Universitatea Tehnică Cluj-Napoca

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Salt la: Navigare, căutare
Universitatea Tehnică

din Cluj-Napoca

Sigla UTCN.jpg
Informații
Fondată 1920
Tip Universitate de stat
Localizare
Oraș Cluj-Napoca
Rectoratul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, str. Memorandumului 28
Conducere
Rector Prof. univ. dr. ing. Vasile Topa
Foto vasile topa.jpg
Cifre cheie
Corp didactic peste 1.000 (2012)
Studenți peste 22.000 (2012)
Alte informații
Afiliere Asociatia Universitatilor Europene - EUA (din 2000), Alianta Universităților pentru Democrație - AUDEM (din 2001), Black Sea Universities Network - BSUN (din 2004), Agenția Universitară Francofoniei (AUF)
Site oficial www.utcluj.ro

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) este o instituție de invățământ superior tehnic de stat din Cluj-Napoca, România.

În 2007, Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Invățământul Superior (ARACIS) a acordat Universității Tehnice din Cluj-Napoca, calificativul de vârf, adică "grad de încredere ridicat". În 2011 a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.[1][2]

Istoric[modificare | modificare sursă]

La 1 februarie 1920 este înființată Școala superioară industrială, reorganizându-se sub denumirea de Școală de conductori tehnici în 1922, având profil electromecanic. Bucurându-se de un important prestigiu în cadrul industriei românești, a fost reorganizată în 1937 ca Școală de subingineri electromecanici. O alta școală cu profil tehnic creată în 1920 a fost Școala de conductori de lucrări publice, cu specific de drumuri și poduri, veritabilă precursoare a Facultații de Construcții.

În anul 1947, în urma unui memoriu adresat Ministerului Educației Naționale s-a înființat Politehnica din Cluj cu trei facultați: Construcții, Electromecanică și Silvicultură. Prin prevederile legii pentru reforma învatamântului din august 1948, s-a creat Institutul de Mecanică din Cluj, având o facultate cu doua secții: termotehnică și mașini de lucru. În anul 1953 cele două instituții se transformă în Institutul Politehnic din Cluj.

În 1992 Institutul Politehnic și-a schimbat denumirea în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, iar din cele trei facultăți existente la momentul respectiv, prin restructurare s-au constituit următoarele facultăți:

 • Facultatea de Arhitectură și Urbanism, înființată în 1998, fiind desprinsă din Facultatea de Construcții
 • Facultatea de Automatică și Calculatoare
 • Facultatea de Construcții, din 2005 până în 2007, cu numele de Facultatea Construcții și Instalații
 • Facultatea de Construcții de Mașini
 • Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
 • Facultatea de Inginerie Electrică
 • Facultatea de Instalații, începând cu 1 octombrie 2007, după desprinderea din Facultatea de Construcții și Instalații
 • Facultatea de Mecanică
 • Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor, care din anul 2011 își modifică denumirea în Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului

Senatul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, întrunit în ședință ordinară în data de 3 octombrie 2011, a aprobat în unanimitate de voturi propunerea Senatului Universității de Nord din Baia Mare, întrunit în ședința din data de 30 septembrie 2011, referitoare la fuziunea prin absorbție a Universității de Nord din Baia Mare cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Astfel, odată cu aprobarea ulterioară dată de Ministerul Educației, Tineretului și Sportului, în urma absorbției prin fuziune a Universității de Nord din Baia Mare, aceasta a devenit Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Universității Tehnice din Cluj-Napoca adǎugându-i-se următoarele facultăți:

 • Facultatea de Inginerie
 • Facultatea de Resurse Minerale și Mediu (desființată din 2014)
 • Facultatea de Litere
 • Facultatea de Stiință

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca are și o serie de extensii universitare undeva învață studenți din diferite zone al Transilvaniei, și-anume la Alba Iulia, Bistrița, Satu Mare și Zalău.

Astăzi, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca pregătește specialiști, în special pentru domeniul tehnic, având un număr de peste 22.000 studenți care învață în 12 facultăți, cu peste 1.000 de cadre didactice, cercetători și tehnicieni.


Facultatea de Arhitectură și Urbanism, ce ființează din anul 1998, realizează programe de studii la cel mai înalt nivel, învățământ centrat pe evoluția formativă a studentului, mobilități în străinătate (burse Erasmus), perfecționarea permanentă a cadrelor didactice, activități de cercetare, posibilitatea de formare continuă postuniversitară. În vederea specializării în domenii conexe arhitecturii, s-au dezvoltat două cursuri postuniversitare: din 2002, cel de „Formare Europeană de Specializare în Restaurarea Patrimoniului Arhitectural” (FESRPA, titlul obținut este de „specialist în restaurarea patrimoniului arhitectural”) și din 2005, cel „de Urbanism și Administrație Publică Locală” (titlul obținut este de „specialist în urbanism și administrație publică locală”). Din 2009, Facultatea de Arhitectură și Urbanism are statutul de IOSUD, beneficiind de participarea la programe europene SIDOC și Q-DOC, care asigură burse doctorale, cotutele și stagii la diverse universități europene. Facultatea de Arhitectură și Urbanism se orientează în anii terminali către o formație mai aprofundată (cursuri opționale și aplicațiile cuprinse în planurile de învățământ): arhitectura clădirilor, urbanism, arhitectură de interior, peisagistică, restaurarea monumentelor istorice, design arhitectural. Acest lucru se va realiza prin sporirea ponderii disciplinelor specifice (obligatorii și opționale) în limitele rezultate din respectarea standardelor specifice. LogiA: revista Facultății de Arhitectură și Urbanism - Fondată în 1999, apariție anuală (http://www.utcluj.ro/logia/)


Facultatea de Automatică și Calculatoare este o instituție publică de învățământ universitar cu misiunea didactică și de cercetare în domeniile "Calculatoare și Tehnologia Informației" și "Ingineria Sistemelor". Specializările "Automatică" și "Calculatoare" au fost înființate ca specializări distincte ale domeniului "Știința Calculatoarelor și Sistemelor" în cadrul Facultății de Electrotehnică, în data de 4 iulie 1977. Facultatea de Automatică și Calculatoare a fost înființată în 1990, când fosta Facultate de Electrotehnică s-a divizat în trei facultăți: Facultatea de Automatică și Calculatoare, Facultatea de Electrotehnică și Facultatea de Electronică și Telecomunicații. Începând cu anul 1990, Facultatea de Automatică și Calculatoare a fost autorizată să funcționeze cu specializările "Automatică și informatică industrială" și "Calculatoare". Începând cu anul 1995 la acestea s-au adăugat specializarile "Automatică și informatică industrială" (în limba engleză), "Calculatoare" (în limba engleză), "Tehnică de calcul" (colegiu), autorizate provizoriu conform HG 568/1995, publicată în Monitorul Oficial din 16.08.1995 și acreditate definitiv conform HG 442/1998, publicată în Monitorul Oficial din 10.08.1998. Începând cu anul 2005, odată cu restructurarea modului de organizare a învățământului superior, în conformitate cu Convenția de la Bologna, activitatea de învățământ și cercetare se desfășoară în domeniile de studii "Calculatoare și Tehnologia Informației" și "Ingineria Sistemelor" pe trei nivele: studii de licență, studii de masterat și studii doctorale.


Universitatea Tehnică - Facultatea de Construcții

Facultatea de Construcții vine din tradiția educației în domeniul ingineriei civile în Cluj-Napoca, ce începe cu anul 1920 când, pe baza Decretului Guvernamental Regal (nr. 4206 din 19 octombrie 1920) este înființatǎ ȘCOALA DE TEHNICIENI PENTRU LUCRǍRI PUBLICE, subordonatǎ Ministerului Lucrǎrilor Publice și Comunicațiilor. Decizia de a promova acest tip de educație a fost fǎcutǎ de guvernul român de la acea dată, cu scopul de a dezvolta formarea profesionalǎ și educația în limba românǎ dupǎ recenta unificare a statului român (1 Decembrie 1918). Oferta educaționalǎ a acestei școli s-a situat pe aceeași linie cu a altor centre educaționale din România interbelică (București, Chișinǎu, Cernǎuți), fiind organizate cursuri de trei ani pentru tehnicieni în domeniul cǎilor de comunicație și inginerie civilǎ. Primul director al Școlii a fost Eugen Țilea, inginer și șef al Oficiului pentru Lucrǎri Publice din Transilvania. Școala de Tehnicieni pentru Lucrǎri Publice a funcționat independent între anii 1920 și 1930, fiind apoi înglobatǎ în cadrul Școlii de Tehnicieni din Cluj. Însă, în 1936 aceasta a fost mutatǎ definitiv la București. Doar un departament al acestei școli a fost lǎsat sǎ funcționeze în continuare la Cluj, schimbându-și profilul și denumirea în ȘCOALA DE TEHNICIENI ELECTROMECANICI (1937 – 1948). Între anii 1945 și 1948, în cadrul acesteia a funcționat și ȘCOALA DE DIRIGINȚI DE ȘANTIER care a oferit cursuri cu durata de doi ani oricǎrui absolvent de liceu. Cu toate cǎ pânǎ în acest moment nu putem vorbi despre o tradiție în domeniul studiilor universitare de inginerie civilǎ la Cluj, necesitǎțile unei economii în plinǎ dezvoltare, progresul tehnic, nevoia de susține toate acestea printr-o sistematizare coerentǎ a zonelor urbane și rurale, asigurarea unei infrastructuri corespunzǎtoare pentru industrie, agriculturǎ, transporturi și silviculturǎ, au condus la ideea de a înființa o școalǎ superioară de inginerie civilǎ la Cluj. În scopul de a susține aceastǎ cerere localǎ, pe 12 februarie 1947 a fost înaintat Ministerului Educației Naționale un memoriu în care s-au adus argumente pentru înființarea unui Institut Politehnic la Cluj. Abia dupǎ cinci ani, Guvernul României a decis înființarea INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN CLUJ (prin decretul nr. 2688 și 2727/1953) având în componențǎ trei facultǎți (Electrotehnicǎ, Mecanicǎ și Construcții). Dificultǎțile inerente începutului, generate de lipsa cadrelor didactice și a bazei materiale, au fost depǎșite treptat prin eforturile generoase ale unui nucleu de entuziaști (profesorii Niculae Juncan, Vasile Ille, Igor Tertea, Ferdinand Gobesz), cu spijinul câtorva profesori de prestigiu din Timișoara (acad. Dan Mateescu, prof. Constantin Avram m.c. acad.) și din București (prof. Mihail Hangan). La acest nucleu s-a asociat în timp competența unor cadre didactice de mare valoare (profesorii Alexandru Negoițǎ, Mircea Mihailescu, Eugen Beiu) și elanul celor mai merituoși absolvenți ai facultǎții, care au acoperit an de an necesarul de cadre didactice, pe mǎsura necesitǎților de dezvoltare, și au asigurat succesiunea generațiilor.

 • 1953 - Facultatea de Construcții, din cadrul nou înființatului "Institut Politehnic din Cluj", avea următoarele specializări: Construcții civile, Industriale și Agricole;
 • 1970 - se înființeazǎ secția de Conductori arhitecți în cadrul Facultǎții de Construcții;
 • 1971 - înființarea în cadrul Facultății de Construcții a specializărilor: Căi ferate, Drumuri și Poduri (ingineri zi), Instalații în construcții (subingineri, cursuri de zi și seral);
 • 1977 - se înființează secția “Instalații în construcții” (ingineri, cursuri de zi);
 • 1993 - înființarea în cadrul Facultații de Construcții a specializării “Inginerie civilă - Civil Engineering” (ingineri, cursuri de zi);
 • 1993 - înființarea Colegiului Universitar Tehnic, Economic și de Administrație (cursuri liceale, cursuri de zi);
 • 1995 - înființarea în cadrul Facultății de Construcții a specializării “Instalații și echipamente pentru protecția Atmosferei” (ingineri, cursuri de zi);
 • 1997 - înființarea în cadrul Facultății de Construcții a domeniului “Inginerie economică” (cursuri de zi);
 • 1998 - se înființează Facultatea de Arhitectură și Urbanism, desprinsă din Facultatea de Construcții
 • 2005 - Facultatea de Construcții devine "Facultatea de Construcții și Instalații“
 • 2006 - Înființarea în cadrul Facultății de Construcții și Instalații a domeniului “Inginerie Geodezicǎ”, cu specializarea “Măsurători terestre și Cadastru”
 • 2007 - Se revine la denumirea de “Facultatea de Construcții “ prin înființarea Facultății de Instalații, desprinsă din cea de Construcții
 • 2008 - Înființarea în cadrul Facultății de Construcții, în domeniul “Inginerie civilă”, a două noi specializări “Amenajări și Construcții Hidrotehnice” și “Inginerie Urbană și Dezvoltare Regională”
 • 2013 - Facultatea de Construcții a sǎrbǎtorit 60 de ani de existențǎ a școlii clujene de inginerie civilǎ

La ora actualǎ, cu cei aproximativ de 2900 studenți, la cursuri de licențǎ, și în jur de 150 destudenți la studii ade masterat și doctorat, Facultatea de Construcții este cea mai mare din cadrul Universitǎții Tehnice din Cluj-Napoca, cu peste 12.000 de absolvenți, dintre care peste 600 cetǎțeni strǎini.


Facultatea Construcții de Mașini Facultatea Construcții de Mașini pregătește specialiști ale căror competențe permit soluționarea problemelor ridicate de proiectarea, exploatarea și management-ul sistemelor din domeniul construcției de mașini. Competențele absolvenților acestei facultăți permit elaborarea tehnologiilor de fabricație, proiectarea și exploatarea echipamentelor de fabricație, de transfer și de manipulare, exploatarea sistemelor de comandă și automatizare precum și management-ul sistemelor de producție. Odată cu transformarea Institutului Politehnic din Cluj-Napoca în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, vechea Facultate de Inginerie Mecanică a fost divizată în trei facultăți distincte cu profil mecanic, și-anume: Facultatea Construcții de Mașini, Facultatea de Mecanică și Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor, care din anul 2011 poartă numele de Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului.


Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației și-a afirmat și iși dezvolta propria personalitate în cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca începând cu anul 1990. În prezent, oferta educatională de care se bucură peste 1600 de studenți, cuprinde intreg ciclul de studii universitare necesare desăvârșirii unei carierei profesionale de succes.Facultatea formează specialiști în domeniile “Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale” (licență și master), “Inginerie și management” (licență), precum și “Inginerie electronică și telecomunicații” (doctorat).Pe lângă programele de studii in limba română, facultatea oferă și programe de studii în limbi de circulație internațională (engleză și franceză). Toate premisele necesare realizării unui învâțământ superior modern și competitiv (educație și cercetare) sunt pe deplin îndeplinite: ierarhizarea programelor de studii la cel mai înalt nivel (categoria A - conform ierarhizării MECTS 2011-2012); educație centrată pe student; colaborări ale studenților, cadrelor didactice și cercetătorilor cu universități și companii de prestigiu din țară și din strainatate; stagii de practică ale studenților la companii naționale și multinaționale de renume; activități de cercetare fundamentală și aplicativă; resurse umane și materiale dintre cele mai performante. (https://etti.utcluj.ro/files/prezentare/PrezentareETTI_v_29_01_2014.pdf)


Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului a fost înființată în anul 1990, sub denumirea de Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor, la inițiativa unui colectiv de cadre didactice și cercetători cu preocupări consecvente și rezultate de prestigiu în domeniul ingineriei materialelor. Din anul 2011, denumirea facultății este de Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului, nume care pune în evidență cele două domenii de studii gestionate. În urma ierarhizării domeniilor de studiu (conform art. 193 din Legea educației naționale nr. 1/2011 și prevederilor hotărârii Guvernului nr. 789/2011 - http://chestionar.uefiscdi.ro/) de către organisme naționale și internaționale, ambele domenii ale facultății sunt în categoria A (cea mai performantă). De remarcat, domeniul Ingineria Materialelor a acumulat cel mai mare punctaj, fiind pe primul loc în țară, iar domeniul Ingineria Mediului pe locul doi. Acest rezultat remarcabil motivează pe mai departe cadrele didactice și studenții facultății să mențină un standard ridicat de pregătire și totodată de instruire.


Facultatea de Inginerie Electrică pregătește viitori ingineri în următoarele domenii cu specializările aferente:

 • Ciclul I – licență (4 ani), în domeniul Inginerie Electrică (cu specializările Electrotehnică, Instrumentație și Achiziția Datelor, Electronică de Putere și Acționări Electrice, Electromecanică), domeniul Inginerie Energetică (cu specializarea Managementul Energiei), domeniul de Științe Inginerești Aplicate (cu specializarea de Inginerie Medicală la Cluj-Napoca și extensia de la Bistrița), domeniul de Inginerie și Management (cu specializarea de Inginerie Economică în domeniul Electric, Electronic și Energetic).

Conform planurilor de învățământ în primii doi ani de studiu se parcurg discipline fundamentale necesare pregătirii inginerești, fără a se neglija interesul studenților pentru cultură. Tot acum începe, iar în anul III se continuă, studiul unor discipline de specialitate ce oferă o pregătire temeinică în direcția aleasă. În perioada anilor III-IV, disciplinele se diferențiază într-o anumită măsură, funcție de domeniul și programul de studii urmat de către student. Tot în anul IV, studenții au posibilitatea de a-și alege propriul traseu de învățare, particularizat prin cele 5 pachete de discipline opționale din planul de învățământ. Astfel, apare și o importantă componentă de flexibilizare curriculară la nivelul beneficiarilor actului educațional. Pregătirea în ramuri atât de vaste ale ingineriei permite absolvenților facultății noastre să poată face față în oricare din domeniile menționate, oferindu-le un avantaj în alegerea unei profesii de succes. Trebuie subliniat că educația profesională a studenților Facultății de Inginerie Electrică nu neglijează un aspect important al activității post-universitare, și anume pregătirea pedagogică. Cei interesați de cariera didactică au posibilitatea să urmeze Modulul Pedagogic, care include discipline ca: Pedagogie, Metodică, Psihologie.

 • Ciclul II – master (2 ani)

În cadrul Facultății de Inginerie Electrică sunt organizate cursuri de masterat, în mai multe domenii având anumite programe de studii. În domeniul Ingineriei Electrice (cu specializările Tehnici Moderne de Proiectare Asistată de Calculator în Inginerie Electrică, Sisteme de Monitorizare și Control în Inginerie Electrică, Sisteme și Structuri Electrice Avansate), în domeniul Ingineriei Energetice (cu specializarea Managementul Sistemelor Electroenergetice Moderne), în domeniul Științelor Inginerești Aplicate (cu specializarea Științe Inginerești Aplicate în Medicină).

 • Ciclul III – doctorat (3 ani)

Tematica de cercetare este axată pe specificul laboratoarelor de cercetare existente la nivelul departamentelor și al domeniilor de pregătire prin studii doctorale. Doctoratul este o forma superioară de îmbinare a învățământului cu cercetarea, finalizată cu o teză susținută public și evaluată de o comisie de specialiști. Facultatea de Inginerie Electrică are 28 de conducători de doctorat, majoritatea în domeniul Inginerie Electrică, dar și un conducător de doctorat în domeniul Marketing.

O altă componentă a activității din Facultatea de Inginerie Electrică o constituie cercetarea științifică. Meritul primordial al personalului Facultății de Inginerie Electrică constă în faptul că rezultatele în cercetarea științifică fundamentală și aplicativă s-au situat la cote de recunoaștere internațională. Au fost publicate lucrări în numeroase țări ale lumii, în reviste sau la conferințe internaționale. Facultatea de Inginerie Electrică are de asemenea colaborări de cercetare cu universități și companii europene de mare prestigiu cum ar fi: Siemens AG (Germania); Philips AG (Olanda); University of Gent (Belgia); Vrije University of Brussels (Belgia); "Federico II" University of Naples (Italia); University "Politecnica" of Calalunya (Spania); Informatik, Elektrotechnik, Informationstechnik Universitaet Stuttgart (Germania). De remarcat este faptul că o mare parte din absolvenții Facultății de Inginerie Electrică sunt în prezent cercetători apreciați la universități de prestigiu din SUA, Germania, Belgia, Franța, Danemarca etc.


Facultatea de Instalații este continuatoarea învățământului superior tehnic de instalații clujean, ce a luat ființă în anul 1972 în cadrul Facultății de Construcții din Institutul Politehnic Cluj (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca de astăzi). În cei peste 40 de ani de existență, acesta a cunoscut mai multe forme de organizare, fiind în prezent a doua facultate cu acest profil din țară, după cea de la Universitatea Tehnică de Construcții din București. Facultatea de Instalații apare începând cu 1 octombrie 2007, după desprinderea din Facultatea de Construcții și Instalații. Actualmente, facultatea pregătește ingineri în specializarea de licență ”Instalații pentru construcții”. Viitorii specialiști vor dobândi, pe parcursul celor 4 ani de facultate (nivel licență), competențele necesare pentru a activa atât în proiectarea, cât și în execuția, întreținerea, reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru construcții civile și industriale:

 • Instalații de încălzire (sisteme de încălzire cu corpuri statice, centrale termice, panouri solare, cogenerare, încălzire prin pardoseală);
 • Instalații sanitare (alimentare cu apă și canalizare);
 • Instalații de ventilare și condiționare (instalații de ventilare și climatizare a aerului ambiental);
 • Instalații electrice (iluminat, instalații electrice de joasă și medie tensiune);
 • Instalații frigorifice (echipamente performante de răcire din mediul rezidențial și industrial);
 • Instalații de gaze naturale (la utilizator și rețele de gaze naturale);
 • Instalații de automatizare din clădiri

În vederea aprofundării cunoștințelor în specializarea „Instalații pentru construcții”, absolvenții de licență pot urma timp de 2 ani, cursurile unui program de masterat în specializarea ”Ingineria Instalațiilor”. Pentru cei care doresc desăvârșirea studiilor la un nivel și mai înalt, pot fi urmate cursurile de doctorat din cadrul Școlii doctorale a Universității tehnice, sub îndrumarea unui profesor coordonator ales.

Totodată, studiul intalațiilor depășește domeniul strict al construcțiilor, acesta fiind completat de instalațiile exterioare: rețele termice, rețele de alimentare cu apă și canalizare, tratare și epurare de ape uzate, rețele electrice și posturi de medie tensiune, etc. Astfel, posibilitățile de angajare ale studenților facultății noastre cresc semnificativ, devenind deosebit de variate. Marea majoritate a absolvenților reușesc să se angajeze imediat terminarea facultății în mari companii naționale și internaționale, precum și în firme autohtone de proiectare și execuție. Pentru a facilita accesul tuturor studenților la cele mai noi informații apărute în domeniul instalațiilor pentru construcții și în cadrul învățământului superior, s-a constituit Asociația Studenților Facultății de Instalații din Cluj-Napoca – ASFIC – un liant între studenți, corpul profesoral și mediul de afaceri. Facultatea de Instalații se află în strânsă legătură cu mediul de afaceri din România, precum și cel european. Studenții noștri au posibilitatea efectuării unor mobilități de școlarizare și practică, în cadrul programelor internaționale de tip Erasmus, la mari companii din Europa, precum și în companii românești.


Facultatea de Mecanică continuă tradiția învățământului superior tehnic clujean, înființat în 1948 prin transformarea Școlii de Subingineri Electromecanici în Institutul de Mecanică. Din 1953 acesta se transformă în Institutul Politehnic din Cluj, având în componență patru facultăți, dintre care și Facultatea de Mecanică. Facultatea de Mecanică pregătește specialiști de înaltă calificare, adică ingineri, absolvenți de master și doctor ingineri, în domenii cu specific mecanic, mecatronic și al autovehiculelor rutiere, în concordanță cu necesitățile actuale și de perspectivă. Competențele absolvenților facultății permit acestora să-și desfășoare activitatea în următoarele ramuri ale ingineriei: ingineria autovehiculelor, ingineria transporturilor, ingineria mașinilor inteligente, inginerie mecanică de precizie, ingineria mașinilor pentru agricultură și industrie alimentară. Formarea profesională competitivă a specialiștilor este reflectată în structura planurilor de învățământ, astfel concepute încât să asigure o pregătire polivalentă. Solicitarea tot mai mare a acestora pe piața muncii le conferă stabilitate și funcționalitate permanentă. Facultatea de Mecanică este integrată în viața economico-socială, activitățile ei fiind cunoscute și apreciate pe plan local, național, cât și internațional.

Facultatea de Mecanică a cunoscut momente de restructurare, în care au fost create specializări noi alături de continuarea celor tradiționale. Specializarea Mecanică Agricolă a fost înființată în 1962 și a funcționat până în 2003, când s-a transformat în Mașini și Instalații pentru Agricultură și Industria Alimentară (MIAIA). Specializarea Mașini Termice a funcționat între 1954-1958, fiind reluată din 1990 sub denumirea de Sisteme și Echipamente Termice. Specializarea Mecanică Fină a fost înființată în 1990 care funcționează și în prezent. Specializarea Autovehicule Rutiere a fost înființată în 1992 care funcționează și în prezent. Specializarea Mecatronică a funcționat între 1992-1994, fiind reluată în 1997. Facultatea de Mecanică a introdus în activitatea sa o serie de cursuri postuniversitare, printre care Procese și instalații de ardere (1971), Metode si mijloace avansate în ingineria și managementul asigurării calității (1995), Proiectarea asistată a mașinilor din agricultură și industria alimentară (1996), Analiza asistată și cercetarea experimentală în ingineria mecanică (1997), Proiectarea asistată a mașinilor termice cu poluare redusă (1998), Logistica transporturilor rutiere (2002) și Ingineria Circulației Rutiere (1999).


Centrul Universitar Nord din Baia Mare al Universiății Tehnice din Cluj-Napoca


Facultatea de Inginerie continuă tradiția academică de la poalele Dealului Crucii, loc binecuvântat cu oameni destoinici, cu dorința de a ști, de a învăța cum se face și cu știința de a face. Câteva repere istorice demonstrează preocupările de instruire de-a lungul timpului. Ca urmare firească a dorinței tinerilor de a se încălzi la lumina cunoașterii, au apărut vechile școli, amintite în istoria locului:

 • 1388 – Școala sub conducerea rectorului Teodoric, cunoscut cărturar;
 • 1547 – Schola Rivulina;
 • 1673 – Colegiul menționat in "Geografia generală" a lui Johannes Huber;

În perioada care a urmat în Baia Mare au existat, în diferite perioade, lăcașuri de învățământ tehnic legate desigur de preocupările industriale ale zonei, acestea crescând specialiștii care lucrau în minerit, preparare și metalurgie:

 • 1864 – Școala Minieră de 3 ani - o perioadă lungă singura școală de profil din Transilvania;
 • 1937 – Școala Minieră se transformă în Școala de Conductori Tehnici Minieri și Chimico-Metalurgi;
 • 1945 – Școala de Subingineri care ulterior s-a mutat ca Institut de Mine la Brad, iar apoi la București.

Dezvoltarea economică a regiunii de nord-vest în perioada de după al doilea Război mondial a condus în 1969 la necesitatea reluării tradiției de mai bine de 100 de ani de învățământului tehnic în Baia Mare. Astfel a fost înființat Institutul de Subingineri, ca unitate de învățământ tehnic superior, care în 1974 alături de Institutul Pedagogic au format prima instituție academică multidisciplinară în Baia Mare, Institutul de Învățământ Superior, care era o mică universitate. În anul 1984 se revine la statutul anterior al Institutului de Subingineri, dar de această dată afiliat Institutului Politehnic din Cluj Napoca. Anii 1990 și 1991 reface unitatea academică băimăreană prin reînființarea specializărilor de litere și științe și alăturarea lor la specializările tehnice sub denumirea de Universitatea din Baia Mare, iar în perioada 1996 - 2012 de Universitatea de Nord din Baia Mare, pentru ca din 2012, odată cu fuziunea cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, să ajungă Centrul Universitar Nord din Baia Mare.

În prezent, în cadrul Facultății de Inginerie funcționează 11 programe de studii acreditate: Tehnologia Construcțiilor de Mașini, Echipamente pentru Procese Industriale, Electromecanică, Ingineria Sistemelor Electroenergetice, Inginerie Economică în Domeniul Mecanic, Electronică Aplicată, Calculatoare, Inginerie Minieră, Ingineria Procesării Materialelor, Ingineria și Protecția Mediului în Industrie și Ingineria Valorificării Deșeurilor. Facultatea de Inginerie prin preocupările sale trebuie să devină, în cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare, lider în activitatea de cercetare și formare, specializare și perfecționare a cadrelor tehnice pentru mediul economic și social al regiunii de nord-vest a României. Prin activitatea sa se înscrie în mod explicit în Strategia de Dezvoltare Regională. Astfel, printre sectoarele prioritare de susținere la nivel de regiune, care vor asigura avantaje competitive in competiția pe plan național si global, au fost stabilite, următoarele: tehnologia informației și calculatoare, industria de mașini si echipamente, învățământ superior si cercetare. Facultatea de Inginerie, ca furnizor pe piața muncii de cadre tehnice cu studii superioare, asigură pregătirea de specialitate, cu un rol deosebit de important în asigurarea calității și creșterii productivității economice, prin activitățile specifice de instruire la nivel de licență, masterat și doctorat, cât și prin angrenarea personalului propriu în activități de cercetare, inovare și difuzie tehnologică.


Facultatea de Litere este continuatoarea învățământul superior pedagogic la Baia Mare, care în 1961 prindea viață prin înființarea Institutului Pedagogic, format din trei facultăți: Facultatea de Filologie, Facultatea de Matematică și Facultatea de Științe biologice și agricole. În 1974, Institutul Pedagogic este inclus, cu cele trei facultăți, în Institutul de Învățământ Superior din Baia Mare, trecându-se de la învățământul de 3 ani, la cel de 4 ani. În 1986, Facultatea de Filologie își întrerupe temporar activitatea, datorită sistării locurilor. În 1990 își reia activitatea și, din 1991, împreună cu Facultatea de Științe, formează Facultatea de Litere și Științe în nou-reorganizata Universitate din Baia Mare. În 1996, cele două facultăți devin unități de sine stătătoare în cadrul Universității băimărene, care își va lua numele de Universitatea de Nord Baia Mare. Începând cu 2012, Universitatea de Nord din Baia Mare devine Centrul Universitar Nord din Baia Mare odată cu fuziunea în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Evoluția facultății este semnificativă, dacă luăm în considerare faptul ca numărul de specializări a evoluat de la 2, câte erau în 1984, la 15 specializări la nivel de licență, 12 specializări la nivel de masterat și 2 școli doctorale, câte sunt în 2013. Numărul de studenți a crescut de la 25, în 1961, la 1292 de studenți și 50 de doctoranzi în 2013, iar numărul profesorilor titulari de la 5 la 65. De-a lungul timpului, cu ocazia unor prestigioase manifestări științifice naționale, personalități de prim rang ale vieții științifice au vizitat instituția, au ținut conferințe, au participat la activitățile organizate. Amintim pe Iorgu Iordan, Alexandru Graur, Emil Petrovici, Dimitrie Macrea, Gheorghe Bulgar, Alexandru Surdu.


Facultatea de Științe prin varietatea domeniilor de competență pe care le abordează: Biologie, Chimie, Inginerie alimentară, Matematică, Informatică, Management, Administrarea afacerilor, Cibernetică, Statistică și Informatică economică, asigură realizarea unui învațământ superior de performanță, dezvoltat și perfecționat printr-o complexă activitate de cercetare. In cadrul facultătii functioneaza nouă programe de studii masterale și un program de studii doctorale. Facultatea de Științe participă la programe europene cu specific educațional: SOCRATES, ERASMUS și CEEPUS și de asemenea este implicată in diverse proiecte de cercetare nationale și internationale. Facultatea de Științe urmărește să pună în concordantă obiectivele sale academice cu cerințele unei societăți bazate pe cunoaștere și educație permanentă, transparență, eficiență și responsabilitate, pe calitatea învățământului superior. În 1961 s-a înființat Institutul Pedagogic de 3 ani, cu 3 facultăți: Matematică, Filologie și Științe naturale și agricole, primul pas spre dezvoltarea învățământului universitar băimărean. În 1 octombrie 1974 s-a înființat Institutului de Învatamânt Superior, cu două facultăți: Facultatea de Învățământ Pedagogic și Facultatea de Învățământ Tehnic. În 1991 se formează Facultatea de Litere și Științe în noua Universitate din Baia Mare, reorganizată. În 1996, cele două facultăți devin unități de sine stătătoare în cadrul Universității de Nord Baia Mare. Studiile universitare de doctorat în domeniul Matematică se organizează începând din anul 2005.


Extensiile universitare UTCN


Extensia universitară Alba-Iulia (str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 23, mun. Alba-Iulia, jud. Alba, tel. 0258-813.202, 0264-202.887, 0744-923.458)

 • Domeniul de studiu - Inginerie Mecanică (Facultatea Construcții de Mașini), cu specializările (predare ăn limba română): Sisteme și Echipamente Termice, Mașini și Instalații pentru Agricultură și Industria Alimentară;
 • Domeniul de studiu - Inginerie Industrială (Facultatea Construcții de Mașini), cu specializarea (predare în limba română): Tehnologia Construcțiilor de Mașini;
 • Domeniul de studiu - Inginerie și Management (Facultatea de Construcții de Mașini), cu specializarea (predare în limba română): Inginerie Economică Industrială


Extensia universitară Bistrița (str. Albert Berger nr. 4., mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, tel. 0264-402.897)

Reședință a județului Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița este situat în partea de nord-est a Podișului Transilvaniei, în depresiunea Bistriței, cunoscută și sub numele de Nosnerland, denumire dată de coloniștii sași (hospites saxones) veniți în regiune din regiunea Flandra - Luxemburg la sfârșit de secol XII - început de secol XIII. Orașul este străbătut de râul Bistrița, curs de apă ce a dat numele actual al așezării.

 • în anul 1975 se inființează, in Bistrița, Institutul de Subingineri, cu doua specializări: Tehnologia Construcțiilor de Mașini și Exploatarea Mașinilor Unelte;
 • în anul 1992, Institutul de Subingineri s-a desființat, pe fondul restructurărilor din economie;
 • în anul 2000 se înființează Extensia universitară Bistrița a Universității Tehnice din Cluj-Napoca, cu două specializări de colegiu, Exploatarea Mașinilor Unelte și, respectiv, Organizarea și Gestiunea Producției;
 • în anul 2005 s-a obținut autorizarea provizorie pentru învățământ de licență, durata 4 ani, în domeniul Inginerie Industrială cu cu linia de studiu Mașini și Sisteme de Producție și Tehnologia Construcțiilor de Mașini, respectiv, domeniul Inginerie Economică, cu linia de studiu Inginerie Economică Industrială;
 • în anul 2012 s-a obținut autorizarea provizorie pentru învățământ de licență, durata 4 ani, în domeniul Științe Aplicate, cu cu linia de studiu Inginerie Medicală;
 • în anul 2014 se înființează masteratele de Robotică și Ingineria Calității;
 • în anul 2015 se înființează masteratul în domeniul de studiu Sudarea și Asigurarea Calității Materialelor, care cuprinde un modul de Sudură sub conducerea Asociatiei de Sudură din România, în urma caruia absolvenții de master obțin diploma de “Inginer sudor internațional/ european”.


Extensia universitară Satu Mare (bd. Lucian Blaga, nr. 121, mun. Satu Mare, jud. Satu Mare, tel. 0261-768.100)

 • Domeniul de studiu - Ingineria Sistemelor Automate cu specializarea (predare în limba română): Automatică și Informatică Aplicată;
 • Domeniul de studiu - Inginerie Industrială cu specializarea (predare în limba română): Tehnologia Construcțiilor de Mașini;
 • Domeniul de studiu - Inginerie și Management cu specializarea (predare în limba română): Inginerie Economică Industrială


Extensia univeristară Zalău (str. Salcâmilor, nr.1, cod postal 450053, mun. Zalău, jud. Sălaj, tel. 0264-202.876)

Extensia universitară Zalău din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca s-a înfințat în anul 2004, ca si o continuare a Colegiului Universitar Tehnic, Economic și de Administrație, care funcționa în municipiu din 2001. Autoritățile locale (Consiliul Județean Zalău, Primaria municipiului Zalău, Prefectura județului Sălaj si Inspectoratul Școlar al județului Sălaj) au sprijinit dezvoltarea Extensiei Universitare Zalău, împreuna cu mediul de afaceri, ceea ce a determinat Consiliul Județean Sălaj să concesioneze actuala clădire pe o perioadă de 20 de ani, în intervalul 2008-2028. Spațiul deținut în prezent de Extensia universitară Zalău este de 2600 mp. În acest spațiu se desfășoară aproape toate activitățile didactice: curs, seminar, laborator și proiect, astfel încât la Zalău există o autonomie în proporție de 90% față de activitățile desfășurate la Cluj-Napoca.

La Extensia universitară Zalău funcționează două specializări pe linia de licență: Tehnologia Construcțiilor de Mașini (sub tutela Facultății Construcții de Mașini) și Ingineria Procesării Materialelor (sub tutela Facultății Ingineria Materialelor și a Mediului). De asemenea, există și linia de studii masterale: Inginerie Virtuală și Fabricație Competitivă (sub tutela Facultății Construcții de Mașini) și Procesare avansată, management și calitate în ingineria materialelor (sub tutela Facultății Ingineria Materialelor și a Mediului). Toate cele patru specializări sunt acreditate de ARACIS, din 2011, studiile de licență, iar din 2015, respectiv 2016, specializările de masterat. Extensia universitară Zalău oferă studenților posibilitatea urmării celor două cicluri din învățământul universitar după "procesul Bologna" la care România a aderat în 2010.

Note[modificare | modificare sursă]

 1. ^ Clasificarea universităților din România: Care sunt cele mai bune instituții de învățământ superior, mediafax.ro, accesat 2011-09-12
 2. ^ Cele mai bune și cele mai slabe universități din România, realitatea.net, accesat 2011-09-12

Vezi și[modificare | modificare sursă]