Listă de localități din județul Olt

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Sari la navigare Sari la căutare

Lista de mai jos cuprinde toate localitățile din județ în ordine alfabetică.

A B C D E F G H I Î J K L M N O P Q R S Ș T Ț U V W X Y ZAceastă listă este generată cu date din Wikidata și este actualizată periodic de un robot.
Editările făcute în listă vor fi șterse la următoarea actualizare!

Nume Tip de localitate Imagine
Afumați sat
Albești sat
Alimănești sat
Alunișu sat
reședință de comună
Alunisu Catanoi OT.bis lemn.SE.jpg
Arcești sat
Arcești-Cot sat
Arvăteasca sat
Bacea sat
Baldovinești sat
reședință de comună
Balș oraș
RO OT Bals library.jpg
Barza sat
Batia sat
Bechet sat
Beculești sat
Belgun sat
Beria de Jos sat
Beria de Sus sat
Berindei sat
Ansamblul Comăneanu.JPG
Bircii sat
Bistrița Nouă sat
Blaj sat
Bobicești sat
reședință de comună
Bobu sat
Bondrea sat
Boroești sat
Braneț sat
Brastavățu sat
reședință de comună
Brebeni sat
reședință de comună
Broșteni sat
Brâncoveni sat
reședință de comună
Manastirea Brancoveni OT-II-a-A-08687 (4).jpg
Bucinișu sat
reședință de comună
Bucinișu Mic sat
Buicești sat
Bulimanu sat
Burdulești sat
Buta sat
Butoi sat
Buzești sat
Bușca sat
Conacul Pipile Popescu.JPG
Bâgești sat
Bârca sat
Bârseștii de Sus sat
Bârza sat
reședință de comună
Băbiciu sat
reședință de comună
Băleasa sat
Bălteni sat
reședință de comună
Bălănești sat
Bălțați sat
Bărbălăi sat
Bărcănești sat
Bărăști sat
Bărăști sat
Bărăștii de Cepturi sat
Bărăștii de Vede sat
reședință de comună
Bătăreni sat
Caracal municipiu
RO OT Caracal national theatre.jpg
Catanele sat
Cepari sat
Cepești sat
Cerbeni sat
Cezieni sat
reședință de comună
Conacul Oteteleșanu (SE).JPG
Chelbești sat
Cherleștii Moșteni sat
Cherleștii din Deal sat
Chilia sat
Chilia OT.bis din drum.jpg
Chilii sat
Chintești sat
Chițeasca sat
Cilieni sat
reședință de comună
Ciocănești sat
Cioflanu sat
Cioroiașu sat
Cioroiu sat
Ciorâca sat
Ciurești sat
Cocorăști sat
Cojgărei sat
Gojgarei OT la Ciorâca.jpg
Colibași sat
Colonești sat
reședință de comună
RO OT Colonesti town hall 1.jpg
Comanca sat
Comani sat
Comănești sat
Comănița sat
Constantinești sat
Corabia oraș
localitate de frontieră
oraș port
RO OT Corabia 1877 war monument.jpg
Corbu sat
reședință de comună
Corbu sat
Corlătești sat
Cornățelu sat
Coteana sat
reședință de comună
Coteni sat
Cotorbești sat
Creți sat
Criva de Jos sat
Criva de Sus sat
Crușovu sat
Crâmpoia sat
reședință de comună
Crăciunei sat
Cucueți sat
Cungrea sat
reședință de comună
Curtișoara sat
reședință de comună
Curtișoara sat
Cuza Vodă sat
Câmpu Mare sat
Campu Mare 2019 (2).jpg
Câmpu Părului sat
Cândelești sat
Cârlogani sat
reședință de comună
Cârstani sat
Călinești sat
Călui sat
reședință de comună
Manastirea Calui OT-II-a-A-08808 (10).jpg
Căzănești sat
Davidești sat
Dejești sat
Dejesti 2019 (1).jpg
Deleni sat
Deveselu sat
reședință de comună
Dienci sat
Doanca sat
Doba sat
Dobrețu sat
reședință de comună
Dobriceni sat
Dobrosloveni sat
reședință de comună
Dobroteasa sat
reședință de comună
Dobrotinet sat
Dobrun sat
reședință de comună
Donești sat
Donesti 2019 (5).jpg
Dranovățu sat
Drăghiceni sat
reședință de comună
Drăgănești-Olt oraș
Dumitrești sat
Dâmburile sat
Dăneasa sat
reședință de comună
Enoșești sat
Floru sat
Frunzaru sat
Frăsinet-Gară sat
Frăsinetu sat
Făgețelu sat
reședință de comună
Fălcoiu sat
reședință de comună
Fărcașele sat
reședință de comună
Fărcașu de Jos sat
Ghimpați sat
Ghimpețeni sat
reședință de comună
Ghimpețenii Noi sat
Ghioșani sat
Giuvărăști sat
reședință de comună
Gostavățu sat
reședință de comună
Govora sat
Greci sat
Greci sat
Greerești sat
Grojdibodu sat
reședință de comună
Gropșani sat
Grozăvești sat
Gruiu sat
Grădinari sat
reședință de comună
Grădinile sat
reședință de comună
Grădiștea sat
Gubandru sat
Guești sat
Gura Căluiu sat
Gura Padinii sat
reședință de comună
Gârcov sat
reședință de comună
Găneasa sat
reședință de comună
Găvănești sat
reședință de comună
Horezu sat
Hotaru sat
Hotărani sat
Ianca sat
reședință de comună
Ianca Nouă sat
Iancu Jianu sat
reședință de comună
Ibănești sat
Ibanesti.bis lemn.SE.jpg
Icoana sat
reședință de comună
Ionicești sat
Ipotești sat
reședință de comună
Isaci sat
Izbiceni sat
reședință de comună
Izvoarele sat
reședință de comună
Izvoru sat
Conac (NE).JPG
Jieni sat
Jitaru sat
RO OT Jitaru church 1.jpg
Leleasca sat
reședință de comună
Stefanesti.dinspre sosea 02.jpg
Leotești sat
Liiceni sat
Conac Liiceni.JPG
Linia din Vale sat
Lisa sat
Lunca sat
Lăunele sat
Lăzărești sat
Malu Roșu sat
Mamura sat
Mandra sat
Mardale sat
Mereni sat
Mierleștii de Sus sat
Mierlicești sat
Miești sat
Mihăești sat
reședință de comună
Mihăilești-Popești sat
Milcoveni sat
Milcovu din Deal sat
Milcovu din Vale sat
Mircești sat
Mirila sat
Mogoșești sat
Momaiu sat
Morunești sat
Morunglav sat
reședință de comună
Movileni sat
reședință de comună
Moșteni sat
Moțoești sat
Măgura sat
Măgura sat
Mănulești sat
Mărgheni sat
Mărgineni-Slobozia sat
Mărgăritești sat
Mărunței sat
reședință de comună
Mărunței sat
Negreni sat
RO OT Negreni 1.jpg
Nicolae Titulescu sat
reședință de comună
Conacul lui Jean Burcă.JPG
Năvârgeni sat
Oboga sat
reședință de comună
Obârșia sat
reședință de comună
Obârșia Nouă sat
Ociogi sat
Olari sat
Oltișoru sat
Oporelu sat
reședință de comună
Optași sat
reședință de comună
Optășani sat
Optasani OT.bis lemn.NV.jpg
Orlea sat
reședință de comună
Orlea Nouă sat
Osica de Jos sat
reședință de comună
Osica de Sus sat
RO OT DN64 Osica de Sus.jpg
Ostrov sat
Oteștii de Jos sat
Oteștii de Sus sat
Peretu sat
Perieți sat
reședință de comună
Pescărești sat
Pestra sat
Petculești sat
Piatra sat
Piatra-Olt oraș
Conacul Argeșanu - detaliu (SV).JPG
Pielcani sat
Pietriș sat
Pietrișu sat
Piscani sat
Pleșoiu sat
reședință de comună
Plopșorelu sat
Plăviceanca sat
RO OT Gradinile schoolhouse 1.jpg
Plăviceni sat
Poboru sat
reședință de comună
Poganu sat
Poganu 2019.jpg
Poiana sat
Poian Olt-Vechiul conac.jpg
Poiana Mare sat
Popești sat
Popești sat
Potcoava oraș
Potcoava-Fălcoeni sat
Potelu sat
Potlogeni sat
07Gradinita-Potlogeni 550 412.jpg
Potopinu sat
Preotești sat
Prisaca sat
Priseaca sat
reședință de comună
Priseaca OT bislemn.NV.jpg
Proaspeți sat
Profa sat
Pârșcoveni sat
reședință de comună
Racovița sat
Radomirești sat
reședință de comună
Biserica.jpg
Raițiu sat
Recea sat
Redea sat
reședință de comună
Redișoara sat
Reșca sat
Reșcuța sat
Rotunda sat
reședință de comună
Roșienii Mari sat
Roșienii Mici sat
Rudari sat
Runcu Mare sat
Rusciori sat
Rusănești sat
reședință de comună
Rusăneștii de Sus sat
Rădești sat
Salcia sat
Satu Nou sat
Satu Nou sat
Schitu sat
reședință de comună
Schitu Deleni sat
Schitu din Deal sat
Schitu din Vale sat
Scorbura sat
Scornicești oraș
Scornicesti-Ceausescu.jpg
Scărișoara sat
reședință de comună
Seaca sat
reședință de comună
Seaca sat
Simniceni sat
Sinești sat
Slatina municipiu
reședință de județ
RO OT Slatina center from Gradiste hill 1.jpg
Slătioara sat
reședință de comună
Slăveni sat
Spineni sat
Sprâncenata sat
reședință de comună
Spătaru sat
Stejaru sat
Stoborăști sat
Stoenești sat
reședință de comună
Stoicănești sat
reședință de comună
Strejești sat
reședință de comună
Strejeștii de Sus sat
Strugurelu sat
Studina sat
reședință de comună
Studinița sat
Stupina sat
Stănuleasa sat
Stănuleasa sat
Stăvaru sat
Surpeni sat
Sâmburești sat
reședință de comună
Săltănești sat
Tabaci sat
Tabonu sat
Teiuș sat
Teiușu sat
Teiș sat
Teslui sat
reședință de comună
Tia Mare sat
reședință de comună
Tirișneag sat
Tomeni sat
Tonești sat
Tonești sat
Topana sat
reședință de comună
Traian sat
reședință de comună
Trepteni sat
Trufinești sat
Tufaru sat
Tufeni sat
reședință de comună
Turia sat
Tătulești sat
reședință de comună
Ulmet sat
Ulmi sat
reședință de comună
Ungureni sat
Uria sat
Ursa sat
Ursoaia sat
Urzica sat
reședință de comună
Urși sat
Valea Fetei sat
Valea Mare sat
reședință de comună
Valea Merilor sat
Valea Satului sat
Valea Soarelui sat
Valea lui Alb sat
Valea lui Alb 2019 (5).jpg
Verguleasa sat
reședință de comună
Vineți sat
Vitomirești sat
reședință de comună
RO OT Vitomiresti 21.jpg
Vitănești sat
reședință de comună
Vișina sat
reședință de comună
Vișina Nouă sat
reședință de comună
Vlaici sat
Vlădila sat
reședință de comună
Vlădila Nouă sat
Vlăduleni sat
reședință de comună
Vlăngărești sat
Voineasa sat
reședință de comună
Vulpeni sat
reședință de comună
Vulpești sat
Vulturești sat
reședință de comună
Vâlcele sat
reședință de comună
Vâlcelele de Sus sat
Vânești sat
Vârtopu sat
Vădastra sat
reședință de comună
Vădăstrița sat
reședință de comună
Comuna Vădăstrița - Primăvara.JPG
Văleni sat
reședință de comună
Văleni sat
Zorleasca sat
Zănoaga sat
Șerbănești sat
reședință de comună
Șerbăneștii de Sus sat
Biserica de la Sus.png
Șopârlița sat
reședință de comună
Ruinele Bisericii Schitului Crivina (perspectiva dinspre accesul in pronaos).jpg
Ștefan cel Mare sat
reședință de comună
Șuica sat
Sfârșitul listei autogenerate.

Vezi și

A B C D E F G H I Î J K L M N O P Q R S Ș T Ț U V W X Y Z