Universitatea din Oradea

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Universitatea din Oradea
Motto"Trepte spre viitor!"
Informații
Fondată[1]  Modificați la Wikidata
Localizare
Țara România
OrașOradea
Coordonate47°02′44″N 21°55′12″E ({{PAGENAME}}) / 47.045694°N 21.920003°E
CampusUrban
Conducere
Rectorprof.univ.dr.habil. Constantin Bungău
Alte informații
AbrevieriUO
Culorialbastru și argintiu         
Prezență web
https://www.uoradea.ro/

Universitatea din Oradea este o instituție de învățământ superior de stat din județul Bihor, orașul Oradea, România, fondată în anul 1990. Universitatea are 15 facultăți,[2] 1.401 de angajați, dintre care 917 sunt cadre didactice și peste 16.000 de studenți. În 2011 a fost clasificată în categoria a II-a, cea a universităților de educație și cercetare științifică, de către Ministerul Educației.[3][4] Universitatea din Oradea este o instituție de învățământ superior acreditată, căreia i-a fost acordat calificativul „Grad de încredere ridicat” de către ARACIS.[5] În 2018, Universitatea din Oradea ocupă locul 722 din cele 3.234 de universități examinate la nivel mondial în Scimago Institutions Rankings.[6] În Metarankingul Universitar 2017, se clasează pe locul 7 la nivel național din cele 92 de universități existente până în prezent în România, fiind la egalitate cu alte șase universități.[7]

Scurt istoric[modificare | modificare sursă]

În atmosfera iluministă a sfârșitului secolului al XVIII-lea ia ființă la Oradea, la 17 martie 1780, Academia Regală Catolică de Drept din Oradea, fondată de Maria Tereza a Austriei, având inițial doar Facultate de Filozofie și completată la 17 iunie 1788 cu Facultatea de Drept, cea mai veche facultate nu numai de pe cuprinsul României actuale, ci și dintr-o vastă regiune a Răsăritului European. Începând cu 1850, Viena impune ca în locul limbii de predare maghiare să se folosească limba germană. Din 1861 se revine la limba de predare maghiară. Academia a funcționat continuu până în luna martie 1919, când cu ocazia alipirii Transilvaniei la România, noua putere instaurată i-a obligat pe dascăli să accepte noua lege a învățământului.

Din 1921 Facultatea de Drept a fost obligată sa treacă de la limba de predare maghiară la cea română, sub sancțiunea interzicerii funcționării instituției. În 1923, prin înființarea a două Academii Teologice viața universitară orădeană va primi noi dimensiuni. Academia de Drept din Oradea, alături de cele două Academii Teologice mai aveau de făcut un pas, prin integrarea unei Facultăți de Litere, pentru îndeplinirea unui deziderat mai vechi de alcătuire a unei universități a Crișanei la Oradea, numai că în anul 1934, în împrejurări peste care se trece repede cu vederea, nucleul universitar din Oradea se destramă, iar Facultatea de Drept, după un secol și jumătate de activitate neîntreruptă, este desființată și transferată la Cluj.

După aproape trei decenii de la întreruperea activității Academiei de Drept din Oradea, la 1 octombrie 1963, printr-un ordin al Ministerului Învățământului, se înființează la Oradea un Institut Pedagogic de 3 ani, menit să complinească penuria de cadre didactice din învățământul de cultură generală. Noua instituție de învățământ superior orădean își începe activitatea cu două facultăți: Filologie și Matematică-Fizică, la care din anul următor se adaugă Facultatea de Istorie-Geografie și cea de Educație Fizică. Rând pe rând, noile specializări dobândesc regim universitar până acum două decenii, când din 1983, datorită unei politici educaționale eronate, specializările didactice și umaniste își restrâng activitatea și, dintr-o instituție de învățământ prosperă, nu rămâne decât un institut de subingineri, afiliat Institutului Politehnic din Cluj Napoca. În mai 1990, printr-un decret al Guvernului Român, s-a înființat Universitatea Tehnică, denumită apoi Universitatea din Oradea, pe temelia puternică a unor prestigioase tradiții universitare orădene din secolul al XVIII-lea.[8]

Facultăți și alte date generale[modificare | modificare sursă]

Pregătirea și educația academică oferită studenților se desfășoară în cadrul a 15 facultăți, unde, printr-o gamă variată de programe de studii de licență, master, doctorat și cursuri postuniversitare se oferă un pachet complet de instruire în învățământul superior. În facultăți, activitatea instructiv-educativă este însoțită și îmbogățită de cercetarea științifică. Alături de performanțele profesionale și comportamentul moral, cercetarea științifică devine criteriul prioritar de evaluare academică a personalului din învățământul superior.

 • Specializări la învățământul universitar: 112 programe de licență, 83 de programe de masterat și 12 programe de doctorat;
 • Centre de cercetare astestate insituțional: 27;
 • Relații internaționale de colaborare și parteneriat cu 352 universități, institute, societăți și firme din 39 de țări.

În cadrul Universității din Oradea funcționează un Departament de Pregătire și Perfecționare a Personalului Didactic (DPPPD) care asigură pregătirea pedagogică a studenților și perfecționarea prin definitivat și grade didactice a profesorilor într-o gamă largă de specialități. Pentru crearea unor structuri de învățământ mai deschise și mai flexibile, concepute în funcție de necesitățile de adaptare la condițiile pieței de muncă, Universitatea din Oradea continuă dezvoltarea formei de învățământ la distanță, în acest sens existând Departamentul pentru Învățământ la Distanță.[8]

Facultatea Domeniul de licență Programul de studii
1.Facultatea de Arte Muzică Muzică
Interpretare Muzicală - Instrumente
Interpretare Muzicală - Canto
Arte Vizuale Arte Plastice (Pictură)
Arte Plastice (Grafică)
Arte Decorative
Design
Modă - Design Vestimentar
2.Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhitectură Inginerie Civilă Construcții Civile, Industriale și Agricole
Inginerie Sanitară și Protecția Mediului
Inginerie Geodezică Măsurători Terestre și Cadastru
Arhitectură Arhitectură
3.Facultatea de Drept Științe Administrative Administrație Publică
Drept Drept
4.Facultatea de Geografie, Turism și Sport

Educație Fizică și Sport

Educație Fizică și Sportivă
Sport și Performanță Motrică
Kinetoterapie Kinetoterapie și Motricitate Specială
Kinetoterapie și Motricitate Specială (în limba engleză)
Geografie Geografia Turismului (în limba engleză)
Geografia

Turismului

Planificare

Teritorială

Știința Mediului Știința Mediului
5.Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației Calculatoare și Tehnologia Informației Calculatoare
Tehnologia Informației
Ingineria Sistemelor Automatică și Informatică Aplicată
Inginerie electrică Electromecanică
Electromecanică (la Beiuș)
Sisteme Electrice
Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale Electronică Aplicată
Rețele și Software de Telecomunicații
Inginerie și Management Inginerie Economică în Domeniul Electric, Electronic și Energetic
6.Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial Inginerie Energetică Ingineria Sistemelor Electroenergetice
Energetică Industrială
Inginerie Industrială Ingineria Sistemelor de Energii Regenerabile
Tehnologia Tricotajelor și Confecțiilor
Inginerie și Management Inginerie Economică în Domeniul Electric, Electronic și Energetic
Inginerie Economică Industrială
7.Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică Ingineria Autovehiculelor Autovehicule Rutiere
Inginerie Industrială Tehnologia Construcțiilor de Mașini
Inginerie și Management Inginerie Economică în Domeniul Mecanic
Mecatronică și Robotică Mecatronică
Robotică
8.Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării Relații Internaționale și Studii Europene Relații Internaționale și Studii Europene
Relații Internaționale și Studii Europene (în limba engleză)
Științe Politice Științe Politice
Studii de Securitate
Istorie Istorie
Științe ale Comunicării Jurnalism
Comunicare și Relații Publice
9.Facultatea de Litere Limbă și Literatură Limba și Literatura Română – O limbă și literatură modernă (engleză, franceză, germană)
Limba și Literatura Engleză – O limbă și literatură modernă (franceză, germană) / Limba și literatura română
Limba și Literatura Franceză – O limbă și literatură modernă (engleză, germană) / Limba și literatura română
Limba și Literatura Germană – O limbă și literatură modernă (engleză, franceză) / Limba și literatura română
10.Facultatea de Medicină și Faramacie Sănătate Medicină
Medicină Dentară
Medicină (în limba engleză)
Farmacie
Asistență Medicală Generală
Balneofiziokineto-Terapie și Recuperare
Radiologie și Imagistică
Tehnică Dentară
Nutriție și Dietetică
11.Facultatea de Protecția Mediului Agronomie Agricultură
Horticultură Horticultură
Peisagistică
Silvicultură Silvicultură
Exploatări Forestiere
Zootehnie Zootehnie
Ingineria Mediului Ingineria Sistemelor Biotehnice și Ecologice
Inginerie Forestieră Ingineria Prelucrării Lemnului
Ingineria Produselor Alimentare Controlul și Expertiza Produselor Alimentare
Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole
Inginerie și Management în Agricultură și Dezvoltare Rurală Inginerie și Management în Alimentația Publică și Agroturism
12.Facultatea de Informatică și Științe Biologie Biologie
Chimie Chimie
Fizică Fizică Medicală
Fizică
Fizică medicală (în limba engleză)
Informatică Informatică
Matematică Matematică
13.Facultatea de Științe Economice Administrarea Afacerilor Economia comerțului, turismului și serviciilor (ECTS)
Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune (CIG)
Economie și Afaceri Internaționale Afaceri Internaționale (AI)
Finanțe Finanțe și Bănci (FB)
Management Management (MN)
Marketing Marketing (MK)
Administrarea Afacerilor Administrarea Afacerilor (în limba engleză) (AAE)
Economie și Afaceri Internaționale Afaceri Internaționale (în limba engleză) (AIE)
14.Facultatea de Științe Socio-Umane Asistență Socială Asistență Socială
Psihologie Psihologie
Sociologie Sociologie
Resurse Umane
Științe ale educației Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar Oradea
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar (la Beiuș)
Psihopedagogie Specială
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar (în limba maghiară)
15.Facultatea de Teologie Ortodoxă "Episcop Dr. Vasile Coman" Teologie Teologie Ortodoxă Pastorală

Centrul Național de Cercetări Geotermale[modificare | modificare sursă]

Centrul Național de Cercetări Geotermale a fost înființat în anul 1992 prin Ordin al Ministrului Învățământului. Deschiderea unui astfel de centru a avut la bază dorința de exploatare a celui mai important zăcământ geotermal din nord-vestul României. Centrul Național de Cercetări Geotermale din cadrul Universității din Oradea, cu o suprafață totală de 950 mp, are sediul într-o clădire modernă, cu două etaje, în care sunt amenajate: centrala electrică geotermală, atelierul de întreținere și reparații, atelierul de bobinaj, patru ateliere de proiectare, un atelier de încercări la presiune înaltă, trei laboratoare chimice pentru analize, un laborator pentru simularea pe calculator a proceselor nestaționare, centru propriu de calcul. În cadrul Centrului Național de Cercetări Geotermale funcționează un complex geotermal de tip SCADA.

Campusul universitar[modificare | modificare sursă]

Baza materială a universității destinată procesului instructiv-educativ și de cercetare, este constituită din:

1. Spații de învățământ în clădiri: Aula Magna cu 300 de locuri, două Aule cu câte 200 de locuri, 100 de Amfiteatre și săli de curs, 71 de Săli de Seminarii, 343 de Laboratoare și o hală de microproducție.

2. Biblioteca Universității din Oradea - sediu central, dispune de facilități moderne, având o suprafață totală de 7800 mp distribuite pe cele 5 niveluri ale clădirii, din care 5 săli de lectură și 6 depozite de carte. Fondul de publicații al bibliotecii cuprinde peste 305.000 de cărți, reviste, STAS-uri, brevete, afișe, CD-uri, DVD-uri care se pot regăsi în catalogul tradițional (alfabetic și sistematic) și în catalogul informatizat OPAC. Colecțiile bibliotecii au crescut an de an prin achiziții, schimb intern și internațional de publicații, dar și prin importante donații. Biblioteca are un fond de peste 326.000 volume (cărți, periodice, brevete, STAS - uri, CD-uri, DVD-uri etc.) și acces on-line la baze de date specializate: Acces on-line la ScienceDirect Journals; Springerlink Journals; Scopus; Thomson Web of Science; Journal Citation Reports; Derwent Innovations Index.

3.Baza sportivă are o dublă destinație, constituind locul de desfășurare al activităților didactice pentru studenții Facultății de Geografie Turism și Sport – Departamentul Educație Fizică și Sport și pentru studenții de la alte facultăți și ale altor activități de agrement, de practicare a sportului pentru studenții și angajații din cadrul universității. Tot aici își desfășoară antrenamentele sportivii din secțiile de performanță ale Clubului Sportiv Universitar și al Asociației Sportive „FC Universitatea Oradea”. Baza sportivă este compusă din 7 săli de sport: sală de jocuri, sală de atletism, sală gimnastică, sală aerobic, sală fitness, sală de educație fizică, poligon tir sportiv. Baza sportivă are o suprafață totală de 4.502 mp și 12 terenuri de sport: 1 teren de fotbal cu iarbă, pista atletism, 1 teren de volei, 3 terenuri de tenis, 2 terenuri de beach-volley, 1 teren de baschet, 1 teren de handbal, 2 terenuri de beton, având o suprafață totală de 16.288,00 mp.

4.Terenuri agricole destinate activității didactice și de cercetare, având o suprafață totală de 14444,67 ha: Fond cinegetic Pietroasa, Parc dendrologic Gurahonț, Teren agricol Carei, Stațiunea de Cercetare si Dezvoltare Pomicolă.

5.Cazare în 4 cămine studențești cu o capacitate de 1392 locuri. Cele patru cămine studențești sunt dotate la nivelul cerințelor studenților.

6.În incinta campusului universitar se află și cantina U@Select Student’s Club care reprezintă mai mult decât o cantină studențească, aceasta oferind posibilități de servire a mesei și de petrecere a timpului liber. Amenajarea Cafeteriei și a Clubului studențesc, au fost dezvoltate centrat pe necesitățile studenților pentru a li se oferi o „casă” primitoare.

7.Acces la 6 Clinici Universitare în care-și desfășoară activitatea studenții Facultății de Medicină și Farmacie: Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea, Spitalul Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" Oradea, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Oradea, Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie Oradea, Spitalul Clinic de Urgență "Avram Iancu" Oradea (fostul Spital Militar), Spitalul Pelican Oradea Bihor.

8.Baza didactică și de cercetare “Gaudeamus” Stâna de Vale, spațiu de învățământ care asigură cadrul necesar desfășurării unor activități didactice, științifice și de cercetare pentru studenți și elevi, precum și pentru activități sportive, de agrement și odihnă. Dispune de o capacitate de cazare de 58 locuri distribuite în 17 camere cu 3, 4 și 5 locuri, sală de mese cu o capacitate de 72 de locuri și o sală pentru activități didactice.

Campusul universitar (Campus I, II, III), cu o suprafață totală de 181.582 mp, este printre cele mai adecvate din România, în conformitate cu practicile europene. Acest aspect este dat și de îmbinarea reușită dintre arhitectura clădirilor și micul parc dendrologic cu foarte multe specii, unele dintre acestea constituind adevărate rarități. Studenții universității beneficiază de funcționalități grupate: cantină, spații de cazare, bibliotecă, cabinet medical, cabinet stomatologic, bază sportivă și totodată de spațiu de agrement în aer liber care oferă un ambient plăcut.

Legături externe[modificare | modificare sursă]

Vezi și[modificare | modificare sursă]

Note[modificare | modificare sursă]

 1. ^ https://www.uoradea.ro/Prezentarea+Universit%C4%83%C8%9Bii+din+Oradea  Lipsește sau este vid: |title= (ajutor)
 2. ^ „Facultățile Universității din Oradea”. Universitatea din Oradea. 
 3. ^ Clasificarea universităților din România: Care sunt cele mai bune instituții de învățământ superior, mediafax.ro, accesat 2011-09-12
 4. ^ Cele mai bune și cele mai slabe universități din România Arhivat în , la Wayback Machine., realitatea.net, accesat 2011-09-12
 5. ^ Site-ul Universității din Oradea
 6. ^ en „University of Oradea”. Scimago Institutions Rankings. 
 7. ^ Daniel David, Ovidiu Andronesi, Carmen Buzea, Bogdan Florian, Silviu Matu, Lazăr Vlăsceanu. „Metarankingul Universitar-2017” (PDF). p. 7. 
 8. ^ a b Despre Universitatea din Oradea, accesat 2015-05-03