Principatele Române

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
(Redirecționat de la Țările Române)
Salt la: Navigare, căutare

Principatele Române sunt voievodatele cu populație majoritar romanofonă constituite în Evul Mediu pe teritoriul carpato-dunărean, numite în limbajul popular Țările române: Transilvania, Moldova, Țara Românească (zisă și „Vlahia”, sau „Valahia” în limbile străine) și Dobrogea.

Principatele Moldova și Țara Românească în 1786, hartă italiană de G. Pittori, după geograful Giovanni Antonio Rizzi Zanoni.

Semantică[modificare | modificare sursă]

Principatele Moldova și Țara Românească în 1450 (hartă germană din 1888): Imperiul Otoman (roz) ajunsese deja la Dunăre; teritoriile bizantine (galben) nu mai numărau decât câteva cetăți și insule.

Expresia „Principatele Române” care presupune că ar fi fost formațiuni statale naționale românești de rang princiar, este discutată între istorici, istoriografia internațională preferând expresia geografică Țările Dunărene pentru Moldova și Țara Românească, sau Voievodatul Transilvaniei și Despotatul Dobrogei pentru celelalte două state. Motivele acestor discuții sunt următoarele:

 • formațiunile politice în cauză, inițial voievodate, nu au purtat titulatura de Principate decât tardiv, în sec. al XIX-lea;
 • expresia Țările române se referă la populația majoritară mai degrabă decât la formele de stat; totuși, termenulȚările Dunărene se referă la state.
 • în Transilvania pătura conducătoare târziu-medievală era maghiară, secuiască și săsească;
 • în Țara Românească, Moldova și Dobrogea limba oficială era cea slavonă, o parte însemnată din pătura conducătoare avea strămoși cumani, slavi, sau greci și aceste formații statale au fost, înainte de emancipare, vasale sau părți ale regatelor vecine ale Ungariei, Poloniei sau Bulgariei, pentru ca ulterior să devină vasale ale Turcilor;
 • în toate cele trei principate, pe îndelungi perioade Românii au constituit covârșitoarea majoritate a iobagilor/șerbilor, în așa măsură, încât însuși cuvântul Rumân însemna iobag/șerb.
 • conform tradiției istorice, aceste țări erau de fapt monarhii (conducătorii purtau coroană și băteau monede) sau regate, dar numai până în epoca fanariotă;
 • se observă tendința subiectivă și negativistă a unor istorici din vest de a numi principate toate regatele care nu au primit o confirmare a papei sau a unui conducător din vest (vezi Serbia, Galiția, Rusia Kieveană, Țările Române, Albania etc.)

Istoriografia românească preferă însă denumirea de Principatele Române (care include și Transilvania), din patru motive:

 • începând cu anul 1817, conceptul de Principat Dunărean poate fi aplicat și principatului sârbesc ;
 • termenul de Principate Dunărene este neclar pentru publicul străin ne-specialist, care le poate confunda cu alte principate situate de-a lungul Dunării cum ar fi de exemplu principatul Hohenzollern-Sigmaringen ;
 • denumirea de Provincii Dunărene (și mai frecventă decât Principate Dunărene) este falsă deoarece Principatele Române nu au fost niciodată provincii ale Imperiului turcesc, ci state creștine vasale ale Sultanului otoman ;
 • refuzul multor istorici străini de a folosi adjectivul « Române » pentru a desemna Principatele Moldova și Țara Românească anterior anului 1859 este din punct de vedere istoric neîntemeiat deoarece acest adjectiv este atestat încă din sec. XVI, și deoarece adjectivele « Germane » sau « Italiene » sunt folosite curent de aceiași istorici pentru a denumi statele și populațiile din Imperiul Germanic sau din Italia dinaintea apariției statelor unitare german și italian în 1871.

Istorie generală[modificare | modificare sursă]

Evoluția teritorială a țărilor române până la 1859: Albastru deschis: teritoriul comparativ al României mari (1918-1940); Albastru-verde deschis: formațiuni politice având o populație românească ("vlahă") atestată; Verde-albastru închis: Formațiuni politice având o conducere românească atestată.

Înaintea constituirii regiunilor tradiționale, au existat țări unde astăzi se află România, numite de istorici Romaniile populare și de cronicarii valahii, unele constituite sub formă de cnezate, altele simple comunități rurale, cum sunt de exemplu țările Crasnei, Lăpușului, Gurghiului, Moților, Amlașului, Făgărașului, Bârsei (în Transilvania), Gilortului, Jaleșului, Lotrului, Argeșului, Muscelului (în Valahia), Vrancei, Neamțului, Dornei, Strășinețului, Onutului, Sorocăi, Iașilor, Bârladului, Codrului, Ciubărciului (în Țărа Moldovei), la care se adaugă Vlahiile din sudul Dunării atestate prin documente sau prin toponime ca Vlasici, Vlahina, Stari Vlah, Romania Planina, Vlașina, Megali Valachia, Vlahoclisura ș. a., și, în răsăritul Cehiei, Vlahia moravă (loc de așezare a unor păstori români veniți, probabil, din Banat sau din Crișana). La Nord Est de Nistru a existat țara Bolohovenilor, atestată în cronici până la 1250 [1] Constituirea Voievodatelor medievale s-a efectuat în cadrul luptei anti-mongolă și al efortului de emancipare de sub suzeranitatea regatului ungar, care au înlesnit politica de unificare a voievozilor Bogdan și Basarab. La capătul acesteia, geografia politică a Europei de Sud-Est a înregistrat, alături de mai vechiul voievodat al Transilvaniei, supus și condus de maghiari, două noi state: Moldova și Țara Românească („Valahia” sau „Vlahia” în limbile străine). Înainte de cucerirea sa de către Turci, Dobrogea a fost un despotat cu populație majoritar română, bulgară și greacă, fără ca ponderea relativă a acestor trei elemente să poată fi precizată (dar toponimia și sursele arată că Românii erau majoritari de-a lungul Dunării, Grecii de-a lungul mării, iar Bulgarii în interior ; tot din interiorul Dobrogei se trag și Găgăuzii, înainte de strămutarea lor în Bugeac în 1812-16).

Principatele Române și împărțirile lor[modificare | modificare sursă]

Transilvania[modificare | modificare sursă]

Stema Transilvaniei

Transilvania începe a fi menționată ca formațiune politică (anume ca Voievodat) în prima jumătate a secolului XII. În a doua jumătate a secolului XII și în primul pătrar al secolului XIII se încheie cucerirea Transilvaniei de către regatul feudal ungar. Voievodatul nu este atunci desființat, dar devine vasal al Ungariei, iar conducătorii săi vor fi în majoritate maghiari. Pentru o mai largă punere în valoare a resurselor naturale ale Transilvaniei și pentru a-și consolida stăpânirea în această provincie, regii Ungariei au încurajat stabilirea aici, alături de populația românească băștinașă, a unor coloniști maghiari, secui și sași. Voievodatul Ardealului este desființat în anul 1867 și anexat de Ungaria în cadrul și cu prilejul transformării Imperiului Austriac în Imperiu Austro-Ungar.

Transilvania ca voievodat (ulterior arhiducat apoi principat), corespunde cu Ardealul istoric, delimitat de Carpați la răsărit și la sud, de Munții Apuseni la apus, dar Transilvania ca regiune geografica actuală mai cuprinde și :

Moldova[modificare | modificare sursă]

Stema Moldovei

Teritoriul Principatului Moldova apare în anul 1359 între Nistru și Marea Neagră la est, culmile Carpaților Orientali la vest, râurile Ceremuș și Nistru la nord, râurile Milcov, Putna, Siret și fluviul Dunărea la sud. Prin tradiție, teritoriul Principatului Moldova era împărțit în Țara de Sus și Țara de Jos, ele însele împârțite în Ținuturi (Cernăuți, Onut ulterior devenit Hotin, Soroca, Strășineț, Câmpulung, Suceava, Dorohoi, Hârlâu, Orhei, Neamț, Roman, Cotnari, Iași, Lăpușna, Bacău, Vaslui, Tutova, Fălciu, Tighina, Putna (Vrancea), Tecuci, Covurlui, Tigheciu, Chilia, Ceatea-Albă) la rândul lor împărțite în Ocoluri mai mici. Partea Țarii de Jos situată de-a lungul malurilor Dunării și mării se numea Basarabia, fiindca aparținuse inițial Țării Românești, condusa de dinastia Basarabilor. Turcii au denumit această regiune Buçak (Bugeac). Din 1775 (anexarea de către Austria a regiunii de nord-vest, de atunci denumită Bucovina) și mai ales din 1812 (anexarea de către Rusia a jumătății de la est de Prut, de atunci denumită Basarabia), teritoriul principatului Moldovei se compune din:

 • Moldova de apus este teritoriul rămas din Principatul Moldovei după pierderea Bucovinei și a Basarabiei. Principatul Moldovei formează România contopindu-se cu Țara Românească prin Unirea din 1859. Această regiune din nord-vestul României moderne cuprinde 8 județe actuale și, în Ucraina, Ținutul Herța, un mic teritoriu anexat de URSS în urma ultimatumului din iunie 1940 prin care României i se cerea cedarea imediată a Basarabiei si a Bucovinei (Herța nu era revendicată în textul sovietic). Astăzi este inclus în regiunea Cernăuți din Ucraina.
 • Basarabia, așa cum a fost delimitată prin anexarea rusească din 1812, este situată între râurile Nistru, Prut și Dunăre, Marea Neagră și Bucovina. Aproximativ 2/3 aparține astăzi Republicii Moldova, restul Ucrainei (Hotinul și cea mai mare parte a Bugeacului).
  • Bugeac-ul - reprezintă partea de sud a Basarabiei și corespunde aproximativ cu Basarabia inițială, medievală. Denumirea este de origine turco-tătară, din secolul XVI. Astăzi Bugeacul se găsește în cea mai mare parte pe teritoriul Ucrainei și este inclus în regiunea Odessa. O mică parte a acestuia (Tighina și zona situată la sud de aceasta) aparține Republicii Moldova.
  • Cahul, Bolgrad și Ismail reprezintă teritoriul din sudul și sud-vestul Basarabiei atribut Moldovei în 1856 și cedat în Rusiei 1878. Se suprapune parțial cu Bugeacul de sud-vest.
 • Bucovina reprezintă teritoriul moldovenesc anexat de către Imperiul Habsburgic în 1775. Astăzi este împărțită între România (sudul) și Ucraina (nordul). Centrul politico-cultural al Bucovinei a fost orașul Cernăuți, în prezent în Ucraina.

Țara Românească[modificare | modificare sursă]

(„Vlahia” sau „Valahia” în limbile străine)

Stema Ţării Româneşti inclusă în stema României interbelice (şi în altele anterioare sau posterioare)
Stema principatului Ţării Româneşti fără fundalul „azur”
Stema Olteniei (1877)

La sfârșitul secolului XIII și începutul secolului al XIV-lea evoluția internă și o serie de schimbări în situația internațională, au îngăduit căpeteniilor românești de la sud de Carpați să întemeieze în 1328 un stat propriu, de sine stătător, independent de Ungaria în 1330. Criza izbucnită în Imperiul tătăresc și tulburările care au izbucnit în Ungaria după stingerea dinastiei arpadiene au determinat pe stăpânii feudali de la sud de Carpați să se strângă în jurul voievodului Basarab. Principatul Țării Românești formează România contopindu-se cu Moldova prin Unirea din 1859. Teritoriul principatului Țării Românești (sau Valahia sau Muntenia în sensul larg al termenului) se împarte în:

Dobrogea[modificare | modificare sursă]

Stema Dobrogei

Dobrogea a fost mai întâi un despotat medieval care își trage denumirea de la despotele Dobrotici. În 1396 se contopește cu Țara Românească, dar puțin după aceasta, în 1418, este cucerit de Turci. Dobrogea se situează azi între Dunăre (cu Delta), Marea Neagră și linia Turtucaia (Tutrakan)-Ecrina (Ekrene).

 • Dobrogea de Nord (aproximativ 2/3 din întreaga Dobroge) aparține din 1878 României;
 • Dobrogea de Sud (numită în românește Cadrilaterul: aproximativ 1/3 din Dobrogea) aparține din 1878 Bulgariei, cu excepția perioadelor 1913-1916 și 1919-1940 când s-a aflat între granițele României Mari. Cadrilaterul reprezintă teritoriul cedat României de către Bulgaria în urma celui de-al doilea război balcanic (1913), recucerit de Bulgari în 1916, restituit Bulgariei prin Pacea de la București în 1918, cedat din nou României în 1919 și restituit Bulgariei prin Tratatul de la Craiova din 1940.
 • Delta Dunării (cu excepția deltei secundare a brațului Chilia) face tradițional parte din Dobrogea, dar în Antichitate și Evul Mediu, litoralul se afla mult mai la apus (între Chilia Veche și Murighiol pe vremea lui Strabon, între Periprava și Lacul Dranov în epoca bizantină), astfel încât hărțile istorice care reprezintă Dobrogea cuprinzând Delta actuală, sunt false.
 • Insula Șerpilor, legată istoric de Dobrogea din antichitate până în 1948, a intrat atunci printr-o convenție bilaterală neratificată în componența URSS, apoi, în 1991, în componența Ucrainei independente. România a revendicat insula în 1991, a supus cazul Curții de Justiție Internațională, și, pierzând insula în schimbul unor concesii ucrainene privind apele teritoriale, a ratificat apartenența insulei la Ucraina în februarie 2009.

Atlas istoric[modificare | modificare sursă]

[7]

Românii bolohoveni.
Teritoriul românilor bolohoveni (secolul XIII), din nord estul Nistrului, după A.V. Boldur.

Vezi și[modificare | modificare sursă]

Note[modificare | modificare sursă]

 1. ^ A.V. Boldur, Istoria Basarabiei, Editura Frunza, p.11-119
 2. ^ a b The Columbia Encyclopedia
 3. ^ a b Webster's Dictionary
 4. ^ a b Provincia istorică Oltenia
 5. ^ Istoria Românilor în Țara Românească, familia de mari boieri olteni a Craioveștilor și-a consolidat mult poziția ca urmare a extinderii stăpânirilor ei de pământ și a legăturilor strânse pe care le întreținea cu demnitarii turci de la Dunăre. Vechea autonomie a Olteniei a căpătat, datorită boierilor Craiovești, semnificații sporite prin mijlocirea funcției de mare ban al Craiovei, înzestrată cu puteri cvasisuverane la apus de râul Olt.
 6. ^ Istoria Românilor în Țara Românească, familia de mari boieri olteni a Craioveștilor și-a consolidat mult poziția ca urmare a extinderii stăpânirilor ei de pământ și a legăturilor strânse pe care le întreținea cu demnitarii turci de la Dunăre. Vechea autonomie a Olteniei a căpătat, datorită boierilor Craiovești, semnificații sporite prin mijlocirea funcției de mare ban al Craiovei, înzestrată cu puteri cvasisuverane la apus de râul Olt .
 7. ^ Surse: Westermann Grosser Atlas zur Weltgeschichte, 1985, ISBN 3-14-100919-8; "DTV Atlas zur Weltgeschichte", 1987; Putzger historischer Weltatlas Cornelsen 1990, ISBN 3-464-00176-8; Atlasul Europe centrale din seria « Atlas des Peuples » de André și Jean Sellier, La Decouverte, 1992, ISBN 2-7071-2032-4; Történelmi atlasz al Academiei ungare, 1991, ISBN 963-351-422-3 CM; și desigur Atlasil istoric și geografic al Academiei Române, 1995, ISBN 973-27-0500-0.

Bibliografie[modificare | modificare sursă]

 • Istoria poporului român, Editura Științifică - Biblioteca de Istorie - 1970
 • Principatele Române în epoca modernă, Anastasie Iordache, Ed. Albatros, București, 2 volume - [1]
 • Viața politică în România 1910-1914, Anastasie Iordache, Ed. Științifică, București, 1972

Bibliografie suplimentară[modificare | modificare sursă]

 • Război, pace și comerț în Islam. Țările Române și dreptul otoman al popoarelor, Viorel Panaite, Editura Polirom, 2013 - recenzie
 • Călători străini despre Țările Române, Vol. 1, Maria Holban, Institutul de Istorie "N. Iorga.", Editura Științifică, 1968
 • Istoria românilor prin călători. 1, Vol. 1, Nicolae Iorga, Adrian Anghelescu, Editura Eminescu, 1981
 • Documente străine despre Români, Ionel Gal, Arhivele Statului (Romania), Manole Neagoe, Editura Direcția Generală a Arhivelor Statului din Republica Socialistă România, 1979
 • Între Orient și Occident: țările române la începutul epocii moderne (1800-1848), Neagu M. Djuvara, Editura Humanitas, 1995
 • Principatele Române în raporturile politice internaționale: secolul al XVIII-lea, Leonid Boicu, Editura Junimea, 1986
 • Principatele romîne la începutul secolului XIX., Constantin C. Giurescu, Editura Științifică, 1957
 • Reședințele boierești din Țara Românească și Moldova în secolele XIV-XVI, Cristian Nicolae Apetrei, Editura Istros, 2009, p. 5, pe Google Books
 • Puterea domniei în Țara Românească și Moldova în secolele XIV-XVI, Mihail M. Andreescu, Editura Casa de Editură și Librărie "Nicolae Bălcescu", 1999
 • Principatele Române de la 1821 la 1848: sub semnul renașterii naționale : sinteză și culegere de texte, Nicolae Isar, Editura Univ., 2004
 • Principatele române în epoca moderna: Administrația regulamentară și tranziția la statul de drept (1831-1859), Anastasie Iordache, Editura Albatros, 1998
 • O istorie a principatelor Române: de la emancipare politică la unire, 1769-1859, N. Isar, Editura Universități din București, 2010
 • Relațiuni istorice despre țările române din epoca de la finele veacului al XVI-lea și începutul celui de al XVII-lea, Melchisedec Ștefănescu, București, 1882
 • Ideile politice și iluminismul în Principatele Române 1750-1831, Vlad Georgescu, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1972

Legături externe[modificare | modificare sursă]