Universitatea din Oradea

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Jump to navigation Jump to search
Universitatea din Oradea
Informații
Fondată   Modificați la Wikidata
Localizare
Țara Flag of Romania.svg România
Unitate administrativă Oradea  Modificați la Wikidata
Prezență web
site web oficial
Sigla Universității din Oradea

Universitatea din Oradea, este o instituție publică de învățământ superior situată în Oradea, România. Se află în top 20 al celor mai prestigioase universități din România, ocupând locul 8, la egalitate cu alte universități din țară. [1]. Câteva facultăți din cadrul universității sunt cotate cele mai bune din țară.[2] Universitatea are 18 facultăți, 2003 de angajați, dintre care 1237 sunt cadre didactice, și 20.000 de studenți.

În 2011 a fost clasificată în a doua categorie din România, cea a universităților de educație și cercetare științifică.[3][4] Universitatea din Oradea este o instituție de învățământ superior acreditată, având calificativul acordat de ARACIS: grad de încredere ridicat.[5]

Scurt Istoric[modificare | modificare sursă]

În atmosfera iluministă a sfârșitului secolului al XVIII-lea ia ființă la Oradea, la 17 martie 1780, Academia Regală Catolică de Drept din Oradea (Nagyváradi Királyi Katolikus Jogakadémia), fondata de Maria Tereza a Austriei, având inițial doar facultate de filozofie și completată la 17 iunie 1788 cu facultate de drept, cea mai veche facultate nu numai de pe cuprinsul României actuale, ci și dintr-o vastă regiune a răsăritului european. Începand cu 1850 Viena impune ca în locul limbii de predare maghiare să se folosească limba germană. Din 1861 se revine la limba de predare maghiară. Academia a funcționat continuu până în luna martie 1919, când cu ocazia alipirii Transilvaniei la România, noua putere instaurată i-a obligat pe dascăli să accepte noua lege a învățământului.

Din 1921 Facultatea de Drept a fost obligată sa treacă de la limba de predare maghiară la cea română, sub sancțiunea interzicerii funcționării instituției. În 1923, prin înființarea a două Academii Teologice viața universitară orădeană va primi noi dimensiuni.

Academia de Drept din Oradea, alături de cele două Academii Teologice mai avea de făcut un pas, prin integrarea unei Facultăți de Litere, pentru îndeplinirea unui deziderat mai vechi de alcătuire a unei universități a Crișanei la Oradea, numai că în anul 1934, în împrejurări peste care se trece repede cu vederea, nucleul universitar din Oradea se destramă, iar Facultatea de Drept, după un secol și jumătate de activitate neîntreruptă, este desființată și transferată la Cluj.

După aproape trei decenii de la întreruperea activității Academiei de Drept din Oradea, la 1 octombrie 1963, printr-un ordin al Ministerului Învățământului, se înființează la Oradea un Institut Pedagogic de 3 ani, menit să complinească penuria de cadre didactice din învățământul de cultură generală. Noua instituție de învățământ superior orădean își începe activitatea cu două facultăți: Filologie și Matematică-Fizică, la care din anul următor se adaugă Facultatea de Istorie-Geografie și cea de Educație Fizică. Rând pe rând, noile specializări dobândesc regim universitar până acum două decenii, când din 1983, datorită unei politici educaționale eronate, specializările didactice și umaniste își restrâng activitatea și, dintr-o instituție de învățământ prosperă, nu rămâne decât un institut de subingineri, afiliat Institutului Politehnic din Cluj Napoca.

În mai 1990, printr-un decret al guvernului român, s-a înființat Universitatea Tehnică, denumită apoi Universitatea din Oradea, pe temelia puternică a unor prestigioase tradiții universitare orădene din secolul al XVIII-lea. Era o reparație culturală și științifică de mult dorită, realizându-se astfel visul atâtor generații de intelectuali bihoreni, exprimat limpede de un istoric al instituțiilor culturale din municipiul Oradea și județul Bihor: „Cât pentru viitor dorința tuturor românilor de bine este ca la Oradea să se înființeze o universitate completă, ale cărei lumini să străbată întreaga graniță de vest a României”.[6]

Facultăți și Alte Date Generale[modificare | modificare sursă]

Facultatea de Medicină şi Farmacie
Facultatea de Arte Vizuale
 • Facultatea de Arte
 • Facultatea de Construcții și Arhitectură
 • Facultatea de Drept
 • Facultatea de Geografie, Turism și Sport
 • Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației
 • Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial
 • Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică
 • Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării
 • Facultatea de Litere
 • Facultatea de Medicină și Farmacie
 • Facultatea de Protecția Mediului
 • Facultatea de Științe
 • Facultatea de Științe Economice
 • Facultatea de Științe Socio-Umane
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă
 • Specializări la învățământ universitar: 53 de domenii cu 105 programe de licență și 92 programe de master
 • Specializări la învățământul postuniversitar (fără doctorat): 121
 • Specializări la învățământul postuniversitar (doctorat): 9
 • Centre de cercetare astestate insituțional: 27
 • Relații internaționale de colaborare și parteneriat cu 264 universități, institute, societăți și firme din 38 de țări

În cadrul Universității din Oradea funcționează un Departament de Pregătire și Perfecționare a Personalului Didactic (DPPPD) care asigură pregătirea pedagogică a studenților și perfecționarea prin definitivat și grade didactice a profesorilor într-o gamă largă de specialități. Pentru crearea unor structuri de învățământ mai deschise și mai flexibile, concepute în funcție de necesitățile de adaptare la condițiile pieței de muncă, în cadrul Universității din Oradea continuă dezvoltarea formei de învățământ la distanță, în acest sens existând Departamentul pentru Învățământ la Distanță.[6]

Facultatea de Arte[modificare | modificare sursă]

Facultatea de Arte Vizuale este o instituție de stat pentru instrucție, educație și cercetare, find înființată prin H.G. Nr. 460 din 02.05.1990. Facultatea este abilitată să acorde titlurile de absolvent și licențiat. În conformitate ce actualul plan operațional, Facultatea de Arte Vizuale își stabilește continuarea misiunii sale de instrucție și educație în profil larg al studenților, de abordare a unor domenii de cercetare și creație în artă, știință și tehnologie, la nivel de vârf cu implicațiile cuvenite în dezvoltarea societății la începutul mileniului trei. Obiectivul major constă în pregătirea studenților ca viitori specialiști și artiști în umătoarele specializări: Design, Arte decorative, Sculptură, Pictură, Ceramică, Conservare și restaurare, Pedagogia artei, Istoria și teoria artei.

Facultatea de Construcții și Arhitectură[modificare | modificare sursă]

Facultatea de Drept[modificare | modificare sursă]

Facultatea de Geografie, Turism și Sport[modificare | modificare sursă]

Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației[modificare | modificare sursă]

Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial[modificare | modificare sursă]

Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică[modificare | modificare sursă]

Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării[modificare | modificare sursă]

Facultatea de Litere[modificare | modificare sursă]

Prezentare generală[modificare | modificare sursă]

Studiile universitare filologice au o tradiție de 50 de ani în universitatea noastră, fiind înființate in 1963, în cadrul Institutului Pedagogic de 3 ani. Specializarea propusă studenților la acea vreme era limba și literatura română.

În 1971, odată cu diversificarea și reorganizarea învățământului filologic național, se trece de la o singură specializare la dubla specializare (limba și literatura română – o limbă și literatură străină).

Din 1990 facultatea noastră este parte a Universității din Oradea și funcționează conform acreditărilor si autorizărilor necesare. În prezent, în cadrul facultății studenții pot alege diverse combinații între specializările limba și literatura română, limba și literatura engleză, limba și literatura franceză și limba și literatura germană.

În vara anului 2008 au fost înființate trei masterate: Literatura română-relevanțe europene, Cultură și civilizație europeană, Tipuri de modernitate în spațiul anglofon și francofon, prin H.G. 4644/30.06.2008.

După finalizarea studiilor masterale studenții pot opta pentru continuarea studiilor in cadrul școlii doctorale de la facultatea noastră.

Facultatea de Medicină și Farmacie[modificare | modificare sursă]

Facultatea de Protecția Mediului[modificare | modificare sursă]

Facultatea de Științe[modificare | modificare sursă]

Facultatea de Științe Economice[modificare | modificare sursă]

Facultatea de Științe Socio-Umane[modificare | modificare sursă]

Facultatea de Teologie Ortodoxă[modificare | modificare sursă]

Departamentul Pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului Didactic[modificare | modificare sursă]

Departamentul Pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului Didactic este, pe de+o parte, formarea inițială și continuă a personalului didactic, iar pe de altă parte aceea de cercetare științifică în domeniul științelor educației.

Principalele direcții de cercetare

 • Psihologia educației;
 • Pedagogie;
 • Didactici aplicate;
 • Psihologie specială;
 • Managementul educațional;
 • Noi dimensiuni ale educației;
 • Perspective interdisciplinare asupra educației;

Centrul Național de Cercetări Geotermale[modificare | modificare sursă]

A fost înființat în anul 1992 prin Ordin al Ministrului Învățământului. Deschiderea unui astfel de centru a avut la bază dorința de exploatare a celui mai important zăcământ geotermal din nord vestul României. Centrul Național de Cercetări Geotermale din cadrul Universității din Oradea, cu o suprafață totală de 950 mp, are sediul într'o cladire modernă, cu două etaje, în care sunt amenajate: centrala electrică geotermală, atelierul de întreținere și reparații, atelierul de bobinaj, patru ateliere de proiectare, un atelier de încercări la presiune înaltă, trei laboratoare chimice pentru analize, un laborator pentru simularea pe calculator a proceselor nestaționare, centru propriu de calcul. În cadrul Centrului Național de Cercetări Geotermale funcționează un complex geotermal de tip SCADA.

Controverse[modificare | modificare sursă]

în decembrie 2010, magistrații Tribunalului București l-au condamnat la 8 ani de închisoare pe fostul rector al Universității din Oradea, Teodor Maghiar. Acesta a fost judecat pentru înșelăciune, din anul 2008, fiind acuzat că a prejudiciat statul cu 25 de milioane de euro. Potrivit anchetatorilor, în perioada ianuarie 2000 - ianuarie 2004, în calitate de rector al Universității Oradea, Maghiar Teodor a "umflat" numărul de studenți din statisticile trimise Ministerului Educației și Cercetării "cunoscând că de numărul studenților depinde dimensionarea alocației bugetare".[7]

Vezi și[modificare | modificare sursă]

Note[modificare | modificare sursă]

Legături externe[modificare | modificare sursă]