o școală tehnică sau într-o instituție de învățământ superior.

Structura sistemului de învățămint în Republica Moldova[modificare | modificare sursă]

 • Educație preșcolară (3,5 ani)
 • Școală primară (4 ani)
 • Gimnaziu (5 ani)
 • Liceu (3 ani)
  • Școală medie de cultură generală (2 ani)
  • Școală de meserie (1 an)
  • Școală profesională (3 ani)
  • Colegiu (2 - 5 ani)
 • Învățământ superior (4 - 5 ani)
 • Doctorat/Postdoctorat (3 - 4 ani)[1]

Învățământul secundar[modificare | modificare sursă]

Învățământul secundar include: învățământul primar (clasele 1-4), învățământul gimnazial (clasele 5-9), învățământul liceal (clasele 10-12).

Învățământul primar[modificare | modificare sursă]

Învățământul primar începe aproximativ la 5-6 ani și se termină la 10-11 ani. Aici, un profesor predă aproape toate subiectele, cu excepția artei, educației fizice, muzicii și limbilor străine. Obiectivele obligatorii aici sunt: ​​limba maternă (în funcție de școală poate fi rusă, română, ucraineană, bulgară), în special abilitatea de a citi și scrie, matematică, o limbă străină, limba română, muncă, educație fizică, desen, muzică. După finisarea acestei etape a educației, copiii iau următoarele examene obligatorii: limba maternă, matematica, limba română (verbal). [2]

Gimnaziu educație[modificare | modificare sursă]

Învățământul secundar (învățământul gimnazial) începe de la 10-11 ani și se termină la 15-16 ani. Aici fiecare profesor predă un subiect. Obligatorie este limba maternă și literatura, limbi străine, limba și literatura română, științe naturale (matematică, fizică, chimie), geografie, biologie, informatică, istoria românilor, istoria generală, educație civică, artă, muzică, educație tehnologie. De asemenea, un obiect pe care elevii îl aleg. După absolvirea învățământului secundar, sunt necesare următoarele examene: limba și literatura maternă, limba și literatura română, matematica, istoria românilor și istoria universală. După absolvirea examenului, absolvenților li se eliberează un certificat, iar elevul are dreptul să rămână în liceu până în clasa a XII-a sau să intre într-o școală sau colegiu profesional.

Liceu educație[modificare | modificare sursă]

Învățământul liceal începe de la 15-16 ani și se încheie la 17-18 ani și durează trei ani. Este ultima etapă a învățământului secundar. Alegerea subiectelor de aici este mai liberă. În special, există o diviziune a profilurilor. Elevii au dreptul să aleagă unul dintre cele patru profiluri disponibile: umanitar, real, sport, artă. În profilul umanitar, se pune un accent mai mare pe științele umaniste, cum ar fi literatura, istoria, limbile și un nou subiect, literatura mondială. În profilul real, accentul se pune pe științele naturale, în special fizica, matematica, informatica, biologie, fizica, chimie. În profilul artei, în funcție de liceu, absolvenții studiază una din domeniile artei: coregrafie, arte plastice, artă teatrală și artă muzicală.

În profilul sportului, accentul se pune pe disciplinele sportive. Disciplinele care vor fi studiate depind de Liceu. În special, elevii pot alege din următoarele sporturi: gimnastică (fete), gimnastică, artă, înot, acrobație, gimnastică de sport (băieți), sarind de pe o trambulină, aerobic sport dans, tenis, tenis de masă, șah, dame, baschet, fotbal, badminton , atletism, orientare turismul sportiv, navigatie, polo pe apă, volei, handbal, rugby de arte marțiale, scrimă, ciclism, tir, canotaj și canotaj, ecvestru pentatlon, modern, box, lupte, Girs sporturi de război, tehnice și aplicate, haltere.

Tot în învățământul liceal, elevii au dreptul să aleagă unul sau două discipline. Iată o listă de elemente opționale.

 • Dezvoltarea societății
 • Educație economică și antreprenorială
 • Integrarea europeană
 • Gestionarea computerelor și rețelelor
 • Educație ecologică
 • Introducere în sociologie
 • Educație interculturală
 • Să ne cunoaștem mai bine
 • Cultura comunicării

La sfârșitul liceului, elevii își urmează diploma de licență. Lista examenelor: limba română, limba maternă, limba străină, subiectul după profil (umanitar - istorie, real - matematică) și un examen la alegere. Diploma de încheiere a liceului conferă dreptul de a intra în instituțiile de învățământ superior [3].

Învățământul superior[modificare | modificare sursă]

Potrivit ultimelor date statistice, în Moldova activează 31 de instituții de învățământ superior acreditate de Ministerul Educației, inclusiv 19 instituții de stat și 12 private.

Învățământul superior din Republica Moldova, cu excepția învățămîntului medical și farmaceutic, se realizează în trei cicluri:

 • Ciclul I - studii superioare de licență, cu durata de 3-4 ani și corespunde unui număr de 60 de credite pentru un an de studiu
 • Ciclul II - studii superioare de masterat, cu durata de 1-2 ani și corespunde unui număr de 90-120 de credite de studiu
 • Ciclul III - studii superioare de doctorat, cu durata de 3 ani și corespunde unui număr de 180 de credite. [4]

Lista universităților din Republica Moldova[modificare | modificare sursă]

 1. Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, str. A. Mateevici, 80
 2. Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 168
 3. Academia de Studii Economice din Moldova, Chișinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, 61
 4. Universitatea de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu din Chișinău, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 165
 5. Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Chișinău, str. Mircești, 42
 6. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Chișinău, bd. Gagarin, 8
 7. Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată, Chișinău, str. Voluntarilor 8/3
 8. Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău, Chișinău, str. Ion Creangă, 1
 9. Universitatea de Stat Alecu Russo, Bălți, str. Pușkin, 38
 10. Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 52
 11. Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Chișinău, str. Academiei 3/2
 12. Universitatea de Stat din Comrat, Comrat, str. Galațan, 17
 13. Universitatea „Univers-Moldova”, Chișinău, str. Alecu Russo, 1
 14. Institutul Internațional de Management „IMI-NOVA”, Chișinău, str. Hristo Botev, 9/1
 15. Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău, str. Ghenadie Iablocikin, 5
 16. Universitatea Slavonă, Chișinău, str. Florilor, 28/1
 17. Universitatea de Studii Europene din Moldova, Chișinău, str. Ghenadie Iablocikin, 2/1
 18. Institutul Nistrean de Economie și Drept, Bălți, str. Ștefan cel Mare, 82
 19. Institutul de Relații Internaționale Perspectiva, Chișinău, str. Alba Iulia, 75
 20. Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, Chișinău, str. Andrei Doga 22
 21. Academia de Administrare Publică de pe lângă Președintele Republicii Moldova, Chișinău, str. Ialoveni, 100, MD 2070
 22. Academia de Poliție „Ștefan cel Mare”, Chișinău, str. Asachi, 21
 23. Universitatea de Stat Nistreană „T. G. Șevcenco”, Tiraspol, str. 25 Octombrie 128
 24. Universitatea „Școala Antropologică Superioară”, Chișinău, str.Zimbrului, 10-A
 25. Universitatea de Stat „Grigore Țamblac” din Taraclia, Taraclia, str. Păcii 4
 26. Academia de Transporturi, Informatică și Comunicații , Chișinău, str.Muncești, 121"A"
 27. Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău, str. A. Mateevici, 111
 28. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, Cahul, str. Independenței, 1
 29. Institutul Militar al Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, Chișinău, str. Haltei 23
 30. Colegiul de Muzica A.G.Rubinstein din Transnistria, Tiraspol, str. Sverdlov, 19
 31. Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Chișinău, str. Pușchin, 54

Obiective[modificare | modificare sursă]

 • Rezolvarea problemelor vieții de zi cu zi
 • Participarea individului la propria dezvoltare, utilizând toate valorile din mediul înconjurător
 • Utilizarea cunoștințelor din mediul psihologic și social
 • Învățarea prin observare, oferind modele caracteristice de atitudine și comportament
 • Satisfacerea tipurilor de interese prin organizarea unei strategii independente de formare[5].

Referințe[modificare | modificare sursă]