Sari la conținut

Wikipedia:Blocare

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Politici Wikipedia
Standardele articolelor
Punct de vedere neutru
Include doar informații verificabile
Fără cercetare originală
Citarea surselor
Ce nu este Wikipedia
Biografiile persoanelor în viață
Colaborarea dintre utilizatori
Buna credință
Fiți civilizat și Fiți amabil
Fără atacuri personale
Rezolvarea disputelor
Regula celor 3 reveniri
Blocarea utilizatorilor

Blocarea este procedeul tehnic prin care un utilizator înregistrat sau un utilizator anonim care accesează Wikipedia de la o anumită adresă IP (sau interval de adrese IP) este împiedicat să modifice conținutul paginilor Wikipediei. Blocarea unui utilizator se face de către administratori. Utilizatorii blocați pot accesa în continuare conținutul paginilor Wikipedia, dar nu mai pot modifica conținutul acestora.

Blocarea se face pentru a preveni distrugerea conținutului paginilor proiectului și protejarea comunității utilizatorilor și nu reprezintă un mijloc de a pedepsi pe cineva. Oricine poate solicita blocarea unui utilizator la Wikipedia:Reclamații. Un administrator va decide dacă activitatea utilizatorului reclamat justifică sau nu blocarea.

Utilizatorii blocați pot solicita revizuirea blocării, dacă consideră că aceasta a fost făcută nejustificat, prin aplicarea formatului {{Deblocare|Motivul pentru deblocare}} pe propria pagină de discuție, în secțiunea în care a fost anunțat asupra blocării. Revizuirea blocării se va face de către un administrator diferit față de cel care a aplicat blocarea.

În general, termenul inițial al unei blocări este de 24 de ore; acest termen poate fi mărit până la blocarea pe termen nelimitat, dacă utilizatorul vizat revine după expirarea blocării cu același comportament distructiv care a dus la blocarea inițială. Există, însă, și cazuri în care blocarea inițială se va efectua pe termene mai lungi sau nelimitat pentru nume de utilizator inacceptabile, atacuri grave la persoană, ameninţări etc. Secțiunile de mai jos prezintă detalii pentru diferite cazuri.

Scopul blocării

Scopul blocărilor este pentru a proteja proiectul și pentru a preîntâmpina probleme viitoare care pot să apară dacă nu se aplică blocarea. Durata blocărilor se poate mări dacă problema persistă. Scopul blocării nu este pentru a pedepsi, ci pentru a proteja proiectul și alți utilizatori de neplăceri sau comportament inadecvat și pentru a descuraja posibile repetiții viitoare ale unui comportament inadecvat. Înainte de a interveni într-o problemă, administratorii sunt sfătuiți să se familiarizeze cu circumstanțele situației în discuție.

În general, dacă o situație s-a temperat și nu mai prezintă riscul de a izbucni din nou, redeschiderea discuției și/sau aplicarea unei blocări retrospective nu este recomandată.

Analiza cazurilor de deblocare trebuie făcută, de asemenea, avându-se-n vedere prevenția și descurajarea. În cazul în care un utilizator și-a însușit motivele blocării sau dacă motivul în baza căruia blocarea a fost efectuată nu mai este de actualitate, deblocarea se poate face înainte de termenul prestabilit. Eventuala deblocare nu trebuie, însă, interpretată ca o încurajare pentru continuarea unei atitudini discutabile și problematice. În mod similar, dacă un utilizator revine la un comportament inadecvat după alte deblocări, se poate afla în situația de a i se refuza deblocarea pentru a i se descuraja modul de comportament și pentru a sublinia faptul că modul cum se comportă este inacceptabil.

Blocarea nu este o pedeapsă

Blocarea nu trebuie aplicată:

 1. ca represalii împotriva utilizatorilor;
 2. pentru a discrimina alți utilizatori;
 3. ca pedeapsă împotriva utilizatorilor;
 4. în cazul în care nu se poate justifica un comportament neadecvat.

Blocarea are rol preventiv

Blocarea trebuie aplicată:

 1. pentru a preîntâmpina pagube iminente și continue aduse proiectului;
 2. pentru a preîntâmpina perturbarea activității;
 3. pentru a stopa un comportament existent neadecvat și perturbator;

În cazul unei situații în care se impunea o blocare pentru o acțiune care s-a încheiat, nu se recomandă să se aplice o blocare retroactivă, deoarece o astfel de blocare poate nu se mai justifică, mai ales dacă conflictul s-a încheiat și/sau problema s-a rezolvat.

Cînd se poate aplica blocarea

Vandalism

Pentru mai multe detalii, vedeți Wikipedia:Vandalism.

Administratorii pot bloca utilizatorii care vandalizează paginile din Wikipedia, apreciind gravitatea actelor și hotărînd un termen de blocare proporțional cu aceasta. Nu există reglementări precise, dar în general vandalii obișnuiți sînt mai întîi atenționați și abia dacă după avertizări repetate nu încetează vor fi blocați pe un termen scurt. Vandalismul grav, prin care se încearcă discreditarea Wikipediei sau promovarea abuzivă a unor platforme politice, etc., nu impune avertizarea preliminară și poate fi stopat prin blocare pe termen mai lung.

Revenire excesivă

Pentru mai multe detalii, vedeți Wikipedia:Regula trei reveniri.

Administratorii pot bloca utilizatorii care au încălcat regula celor trei reveniri, care spune că nici un utilizator nu trebuie să efectueze mai mult de trei reveniri, integral sau parțial, într-un articol Wikipedia într-o perioadă de 24 de ore.

Cînd într-un conflict de editare ambele părți implicate au încălcat regula, administratorii vor aplica blocarea părților cu aceeași severitate.

Atac la persoană care pune un utilizator în pericol

Pentru mai multe detalii, vedeți Wikipedia:Fără atacuri personale.
Pentru mai multe detalii, vedeți Wikipedia:Hărțuire.

Blocarea se poate aplica în cazul amenințărilor sau acțiunilor (în cadrul sitului Wikipedia sau în afara lui) prin care un utilizator este pus în pericolul de a fi persecutat politic, religios, etc. de către autorități, angajator, etc. În asemenea situații administratorii pot aplica blocarea imediat, pe termene lungi sau pe termen nelimitat.

Calomnie sau defăimare în articole biografice ale unor persoane în viață

Pentru mai multe detalii, vedeți Wikipedia:Biografiile persoanelor în viață.

Introducerea repetată a unor pasaje care riscă să fie considerate calomnie sau defăimare și care nu sînt însoțite de precizarea unor surse de informație credibile este motiv suficent pentru blocarea utilizatorilor respectivi. Această prevedere se referă în principal la articolele biografice ale unor persoane în viață, dar se extinde și la paginile de discuții ale acestor articole, sau la alte articole și discuții care fac referire la persoane în viață.

Blocarea pentru acest motiv trebuie să aibă inițial un termen scurt, pentru ca utilizatorul în cauză să poată reveni cu detalii despre sursele de informație. Se poate mări durata blocării dacă utilizatorul nu pune la dispozițe sursele necesare și continuă să introducă pasajele respective în articole.

Dezvăluirea de detalii personale

Pentru mai multe detalii, vedeți Wikipedia:Hărțuire.

Utilizatorii care fac publice prin intermediul Wikipediei informații personale despre alți utilizatori, fără consimțămîntul acestora, pot fi blocați pentru durate lungi sau nelimitat, în funcție de severitatea incidentului și de probabilitatea sa de repetare.

Această prevedere nu se aplică utilizatorilor cu permisiuni check-user, care pot face publice anumite date personale, în limitele prevăzute de regulamentul corespunzător acelor permisiuni.

Perturbarea activității

Pentru mai multe detalii, vedeți Wikipedia:Trolling.

Administratorii pot bloca utilizatorii care perturbă activitatea de la Wikipedia sau pun proiectul în pericol. Exemple de perturbare a activității (listă incompletă):

 • modificarea repetată a comentariilor altor utilizatori;
 • modificări repetate care induc intenționat în eroare;
 • hărțuirea altor utilizatori;
 • atacuri la persoană repetate și persistente;
 • postarea de materiale calomnioase sau defăimătoare;
 • acțiuni care pot compromite siguranța minorilor;
 • conturi care par, conform istoricului editărilor, a exista cu scopul unic sau primar de a promova o persoană, companie, produs, serviciu sau organizație într-un fel ce pare în mod rezonabil să decurgă dintr-un conflict de interese sau este echivalent cu SPAM.

În mod normal asemenea utilizatori vor fi avertizați în prealabil. Aceeași prevedere se aplică și utilizatorilor noi care perturbă activitatea într-un mod care lasă să se înțeleagă că acest comportament va continua.

Încălcarea drepturilor de autor și plagiatul

Pentru mai multe detalii, vedeți Wikipedia:Drepturi de autor.

Aducerea la Wikipedia a unor materiale fără permisiune și fără menționarea corectă a autorului este inacceptabilă. Încălcarea legii dreptului de autor și plagiatul au consecințe morale, legale și de reputație a proiectului.

Dacă este incertă posibilitatea de a utiliza un anumit material în paginile Wikipediei, atunci este de preferat ca materialul să fie scos pînă la clarificarea situației. Utilizatorii care, în ciuda avertizărilor, continuă să introducă materiale protejate sau cu o situație incertă pot fi blocați pentru binele proiectului. Dacă un contribuitor acționează cu bună credință și este precaut în chestiunile legale, și dacă nu există un risc legal iminent, utilizatorul nu va fi blocat.

Folosirea de imagini în regim de utilizare cinstită pe paginile de utilizator nu este permisă. Utilizatorii care și-au pus asemenea imagini în propriile pagini vor fi rugați să le scoată. Reintroducerea repetată a imaginilor poate fi motiv suficient pentru blocare, conform prevederii de față. O altă posibilitate este aceea de a scoate imaginea și de a proteja pagina de utilizator.

Nume de utilizator neregulamentare

Pentru mai multe detalii, vedeți Wikipedia:Cum mă înregistrez#Nume de utilizator.

Nu sînt permise numele de utilizator care conțin cuvinte instigatoare, jignitoare, obscene sau cele care riscă să creeze confuzii cu efecte negative asupra celorlalți utilizatori. Aceste conturi pot fi blocate în funcție de gravitatea situației. Orice cont care a fost creat cu scopul evident de a permite unui utilizator să treacă drept un altul va fi blocat imediat pe termen nelimitat.

Interdicția modificărilor

Pentru mai multe detalii, vedeți Wikipedia:Interdicție.

Utilizatorii cărora li s-a interzis de către comunitate să modifice un articol, o serie de articole sau orice articol pot fi blocați pentru a impune fizic această interdicție. Decizia de a interzice unui utilizator modificarea uneia sau mai multor pagini este luată de comunitate prin consens.

Utilizatorii care se dovedesc a fi „reîncarnări” ale unor utilizatori cărora li s-a impus interdicția de a modifica articole vor fi și ei blocați.

Vezi și Wikipedia:Clone.

Epuizarea răbdării comunității

Cînd prin comportamentul său un utilizator exasperează membrii comunității (fără ca acțiunile sale să poată fi incluse la o altă prevedere a acestui regulament) este permisă blocarea sa. Administratorul care efectuează blocarea trebuie să se asigure că are acordul comunității. Blocarea trebuie de asemenea anunțată și celorlalți administratori.

Conturi „publice”

Folosirea unui cont de către mai multe persoane nu este permisă. Asemenea conturi sînt privite ca o încercare de a cîștiga o reputație individuală în cadrul proiectului, cînd de fapt ele maschează anonimatul. În plus, conturile publice nu sînt necesare în nici o situație; oricine poate edita în mod anonim dacă dorește, iar înregistrarea se poate face rapid, gratuit și fără nici o formă de verificare.

Cînd un administrator află că numele de utilizator și parola asociată au fost făcute publice, el poate să blocheze contul respectiv imediat pe termen nelimitat.

Boți

Pentru mai multe detalii, vedeți Wikipedia:Bot.

Pentru ca un bot (robot) să ruleze regulamentar el trebuie să obțină aprobare la Wikipedia:Cereri pentru roboți și să respecte anumite standarde. În orice caz, dacă robotul este surprins efectuînd modificări nepotrivite sau dacă a scăpat de sub control, el poate fi blocat imediat.

Proxy-uri anonime sau deschise

Administratorii au dreptul de a bloca adresele IP ale proxy-urilor anonime de îndată ce le descoperă. Asemenea blocări trebuie totuși efectuate cu precauție, pentru că există situații cînd apar efecte negative.

Deces

Conturile utilizatorilor despre care se știe sigur că au decedat pot fi blocate pe termen nelimitat pentru a împiedica folosirea lor de către alte persoane.

Serii de articole

În măsura în care se creează serii de articole fără aprobarea comunității, cu un conținut ce include greșeli evidente, iar autorul seriei refuză dialogul sau este incapabil să remedieze problema și totuși continuă să le creeze, blocarea acestuia poate fi justificată pentru a proteja Wikipedia de articole sub un nivel de calitate minim acceptabil. Administratorul care operează blocarea trebuie totuși să se asigure că au existat eforturi rezonabile de a dialoga cu autorul seriei de articole. Ca excepție, în cazul în care informația efectivă introdusă în articole este suficient de valoroasă (independent de forma articolelor), este acceptabil ca autorului să-i fie permis să încheie seria sub forma în care a început-o, urmînd ca informația să fie prelucrată ulterior fie prin mijloace automate, fie manuale; pentru o astfel de derogare este necesar ca cineva să preia responsabilitatea de a aduce articolele într-o formă acceptabilă.

Efectele blocării

Utilizatorii blocați pot continua să citească toate paginile Wikipedia, dar în momentul cînd încearcă să modifice o pagină li se afișează mesajul MediaWiki:Blockedtext prin care sînt informați despre administratorul care a efectuat blocarea și motivul precizat de acesta. De asemenea, utilizatorii blocați nu pot muta pagini și nu pot trimite fișiere.

Termenul de expirare a blocării poate fi în anumite cazuri „nelimitat”, ceea ce înseamnă că, dacă blocarea nu este modificată (prin schimbarea termenului sau prin deblocare) de un administrator, utilizatorul respectiv va fi blocat pentru totdeauna. O astfel de situație se întîmplă în cazurile cînd numele de utilizator este contrar regulamentului, iar persoana care a deschis contul în cauză trebuie să își aleagă alt nume de utilizator.

Cînd se încearcă editarea unei pagini de către un cont blocat, adresa IP de la care se face accesul este blocată automat, pe o perioadă de 24 de ore, ceea ce înseamnă că de la această adresă nu pot modifica paginile nici în mod anonim, nici dintr-un alt cont.

În cazul administratorilor și birocraților, blocarea anulează permisiunile de revert, ștergere și recuperare a paginilor, și protejare/deprotejare a paginilor. În schimb, ei pot în continuare să blocheze și să deblocheze utilizatori, iar birocrații pot seta permisiunile de administrator.

Blocare accidentală

Este posibilă situația în care un utilizator a cărui adresă IP este variabilă să fie blocat accidental, pentru că din întîmplare adresa lor IP coincide cu cea a unui utilizator blocat (vandal, etc.). O soluție pentru deblocare constă în a forța comutarea adresei IP. Dacă acest lucru nu este posibil, utilizatorii blocați accidental sînt rugați să contacteze prin e-mail unul dintre administratori.

Utilizatorii care încearcă să imite comportamentul unui utilizator interzis sau al unui vandal cunoscut ori cei care se prefac că vandalizează paginile Wikipedia riscă să fie și ei blocați. Pentru a evita astfel de situații, vă rugăm să vă abțineți de la un astfel de comportament.

Cînd nu se poate aplica blocarea

Este strict interzisă blocarea unui utilizator în scopul obținerii unui avantaj într-o dispută. Administratorii nu au voie să îi blocheze pe utilizatorii cu care tocmai sînt angajați într-un conflict de editare.

În general, orice blocare trebuie efectuată cu precauție; este posibil ca unele modificări făcute cu bună credință să fie luate drept vandalism.

Propria blocare nu poate să fie în nici un caz aplicată cu scopul de a-și impune o wikivacanță. De asemenea, administratorii pot face experimente auto-blocîndu-se numai dacă adresa lor IP este statică; altfel auto-blocarea poate avea efecte negative asupra altor utilizatori.

Instrucțiuni pentru administratori

Cum se aplică blocarea

Administratorii pot folosi legătura blochează care apare de exemplu la Schimbări recente sau în propria listă de pagini urmărite. O altă soluție constă în a accesa lista de Pagini speciale și de a apăsa pe Blochează utilizator / IP (în sublista de jos, de pagini restricționate).

Pentru blocare trebuie obligatoriu precizat un motiv, conform acestei pagini din politica Wikipedia. Acest motiv îi va fi afișat utilizatorului blocat atunci cînd acesta încearcă să modifice o pagină. De asemenea, motivul va fi înscris și în Raportul de blocări și în Lista de adrese IP și conturi blocate. Motivul trebuie scris concis, dar cît mai explicit.

Administratorul care a efectuat blocarea trebuie să lase de asemenea un anunț în pagina de discuții a utilizatorului blocat, folosind Format:Blocat. În acest mod, utilizatorii care așteptau mesaje de la el vor fi la curent cu situația.

Termenul de blocare

Termenul de blocare se poate alege din lista de termene prestabilite sau poate fi introdus conform sintaxei standard GNU. Una dintre opțiunile posibile este „nelimitat”, prin care utilizatorul va fi blocat pe o perioadă nedeterminată, până când va fi modificată blocarea. Blocarea pe termen nelimitat nu înseamnă blocare definitivă și irevocabilă. Ea înseamnă doar o blocare ce nu expiră și pentru a cărei înlăturare este necesară o acțiune explicită a unui administrator.

 • Vandalism. În cazul unui vandal cu adresă IP dinamică termenul de blocare va fi de pînă la 24 de ore. Dacă adresa IP este statică, termenul inițial va fi de 24 de ore urmând ca dacă vandalizarea paginilor continuă acest termen să fie crescut până la maximum 3 luni. Aceeași prevedere se aplică și la utilizatorii înregistrați. Pentru IP-urile dinamice, blocarea se poate face pe termen de maxim o lună — doar în cazuri speciale de abuz îndelungat, unele game de adrese IP dinamice pot fi blocate pe termene mai îndelungate, mai ales dacă vandalismul este unica acțiune sau acțiunea predominantă provenită din acele game. Blocarea nu se va aplica în cazuri izolate de vandalism, dar unele adrese IP pot fi blocate fără avertismente dacă există indicii că adresa IP este folosită de un vandal care revine după alte blocări sau care încearcă să ocolească blocarea. Înainte de a recurge la blocare, un utilizator care comite vandalisme trebuie avertizat cu unele formate de la WP:FAU; pentru vandalisme benigne, este de preferat să se treacă în prealabil prin toate cele 4 niveluri de avertizare (sau cel puțin 3), dar odată epuizate acestea, trebuie efectuate doar blocări; alte avertismente („ultimul”, „singurul”) sunt superflue. Vandalismul cu obscenități trebuie oprit prin blocare dacă este repetat după un singur avertisment cu {{obscen}}.
 • Reverturi excesive. Blocarea se face inițial pe un termen de 24 de ore și va fi însoțită de un anunț lăsat în pagina de discuții a utilizatorului blocat, în care reverturile excesive sînt dovedite prin legături la pagini de diferențe între versiuni sau la pagini de istoric. Administratorii blocați pentru acest motiv nu au voie să se auto-deblocheze.
 • Perturbarea activității. Atît utilizatorii anonimi cît și cei înregistrați care perturbă activitatea la Wikipedia vor fi tratați ca vandali și li se vor aplica prevederile de mai sus: inițial 24 de ore, apoi perioade mai lungi celor care insistă, cu excepția IP-urilor dinamice. Conturile noi care intră în această categorie pot fi blocate pe perioade lungi sau nelimitat. Clonele create pentru a încălca politica Wikipedia vor fi blocate pe termen nelimitat. Totuși, cazurile izolate de perturbare a activității din partea utilizatorilor anonimi nu pot atrage după sine blocarea lor pe termen nelimitat. La fel, termenul nelimitat nu se va aplica nici utilizatorilor înregistrați care au și contribuții pozitive.
 • Nume de utilizator nepermis și conturi publice. Acestea se blochează pe termen nelimitat, dar fără autoblocare și fără interdicția de creare de conturi, deoarece dorim să permitem respectivelor persoane sa contribuie anonim sau să-și creeze alte conturi cu nume conforme. Un cont cu nume nepermis poate fi deblocat dacă este redenumit.
 • Atacuri la persoană. Blocarea inițială pentru atacuri la persoană poate fi pe un termen de la câteva ore la o zi. În aceste cazuri, blocarea este un mecanism extrem de eficient, adesea acceptat ca atare chiar de cei blocați, împiedicând escaladarea unor conflicte și transformarea unor dispute editoriale în răfuieli personale. Administratorii nu trebuie să se ferească să recurgă la blocări pentru atacuri la persoană, mai ales când este vorba de membri vechi ai comunității.
 • Amenințări și tentative de intimidare. Întrucât Wikipedia este un proiect de voluntariat, orice amenințare, inclusiv cele cu trimiterea în judecată, poate fi un factor descurajant puternic pentru participanții la proiect. Din acest motiv, ele nu sunt tolerate și blocarea se face pe termen nelimitat și (în cazul în care amenințarea este explicită și neambiguă) nu este condiționată de alte avertismente. Utilizatorii care par să facă amenințări voalate vor fi avertizați și li se va cere să-și precizeze poziția și vor fi blocați dacă refuză să-și retracteze amenințările sau să clarifice că nu este vorba de astfel de amenințări. Deblocarea este, de regulă, condiționată de o retractare explicită și credibilă făcută printr-un mijloc aflat la dispoziția utilizatorului blocat, sau de apariția unui consens între administratori.
 • Utilizatori cu interdicție. Conturile acestora nu se blochează decât dacă interdicția este aplicabilă întregului proiect. În acel caz, durata de blocare coincide cu durata interdicției. Dacă un utilizator are o interdicție limitată și o încalcă, se vor aplica măsurile stabilite în discuția ce a dus la interdicție. În absența stabilirii unor astfel de măsuri, încălcarea unei interdicții va conduce direct la blocare, fără alte avertismente (discuția despre interdicție este considerată a fi pus utilizatorul în gardă cu privire la editările care îi sunt interzise de comunitate), începând cu durata de 24 de ore.
 • Abuzul de clone. Clonele folosite cu încălcarea politicii privind conturile multiple sunt blocate nelimitat, fără alte avertismente. Contul principal al persoanei care folosește clone poate fi blocat pe durate începând de la o săptămână. Dacă acesta este deja blocat, atunci blocarea sa trebuie resetată, cu aceeași durată, pentru a începe din nou.
 • Tentative de disimulare a conflictului de interese. Blocarea se face inițial pe 24 de ore și se poate reaplica pe termene mai lungi în cazul în care disimularea continuă după expirare. Se recurge la blocare în cazul în care utilizatorului i s-a pus în vedere obligația de a-și dezvălui afilierea și fie o ignoră după ce i se atrage atenția în mod repetat, fie o neagă mințind în mod evident. Comportamentul unor utilizatori de a-și direcționa în mod evident și insistent contribuțiile către un scop foarte restrâns (cum ar fi promovarea unor afaceri sau campanii extra-wiki în spațiul articolelor), coroborată cu încălcarea flagrantă a politicii de neutralitate, constituie un indiciu suficient că un cont este manevrat de o persoană aflată în conflict de interese.

Deblocarea

Dacă sunteți blocat și doriți deblocarea, depuneți o cerere de deblocare pe pagina de discuție, unica pagină din Wikipedia pe care o puteți, totuși, modifica.

Pentru aceasta trimiteți o cerere la metodele de sus trebuie să fiți gata să aduceți explicații pentru acțiunile dumneavoastră, deoarece nu veți fi deblocat dacă nu arătați că nu puneți probleme proiectului. Abuzul de dreptul de a modifica pagina (în special, cu scopul de a profera atacuri la persoană sau de a continua acțiunile care v-au adus blocarea, dar și cererile de deblocare nejustificate și repetate) pot duce la eliminarea și a acestui drept.

Dacă nu sînteți de acord cu blocarea aplicată de alt administrator

Blocări controversate

Vezi și