Cheile Siloșului

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Cheile Siloșului
Categoria IV IUCN (Arie de management pentru habitat/specie)
Harta locului unde se află Cheile Siloșului
Harta locului unde se află Cheile Siloșului
Localizarea rezervației pe harta țării
PozițiaJudețul Alba
 România
Cel mai apropiat orașBaia de Arieș
Coordonate46°25′05″N 23°31′11″E () / 46.41806°N 23.51972°E[1]
Suprafață3 ha
Înființare1995, declarat în 2000
AdministratorGAL MMTMM[2]
Websitecheilesilosului.ro

Cheile Siloșului alcătuiesc o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip geologic), situată în vestul Transilvaniei, pe teritoriul județului Alba[3].

Localizare[modificare | modificare sursă]

Aria naturală se află în extremitatea nordică a județului Alba (în Munții Trascăului), pe partea estică a Masivului Bedeleu, în bazinul superior al părâului Siloș (un mic afluent al văii Aiudului), pe teritoriul administrativ al comunei Rimetea (în vestul satului Colțești)

Descriere[modificare | modificare sursă]

Rezervația naturală a fost declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Nr.152 din 12 aprilie 2000, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate[4] și are o suprafață de 3 ha[5].

Arealul este inclus în situl de importanță comunitară Munții Trascăului[6] și reprezintă o zonă de chei cu abrupturi calcaroase (pe partea stângă a văii) și rupturi de pantă, cu zone împădurite și fânețe.

Biodiversitate[modificare | modificare sursă]

În arealul rezervației au fost identificate 5 de tipuri de habitate de interes comunitar (Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie până în etajele montan și alpin; Versanți stâncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase; Grohotișuri și lespezi calcaroase și Peșteri în care accesul publicului este interzis); ce adăpostesc o gamă diversă de floră și faună specifică lanțului carpatic al Occidentalilor.

Vegetația lemnoasă are în componență arbori și arbusti cu specii de: fag (Fagus sylvatica), în amestec cu gorun (Quercus petraea), mesteacăn (Betula pendula) sau paltin de munte (Acer pseudoplatanus); pâlcuri sporadice de conifere cu larice (Larix) și pin (Pinus L.), răchită (Salix hastata, Salix retusa), arin de munte (Alnus viridis), arin negru (Alnus glutinosa), mur (Rubus fruticosus), zmeur (Rubus idaeus), măceș (Rosa canina).

Bulbuci de munte (Trollius europaeus)

La nivelul ierburilor sunt întâlnite mai multe elemente floristice cu specii și subspecii de: feriguță (Asplenium ruta muraria), stânjenel mic de munte (Iris ruthenica), mătăciune (Dracocephalum austriacus L.), bulbuc de munte (Trolius europaeus), căpșunică (Cephalanthera damasonium), gențiană (Gentiana cruciata), crin de pădure (Lilium martagon), trânji (Neottia nidus-avis), lumânărica pământului (Gentiana asclepiadea), limba cerbului (Phyllitis scolopendrium), șofrănel (Carthamus tinctorius), ruginiță (Asplenium ruta-muraria), iarba-cășunăturii (Saxifraga cuneifolia) sau curpen de munte (Clematis alpina)[7].

Fauna rezervației are în componență o gamă diversă de specii (mamifere, păsări, reptile, amfibieni, insecte), dintre care unele protejate prin Directia Consiliului European 92/43/CE (privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică)[8] sau aflate pe lista roșie a IUCN.

Mamifere cu specii de: urs brun (Ursus arctos)[9], lup (Canis lupus)[10], râs eurasiatic (Lynx lynx)[11], vulpe roșie (Vulpes vulpes);

Specii de păsări protejate prin Directiva Consiliului European 2009/147/CE (anexa I-a) din 30 noiembrie 2009 (privind conservarea păsărilor sălbatice)[12]: uliu păsărar (Accipiter nisus), acvilă-țipătoare-mică (Aquila pomarina), acvilă de munte (Aquila chrysaetos), șoim călător (Falco peregrinus), muscar-gulerat (Ficedula albicollis), ciocănitoare cu spate alb (Dendrocopos leucotos), ciocănitoare neagră (Dryocopus martius), ciocănitoarea verzuie (Picus canus), ciocârlia de pădure (Lullula arborea), viespar (Pernis apivorus), alunarul (Nucifraga caryocatactes);

Reptile și amfibieni: șarpele de alun (Coronella austriaca), viperă (Vipera berus), gușter (Lacerta viridis), șopârla de ziduri (Podarcis muralis), ivorașul-cu-burta-galbenă (Bombina variegata)[13], broasca roșie de munte (Rana temporaria), brotacul-verde-de-copac (Hyla arborea), broasca-roșie-de-pădure (Rana dalmatina), tritonul cu creastă (Triturus cristatus)[14] și tritonul comun transilvănean (Triturus vulgaris ampelensis);

Nevertebrate cu specii de: rădașcă (Lucanus cervus), croitorul cel mare al stejarului (Cerambyx cerdo), croitorul de fag (Rosalia alpina)[15],

Monumente și atracții turistice[modificare | modificare sursă]

În vecinătatea rezervației naturale se află câteva obiective de interes istoric, cultural și turistic; astfel:

Biserica unitariană din Rimetea

Legături externe[modificare | modificare sursă]

Vezi și[modificare | modificare sursă]

Note[modificare | modificare sursă]

 1. ^ Eunis.eea.europa.eu - Cheile Siloșului (coordonate); accesat la 16 martie 2014
 2. ^ Grupul de Acțiune Locală din Munții Metaliferi, Trascăului și Muntele Mare; accesat la 16 martie 2014
 3. ^ ProtectedPlanet.net - Cheile Siloșului - delimitarea ariei protejate, accesat la 16 februarie 2012
 4. ^ Legea Nr.5 din 6 martie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Nr.152 din 12 aprilie 2000 Arhivat în , la Wayback Machine.; accesat la 15 martie 2014
 5. ^ Agenția pentru Protecția Mediului Alba - Arii protejate din județul Alba (pag. 90) Arhivat în , la Wayback Machine.; accesat la 16 martie 2014
 6. ^ Natura2000.mmediu.ro - Munții Trascăului - Sit de importanță comunitară Arhivat în , la Wayback Machine.; accesat la 16 martie 2013
 7. ^ Spontana.robustit.com - Specii din flora spontană a României Arhivat în , la Wayback Machine.; accesat la 16 martie 2014
 8. ^ Directiva Consiliului European 92/43/CE din 21 mai 1992, privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică, eur-lex.europa.eu; accesat la 16 martie 2014
 9. ^ Iucnredlist.org - The IUCN Red List of Threatened Species - Ursus arctos; accesat la 16 martie 2014
 10. ^ Iucnredlist.org - The IUCN Red List of Threatened Species - Canis lupus; accesat la 16 martie 2014
 11. ^ Iucnredlist.org - The IUCN Red List of Threatened Species - Lynx lynx; accesat la 16 martie 2014
 12. ^ Directiva Consiliului Europen 2009/147/CE din 30 noiembrie 2009 (privind conservarea păsărilor sălbatice; accesat la 8 martie 2014
 13. ^ Iucnredlist.org - The IUCN Red List of Threatened Species - Bombina variegata; accesat la 16 martie 2014
 14. ^ The IUCN Red List of Threatened Species - Triturus cristatus; accesat la 16 martie 2014
 15. ^ The IUCN Red List of Threatened Species - Rosalia alpina; accesat la 16 martie 2014