Sari la conținut

Wikipedia:Biografiile persoanelor în viață

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Politici Wikipedia
Standardele articolelor
Punct de vedere neutru
Include doar informații verificabile
Fără cercetare originală
Citarea surselor
Ce nu este Wikipedia
Biografiile persoanelor în viață
Colaborarea dintre utilizatori
Buna credință
Fiți civilizat și Fiți amabil
Fără atacuri personale
Rezolvarea disputelor
Regula celor 3 reveniri
Blocarea utilizatorilor

Articolele de la Wikipedia pot afecta viața oamenilor. Aceasta incumbă o responsabilitate legală și etică din partea celor care adaugă sau restabilesc diverse informații. Materialul biografic trebuie scris cu cea mai mare grijă și atenție la verificabilitate, neutralitate și evitarea cercetării originale.

Redactorii Wikipediei au mare grijă la adăugarea de informații despre persoane în viață în orice pagină Wikipedia. Asemenea material aduce un nivel înalt de sensibilitate, și trebuie să respecte cu strictețe toate legile aplicabile în Statele Unite și toate politicile noastre de conținut, mai ales:

Articolul despre o persoană în viață trebuie scris la perfecție.[1] Fiți foarte fermi în ce privește utilizarea referințelor de înaltă calitate. Materialul problematic despre persoanele în viață nereferențiat sau slab referențiat—indiferent dacă este negativ, pozitiv sau doar discutabil—trebuie să fie înlăturat imediat și fără a aștepta alte discuții.[2]

Biografiile persoanelor în viață trebuie scrise cu atenție, în ce privește dreptul subiectului la viață privată. Wikipedia este o enciclopedie, nu un tabloid; nu este misiunea noastră să fim senzaționaliști, sau să fim mijlocul principal de răspândire a unor afirmații problematice despre viețile oamenilor. Posibilitatea de a produce daune persoanelor în viață trebuie luată în considerare cu mare grijă la judecarea a ce informații despre ele trebuie sau nu incluse în articole.

Această politică se aplică atât biografiilor persoanelor în viață cât și informațiilor despre persoanele în viață incluse în alte pagini. Povara dovezii pentru orice modificare de la Wikipedia aparține în întregime persoanei care adaugă sau reintroduce materialul. De aceea, un redactor ar trebui să demonstreze că materialul respectă toate politicile de conținut și îndrumările de la Wikipedia.

Persoanele sunt presupuse a fi în viață în absența unui motiv serios de a crede contrariul (de exemplu, persoane născute înainte de 1900 pot fi presupuse a nu mai fi în viață[3]).

Motivație

Wikipedia este un website foarte cunoscut, frecvent vizitat și de anvergură internațională, ceea ce înseamnă că materialul publicat de noi despre persoane în viață poate afecta într-o manieră gravă viețile lor, ale membrilor familiilor, ale colegilor și prietenilor. Materialul biografic trebuie, astfel, să fie scris cu mare grijă și cu respectarea strictă a politicilor de conținut.

O afirmație a principiilor în această chestiune a fost adoptată ca rezoluție a Boardului Fundației Wikimedia la 21 aprilie 2009. Textul complet este în pagina Foundation:Resolution:Biographies of living people.

Scrierea și modificarea

Stilul de scriere

Biografiile persoanelor în viață trebuie scrise cu responsabilitate, cu atenție, și cu un ton enciclopedic, neutru. Deși o strategie de așteptare a evoluției se poate aplica pe alte subiecte, biografiile persoanelor în viață scrise prost trebuie să fie șterse sau reduse la stadiul de ciot.

Articolele trebuie să documenteze într-o manieră nepartizană, ce au publicat sursele secundare despre subiect și, în unele condiții, ceea ce a publicat subiectul despre el însuși. Stilul textului trebuie să fie neutru și limitat la fapte, evitând orice fel de exagerări și judecăţi de valoare. Biografiile persoanelor în viață trebuie să nu aibă secțiuni de trivia.

Critici și laude

Criticile și laudele aduse subiectului trebuie să fie reprezentate doar dacă sunt relevante pentru notabilitatea acestuia, dacă pot fi referențiate din surse secundare de încredere și doar atâta timp cât materialul este scris într-o manieră ce nu exagerează în dimensiuni și nu pare să ia partea cuiva; trebuie să fie prezentate în mod responsabil, moderat, și pe un ton enciclopedic, neutru. Nu alocați spațiu disproporționat unui anume punct de vedere. Părerile unei minorități foarte restrânse nu își au locul în articol. Structura articolului trebuie construită cu grijă pentru a asigura că prezentarea de ansamblu este una neutră; în particular, titlurile de secțiuni trebuie să reflecte aspecte importante ale notabilității subiectului și nu diverse puncte de vedere despre acesta.

Conținutul trebuie să fie referențiat din surse de încredere și trebuie să fie anume despre subiectul articolului. Atenție la afirmații care se bazează pe vinovăția prin asociere. Fiți atenți la conținutul polarizat sau malițios despre persoanele în viață. Dacă cineva pare să promoveze un punct de vedere polarizat, insistați să se introducă surse de încredere independente și să se demonstreze în mod clar relevanța lor pentru notabilitatea persoanei respective.

Legăturile externe

Legăturile externe din biografiile persoanelor în viață trebuie să fie de cea mai bună calitate și se judecă după standarde mai stricte decât celelalte articole. Nu introduceți legături către site-uri web care contrazic spiritul acestei politici sau care nu respectă în întregime îndrumările privind legăturile externe.[4]

Categorii

Numele categoriilor nu conțin disclaimere sau modificatori, deci trebuie explicată clar includerea articolului în acestea. Articolele trebuie să se limiteze la fapte care susțin fiecare etichetă de categorisire, și aceste fapte trebuie să fie referenţiate.

Categoriile privind credința religioasă, apartenența etnică și orientarea sexuală nu se folosesc decât dacă sunt respectate următoarele criterii:

 1. Subiectul se identifică public cu credința, etnia sau orientarea sexuală respectivă;
 2. Credințele, etnia sau orientarea sexuală sunt relevante pentru activitățile notabile sau pentru viața publică a subiectului, conform unor surse de încredere.

Trebuie avut grijă cu categorii care sugerează că o persoană are o reputație proastă. De exemplu, categoria Criminali (sau subcategoriile ei) trebuie adăugate doar dacă incidentul este relevant pentru notabilitatea persoanei, incidentul a fost publicat în surse de încredere independente și subiectul a fost condamnat și condamnarea a rămas definitivă.

Imagini

Imaginile cu persoane în viață nu se folosesc în afara contextului pentru a prezenta o persoană într-o lumină falsă. Aceasta este deosebit de important pentru fotografiile din arestul poliției, fotografii ce poartă conotații adiționale mai multe decât simpla înregistrare a unui arest.

Surse

Surse de încredere

Materialele despre persoanele în viață trebuie să fie atent referențiate. Fără surse de încredere independente de subiect, articolul poate să conțină cercetare originală și afirmații neverificabile, și poate duce la amenințarea unor acțiuni în instanță.

Materialele disponibile doar în surse discutabile sau în surse de valoare dubioasă trebuie să nu fie folosite nicăieri în articol, nici măcar în secțiunile de „Lectură suplimentară” sau „Legături externe”.

Evitați să repetați bârfe. Întrebați-vă dacă sursa este de încredere, dacă materialul este prezentat ca fiind real și dacă, chiar dacă e adevărat, este sau nu relevant pentru un articol enciclopedic despre subiect. Când publicații mai puțin de încredere tipăresc materiale pe care îl bănuiesc a fi neadevărat, adesea includ formulări evazive și citează surse anonime. Atenție mare la acestea. Dacă nici sursa nu crede propria poveste, de ce am crede-o noi?

Atenție la „buclele de reacție” prin care o afirmație nereferențiată și speculativă dintr-un articol de la Wikipedia este preluată, cu sau fără atribuire, de o sursă media altfel de încredere, care apoi este citată în articolul Wikipedia pentru a susține respectiva afirmație.

Ștergeți materialele problematice nereferențiate sau slab referențiate

Ștergeți orice material fără surse sau față de care un redactor își exprimă cu bună credinţă obiecții, sau care este o interpretare conjecturală a surselor (sinteză originală), sau care se bazează pe o sursă ce nu respectă standardele specificate în Wikipedia:Verificabilitate.

Regula celor trei reveniri nu se aplică pentru aceste ştergeri. Redactorii ce se găsesc într-un război de editări asupra unor informații cu potențialul de a fi defăimătoare la adresa unor persoane în viață trebuie să aducă această chestiune în discuție la Wikipedia:Afișierul administratorilor. Administratorii pot întări ștergerea de astfel material prin blocări și/sau protejări, chiar dacă și ei sunt implicați în editarea respectivului articol. Redactorii care reintroduc asemenea material pot fi avertizați și blocați.

Paginile de atac, adică biografii scrise fără referințe și cu un ton negativ trebuie șterse dacă nu există în istoric nicio versiune neutră la care să se facă revenirea. Administratorii pot șterge asemenea pagini pe loc. Neadministratorii nu pot șterge paginile, dar pot să le eticheteze cu ajutorul {{șr|Conținut defăimător}}.

Surse autopublicate

Nu folosiți niciodată surse autopublicate, site-uri web ce nu exercită control al conținutului, forumuri, bloguri autopublicate sau tweeturi ca surse pentru materiale despre o persoană în viață, decât dacă sunt scrise sau publicate chiar de subiectul articolului (vezi mai jos). În acest context, „bloguri autopublicate” înseamnă atât bloguri personale cât și de grup. Site-urile unor organizații media găzduiesc unele editoriale pe care le numesc bloguri, și acestea pot fi acceptabile ca surse de încredere atâta vreme cât se află în întregime sub controlul editorial al publicației respective. Dacă o organizație media publică opiniile unui profesionist recunoscut, dar nu-și asumă responsabilitatea pentru acestea, opiniile trebuie atribuite explicit autorului materialului citat (de ex., „Ion Popescu a afirmat că...”). Comentariile cititorilor nu pot fi niciodată acceptate ca surse.

Subiectul ca sursă autopublicată

Comandă rapidă:
WP:BPVAUTOPUB

Persoanele în viață pot scrie și publica materiale despre ele însele, prin declarații de presă sau pe site-urile și blogurile personale. Asemenea materiale pot fi folosite ca sursă cu următoarele condiții:

 1. nu sunt excesiv de autolaudative;
 2. nu implică păreri personale despre terți sau despre evenimente fără legătură cu subiectul;
 3. nu există nicio îndoială că subiectul este chiar autorul lor;
 4. articolul nu se bazează în principal pe aceste surse.

Acestea nu se aplică la autobiografiile publicate de edituri de încredere; acestea sunt tratate ca surse de încredere, deoarece nu mai sunt doar autopublicate.

Tratarea modificărilor efectuate de subiectul articolului

În unele cazuri, subiectul unui articol biografic se poate implica în modificarea materialului despre el însuși, fie direct, fie printr-un reprezentant. Wikipedia descurajează autobiografiile, dar ștergerea de material nereferențiat sau slab referențiat este acceptabilă.

Când un anonim șterge parțial sau în întregime o biografie a unei persoane în viață, trebuie ținut minte că acel anonim ar putea fi chiar subiectul articolului încercând să șteargă materiale problematice. Dacă se pare că este așa, atunci o astfel de modificare nu trebuie tratată ca vandalism și redactorul trebuie să fie invitat să-și explice părerile despre articol.

Alte considerații

Prezumția în favoarea vieții private

Articolele de la Wikipedia despre persoane în viață pot afecta viața subiectului. Redactorii care lucrează cu aceste articole au o responsabilitate de a lua în calcul implicațiile legale și etice ale acțiunilor lor. Senzaționalul nu este scopul Wikipediei, cum nu este nici cel de a fi mijlocul de răspândire pentru afirmații promiscue despre viețile oamenilor. Biografiile persoanelor în viață trebuie scrise cu grijă și cu respect pentru viața personală a subiectului.

Când scrieți despre o persoană notabilă doar pentru unul sau două evenimente, includerea fiecărui detaliu poate duce la probleme, chiar și atunci când materialul este bine referențiat. În cel mai bun caz, poate avea ca rezultat un articol neenciclopedic. În cel mai rău caz, poate fi o gravă încălcare a politicilor de neutralitate. Când aveți îndoieli, biografiile trebuie să fie readuse la o versiune complet referențiată, neutră și la obiect.

Aceasta are o profundă importanță atunci când este vorba despre persoane a căror notabilitate reiese mai ales din faptul că sunt victimele acțiunilor altora. Redactorii de la Wikipedia trebuie să nu acționeze, nici din greșeală și nici intenționat, într-o manieră ce poate constitui prelungirea sau participarea la victimizare.

Persoane publice celebre

În cazul persoanelor publice importante, vor apărea mai multe surse de încredere și independente de la care să se preia informații, iar biografiile de la Wikipedia vor documenta doar ce spun aceste surse. Dacă o acuzație sau un incident este importantă, relevantă și bine documentată în surse de încredere publicate, ea își are locul în articol—chiar dacă este negativă și subiectului îi displace faptul că este menționată. Dacă nu este documentată de surse de încredere independente, atunci trebuie omisă.

Exemplu
Un politician este acuzat că are o relație extraconjugală. El o neagă, dar acuzațiile sunt publicate de New York Times și iese scandal public. Acuzațiile acestea pot fi incluse în biografie, cu articolele din New York Times citate ca surse.

Aveți mare grijă cu sursele primare. Nu folosiți, de exemplu, înregistrări publice ce includ date personale—cum ar fi data nașterii, valoarea proprietății, numere de înmatriculare ale autovehiculelor, și adresa de domiciliu sau de serviciu—sau stenograme ale unor procese sau ședințe publice, decât dacă ele au fost deja citate într-o sursă secundară de încredere. Acolo unde materialul din surse primare a fost publicat mai întâi de o sursă secundară de încredere, poate fi acceptabilă citarea materialului public primar alături de sursa secundară, cu respectarea politicii de interzicere a cercetării originale. Vezi și Wikipedia:Verificabilitate.

Persoane relativ necunoscute

Wikipedia conține și biografii ale persoanelor care, deși suficient de notabile pentru un articol, nu sunt celebre. În asemenea cazuri, includeți doar material relevant pentru notabilitatea lor și omiteți informațiile irelevante pentru notabilitate. Materialul din surse primare nu trebuie folosit decât dacă a fost publicat întâi de o sursă secundară. Materialul publicat chiar de subiect trebuie folosit cu grijă. (Vezi Subiectul ca sursă, mai sus.)

Materialele care pot afecta negativ reputația unei persoane trebuie tratate cu o grijă specială. În legislația multor țări, simpla repetare a unor calomnii spuse de altcineva este ilegală și există protecție specială pentru persoanele care nu sunt figuri publice. Orice astfel de informație calomnioasă despre o persoană poate fi citată dacă și numai dacă: (1) este coroborată cu mai multe surse de mare încredere; (2) acuzațiile sunt relevante în raport cu notabilitatea subiectului și (3) articolul Wikipedia specifică faptul că respectivele surse promovează respectivele acuzații fără să ia vreo poziție în raport cu realitatea.

Articole despre persoane notabile pentru un singur eveniment

Wikipedia nu este un site de știri și nici nu este o colecție de informații de orice fel. Simplul fapt că cineva apare la știri nu îl face subiect de articol enciclopedic. Dacă sursele de încredere tratează o persoană doar în contextul unui singur eveniment și dacă acea persoană rămâne, altfel, o persoană necunoscută, trebuie evitată crearea de articole despre acea persoană. În aceste cazuri, biografiile pot da o atenție exagerată evenimentului și să intre în conflict cu punctul de vedere neutru. În asemenea cazuri, este de obicei mai bine să introduceți informațiile în articolul despre eveniment iar titlul cu numele persoanei să redirecționeze spre acesta.

Dacă evenimentul este semnificativ și rolul persoanei în cadrul acestuia este substanțial, se poate construi și o biografie a acestuia. Indivizi notabili pentru un singur eveniment extrem de bine documentat, cum ar fi Lee Harvey Oswald, intră în această categorie. Semnificația unui eveniment sau a unui individ trebuie indicate prin persistența atenției acordate lui de sursele de încredere.

Viața privată și informațiile personale

Wikipedia include data nașterii pentru persoanele celebre în cazul în care data:

 • a fost publicată într-una sau în mai multe surse de încredere cu legătură spre persoană astfel încât se poate presupune că persoana nu obiectează la publicarea ei; sau
 • a fost publicată în multe surse de încredere.

Trebuie avut grijă cu persoanele mai puțin notabile. Oamenii își privesc din ce în ce mai mult data nașterii ca pe o informație personală. Dacă nu vă e clară notabilitatea subiectului sau dacă acesta se plânge, e mai bine să greșiți din prea multă grijă și deci mai bine treceți doar anul.

De asemenea, în articole nu trebuie trecute adrese poștale, adrese de e-mail, numere de telefon, sau alte date de contact ale persoanelor în viață. O legătură spre site-urile web ale subiectului este în general permisă.

Numele de persoane

Aveți mare grijă dacă e de folos adăugarea într-un articol a numelor de persoane individuale cum ar fi membrii familiilor subiectului unui articol biografic. A priori, trebuie să se considere nepublicarea numelor persoanelor respective, chiar dacă au apărut în presă, când:

 • nu sunt ele însele suficient de notabile pentru un articol enciclopedic; de exemplu pentru că:
  • numele lor apare în sursele de încredere independente cu legătură sau asociere cu persoane notabile;
  • numele lor apare în doar câteva surse independente;
  • deși numele lor apare în numeroase surse independente, ele dețin doar conținut trivial despre ele (ca de exemplu, accidente minore, contravenții); sau
 • nu sunt direct implicate în aspectele tratate de articol; sau
 • au mai puțin de 18 ani, și merită astfel o protecție sporită a vieții private.

Exemple

 • Revista Bârfa relatează că actorul Ion Ionescu și soția sa Ioana au o fată de trei ani pe nume Bubi Floricica. În ciuda naturii interesante a numelui, copilul nu este notabil pur și simplu. Ea apare în presă doar pentru că e rudă cu Ionescu și pentru că are un nume neobișnuit. Faptul că numele ei apare în una sau mai multe tabloide, ziare sau site-uri web poate fi o formă de căutare de scandal sau de autopromovare și de aici nu rezultă că este notabilă. Numele ei, astfel, nu își are locul într-un articol despre Ion Ionescu.
 • Actorul Ion Ionescu și-a dat numele unei campanii pentru pedepse mai grele date dependenților de heroină. Ziarele au relatat că fiul său adult a fost arestat pentru posesie de heroină. În pofida ironiei acuzației publice, fiul nu este notabil prin el însuși și viața sa privată trebuie protejată.
 • În urma arestării fiului său, Ionescu își schimbă la 180 de grade părerile și promovează acum tratamentul dependenților de heroină. Date despre arestarea fiului pot fi incluse în articolul despre Ion Ionescu, dar numele său tot nu trebuie menționat, chiar dacă a apărut în presă pentru că încă nu este notabil prin el însuși.

Corporații

În unele țări, corporațiile, companiile, și alte asemenea entități sunt privite ca persoane juridice. Această politică nu li se aplică lor.

Ștergerea

Materialul biografic despre o persoană în viață și care nu respectă această politică trebuie îmbunătățit și rectificat sau, dacă nu este posibil, șters. Dacă întreaga pagină este de o calitate slabă, mai ales în ce privește materialul problematic nereferențiat sau slab referențiat, atunci ar putea fi necesară ștergerea întregii pagini ca prim pas, urmat de o discuție.

Ștergerea paginilor este, în mod normal, o ultimă soluție. Dacă o dispută se centrează pe includerea unei pagini (de exemplu, din cauza notabilității neclare sau dacă chiar subiectul ei a cerut ștergerea) atunci aceasta se rezolvă prin dezbaterea ștergerii și nu prin ștergerea rapidă. Ștergerea rapidă, parțială sau totală este de operat atunci când pagina conține material nereferențiat negativ sau este scrisă fără neutralitate și când nu poate fi rescrisă pe loc sau restaurată la o versiune la un standard acceptabil.

Administratorul care operează ștergerea va trebui să fie pregătit să-și explice acțiunea, chiar prin e-mail dacă materialul este unul sensibil. Cei ce se opun ștergerii trebuie să țină cont că administratorul care operează ștergerea s-ar putea să știe unele aspecte pe care ceilalți nu le știu. Disputele pot fi rezolvate prin revizuirea ștergerii de către alți administratori, dar discuțiile deschise ar trebui evitate în cazul ștergerilor ce implică material personal sensibil despre persoane în viață, mai ales dacă e negativ. Asemenea discuții, dacă există, vor putea fi șterse fără arhivare după ce se încheie.

După ștergerea biografiei unei persoane în viață, dacă e cazul, orice administrator poate decide să o protejeze la creare.

Ștergerea comentariilor despre alți redactori

Paginile utilizate în scopuri administrative legitime ale proiectului, cum ar fi paginile de utilizator, paginile de discuții sau de proiect, pagini de discuții ale utilizatorilor, adesea conțin opinii și observații ale redactorilor, legate de alți redactori. Deși această politică se poate aplica și lor, ștergerea nu este mijlocul principal de tratare a problemelor de pe aceste pagini și trebuie permis un spațiu de mișcare pentru rezolvarea problemelor comunității. Pentru jigniri aduse altor utilizatori, vedeți Wikipedia:Fără atacuri la persoană.

După ștergere

După ștergerea unei biografii a unei persoane în viață, gândiți-vă dacă puteți include o parte din conținutul neproblematic în alt articol relevant. Țineți minte că trebuie să atribuiți conținutul autorilor săi, conform licenței CC-BY-SA.

Restaurarea conținutului șters

Pentru a asigura că informațiile despre persoane în viață respectă întotdeauna politicile (sunt scrise neutru și sunt bazate pe surse de încredere de calitate superioară), povara dovezii cade pe umerii celor care păstrează, restaurează sau recuperează materialul disputat. Redactorii care adaugă sau restaurează aceste materiale trebuie să se asigure că ele respectă toate politicile și îndrumările Wikipedia privind conținutul, și nu doar verificabilitatea.

Dacă materialul urmează să fie restaurat fără modificări semnificative, trebuie obținut întâi consensul, și, oriunde se poate, ștergerile disputate trebuie discutate cu administratorul care a operat ștergerea. Dacă materialul este reparat semnificativ sau rescris pentru rezolvarea problemelor, atunci el s-ar putea să necesite discuții sau să fie adăugat la articol ca atare, de la caz la caz. Utilizatorii ar putea să alcătuiască o propunere de articol în spațiul utilizator și să ceară revizuirea ștergerii. În orice caz, dacă revin disputele, conținutul nu va fi adăugat fără discuții sau fără consens.

Ștergerea discuțiilor despre ștergere

Dacă o biografie a unei persoane în viață este ștearsă după discuții, pagina în care s-au purtat aceste discuții despre ștergere și orice alte pagini sau secțiuni unde s-a propus și nu s-a acceptat revizuirea ștergerii sau recuperarea paginii poate fi ștearsă fără arhivare în cazul în care s-au făcut comentarii calomnioase.[5]

Articolul despre propria dumneavoastră persoană

Dacă Wikipedia are un articol despre persoana dumneavoastră și aveți întrebări, sugestii sau reclamații în legătură cu acesta, vă rugăm să țineți cont de următoarele:

 1. Wikipedia are standarde și politici editoriale care vor ajuta adesea la rezolvarea problemelor dumneavoastră, mulți utilizatori sunt dispuși să vă ajute dacă nu le cunoașteți.
 2. Wikipedia are reguli stricte de conduită și adresare. Fiind aproape în întregime administrată de voluntari, comportamentul nepoliticos, chiar în situații rezonabile, va fi adesea mult mai puțin eficient și poate duce chiar la blocare. Vă rugăm să încercați să evitați un asemenea comportament; este mult mai eficient să cereți ajutorul.
 3. Erorile foarte evidente pot fi rapid reparate, chiar de dumneavoastră. Dar în afară de acestea, sau în caz de dispută, sunt unele lucruri de bază pe care trebuie să le știți.

Informații de contact ale Fundației Wikimedia

Vă rugăm să vedeți aici alte informații și cum puteți contacta Fundația Wikimedia.

Vezi și

Note