Lista țărilor în funcție de indicele foametei la nivel global

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Harta indicelui foametei la nivel global 2022

Indicele foametei la nivel global (IFG) este un instrument care măsoară și urmărește evoluția foametei la nivel global, pe regiuni și pe țară, actualizat anual de ONG-urile europene Concern Worldwide (en) (Irlanda) și Welthungerhilfe (de) (Germania)[1]. IFG se calculează anual, iar rezultatele apar într-un raport publicat în luna octombrie a fiecărui an.

Raportul „2022 Global Hunger Index” reliefează situația dramatică a foametei la nivel mondial. Progresul global în eliminarea foametei este aproape în impas. Principalii factori ai foametei sunt conflictele, criza climatică și consecințele economice ale pandemiei COVID-19. Acești factori se adaugă factorilor de bază, precum sărăcia, inegalitatea, guvernanța inadecvată. Se așteaptă ca situația să continue să se agraveze în fața crizelor globale care se suprapun. Fără schimbări fundamentale, obiectivul de dezvoltare durabilă ODD 2 - Zero foamete până în 2030 nu va fi atins.

Raportul Global Hunger Index[modificare | modificare sursă]

IFG a fost menționat pentru prima dată în 2006, apărând în raportul elaborat de Institutul Internațional de Cercetare a Politicii Alimentare (IFPRI) din SUA și Welthungerhilfe din Germania. În 2007, ONG-ul irlandez Concern Worldwide a devenit co-editor. În 2018, IFPRI s-a retras din proiect, iar IFG a devenit un proiect comun al Welthungerhilfe și Concern Worldwide[2]

Indicele foametei la nivel global prezintă amplitudinea multidimensională a foametei la nivel național, regional și global prin atribuirea unui scor numeric bazat pe mai multe aspecte ale foametei. Țările sunt clasate după scorul IFG și comparate cu scorurile anterioare din trei ani de referință (de exemplu, scorurile IFG 2022 pot fi comparate direct cu scorurile IFG 2000, 2007 și 2014) pentru a oferi o evaluare a progresului în timp. În plus față de prezentarea scorurilor IFG, raportul include un eseu despre un subiect legat de foamete, care se schimbă anual. Raportul 2022 se concentrează pe acțiunile comunitare care implică liderii locali și cetățenii în îmbunătățirea guvernanței și responsabilitatea sistemelor alimentare și oferă recomandări de politică cu privire la modul de răspuns la situațiile de urgență actuale, transformând în același timp sistemele alimentare, astfel încât acestea să fie mai echitabile, mai incluzive, mai durabile și mai rezistente.

Calculul scorurilor IFG[modificare | modificare sursă]

Scoruri IFG
Nivel Valoare
scăzut 9,9
moderat 10,0-19,9
serios 20,0-34,9
alarmant 35,0-49,9
extrem de alarmant ≥ 50,0

Pe baza valorilor celor patru indicatori, un scor IFG este calculat pe o scală de 100 de puncte care reflectă severitatea foametei, unde 0 este cel mai bun scor posibil (zero foamete) și 100 este cel mai rău. Scorul IFG al fiecărei țări este clasificat în funcție de gravitate, de la „scăzut” la „extrem de alarmant”[3]

IFG combină 4 indicatori:

 • subnutriție: ponderea populației cu aport caloric insuficient,
 • stagnare staturală infantilă: ponderea copiilor sub vârsta de cinci ani care au o înălțime scăzută pentru vârsta lor, reflectând subnutriția cronică,
 • stagnare ponderală infantilă: ponderea copiilor sub vârsta de cinci ani care au greutate mică pentru înălțimea lor, reflectând subnutriția acută,
 • mortalitate infantilă: ponderea copiilor care mor înainte de împlinirea vârstei de cinci ani, reflectând parțial combinația de nutriție inadecvată și mediu nesănătos.

În 2022, datele au fost evaluate pentru cele 136 de țări care au îndeplinit criteriile de includere în raportul IFG, iar scorurile IFG au fost calculate pentru 121 dintre aceste țări pe baza datelor din 2017 până în 2021. Datele utilizate pentru calculul scorurilor IFG provin din publicații editate de ONU (FAO, OMS, UNICEF și UN IGME - Grupul inter-agenții pentru estimarea mortalității infantile[4]), Banca Mondială și Demographic and Health Surveys din SUA.

Pentru 15 țări, scorurile individuale nu au putut fi calculate, iar pozițiile nu au putut fi determinate din cauza lipsei de date. Pentru 8 țări, clasarea provizorie în funcție de gravitate a fost realizată pe baza altor date publicate. Pentru alte 7 țări, datele au fost insuficiente pentru a permite fie calcularea scorurilor IFG, fie atribuirea provizorie a unei categorii.

În plus față de raportul anual IFG, Hunger Index for the States of India (ISHI) a fost publicat în 2008[5], iar Sub-National Hunger Index for Ethiopia. 2009[6] a fost publicat în 2009.

O listă interactivă permite vizualizarea datelor pentru diferiți ani și analizarea anumitor regiuni sau țări.

Tendințe globale și regionale[modificare | modificare sursă]

Potrivit proiecțiilor IFG 2022, lumea – și în special „46 de țări” – nu va atinge un nivel „scăzut” al foametei până în 2030. Situația este probabil să se înrăutățească în actualul context global cu crize globale care se suprapun – conflicte armate, schimbări climatice și regresii economice în urma pandemiei COVID-19 – toate acestea sunt factori care influențează puternic indicele foametei globale. Războiul din Ucraina a condus la creșterea semnificativă a prețurilor globale ale alimentelor, combustibililor și îngrășămintelor și are potențialul de a agrava în mod semnificativ foametea în 2023. Situația foametei la nivel mondial, care s-a îmbunătățit după 2000, conform IFG, a stagnat în mare măsură în ultimii ani. Scorul IFG 2022 pentru lume este considerat „moderat”, dar la o valoare de 18,2, indică doar o scădere ușoară față de scorul din 2014 de 19,1. În timp ce scorul global IFG a scăzut cu 5,2 puncte de la 24,3 la 19,1 între 2007 și 2014, acesta a scăzut doar cu 0,9 puncte din 2015. După zeci de ani de declin, un indicator utilizat în calculul IFG, prevalența subnutriției, arată că ponderea persoanelor care nu au acces regulat la calorii suficiente este în creștere. Această evoluție ar putea fi un semn că și alți indicatori ai foametei se inversează.

Foametea este „gravă” atât în Asia de Sud (unde valoarea IFG este cea mai mare), cât și Africa, la sud de Sahara (unde IFG are a doua cea mai mare valoare). Asia de Sud are cele mai ridicate rate de stagnare staturală (în înălțime) și ponderală (în greutate) infantilă (a copiilor) din lume. În Africa, în zona de la sud de Sahara, prevalența subnutriției și rata mortalității infantile sunt mai mari decât în orice altă regiune a lumii. Părți din Africa de Est se confruntă cu una dintre cele mai grave secete din ultimii 40 de ani, care amenință supraviețuirea a milioane de oameni. În Asia de Vest și Africa de Nord, unde foametea este „moderată”, există semne îngrijorătoare ale unei inversări în curs a ratei IFG. Foametea este considerată „scăzută” în America Latină și Caraibe, Asia de Est și de Sud-Est, în Europa și Asia Centrală[7].

Tabel[modificare | modificare sursă]

Tabelul prezintă un clasament al țărilor în funcție de indicele global al foametei[8]. Clasamentul și scorurile calculate din acest tabel nu pot fi comparate cu precizie cu clasamentele și scorurile calculate în rapoartele anterioare.

Clasamentul a fost realizat în funcție de scorurile IFG 2022. Țările care au scoruri identice se situează pe același loc (de exemplu, Costa Rica și Emiratele Arabe Unite sunt ambele pe locul 18).

Celor 17 țări cu scoruri IFG 2022 mai mici de 5 nu li se atribuie poziții individuale, ci sunt clasate colectiv pe locurile 1-17. Diferențele dintre scorurile lor sunt minime.

Pentru 15 țări, scorurile individuale nu au putut fi calculate, iar pozițiile nu au putut fi determinate din cauza lipsei de date. Acolo unde a fost posibil, aceste țări au fost desemnate provizoriu în funcție de gravitate: 4 ca nivel „serios” și 4 ca nivel „alarmant”. Pentru 7 țări nu au putut fi stabilite valori provizorii.

Legendă

     Țări în care foametea este la un nivel „scăzut” (IFG ≤9.9)

     Țări în care foametea este la un nivel „moderat” (IFG = 10.0–19.9)

     Țări în care foametea este la un nivel „serios” (IFG = 20.0–34.9)

     Țări în care foametea este la un nivel „alarmant” (IFG = 35.0–49.9)

     Țări în care foametea este la un nivel „extrem de alarmant” (IFG ≥50.0)

Loc Țară Continent An Scăderea medie
2000 2007 2014 2022[9] Valoare %

1–17  Belarus Europa <5 <5 <5 <5 0,00 0,00
1–17  Bosnia și Herțegovina Europa 9,3 6,6 <5 <5 0,00 0,00
1–17  Chile America de Sud <5 <5 <5 <5 0,00 0,00
1–17  China Asia 13,3 7,8 <5 <5 0,00 0,00
1–17  Croația Europa <5 <5 <5 <5 0,00 0,00
1–17  Estonia Europa <5 <5 <5 <5 0,00 0,00
1–17  Ungaria Europa 5,5 <5 <5 <5 0,00 0,00
1–17  Kuweit Asia <5 <5 <5 <5 0,00 0,00
1–17  Letonia Europa 5,6 <5 <5 <5 0,00 0,00
1–17  Lituania Europa 5,4 <5 <5 <5 0,00 0,00
1–17  Muntenegru Europa 5,4 <5 <5 0,00 0,00
1–17  Macedonia de Nord Europa 7,5 7,2 <5 <5 0,00 0,00
1–17  România Europa 7,9 5,8 5,1 <5 0,00 0,00
1–17  Serbia Europa 6,1 5,8 <5 0,00 0,00
1–17  Slovacia Europa 7,0 5,9 5,7 <5 0,00 0,00
1–17  Turcia Europa 10,1 5,8 <5 <5 0,00 0,00
1–17  Uruguay America de Sud 7,4 6,5 <5 <5 0,00 0,00
18  Costa Rica America de Nord 7,0 <5 <5 5,3 0,00 0,00
18  Emiratele Arabe Unite Asia 6,2 6,5  5,9 5,3 0,30 4,85
20  Brazilia America de Sud 11,4 7,1 5,0 5,4  2,00 19,77
21  Uzbekistan Asia 24,2 15,4 8,3 5,6 6,20 38,33
22  Georgia Asia 12,3 7,8 6,1 5,7 2,20 21,65
22  Mongolia Asia 30,0 21,8 9,2 5,7 8,10 41,06
24  Bulgaria Europa 8,6 7,9 7,4 5,9 0,90 11,58
24  Kazahstan Asia 11,2 11,6  5,8 5,9  1,77 14,90
26  Tunisia Africa 10,3 7,6 6,7 6,1 1,40 15,67
27  Albania Europa 14,5 11,7 8,9 6,9 2,53 21,90
28  Rusia Eurasia 10,1 7,1 6,7 6,4 1,23   13,27
29  Iran Asia 13,7 7,8 7,4 6,5 2,40 20,12
30  Arabia Saudită Asia 11,0 12,2  7,4 6,7 1,43 12,63
31  Argentina America de Sud 6,6 5,5 5,0 6,8  −0,07 −3,41
32  Algeria Africa 14,5 11,4 8,7 7,0 2,50 21,53
32  Armenia Europa 19,3 12,1 7,3 6,9 4,13 27,48
32  Republica Moldova Europa 18,7 20,3  6,8 6,9  3,93 18,83
35  Jamaica America de Nord 8,8 8,1 8,8  7,0 0,60 6,59
36  Azerbaidjan Asia 24,9 15,3 9,3 7,5 5,80 32,37
36  Ucraina Europa 13,0 7,2 7,2 7,5  1,83 13,48
38  Columbia America de Sud 10,9 11,2  8,6 7,6 1,10 10,70
38  Peru America de Sud 20,6 15,0 7,6 7,6 4,33 25,51
40  Kârgâzstan Asia 18,0 13,6 9,4 7,8 3,40 24,12
41  Paraguay America de Sud 11,6 11,4 8,1 8,0 1,20 10,64
42  Mexic America de Nord 10,2 8,5 7,0 8,1  0,70 6,20
42  Panama America de Nord 18,6 14,0 9,4 8,1 3,50 23,81
44  El Salvador America de Nord 14,7 12,1 10,4 8,4 2,10 16,99
45  Republica Dominicană America de Nord 15,0 13,9 9,8 8,8 2,07 15,68
46  Trinidad și Tobago America de Nord 11,0 10,7 8,8 9,0  0,67 6,07
47  Fiji Oceania 9,5 8,5 9,3  9,2 0,10 0,73
47  Maroc Africa 15,8 12,4 9,6 9,2 2,20 16,09
49  Turkmenistan Asia 20,4 14,6 10,6 9,5 3,63 22,07
50  Surinam America de Sud 15,1 11,3 10,0 10,2  1,63 11,56
51  Guyana America de Sud 17,1 15,8 12,4 10,4 2,23 15,08
52  Liban Asia 11,6 11,2 8,7 10,5  0,37 1,69
53  Iordania Asia 10,8 7,5 7,4 10,6  0,07 −3,78
54  Capul Verde Africa 15,3 11,9 12,1  11,8 1,17 7,67
55  Vietnam Asia 26,3 21,4 15,4 11,9 4,80 23,13
56  Thailanda Asia 18,6 12,1 11,9 12,0  2,20 11,92
57  Egipt Africa 18,1 17,6 12,7 12,3 1,93 11,25
58  Malaezia Asia 15,4 13,8 10,9 12,5  0,97 5,58
59  Africa de Sud Africa 18,1 17,2 12,7 12,9  1,73 9,85
60  Oman Asia 14,7 11,5 11,5 13,0  0,57 2,91
61  Bolivia America de Sud 27,7 22,0 14,7 13,2 4,83 21,32
62  Honduras America de Nord 21,8 19,2 14,1 13,4 2,80 14,48
62  Mauritius America de Nord 22,4 17,9 15,5 13,6 2,93 15,25
64  Sri Lanka Asia 21,7 18,9 17,3 13,6 2,70 14,25
66  Irak Asia 23,8 20,8 16,6 13,7 3,37 16,76
67  Ghana Africa 28,5 22,1 15,5 13,9 4,87 20,88
67  Tadjikistan Asia 40,3 32,9 20,6 13,9 8,80 29,42
69  Filipine Asia 25,0 19,5 18,8 14,8 3,40 15,62
70  Ecuador America de Sud 19,7 18,6 11,7 15,2  1,50 4,26
71  Myanmar Asia 39,9 29,4 17,9 15,6 8,10 26,09
71  Senegal Africa 34,2 22,8 17,6 15,6 6,20 22,50
73  Eswatini Africa 24,7 22,9 18,4 16,3 2,80 12,78
74  Coasta de Fildeș Africa 33,4 35,8  22,7 16,8 5,53 18,47
75  Cambodgia Asia 41,1 26,1 20,1 17,1 8,00 24,80
76  Gabon Africa 20,9 20,3 16,5 17,2  1,23 5,78
77  Indonezia Asia 26,1 29,1  22,2 17,9 2,73 10,53
78  Namibia Africa 25,4 26,8  22,9 18,7 2,23 9,13
79  Guatemala America de Nord 28,4 24,1 21,7 18,8 3,20 12,82
80  Camerun Africa 35,8 29,9 21,4 18,9 5,63 18,86
81  Nepal Asia 37,0 30,0 21,2 19,1 5,97 19,39
82  Laos Asia 44,2 31,4 22,5 19,2 8,33 23,99
83  Insulele Solomon Oceania 20,1 18,1 22,3  19,4 0,23 −0,08
84  Bangladesh Asia 33,9 31,1 26,3 19,6 4,77 16,39
85  Venezuela America de Sud 14,6 10,1 8,1 19,9  −1,77 −31,69
86  Botswana Africa 27,7 25,8 20,5 20,0 2,57 9,95
87  Gambia Africa 29,0 26,5 22,7 20,7 2,77 10,59
87  Malawi Africa 43,3 32,5 24,1 20,7 7,53 21,63
87  Mauritania Africa 31,8 28,3 26,3 20,7 3,70 13,12
90  Djibouti Africa 44,3 35,8 27,4 21,5 7,60 21,39
91  Benin Africa 33,8 26,9 23,2 21,7 4,03 13,54
92  Togo Africa 39,3 30,2 26,1 22,8 5,50 16,46
93  Mali Africa 41,7 35,7 26,1 23,2 6,17 17,46
94  Kenya Africa 36,6 31,1 21,6 23,5  4,37 12,26
95  Tanzania Africa 40,8 30,9 25,5 23,6 5,73 16,40
96  Burkina Faso Africa 44,9 34,5 26,5 24,5 6,80 17,97
97  Coreea de Nord Asia 39,5 19-6 27,5  24,9 0,87 −210,05
98  Angola Africa 64,9 44,7 26,2 25,9 13,00 24,55
99  Pakistan Asia 36,8 32,1 29,6 26,1 3,57 10,79
100  Papua Noua Guinee Oceania 33,6 29,9 29,0 26,3 2,43 7,78
101  Comore Africa 39,5 31,7 29,1 26,9 4,20 11,84
102  Rwanda Africa 49,9 35,9 29,5 27,2 7,57 17,89
103  Nigeria Africa 40,4 32,1 28,4 27,3 4,37 11,98
104  Etiopia Africa 53,6 42,6 27,4 27,6  8,67 18,49
105  Congo Africa 34,7 33,7 25,3 28,1  2,20 5,58
106  Sudan Africa 29,3 28,8 0,00 0,00
107  India Asia 38,8 36,3 28,2 29,1  3,23 8,52
108  Zambia Africa 53,3 46,0 35,2 29,3 8,00 17,98
109  Afganistan Asia 50,3 38,7 30,6 29,9 6,80 15,43
110  Timorul de Est Asia 45,5 33,3 30,6 0,00 0,00
111  Guinea-Bissau Africa 37,7 31,0 30,2 30,8  2,30 6,12
112  Sierra Leone Africa 57,5 51,1 33,1 31,5 8,67 17,06
113  Lesotho Africa 32,7 29,1 29,3  32,4  0,10 −0,09
113  Liberia Africa 48,2 39,0 34,8 32,4 5,27 12,25
115  Niger Africa 52,5 39,0 32,8 32,6 6,63 14,07
116  Haiti America de Nord 40,9 41,7  32,6 32,7  2,73 6,52
*  Guineea Africa 20-34,9* 0,00 0,00
*  Mozambic Africa 20-34,9* 0,00 0,00
*  Uganda Africa 20-34,9* 0,00 0,00
*  Zimbabwe Africa 20-34,9* 0,00 0,00
117  Ciad Africa 50,7 49,0 40,7 37,2 4,50 9,63
118  Republica Democrată Congo Africa 48,0 43,2 38,7 37,8 3,40 7,58
119  Madagascar Africa 42,5 37,2 37,3  38,7  1,27 2,82
120  Republica Centrafricană Africa 48,8 46,8 44,6 44,0 1,60 3,38
121  Yemen Asia 41,3 38,4 41,7  45,1  −1,27 −3,24
*  Burundi Africa 35-49,9* 0,00 0,00
*  Somalia Africa 35-49,9* 0,00 0,00
*  Sudanul de Sud Africa 35-49,9* 0,00 0,00
*  Siria Asia 35-49,9* 0,00 0,00

Rapoarte anuale[modificare | modificare sursă]

 • 2022Food Systems Transformation and Local Governance
 • 2021Hunger and Food Systems in Conflict Settings
 • 2020One Decade to Zero Hunger - Linking Health and Sustainable Food Systems
 • 2019The Challenge of Hunger and Climate Change
 • 2018Forced Migration and Hunger
 • 2017The Inequalities of Hunger
 • 2016Getting to Zero Hunger
 • 2015Armed Conflict and the Challenge of Hunger
 • 2014The Challenge of Hidden Hunger
 • 2013The Challenge of Hunger: Building Resilience to achieve Food and Nutrition Security
 • 2012The Challenge of Hunger: Ensuring Sustainable Food Security Under Land, Water, and Energy Stresses
 • 2011The Challenge of Hunger: Taming Price Spikes and Excessive Food Price Volatility
 • 2010The Challenge of Hunger: Focus on the Crisis of Child Undernutrition
 • 2009The Challenge of Hunger: Focus on Financial Crisis and Gender Inequality
 • 2008The Challenge of Hunger 2008
 • 2007The Challenge of Hunger 2007
 • 2006The Challenge of Hunger 2006

Note[modificare | modificare sursă]

 1. ^ „Global Hunger Index (GHI) - peer-reviewed annual publication designed to comprehensively measure and track hunger at the global, regional, and country levels”. www.globalhungerindex.org. 
 2. ^ "About: The Concept of the Global Hunger Index", Global Hunger Index
 3. ^ „Global Hunger Index (GHI). Methodology”. globalhungerindex.org. Global Hunger Index (GHI). 
 4. ^ Child Mortality Estimates: Info, Under-five Mortality Estimates UN IGME (UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation), 2015 (Updated September 9, 2015)
 5. ^ P. Menon, A. Deolalikar, A. Bhaskar India State Hunger Index: Comparisons of Hunger across States Washington D.C.: IFPRI; Bonn: Welthungerhilfe; Riverside: University of Riverside
 6. ^ Emily Schmidt, Paul Dorosh (). „A sub-national Hunger Index for Ethiopia” (PDF). 
 7. ^ „Global Hunger Index (GHI). Trends”. www.globalhungerindex.org. Global Hunger Index (GHI). 
 8. ^ von Grebmer, K., J. Bernstein, D. Resnick, M. Wiemers, L. Reiner, M. Bachmeier, A. Hanano, O. Towey, R. Ní Chéilleachair, C. Foley, S. Gitter, G. Larocque, H. Fritschel. 2022 Global Hunger Index: Food Systems Transformation and Local Governance[nefuncționalăarhivă]. Bonn: Welthungerhilfe, Dublin: Concern Worldwide, 2022
 9. ^ „Global Hunger Index Scores by 2022 GHI Rank”. 


Lectură suplimentară[modificare | modificare sursă]

 • Alkire, S. und M. E. Santos. 2010. "Multidimensional Poverty Index: 2010 data". Oxford Poverty and Human Development Initiative.
 • Wiesmann, Doris (2004): An international nutrition index: concept and analyses of food insecurity and undernutrition at country levels. Development Economics and Policy Series 39. Peter Lang Verlag.

Vezi și[modificare | modificare sursă]