Complement indirect

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Jump to navigation Jump to search
Gramatică
Morfologie
Parte de vorbire
Sintaxă
Cazuri
Sintaxa propoziției
Parte de propoziție
Atribut
Complement
Circumstanțial
De cauză
De loc
De mod
De scop
De timp
Instrumental
Sociativ
De agent
Direct
Indirect
Predicat
Nume predicativ
Subiect
Sintaxa frazei
Propoziție subordonată
Propoziție circumstanțială


Complementul indirect este partea secundară de propoziție care determină un verb intranzitiv sau o interjecție și din punct de vedere semantic indică persoana asupra căruia se răsfrânge indirect acțiunea verbului sau căruia i se stribuie o acțiune, o însușire sau o caracteristică exprimată prin cuvântul determinat.

Răspunde la întrebările următoare:

Cazul Acuzativ: despre cine?; despre ce?; pentru cine?; pentru ce?

Cazul Dativ: cui?

Complementul indirect poate fi exprimat prin:

 • substantiv în cazul Dativ:
  • Îi voi da colegului acest creion.
 • substantiv în cazul Acuzativ:
  • Am discutat despre emisiune.
 • substantiv în cazul Genitiv:
  • S-au năpustit asupra cireșelor.
 • pronume în cazurile Acuzativ, Dativ, Genitiv: personal
  • I-am adus hainele.
 • pronume în cazurile Acuzativ, Dativ, Genitiv: demonstrativ
  • S-a gândit la celălalt.
 • pronume în cazurile Acuzativ, Dativ, Genitiv: posesiv
  • S-a gândit la al său.
 • pronume în cazurile Acuzativ, Dativ, Genitiv: reflexiv
  • Și-a adus materialele.
 • numeral cardinal în cazurile Acuzativ, Dativ, Genitiv:
  • A telefonat celor doi.
 • numeral ordinal în cazurile Acuzativ, Dativ, Genitiv:
  • S-au aliat împotriva celui de-al doilea.
 • verb la modul infinitiv:
  • Era obișnuit a nota schimbările.
 • verb la modul gerunziu:
  • S-a plictisit tăcând.
 • verb la modul supin:
  • Se va sătura de scris.

Complementul indirect arată obiectul asupra căruia se răsfrânge indirect acțiunea exprimată de verb.

Se clasifică în:

 • complement indirect în dativ;
 • complement indirect cu prepoziție.

Complementul indirect în dativ (cui?) se exprimă prin substantive, pronume sau numerale în cazul dativ.

Exemple:

 • Dau copiilor câte o bomboană.

(vb. subst.)

 • Acestuia i s-a făcut foame.

(pron. dem. D vb.)

Complementul indirect cu prepoziție (pe ce?, pe cine?, cu cine?, cu ce?, de cine?, de ce?, pentru cine?, pentru ce?, despre cine?, despre ce?) se exprimă prin:

a) substantive, pronume sau numerale in cazul acuzativ cu prepoziție;

Exemplu:

 • Vorbește despre tine frumos.

(vb. prep. + pr. pers. Ac.)

b) verb la un mod nepersonal;

Exemplu:

 • S-a plictisit de așteptat.

(vb. vb. la supin)


c) adjectiv precedat de prepoziție;

Exemplu:

 • Din gri s-a făcut alb.

(adj. Ac.)

Există un tip special de complement indirect în genitiv, exprimat prin substantive, pronume sau numerale precedate de prepoziții.

Exemplu:

 • Au complotat contra acestuia.

(vb. pron. dem. G.)