Genealogia lui Isus din Nazaret

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
(Redirecționat de la Genealogia lui Iisus)
Salt la: Navigare, căutare
Acest articol este parte a seriei despre
Creștinism.
StJohnsAshfield StainedGlass GoodShepherd Portrait.jpg
Isus din Nazaret

Biblia

Biserici creștine


Mărturisiri de credință (crezuri)

Simboluri


Ritualuri creștine


Arta creștină


Sfinții

Genealogia lui Iisus

Genealogia lui Isus este descrisă în două texte din Evanghelii: Luca 3:23–38 și Matei 1:1–17.

Din cele patru evanghelii, doar cele după Matei și după Luca oferă informații despre familia și strămoșii lui Isus. Cu toate acestea, datele din cele două evanghelii diferă în unele părți și au fost elaborate mai multe teorii pentru a explica discrepanțele.[1] Ambele evanghelii spun că Iisus este urmașul regelui David; mergând mai departe, și al lui Avraam. Lista strămoșilor dintre David și Avraam este aceeași în ambele evanghelii, dar lista strămoșilor dintre David și Iosif este diferită.

Mai precis, Matei începe cu Solomon, continuă cu regii care au stat la cârma Regatului Iudei, listă care s-a terminat cu Ioachim (odată cu învingerea lui Iuda de către Babilon). Astfel, Matei afirmă că Isus ar fi moștenitorul tronului Țării lui Israel.

După Luca, lista strămoșilor lui Isus este mult mai lungă, ea mergând până la Adam și Eva. Genealogia din Evanghelia după Luca nu folosește cuvântul grecesc "fiul lui", prin urmare, "după cum se credea, [fiul lui] Iosif," poate indica genealogia Mariei. Natan (Maria) și Solomon (Iosif) au fost atât fiii lui Bat-Șeba.

Genealogia după Luca[modificare | modificare sursă]

Ahnenreihe Jesu im Limburger Dom.jpg
„ Isus avea cam treizeci de ani când Și-a început lucrarea și era, după cum se credea, fiul lui Iosif, care fusese fiul lui Eli, care fusese fiul lui Matat, care fusese fiul lui Levi, care fusese fiul lui Melhi, care fusese fiul lui Ianai, care fusese fiul lui Iosif, care fusese fiul lui Matatia, care fusese fiul lui Amos, care fusese fiul lui Naum, care fusese fiul lui Esli, care fusese fiul lui Nagai, care fusese fiul lui Maat, care fusese fiul lui Matatia, care fusese fiul lui Semei, care fusese fiul lui Ioseh, care fusese fiul lui Iuda, care fusese fiul lui Ioanan, care fusese fiul lui Resa, care fusese fiul lui Zorobabel, care fusese fiul lui Salatiel, care fusese fiul lui Neri, care fusese fiul lui Melhi, care fusese fiul lui Adi, care fusese fiul lui Cosam, care fusese fiul lui Elmadam, care fusese fiul lui Er, care fusese fiul lui Iosua, care fusese fiul lui Eliezer, care fusese fiul lui Iorim, care fusese fiul lui Matat, care fusese fiul lui Levi, care fusese fiul lui Simeon, care fusese fiul lui Iuda, care fusese fiul lui Iosif, care fusese fiul lui Ionam, care fusese fiul lui Eliachim, care fusese fiul lui Melea, care fusese fiul lui Mena, care fusese fiul lui Matata, care fusese fiul lui Natan, care fusese fiul lui David, care fusese fiul lui Iese, care fusese fiul lui Obed, care fusese fiul lui Boaz, care fusese fiul lui Sala, care fusese fiul lui Naason, care fusese fiul lui Aminadab, care fusese fiul lui Admin, care fusese fiul lui Arni, care fusese fiul lui Esrom, care fusese fiul lui Fares, care fusese fiul lui Iuda, care fusese fiul lui Iacov, care fusese fiul lui Isaac, care fusese fiul lui Avraam, care fusese fiul lui Terah, care fusese fiul lui Nahor, care fusese fiul lui Seruh, care fusese fiul lui Ragau, care fusese fiul lui Peleg, care fusese fiul lui Eber, care fusese fiul lui Sala, care fusese fiul lui Cainan, care fusese fiul lui Arpaxad, care fusese fiul lui Sem, care fusese fiul lui Noe, care fusese fiul lui Lameh, care fusese fiul lui Metusala, care fusese fiul lui Enoh, care fusese fiul lui Iared, care fusese fiul lui Maleleel, care fusese fiul lui Cainan, care fusese fiul lui Enos, care fusese fiul lui Set, care fusese fiul lui Adam, care fusese fiul lui Dumnezeu.”
—Luca 3:23-38
Genealogia lui Iisus după Luca
 1. Dumnezeu
 2. Adam
 3. Set
 4. Enos
 5. Cainan
 6. Maleleel
 7. Iared
 8. Enoh
 9. Metusala
 10. Lameh
 11. Noe
 12. Sem
 13. Arpaxad
 1. Sala(fratele si socrul lui Cainan)
 2. Eber
 3. Peleg
 4. Ragau
 5. Seruh
 6. Nahor
 7. Terah
 8. Avraam
 9. Isaac
 10. Iacov
 11. Iuda
 12. Fares
 1. Esrom
 2. Ram
 3. Amminadab
 4. Naason
 5. Sala
 6. Boaz
 7. Obed
 8. Iese
 9. David
 10. Natan
 11. Matata
 12. Mena
 13. Melea
 1. Eliachim
 2. Ionam
 3. Iosif
 4. Iuda
 5. Simeon
 6. Levi
 7. Matat
 8. Iorim
 9. Eliezer
 10. Iosua
 11. Er
 12. Elmadam
 13. Cosam
 1. Adi
 2. Melhi
 3. Neri
 4. Salatiel
 5. Zorobabel
 6. Resa
 7. Ioanan
 8. Iuda
 9. Ioseh
 10. Semei
 11. Matatia
 12. Maat
 13. Nagai
 1. Esli
 2. Naum
 3. Amos
 4. Matatia
 5. Iosif
 6. Iannai
 7. Melhi
 8. Levi
 9. Matat
 10. Eli
 11. Iosif, dar conform Enciclopediei catolice în unele teorii Maria este fiica lui Eli și nu Iosif[2]
 12. Isus

Sf. Augustin[3] observa că numărul generațiilor din Luca este de 76, un număr care simbolizează iertarea tuturor păcatelor.[4]

Genealogia după Matei[modificare | modificare sursă]

„Cartea neamului lui Isus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Avraam a născut pe Isaac; Isaac a născut pe Iacov; Iacov a născut pe Iuda și frații lui; Iuda a născut pe Fares și Zara, din Tamar; Fares a născut pe Esrom; Esrom a născut pe Aram; Aram a născut pe Aminadab; Aminadab a născut pe Naason; Naason a născut pe Salmon; Salmon a născut pe Boaz, din Rahab; Boaz a născut pe Obed, din Rut; Obed a născut pe Iese; Iese a născut pe împăratul David. Împăratul David a născut pe Solomon, din văduva lui Urie; Solomon a născut pe Roboam; Roboam a născut pe Abia; Abia a născut pe Asa; Asa a născut pe Iosafat; Iosafat a născut pe Ioram; Ioram a născut pe Ozia; Ozia a născut pe Ioatam; Ioatam a născut pe Ahaz; Ahaz a născut pe Ezechia; Ezechia a născut pe Manase; Manase a născut pe Amon; Amon a născut pe Iosia; Iosia a născut pe Iehonia și frații lui, pe vremea strămutării în Babilon. După strămutarea în Babilon, Iehonia a născut pe Salatiel; Salatiel a născut pe Zorobabel; Zorobabel a născut pe Abiud; Abiud a născut pe Eliachim; Eliachim a născut pe Azor; Azor a născut pe Sadoc; Sadoc a născut pe Achim; Achim a născut pe Eliud; Eliud a născut pe Eleazar; Eleazar a născut pe Matan; Matan a născut pe Iacov; Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care S-a născut Isus, care Se cheamă Hristos. Deci, dela Avraam până la David, sunt patrusprezece neamuri de toate; dela David pînă la strămutarea în Babilon sunt patrusprezece neamuri; și dela strămutarea în Babilon până la Hristos, sunt patrusprezece neamuri.”
—Matei 1:1-17
Genealogia lui Iisus după Matei
 1. Avraam
 2. Isaac
 3. Iacob
 4. Iuda & Tamar
 5. Fares
 6. Esrom
 7. Aram
 1. Aminadab
 2. Naason
 3. Salmon & Rahab
 4. Boaz & Rut
 5. Obed
 6. Iese
 7. David & Văduva lui Urie
 1. Solomon
 2. Roboam
 3. Abia
 4. Asa
 5. Iosafat
 6. Ioram
 7. Ozia
 1. Ioatam
 2. Ahaz
 3. Ezechia
 4. Manase
 5. Amon
 6. Iosia
 7. Iehonia
 1. Salatiel
 2. Zorobabel
 3. Abiud
 4. Eliachim
 5. Azor
 6. Sadoc
 7. Achim
 1. Eliud
 2. Eleazar
 3. Matan
 4. Iacov
 5. Maria & Iosif *
 6. Isus

Diferențele dintre genealogia după Matei și datele din Cronici par a fi o omisiune intenționată, pentru a păstra numărul de paisprezece nume între David și exil.[5]

Note[modificare | modificare sursă]

 1. ^ Joseph A. Fitzmyer, The Gospel According to Luke I-IX. Anchor Bible. Garden City: Doubleday, 1981, pp. 499–500; I. Howard Marshall, The Gospel of Luke (The New International Greek Testament Commentary). Grand Rapids: Eerdmans, 1978, p. 158;
 2. ^ http://www.newadvent.org/cathen/15464b.htm
 3. ^ Augustine of Hippo (c. 400), De consensu evangelistarum (On the Harmony of the Gospels), pp. 2.4.12–13 .
 4. ^ Matthew 18:21–22; cf. Genesis 4:24.
 5. ^ Kennedy, Joel (2008). „2.4.3. The Use of Chronicles” (în engleză). The Recapitulation of Israel. Tübingen, Germania: Mohr Siebeck. p. 68. ISBN 978-3-16-149825-1. http://books.google.nl/books?id=byeQn2T93LAC&pg=PA52&dq=genealogies+matthew+old+testament&hl=nl&sa=X&ei=7HCGUtafFNCqhAfG74CgCQ&ved=0CDwQ6AEwAQ#v=onepage&q=genealogies%20matthew%20old%20testament&f=false 

Legături externe[modificare | modificare sursă]

Commons
Wikimedia Commons conține materiale multimedia legate de Genealogia lui Isus din Nazaret