Wikipedia:Fără cercetare originală

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
(Redirecționat de la Wikipedia:CO)
Politici Wikipedia
Standardele articolelor
Punct de vedere neutru
Include doar informații verificabile
Fără cercetare originală
Citarea surselor
Ce nu este Wikipedia
Biografiile persoanelor în viață
Colaborarea dintre utilizatori
Buna credință
Fiți civilizat și Fiți amabil
Fără atacuri personale
Rezolvarea disputelor
Regula celor 3 reveniri
Blocarea utilizatorilor
Editarea conținutului
Manuale
Manual de stil
Biografii
Date și numere
Pronunție
Titlurile articolelor
Titluri în română
Legături utile și îndrumări
Citarea surselor
Fără cercetare originală
Punct de vedere neutru
Cioturi
Imagini

Wikipedia este o enciclopedie. Ca atare, articolele de aici vor fi de natură strict enciclopedică, cuprinzînd numai acele informații considerate ca făcînd deja parte din bagajul universal de cunoștințe la nivelul actual. Acesta este unul din principiile de bază după care trebuie să se ghideze orice contribuție la acest efort colectiv. Alte două principii fundamentale sînt punctul de vedere neutru și verificabilitatea surselor.

Ce se înțelege prin „cercetare originală”

„Cercetare originală” reprezintă teze, opinii sau teorii personale ale editorilor de la Wikipedia (sau ale altor persoane în numele cărora scriu acești editori) în situația cînd tezele, opiniile și teoriile respective nu au apărut în publicații respectabile. Creativitatea editorilor Wikipediei este necesară de exemplu în găsirea unor formulări potrivite, în organizarea materialului, în forma de prezentare, etc., dar nu și în enunțarea unor concepte și idei noi, în formularea unor viziuni, analize sau sinteze originale asupra unor date publicate, ori în crearea de cuvinte și expresii noi.

Un articol este considerat că include cercetare originală dacă avansează idei noi, adică:

 • în ce privește conținutul:
  • propune teorii sau soluții noi,
  • propune idei originale,
  • prezintă fără bibliografia corespunzătoare argumente în respingerea sau susținerea unor altor idei, teorii sau poziții;
 • în ce privește exprimarea:
  • definește sau folosește termeni noi (neologisme, termeni argotici, etc.), inexistenți în limba română,
  • propune definiții noi la termeni care există deja.

Evitarea cercetării originale și citarea surselor bibliografice sînt două aspecte care merg mînă în mînă. Cel mai bun mod de a arăta că un articol nu conține cercetare originală constă în a furniza în secțiunea sa bibliografică surse verificabile, direct legate de subiect și care susțin ideile exprimate.

Cuvîntul "cercetare" este uneori folosit și cu sensul de documentare -- consultare a diverselor surse, urmată de colectarea și organizarea informațiilor găsite. Această activitate, prin natura ei enciclopedică, nu numai că este acceptată la Wikipedia, dar este chiar încurajată. De fapt majoritatea articolelor din Wikipedia ar trebui scrise printr-un astfel de proces.

Există situații cînd citarea surselor nu este necesară, sau e imposibilă. Acestea se limitează însă la cazurile cînd ideile exprimate sînt

 1. descrieri a căror valabilitate poate fi verificată cu ușurință de orice persoană matură, fără a fi neapărat specialist în domeniul respectiv (exemple: apa este un lichid, etc.),
 2. simple relatări făcute fără a generaliza, analiza, sintetiza, interpreta sau evalua faptele prezentate (exemple: știri și evenimente curente).

Uneori surse diferite susțin teze diferite deși este vorba de surse a căror credibilitate este în general acceptată; alteori nu se poate ajunge la un consens între editori asupra legitimității unei surse sau a alteia. În asemenea situații articolele Wikipedia vor prezenta controversa respectivă așa cum este, conform politicii punctului de vedere neutru. (Vezi de exemplu la Limba română: unii lingviști susțin că limba aromână este un dialect al limbii române iar alții o consideră limbă separată.)

"Fără cercetări personale" nu înseamnă că experții nu pot contribui la Wikipedia. Dimpotrivă participarea lor este binevenită. Totuși ei nu vor avea o poziție privilegiată și vor scrie articolele într-o manieră impersonală și dintr-un punct de vedere neutru. Pentru susținerea oricărei teze ei vor da referințe bibliografice la fel ca și ceilalți contribuitori și nu vor scrie în articole afirmații care nu au fost în prealabil publicate în altă parte.

De ce excludem cercetarea originală?

Necesitatea de a interzice cercetarea originală a apărut atunci cînd unii „fizicieni” (specie din care nici Wikipedia în limba română n-a dus lipsă) au început să scrie aici articole despre noi teorii sau invenții gîndite de ei. Ceilalți contribuitori nu au posibilitatea de a verifica valabilitatea afirmațiilor din asemenea articole, și nici nu este rolul lor s-o facă. Ceea ce se poate totuși verifica este dacă aceste teorii și invenții au fost acceptate de lumea științifică prin apariția lor în publicații respectabile. Revizorii acestor publicații, fiind experți în domeniile respective, au capacitatea de a judeca afirmațiile în cauză.

O situație similară apare în articolele pe teme de istorie, unde adesea contribuitorii au tendința de a relata evenimentele într-o manieră originală și de a face interpretarea istorică a acestora. Deși asemenea articole se bazează pe surse primare (documente istorice, dovezi arheologice, diverse date) a căror valabilitate este neîndoielnică, Wikipedia nu are mijloacele de a verifica dacă sinteza în discuție este acceptabilă sau nu. Sursele secundare, scrise de experți în istorie și publicate de reviste și cărți de specialitate, sînt cele care justifică includerea diverselor relatări și interpretări în articolele din Wikipedia.

Iată mai jos o serie de argumente pentru excluderea cercetării originale și furnizarea bibliografiei adecvate:

 1. Informația pe care Wikipedia o face disponibilă trebuie să fie de încredere; ca atare ea trebuie să se bazeze la rîndul ei pe surse de încredere.
 2. Cititorii folosesc adesea informațiile dintr-o enciclopedie (inclusiv Wikipedia) ca punct de pornire în cercetarea lor, deci citarea bibliografiei îi va ajuta să-și continue cercetarea.
 3. Bibliografia arată care puncte de vedere sînt reprezentate în articol, deci ajută în respectarea politicii punctului de vedere neutru.
 4. Folosirea de surse credibile încurajează noii contribuitori, care ar putea să observe că din bibliografia articolului lipsește o sursă importantă și să contribuie prin adăugarea de material relevant.

Operații matematico-logice

Nu sunt considerate cercetare originală operațiile aritmetico-algebrice și logice (inferențele imediate). Exemple de operații aritmetico-algebrice sunt adunarea și scăderea numerelor, aflarea vârstei subiectului unei biografii, substituții de simboluri în formule algebrice. Exemple de operații logice sunt conjuncție logică, disjuncție, implicație logică, negație, obversiunea și conversiunea propozițiilor categorice (inferențe imediate).

Traduceri și transliterări

Nu constituie cercetare originală traducerile cu acuratețe realizate de wikipediști. Traducerile realizate de surse sunt însă preferabile celor realizate de contribuitori.

Vezi și