Sari la conținut

Wikipedia:Titluri în limba română

De la Wikipedia, enciclopedia liberă


Editarea conținutului
Manuale
Manual de stil
Biografii
Date și numere
Pronunție
Titlurile articolelor
Titluri în română
Legături utile și îndrumări
Citarea surselor
Fără cercetare originală
Punct de vedere neutru
Cioturi
Imagini

Titlul paginilor de la Wikipedia trebuie redactat în limba română. Totuși, atunci când considerați că denumirea într-o limbă străină are relevanță pentru articolul dat, puteți face precizarea denumirii străine în primul paragraf, între paranteze și folosind litere cursive.

În mod excepțional, titlurile pot fi redactate într-o altă limbă, atunci când nu există niciun fel de terminologie autohtonă (este și cazul denumirilor românești folosite doar ocazional și pentru care nu există destule surse de specialitate).

Rețineți că scopul Wikipediei nu este acela de a elabora o terminologie pentru limba română, dar atunci când aceasta există și e de actualitate,[1] ea trebuie să aibă prioritate asupra terminologiei străine (gândiți-vă că uneori, oricât de firesc vi s-ar putea părea dvs. un termen englezesc, german sau rusesc, este posibil ca într-o altă zonă geografică acesta să fie de neînțeles).

Expunere de motive

[modificare sursă]

Ideea de bază este că acolo unde există destule surse credibile pentru o denumire în română, aceasta din urmă este preferată la Wikipedia. Desigur „destul și credibil” nu înseamnă una-două surse de specialitate, dar nici majoritatea surselor în limba română.

Uneori se întâmplă ca românii (sau moldovenii) să folosească mai mult denumiri în engleză (respectiv rusă) pentru anumite concepte datorită popularității programelor TV și programelor de calculator în engleză/rusă. Cu toate acestea, dat fiind că vorbim de Wikipedia în limba română (și nu de Wikipedia vorbitorilor de română), regula ar trebui să fie denumirile în română, iar excepția denumirile în alte limbi.

Un caz concret apare la termenii informatici. Dat fiind faptul că în toate teritoriile vorbitoare de limbă română există o puternică bază de utilizatori care folosește programe de calculator în limbi străine, este evident că multor vorbitori de română li se par absolut firești termeni ca file (engleză). În schimb, toți vorbitorii de română au în comun termenul de fișier, motiv pentru care articolul Wikipedia este plasat la acest titlu.

Domenii de aplicare

[modificare sursă]

Politica de față se aplică în toate domeniile de pe Wikipedia, de la informatică la cinematografie, la literatură sau geografie. Iată câteva cazuri de aplicare, sintetizate într-un tabel:

Domeniu Denumire corectă Denumire greșită Motivație
informatică tastatură keyboard termenul „tastatură” se regăsește în majoritatea surselor românești
informatică software rău intenționat malware deși este posibil ca termenul „software rău intenționat” să nu fie cel mai folosit, acesta poate fi înțeles de majoritatea vorbitorilor de română, dat fiind că este folosit în numeroase lucrări de specialiate (cursuri universitare [1], programe localizate ca cele produse de Windows, Google, Nokia ș.a.)
geografie cantonul Highland, comitatul Lincoln, Dakota de Sud Highland Township, Lincoln County, South Dakota Conceptul de „township” (engleză) sau „canton” (denumirea oficială franceză din Canada) poate fi tradus în limba română doar prin termenul „canton”, dat fiind că termenul de „township” nu există în dicționarele românești. Apoi, denumirea de „comitat” este de asemenea prezentă în marea majoritate a surselor de limbă română. De asemenea denumirea în română a statului „South Dakota” este „Dakota de Sud”, deoarece în acest caz doar „Dakota” este toponim, în timp ce „de Sud” este o simplă indicație geografică. Vezi și Wikipedia:Subdiviziuni ale țărilor
geografie Noul Brunswick New Brunswick Spre deosebire de situația statelor americane, care în general își păstrează toponimele în engleză (ex. New York), toponimele provinciilor canadiene au fost întotdeauna traduse în română, deoarece au fost preluate pe filieră franceză. Din nou prevalează sursele: dacă sunt destule surse credibile care menționează denumirea în română, aceasta va fi preferată.
istorie Hedviga de Anjou Jadwiga Andegaweńska Denumirile multor personalități istorice au fost tradițional adaptate foneticii românești.
cinematografie Pirații din Caraibe: La capătul lumii Pirates of the Caribbean: At World's End Studiourile americane de filme decid titlurile filmelor pentru fiecare teritoriu (limbă) în parte. Așa se face că filmele prezentate în limba română în România și Republica Moldova au în general un titlu unic românesc. Există un număr foarte mare de site-uri cinematografice (inclusiv IMDb) care listează titlurile românești.
literatură Alchimistul O Alquimista Dat fiind că majoritatea vorbitorilor de română lecturează cărți traduse în limba română, există o probabilitate destul de mică ca aceștia să creeze un articol cu un titlu de carte într-o limbă străină pe Wikipedia.
muzică Odă bucuriei An die Freude Multe din compozițiile muzicale clasice au primit tradițional denumiri în română. Totuși, în muzica contemporană se preferă titlurile în limba originală (cu excepția titlurilor într-un alt alfabet decât cel latin, vezi mai jos).
chimie N-bromosuccinimidă N-Bromosuccinimide În chimie și farmaceutică, denumirile folosite în teritoriile românofone sunt cele în limba română.

În toate cazurile, se va crea o redirecționare de la denumirea străină către denumirea în limba română.

Acronime vs. nume complexe

[modificare sursă]

În unele situații, este posibil să vă loviți de anumite denumiri complicate, a căror traducere în română nu este neapărat necesară. Este o situație întâlnită mai ales în domeniul telecomunicațiilor, unde multe protocoale și tehnologii nu au denumiri în limba română (ex. General Packet Radio Service sau Universal Mobile Telecommunications System).

Aceste protocoale nu sunt în general traduse deoarece în limba română sunt preluate ca acronime: GPRS sau UMTS. De aceea, ori de câte ori doriți să scrieți un articol despre subiecte de genul acesta, este recomandat să plasați articolul la denumirea abreviată (în cazurile de mai sus articolele ar trebui să se afle la adresele GPRS și UMTS). Desigur în introducere este de dorit să redați și denumirea lungă și eventual și o traducere aproximativă în română.

Totuși, acolo unde există o denumire în română bine închegată puteți numi articolul și în forma românească lungă (ex. localizator uniform de resurse pentru URL).

Denumiri de opere de artă scrise în alt alfabet decât cel latin

[modificare sursă]

La stabilirea titlului unui articol apare uneori necesitatea de a traduce o denumire, chiar dacă nu există surse care să prezinte denumirea în română. Să luăm ca exemplu melodia Сладко (sladko, în traducere dulce) a trioului rusesc Serebro. Într-adevăr, la Wikipedia obișnuim să transliterăm pur și simplu numele proprii (ex. Boris Elțîn) din alfabetele străine, nu să le traducem, însă aici vorbim de o sintagmă care nu constituie un nume propriu. De aceea, în exemplul nostru, articolul trebuie plasat la adresa (titlul) Dulce (cântec de Serebro).

Acesta este singurul caz în care puteți să traduceți dvs. titlul articolului și de altfel singura excepție de la principiul „surse destule și credibile”; totuși trebuie să menționați în introducere cu prioritate (caractere aldine) numele în alfabetul străin. Această regulă se aplică și pentru filmele sau alte opere audiovizuale/beletristice scrise în alfabete nelatine.

Titlul formatelor și modulelor

[modificare sursă]

Formatele și modulele nou-create sau traduse din alte limbi trebuie să aibă numele scrise în limba română, cu diacritice. Sunt acceptate, ca excepții, cuvintele intrate în jargonul Wikipedia, precum Infocaseta. Titlurile în limba de origine pot fi păstrate ca redirecționări. În cazul seriilor de articole și a articolelor create automat este obligatorie folosirea titlurilor în limba română pentru formatele folosite.

Ce înseamnă destul și credibil? Exemple

[modificare sursă]

Nu se poate elabora în prezent o definiție matematică pentru acest principiu, „destul și credibil”. Totuși, trebuie subliniat din start faptul că „destul și credibil” (consacrat) nu înseamnă neapărat majoritar.

Exemplu 1. În cazul file sharing (engleză) vs. partajare de fișiere (română) nu deținem o statistică asupra folosirii acestor sintagme. Orientativ, rezultatele Google ne relevă faptul că sintagma file sharing (aproximativ 600 de mii de rezultate) este ceva mai folosită decât sintagma românească partajare de fișiere (aproximativ 100 de mii de rezultate). Totuși, la Wikipedia luăm în considerare în primul rând sursele foarte credibile, ca de exemplu localizările de produse software, cursurile universitare, lucrările științifice, cărțile de specialitate. Ținând cont că există un număr foarte mare de lucrări de specialitate care folosesc termenul românesc, articolul în cauză este amplasat la adresa partajare de fișiere, în timp ce pentru corespondentul englez s-a creat o redirecționare HTML.
Exemplu 2. În cazul emoticon (engleză) vs. emotigramă (română), deși termenul românesc este construit corect în limba română (DEX-ul recunoaște elementul de compunere -gramă), s-a preferat păstrarea articolului la adresa emoticon, deoarece nu există (încă) destulă literatură de specialitate care să folosească termenul emotigramă. Așadar deși emotigramă este folosit în mod curent în programele Microsoft[2] în limba română și este de asemenea listat în glosarul terminologic al proiectului I18N,[3] s-a considerat că este încă prea puțin pentru a justifica mutarea articolului la destinația emotigramă.

În general, ceea ce înseamnă „destul și credibil” se va discuta pentru fiecare subiect în parte, acolo unde nu există un consens sau unde nu se poate presupune din start un consens (evitând astfel „războaiele de editare”).

Pentru a vă ușura munca de identificare a termenilor românești, există pe Internet o serie de glosare de termeni pentru limba română:

Rețineți că termenii dați în aceste glosare nu sunt prin definiție cei mai buni termeni românești, însă pot constitui un punct de pornire. Apoi puteți cerceta după alte lucrări de specialitate care înglobează acești termeni folosind un motor de căutare în genul Google, Bing sau Okidoki.

Domeniu Editor/Adresă URL Tip Note
general CLDR
unicode.org/cldr
bilingv român-englez CLDR (Common Locale Data Repository) oferă traduceri ale unor termeni comuni: țări, monede, limbi, intervale de timp, emoji etc.
informatică I18N
l10n.ro/glosar
bilingv român-englez terminologii informatice elaborate în stil wiki de comunitatea românească pentru sursă liberă
cinematografie Cinemagia
cinemagia.ro
bilingv român-englez bază de date complexă a filmelor; permite căutarea după titlul original sau titlul în română și cuprinde de asemenea afișele românești ale filmelor
afaceri europene Uniunea Europeană
iate.europa.eu
multilingv terminologie folosită în legislația și instituțiile Uniunii Europene
diverse CIMEC
tezaur.cimec.ro
uniligv tezaur terminologic în domenii ca istorie (nume de domnitori, regi), arheologie, numismatică, etnografie, știință și tehnică

Politica nu se aplică termenilor străini integrați în limba română

[modificare sursă]

Există o pleiadă de termeni străini care au fost deja integrați în lexicul românesc și se găsesc în dicționare (în special în DOOM). Politica de față nu vizează acești termeni, ei fiind considerați „termeni în limba română”, la fel ca oricare alte cuvinte românești. Este cazul unor cuvinte ca maus, software, colhoz ș.a.

Sigur, asta nu înseamnă că odată integrați în română acești termeni trebuie preferați. De exemplu termenul computer, deși existent în DEX, concurează cu termenii calculator și ordinator. Destinația articolului în cauză se va decide independent de această politică, în pagina de discuție corespunzătoare articolului.

  1. ^ În cazul în care a existat o denumire istorică în limba română, dar aceasta nu mai este de actualitate, atunci se va recurge la denumirea actuală, indiferent dacă ea nu este adaptată fonetic la limba română (ex. denumirea veche Lipsca vs. denumirea actuală Leipzig).
  2. ^ „Glosarul terminologic Microsoft”. 
  3. ^ „Glosarul terminologic i18n.ro”.