Sari la conținut

Propoziție circumstanțială de cauză

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Gramatică
Morfologie
Parte de vorbire
Sintaxă
Tipuri de propoziții
Cazuri
Sintaxa propoziției
Parte de propoziție
Sintaxa frazei
Propoziție principală
Propoziție subordonată
• Atributivă
• Circumstanțială
• Concesivă
• Condițională
• Consecutivă
• de cauză
• de loc
• de mod
• de scop
• de timp
• Completivă
• Directă
• Indirectă
• Predicativă
• Subiectivă

Propoziția circumstanțială de cauză constituie în frază o realizare propozițională a complementului circumstanțial de cauză.

Definiție[modificare | modificare sursă]

Propoziția circumstanțială de cauză este o propoziție subordonată care îndeplinește în frază rolul unui complement circumstanțial de cauză și care arată cauza acțiunii sau o însușire din regentă.

Ea poate fi de mai multe feluri:

  • Propoziție circumstanțială cauzală propriu-zisă, care exprimă o cauză directă sau indirectă. Exemplu:
S-a supărat pentru că nu l-ai așteptat.
  • Propoziție circumstanțială argumentativă. Exemplu:
Dacă n-ai învățat, cum o să promovezi?

Întrebări[modificare | modificare sursă]

- din ce cauză?, din ce pricină?

Termeni regenți[modificare | modificare sursă]

- verb : N-a venit 1/ (pentru că) a fost reținut.2/

- locuțiune verbală: N-a băgat de seama nimic 1/ (că) a fost neatent. 2 /

- interjecție: Geamul tronc1/ (din cauza că) s-a făcut curent. 2/

- adjectiv: Este gârbovă 1/ (din cauza că) este bătrână .2/

- locuțiune adjectivală: Este din topor, 1/(din cauza că) nu-i educat. 2/

Elemente de relație[modificare | modificare sursă]

a. conjuncții subordonatoare: deoarece, fiindcă, întrucât, căci, dacă, de, că.

Nu știe 1/ (fiindcă) n-a învățat. 2/

Lipsește1/ (că) e bolnav.2/

b. locuțiuni conjunctionale subordonatoare: din cauza că, din pricina că, din moment ce, de vreme ce, o dată ce, de bine că, pentru că, câtă vreme etc.

N-a venit la mine 1/ (din cauza că) a fost plecat în oraș.2/

(De vreme ce) nu înveți, 1/ nu știi.2/

c. adverbe relative cu valoarea unor conjuncții: cum, când, unde:

(Cum) nu cunoașteți drumul 1/ va puteți rătăci. 2/

(Când) nu studiază, 1/ cum o să știe? 2/

d. pronume relative precedate de prepoziții: ce, cât : Nu refuz oferta 1/ ( de ce) crezi tu. 2/ Nu-și revine1/ (de câte) a suferit. 2/

Corelativele[modificare | modificare sursă]

Adverbele și locutiunile adverbiale: apoi, atunci, pentru aceea, de aia, de această. Conjuncțiile menționate, în afară ultimelor trei, sunt specifice. Specifice sunt și locutiunile conjunctionale menționate, cu excepția ultimelor trei.

Topica[modificare | modificare sursă]

- postpusă: Vin,1/ (că) vreau. 2/ (cele introduse prin că și căci)

- antepusă: (Cum) n-ai învățat, 1/ n-ai știut. 2/ (cele introduse prin cum)

- intercalată: De aceea, 1/ (că) -i bolnav , 2/ n-a venit. 1/

Punctuație[modificare | modificare sursă]

- indiferent de topică, propoziția circumstanțială de cauză se desparte, în general, de regenta ei prin virgulă. Virgula se utilizează în raport cu importanța cauzei.

Vezi și[modificare | modificare sursă]