Sari la conținut

Propoziție completivă indirectă

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Gramatică
Morfologie
Parte de vorbire
Sintaxă
Tipuri de propoziții
Cazuri
Sintaxa propoziției
Parte de propoziție
Sintaxa frazei
Propoziție principală
Propoziție subordonată
• Atributivă
• Circumstanțială
• Concesivă
• Condițională
• Consecutivă
• de cauză
• de loc
• de mod
• de scop
• de timp
• Completivă
• Directă
• Indirectă
• Predicativă
• Subiectivă

Propoziția completivă indirectă este o propoziție subordonată corespunzătoare în frază complementului indirect.

Exemple[modificare | modificare sursă]

Vorbește ascultătorilor. (complement indirect)

Vorbește 1/(cui) ascultă. 2/ (completivă indirectă)

Întrebări[modificare | modificare sursă]

- Cui?

Termeni regenți[modificare | modificare sursă]

- verb personal: Contează 1/ (pe cine) va veni.2/

locuțiune verbală: Nu și-a dat seama 1/ (ce) s-a întâmplat. 2/

- adjectiv: Îndemânarea este necesară 1/ (cui) repară. 2

- locuțiune adjectivală: Nu era în stare 1/ (să) scoată o vorbă. 2/

- adverb: El s-a mirat1/ unde a ajuns2/

- interjecție:  E vai  1/(de cine) nu ascultă. 2/,                       Bravo 1/(cui) câștigă. 2/        

Elemente de relație[modificare | modificare sursă]

a. pronume relative: cine, care, ce, cât - Povestește 1/ (cui) îl ascultă. 2/

b. adjective pronominale relative: Este mândru  1/(de câte) rezultate a obținut. 2/

c. pronume nehotărâte: Se teme 1/ (de oricine) îl amenință. 2/

d. adjective pronominale nehotărâte: Dă premiul 1/ (oricărui) copil îl merită.  2/

e. pronume interogative: Se gândește1/ (la cine) va veni? 2/

f. adjective pronominale interogative: S-a întrebat 1/(la care) coleg va merge? 2/

g. adverbe relative: unde, cât, cum, când, încotro:  Nu mă dumiresc 1/ (unde) e. 2/

h. conjuncții subordonatoare: ca, să, ca să, dacă, de:  Nu mă mir 1/ (că) n-a reușit. 2/      

i. locuțiuni subordonatoare conjuncționale: cum ca, cum de:

       S-a mirat1/ (cum de) a rezistat. 2/

Nu are elemente corelative, nici elemente de relație specifice. Poate fi însă reluată sau anticipată în regentă prin pronume personal forma neaccentuată.

Topica[modificare | modificare sursă]

-  postpusă:  Mă gândesc 1/ (ce) face. 2/

-  antepusă : (Despre ce) au discutat 1/nu m-am întrebat niciodată. 2/

-  intercalată: Gândindu-mă  1/ (la ce) a spus, 2/ am înțeles mesajul. 1/

Punctuație[modificare | modificare sursă]

- Când este așezată după regentă nu se desparte prin virgulă.

- Antepusă, se desparte de obicei prin virgulă.

Note[modificare | modificare sursă]