Uniunea lingvistică balcanică

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Jump to navigation Jump to search

Uniunea lingvistică balcanică este numele dat unor similarități în gramatică, sintaxă, vocabular și fonologie găsite în limbile balcanice. Este remarcabil faptul că deși dimensiunea vocabularului comun este relativ mică, gramaticile limbilor prezintă un grad mult mai mare de similaritate.

Țările balcanice, conform uniunii lingvistice balcanice.
Evoluția limbilor balcanice în decursul istoriei după Capidan, Gołąb, Graur, Jirecek, Kopitar, Sanfeld și Weigand.

Istorie[modificare | modificare sursă]

Primul lingvist care a observat similaritățile între limbile balcanice care aparțin unor familii diferite a fost lingvistul sloven Jernej Kopitar în 1829[1], dar abia în anii 1920 și 1930 o teorie lingvistică a fost dezvoltată, prin contribuțiile lui Gustav Weigand[2] și Kristian Sandfeld-Jensen[3].

Denumirea "Uniunea lingvistică balcanică" a fost utilizată pentru prima dată de lingvistul român Alexandru Rosetti în 1958. Theodor Capidan a afirmat că structura limbilor balcanice ar putea fi redusă la o limbă standard, „tipic balcanică”.

Oponenții acestei teorii (printre care Alexandru Graur[4]) pretind că utilizarea termenului "lingvistică balcanică" nu este necesară, deoarece proprietățile limbilor pot fi explicate independent prin derivații interne în fiecare limbă, iar în anumite cazuri este vorba de o "reciprocitate lingvistică", aceasta nefiind îndeajuns pentru a se putea vorbi de o lingvistică balcanică, cum se vorbește de "lingvistica romanică" sau "lingvistica germanică".

Limbile[modificare | modificare sursă]

Limbile care au în comun anumite proprietăți aparțin mai multor ramuri distincte ale limbilor indo-europene:

Însă nu toate aceste limbi au același număr de proprietăți în comun. De aceea, ele se împart în trei categorii:

 1. albaneza, româna, bulgara și macedoneana - cele mai multe în comun
 2. sârba și greaca - mai puține
 3. turca - mai ales vocabular

Lingvistul finlandez Jouko Lindstedt a calculat în 2000 un „factor de balcanizare”, care dă fiecare limbi un scor proporțional cu numărul de proprietăți pe care le are în comun cu alte limbi din uniunea lingvistică balcanică. Rezultatele au fost:

Limba Scor
slave balcanice 11.5
albaneza 10.5
greaca, româna 9.5
rromanes (țigănește) 7.5

Altă limbă influențată uniunea lingvistică balcanică este limba ladino (iudeo-spaniolă), vorbită de evreii sefarzi (sau spanioli) odinioară în număr destul de mare în Balcani. Unii cercetători au considerat că „sistemul [ei] gramatical” a fost „probabil împrumutat din greacă”. Vocabularul este romanic (preponderent iberic), cu elemente lexicale ebraice, turcice și altele în măsură mai mică (bulgară, greacă, arabă etc.)

Bibliografie[modificare | modificare sursă]

 1. Batzarov, Zdravko. "Balkan Linguistic Union" (at the Encyclopædia Orbis Latini)
 2. Du Nay, André. The Balkan linguistic union. In: The Origins of the Rumanians, 1977
 3. Grey Thomason, Sarah, Linguistic areas and language history (PDF), 1999
 4. Joseph, Brian D. Romanian and the Balkans: Some Comparative Perspectives (PDF), 1999
 5. Rosetti, Alexandru. Istoria limbii române, 2 vol., București, 1965-1969.
 6. Russu, Ioan Iosif. Limba traco-dacilor, București, 1967
 7. Steinke, Klaus, Vraciu, Ariton, Introducere în lingvistica balcanică, Editura Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, 1999
 8. Tomić, Olga Mišeska. The Balkan Sprachbund properties: An introduction to Topics in Balkan Syntax and Semantics (PDF), 2003

Note[modificare | modificare sursă]

 1. ^ Jernej Kopitar, „Albanische, walachische und bulgarische Sprache”, în Jahrbücher der Literatur 1829, n. 46, p. 59–106.
 2. ^ Gustav Weigand, „Vorwort, zugleich Programm des Balkan-Archivs”, Balkan-Archiv, 1925, n. 1, p. v–xv; Gustav Weigand, „Texte zur vergleichenden Syntax der Balkansprachen”, Balkan-Archiv, 1928, n. 4, p. 53–70.
 3. ^ K. Sandfeld, Balkanfilologien: En oversigt over dens resultater og problemer, Copenhaga, Lunp, 1926; trad. franceză - Linguistique balkanique: Problèmes et résultats, Paris, Champion, 1930.
 4. ^ Alexandru Graur, „Coup d'œil sur la linguistique balkanique”, Bulletin linguistique, 1936, n. 4, p. 31–45.