Sari la conținut

Wikipedia:Notabilitate (așezăminte școlare)

De la Wikipedia, enciclopedia liberă

Așezămintele școlare au o semnificație specială pentru oameni, în special pentru cei care au urmat una. A discuta despre notabilitatea acestora, într-un cadru exterior învățământului, cum este cazul Wikipedia, poate accentua sensibilitățile firești pe care le manifestă acei membri ai comunității Wikpedia care aparțin de domeniul învățământului.

Notabilitatea este de multe ori o problemă relativă, care ține de timp, spațiu și alte circumstanțe aleatoare. La fel ca și notabilitatea oamenilor, poeziilor, picturilor etc., și notabilitatea așezămintelor școlare e greu de stabilit printr-un criteriu simplu care să se poată aplica mecanic peste tot.

De aici pot apărea discuții interminabile care apar de multe ori despre articolele dedicate așezămintelor școlare. Din cauza lipsei unor criterii clare, obiective și cuantificabile care să ajute la rezolvarea problemei, discuțiile pot degenera în controverse, câteodată chiar cu caracter irațional, care exced cadrul Wikipedia. Se poate ajunge astfel la exagerări de o parte și de alta, fie populându-se Wikipedia cu nenumărate articole despre așezăminte școlare care nu sunt suficient de notabile pentru a îndeplini criteriile stabilite de politicile Wikipedia, fie propunându-se ștergerea automată a unor articole cu real potențial de a fi ulterior dezvoltate.

Îndrumările cuprinse în această pagină își propun să identifice o serie de criterii obiective, verificabile și măsurabile, prin raportarea la care să se poată stabili dacă un anumit subiect referitor la așezăminte școlare poate avea o pagină de sine stătătoare în cadrul Wikipedia. Pentru acele subiecte care nu vor îndeplini criteriile pentru a avea o astfel de pagină, sensul în care trebuie interpretat acest lucru este acela că ele nu sunt încă suficient de notabile după criteriile politicilor Wikipedia pentru a avea o pagină de sine stătătoare, aceasta neînsemnând însă că aceste așezăminte școlare nu pot fi notabile după alte criterii (importanța în cadrul comunității respective etc.)

Considerații generale

[modificare sursă]

Prin natura și specificul lor, școlile și celelalte așezăminte asimilate acestora din alte sisteme de învățământ prezintă o serie de aspecte implicite de notabilitate, cum ar fi:

 • în locașurile de învățământ își desfășoară activitatea comunități umane de tineret; aceste așezăminte se constituie, organizează și funcționează ca persoane juridice de drept public, adică prin lege sau prin hotărâri ale autorităților competente.[1]
 • statutul de persoană juridică de drept public înseamnă recunoașterea de către legiuitor a faptului că activitatea așezămintelor de învățământ poate fi asimilată unui serviciu public.
  „Esențială pentru a stabili calitatea de persoană juridică de interes public este specificul activității desfășurate și măsura în care această activitate poate fi asimilată unui serviciu public. Aceasta, deoarece noțiunea de persoană de interes public desemnează, în genere, acea persoană juridică de drept privat, autorizată de o autoritate publică să desfășoare un serviciu public, aflându-se sub supravegherea și controlul unei autorități publice.[2]
  —Despre utilitatea publică
 • un așezământ de învățământ reprezintă o diviziune administrativă în organizarea inspectoratului școlar respectiv.
 • așezămintele de învățământ au un rol formativ foarte important pentru comunitatea pe care o deservesc.
 • clădirile din patrimoniul așezămintelor de învățământ (localuri, parcuri de joacă, locuințe de serviciu etc.) reprezintă elemente care ilustrează istoria, arta și arhitectura din perioadele în care au fost construite.

Enumerarea acestor elemente nu presupune automat că așezămintele școlare au notabilitate implicită, în sensul în care aceasta este definită de Wikipedia, notabilitatea urmând a fi stabilită de la caz la caz, pe baza criteriilor prezentate în secțiunile următoare.

Criterii de notabilitate pentru așezămintele de învățământ

[modificare sursă]
 • Sunt considerate implicit notabile și pot avea un articol separat, următoarele așezăminte de învățământ:
 1. cele care funcționează în localuri clasificate ca monument istoric
 2. cele care au un articol distinct în una din lucrările cu caracter enciclopedic publicate (Enciclopedia României, Marele Dicționar Geografic, Enciclopedia Geografică a României, Enciclopedia de Istorie a României, Enciclopedia Universală Britanica etc.)
 3. cele unde s-au petrecut evenimente istorice importante
 4. cele care au fost dedicate
 5. cele care au trecut de la un sistem de învățământ la altul
 6. cele în care au trăit persoanalități binecunoscute în respectivele instituții și comunitățile lor
 7. cele înființate de domnitori sau regi
 8. cele care au găzduit sau găzduiesc și alte instituții de utilitate publică (spitale, închisori, seminare, tipografii etc.)
 9. instituțiile de formare speciale, cum ar fi cele care țin direct de SRI
 10. cele care au sau au avut în subordine unități prea mici, care nu se puteau reprezenta singure
 11. cele desființate sau demolate abuziv de autorități (ex. cele la care se preda în alte limbi decât limba oficială a ținutului în momentul respectiv)
 12. cele existente în anul 1948
 13. cele care au dispărut cu mai mult de 100 de ani în urmă
 • Pentru așezămintele de învățământ care nu se încadrează în nici unul din criteriile de mai sus, pot exista două situații:
  • sunt notabile, în înțelesul definiției Wikipedia, din alte motive care pot fi documentate și susținute de surse de încredere, și atunci pot avea o pagină dedicată
  • nu sunt suficient de notabile, în înțelesul definiției Wikipedia, caz în care ele vor avea o secțiune dedicată pe pagina localității în care se află (sat, oraș etc.), în care vor fi menționate următoarele date cu caracter enciclopedic:
   • data înființării și organismul care a emis actul de înființare
   • amplasamentul
   • specialitatea (de cultură generală, profesională etc.)
   • date relevante din istoric (înființare, zidire, zugrăvire, inaugurare etc.)
   • tipul
   • număr de elevi, profesori și cine este director
   • aspecte esențiale referitoare la organizare, arhitectură etc.
   • aspecte relevante privind activitatea de învățământ - dacă este cazul - (personalități, acțiuni organizate etc.)
 • după adoptarea prezentei politici, paginile pentru așezămintele de învățământ care nu sunt suficient de notabile vor fi șterse doar după ce conținutul lor cu caracter enciclopedic va fi mutat pe secțiunile dedicate pe paginile localităților în care se află.

Opinii la criteriile propuse

[modificare sursă]

1. cele care funcționează în localuri clasificate ca monument istoric

Monumentele istorice sunt notabile pentru valoarea istorică, arhitecturală, artistică a construcției, nicidecum pentru notabilitatea instituției care funcționează între acele ziduri. Deci notabilitatea unei mănăstiri, școli, biblioteci, etc. care funcționează aici este o notabilitate moștenită. Normal ar fi ca să existe două articole separate, unul având ca subiect principal monumentul istoric iar celălalt instituția care funcționează în prezent între acele ziduri. Cred imposibilă această dihotomie (cel puțin pentru moment) așa încât suntem obligați să acceptăm amalgamul.
Ca exemplu, clădirile școlare de tip Spiru Haret care sunt clasate toate monument istoric. Școlile generale care funcționează aici „moștenesc” notabilitatea. De ales între variantele de numire „Clădirea școlii generale X” și „Școala generală X”.

2. cele care au un articol distinct în una din lucrările cu caracter enciclopedic publicate (Enciclopedia României, Marele Dicționar Geografic, Enciclopedia Geografică a României, Enciclopedia de Istorie a României, Enciclopedia Universală Britanica etc.)

De acord; de acord și cu cele spuse de Turbojet la Discuție Wikipedia:Notabilitate (așezăminte religioase), însă nu strică de reamintit.

3. cele unde s-au petrecut evenimente istorice importante

De acord prin analogie cu criteriul acceptat pentru localități :
Orice așezare omenească locuită permanent este notabilă. Sînt notabile de asemenea foste așezări omenești, azi părăsite, dacă au fost locul în care s-au desfășurat evenimente notabile. Wikipedia:Notabilitate#Criterii pentru cazuri particulare#Localități

4. cele care au fost dedicate

Nu

5. cele care au trecut de la un sistem de învățământ la altul

Nu

6. cele în care au trăit persoanalități binecunoscute în respectivele instituții și comunitățile lor

Ce se înțelege prin persoanalități binecunoscute? Academicieni, laureați Nobel? Începând de la care nivel este considerată notabilitatea? Școală generală, liceu sau universitate?
Criteriu superfluu pentru moment, toate universitațile care prin care au trecut academicienii actuali au deja articole. Când vor fi aleși academicieni absolvenți ai noilor universități private mai discutăm.

7. cele înființate de domnitori sau regi

De acord datorită dificultăților posibile de identificare a sursele de epocă.

8. cele care au găzduit sau găzduiesc și alte instituții de utilitate publică (spitale, închisori, seminare, tipografii etc.)

Nu

9. instituțiile de formare speciale, cum ar fi cele care țin direct de SRI

Nu

10. cele care au sau au avut în subordine unități prea mici, care nu se puteau reprezenta singure

Nu

11. cele desființate sau demolate abuziv de autorități (ex. cele la care se preda în alte limbi decât limba oficială a ținutului în momentul respectiv)

Nu

12. cele existente în anul 1948

Nu, existența într-un anumit moment istoric nu este un argument de notabilitate.

13. cele care au dispărut cu mai mult de 100 de ani în urmă

Nu, prin similarite cu localitațile dispărute (vezi și punctul 3).

De adăugat:

14. Școli care au obținut rezultate remarcabile în pregătirea elevilor (medaliați la olimpiadele naționale și internaționale).

Criteriu propus deoarece articolele din presă sunt, în general, scurte note care prezintă în special biografia celor premiați și cu mult mai puțin instituția de învățământ.
De clarificat care este numărul celor medaliați pentru a stabili notabilitatea:
- un medaliat la o olimpiadă internațională este suficient;
- 1-3-5 medaliați la olimpiadele naționale? (eu propun cel puțin 3 medalii naționale în decursul a 5 ani).
De clarificat și situația antrenorilor lotului national: sunt și ei notabili și aduc notabilitate școlii la care sunt profesori? Propun notabilitatea antrenorului dar nu a școlii.

15. Biblioteci: sunt cu notabilitate intrinsecă Biblioteca Academiei, bibliotecile centrale universitare, bibliotecile județene.

Bibliotecile care funcționează în clădiri monument istoric „moștenesc” notabilitatea monumentului (vezi și punctul 1).

--Pocor (discuție) 13 octombrie 2013 11:38 (EEST)[răspunde]

Referințe și note

[modificare sursă]
 1. ^ Legea 287/2009 - noul Cod Civil, [1] - Art. 191 Persoana juridică de drept public
  • (1) Persoanele juridice de drept public se înființează prin lege.
  • (2) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), în cazurile anume prevăzute de lege, persoanele juridice de drept public se pot înființa prin acte ale autorităților administrației publice centrale sau locale ori prin alte moduri prevăzute de lege.
 2. ^ Decizia penală nr. 1083 din 25 mai 2012 pronunțată în recurs de Secția a II-a penală a Curții de Apel București, [2]