Wikipedia:Revocare

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Politici Wikipedia
Standardele articolelor
Punct de vedere neutru
Include doar informații verificabile
Fără cercetare originală
Citarea surselor
Ce nu este Wikipedia
Biografiile persoanelor în viață
Colaborarea dintre utilizatori
Buna credință
Fiți civilizat și Fiți amabil
Fără atacuri personale
Rezolvarea disputelor
Regula celor 3 reveniri
Blocarea utilizatorilor

Politica de față se referă condițiile de revocare a utilizatorilor cu permisiuni speciale.

Pentru a propune o destituire citiți cu atenție politica și apoi urmăriți procedura de la Wikipedia:Destituiri.

Administratori și birocrați

Statutul de administrator sau birocrat poate fi retras în oricare din următoarele cazuri:

  • prin destituire, în urma unui vot în cadrul comunității;
  • prin demisie, la cererea utilizatorului însuși;
  • prin expirare, în urma inactivității;

Această politică stabilește condițiile de retragere a permisiunilor speciale. Retragerea propriu-zisă a permisiunilor se poate efectua de către un utilizator cu statut de steward, în urma unei cereri depuse la Requests for permissions (Meta), la secțiunea Removal of access. Cererea trebuie să fie depusă de un reprezentant al comunității noastre și să cuprindă: o legătură spre pagina unde a avut loc discuția, o explicație succintă și concluzia discuției.

Prin pierderea statutului de birocrat utilizatorul îl pierde automat și pe acela de administrator.

Politica de față a fost stabilită în mod unilateral la Wikipedia în limba română, printr-un sondaj.

Destituire

Comunitatea de utilizatori poate cere destituirea unui administrator sau a unui birocrat, de exemplu dacă acesta se face vinovat de abateri grave de la politica Wikipedia sau dacă are un comportament nepotrivit pentru statutul său. Procedura de destituire poate fi inițiată de către un număr de minimum cinci utilizatori înregistrați, cu o vechime minimă a contului de 6 luni și cel puțin 100 de editări realizate în cadrul proiectului.

Odată inițiată, procedura de destituire se desfășoară astfel:

  1. Se retrag permisiunile speciale ale administratorului sau birocratului în cauză, printr-o cerere depusă la Requests for permissions.
  2. Se reevaluează susținerea comunității printr-o procedură identică cu cea de alegere, utilizatorul în cauză redevenind candidat la statutul pe care îl deținea.
Destituire de urgență

Un administrator sau birocrat ale cărui acțiuni pun în pericol Wikipedia și care trebuie oprit imediat poate fi destituit în regim de urgență de către un steward. Orice utilizator se poate adresa unui steward, explicîndu-i necesitatea retragerii urgente a permisiunilor. Stewardul va evalua situația și va decide dacă acest lucru se impune sau nu.

Stewarzii pot fi contactați de exemplu la pagina Requests for permissions, pe canalul IRC indicat acolo, printr-un mesaj lăsat pe pagina de discuții a unui steward activ în acel moment etc.

Retragerea în regim de urgență a permisiunilor de către un steward echivalează cu inițierea procedurii de destituire în regim normal. În continuare, utilizatorul care și-a pierdut statutul în urma unui asemenea eveniment va trece prin procedura de reevaluare a susținerii comunității, descrisă la punctul 2 de mai sus.

Demisie

Un utilizator cu statut de administrator sau birocrat care dorește să renunțe la permisiunile speciale trebuie să informeze comunitatea despre demisie și să depună personal o cerere în acest sens la pagina Requests for permissions, urmînd indicațiile de acolo.

Expirare

Administratorii și birocrații își pierd permisiunile speciale în urma unei perioade de inactivitate mai mari de 1 an, întrucît se consideră că în eventualitatea unei reveniri ei nu mai sînt la curent cu politica actuală a proiectului și deci riscă să își folosească permisiunile în mod eronat. Perioada de inactivitate se măsoară începînd de la ultima contribuție, indiferent dacă au fost folosite sau nu permisiunile speciale. Se iau în calcul atît contribuțiile consemnate în lista de contribuții a utilizatorului cît și cele de la jurnale.

Cererea de retragere a permisiunilor în caz de expirare poate fi depusă de oricine la pagina Requests for permissions. Ca justificare cererea trebuie să conțină o legătură spre pagina politicii de față.

Checkuser

În prezent nu există prevederi stabilite pentru retragerea permisiunilor de checkuser. Dacă observați că un utilizator cu permisiuni checkuser a abuzat de statutul său vă rugăm să aduceți acest fapt la cunoștința comunității pentru a se lua măsurile necesare.