Lista monumentelor din Bălți

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Jump to navigation Jump to search

Aceasta este lista monumentelor istorice, arhitecturale și de artă din Bălți.

Monumentele de importanță națională[modificare | modificare sursă]

Nr. Denumire Datare Localizare Gen Categorie Imagine
1 Așezare Eneolitic Bălții Noi arheologic N
2 Așezare Sec.II–IV Bălți I arheologic N
3 Așezare Sec.II–IV Bălți III arheologic N
4 Așezare Sec.II–IV Bălți IV arheologic N
5 Așezare Sec.II–IV Bălți V arheologic N
6 Așezare și necropolă Sec.II–IV Bălți I arheologic N
7 Biserica „Adormirea Maicii Domnului”. Cimitirul nou Anii 30, sec. XX cartierul Slobozia istoric, arhitectonic N
8 Biserica „Sf. Apostoli Petru și Pavel” 1915–1929 str. Ștefan cel Mare, 78 arhitectonic N Biserica Sf. Apost. Pavele si Pentru, Balti.JPG
9 Biserica „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” str. A. Șciusev, 7 arhitectonic N
10 Biserica „Sf. Arhanghel Mihail” 1884 str. Kiev arhitectonic N
11 Biserica „Sf. Gheorghe iluministul Armeniei” 1910–1914 str. Hotinului arhitectonic N Biserica Armenească, 2011.JPG
12 Biserica „Sf. Cuvioasă Paraschiva” 1924–1934 Calea Ieșilor, 19C arhitectonic N SF. Parascheva2 BL PM.JPG
13 Casă de locuit 1927 str. A. Pușkin, 17 arhitectonic N
14 Casa Hadji Marcarov Sec. XIX str.Păcii, 28 arhitectonic N Casa Hagi Marcarov, BL.JPG
15 Casă de raport 1934 str. Hotinului, 26 arhitectonic N Casă de raport H26.JPG
16 Casă de raport 1956 str. Decebal, 2 arhitectonic N Casă din Bălți.JPG
17 Casă de raport Anii 30, sec.XX str. Ștefan cel Mare, 58 arhitectonic N Centrul Stomatologic din Bălți.JPG
18 Casă de raport 1930 str. Ștefan cel Mare, 79 arhitectonic N Agroindbank Bălți (filială).jpg
19 Catedrala episcopală „Sf. Împărați Constantin și Elena” 1924–1935 str. Independenței, 55 arhitectonic N Catedrala. Sf. Const si Elen. din Bălți.JPG
20 Catedrala „Sf. Nicolae” 1795–1804 str. Ștefan cel Mare, 30 arhitectonic N Catedrala Sf. Nicolae. Bălți.jpg
21 Cazarme 1905 str.31 august 1989 arhitectonic N Cazarmă, BL.JPG
22 Clădirea unei bănci Încep. sec.XX str. Ștefan cel Mare, 56 arhitectonic N Comisariatul de poliție din Bălți.JPG
23 Clădirea fostului liceu evreiesc Încep. sec.XX str. A. Lăpușneanu, 2 arhitectonic N Muzeul de istorie din Bălți.jpg
24 Clădirea pavilionului de pasageri al Gării Pământeni Anii 30, sec.XX str. 31 august 1989 istoric, arhitectonic N Gara Balti-Pamanteni.jpg
25 Clădirea Primăriei municipale 1958 Piața Indepedndenței, 1 arhitectonic N Piata independentei.jpg
26 Clădirea Teatrului Național „V.Alecsandri” 1991 Piața Vasile Alecsandri, 1 arhitectonic N Teatrul Vasile Alecsandri, Bălți.jpg
27 Complexul de clădiri ale hotelului „Basarabia” Sec. XIX str. Dostoevski, 12 arhitectonic N Centru Bălți.JPG
28 Fondul construit al străzii Păcii Anii 20-30, sec. XX str. Păcii arhitectonic N
29 Fondul construit al străzii Schmidt Anii 30, sec. XX str. Schmidt, 6, 8,
10, 12 și 14
arhitectonic N Clădire, str. Schmidt, BL.JPG
30 Complexul de clădiri ale Gării Slobozia1 Sf. sec. XIX str. Feroviarilor, 18 arhitectonic N Gara Balti-Slobozia.jpg
31 Complexul de clădiri ale Universității „Alecu Russo”]] 1934–1938 str. Pușkin, nr.36–38 istoric, arhitectonic, artă N
32 Edificiu pentru funcții cultural-sociale Încep. sec. XX str. Ștefan cel Mare, 60 arhitectonic N Poșta, Centru BL.jpg
33 Compoziția sculpturală „Teatru” pe fațada clădirii
Teatrului „Vasile Alecsandri”
1990 Piața Vasile Alecsandri, 1 artă N Compoziția Teatru v2.JPG
34 Monument la mormântul ostașilor căzuți (2) în 1944.
Parcul eroilor
str. M. Sadoveanu, 1 istoric N
35 Monument la mormântul comun al ostașilor feroviari
căzuți în 1944
1957 str. Feroviarilor, 18 istoric N
36 Monument lui B.Glavan 1981 str. Pușkin, 38 artă N Monument Boris Glavan Bălți.jpg
37 Monument lui Alecu Russo 1971 str. Pușkin, 40 artă N Mon. Alecu Russo Bălți.jpg
38 Monument poetului Mihai Eminescu 1990 str. Ștefan cel Mare, 79 artă N Monument M.Eminescu, Bl.JPG
39 Monument lui Ștefan cel Mare 2004 Piața Independenței, 1 arhitectonic Stefan cel Mare din Bălți.JPG
40 Mozaic „Drumuri” 1972 Autogara Bălți,
str. Ștefan cel Mare, 2
artă N Mozaic Drumuri, BL.JPG
41 Mozaic „Salutare” 1972 str. Ștefan cel Mare, 1 arhitectonic N Mozaic Salutare, BL.JPG
42 Parcul Andrieș 1818 str. Mihai Sadoveanu, 1 arhitectonic N Parcul Andrieș, Bălți (2).JPG
43 Parcul central Anii 50, sec.XX str. Independenței, 15 istoric, arhitectonic N Parc Central Balti.JPG
44 Reședința Episcopală 1924-1934 str. Visarion Puiu, 7 istoric, arhitectonic N Reședința Episcopală din Bălți PM.JPG
45 Tumul Epoca antică arheologic N Movila Tătaraului, Bălți.jpg
46 Vilă urbană Sf. sec. XIX Piața Vasile Alecsandri, 4 istoric, arhitectonic N Oficiul Stării Civile, Bălți.jpg
Note:

1 - Pavilionul de pasageri al gării a fost demolat, fiind înlocuit cu o construcție nouă, fără valoare istorică.

     - monumente demolate

Monumente de importanță locală[modificare | modificare sursă]

Nr. Denumire Datare Localizare Gen Categorie Imagine
1 Clădirea Institutului Nistrean de Economie și Drept 1934 str. Ștefan cel Mare, nr. 82 arhitectonic L Dnestrovskii Institute Economics and Law.jpg
2 Memorialul frățesc a ostașilor sovietici Anii 50, sec. XX str. Decebal, 13 istoric L
3 Monumentul evreilor - victimelor genocidului fascist 1997 str. Ștefan cel Mare, 43 arhitectonic, istoric L Monumentul victimelor holocaustului, Bălți.JPG
4 Monumentul celor represați 2002 str. Feroviarilor, 18 artă, istoric L Mon. repres. sovietice BL.JPG
5 Monumentul lui N. Ostrovschii Anii 70, sec. XX str. Orheiului, 115 artă L
6 Monumentul lui V. I. Lenin 1964 str. Păcii, 87 artă, istoric. L
7 Casă de raport (fosta clădire OSC) 1927 str. Pușkin, 31 arhitectonic L Casa comunitatii ucrainene din Balti.JPG
8 Casă de raport (fosta pază de stat) 1915–1929 str. Ștefan cel Mare, nr.57 arhitectonic L
9 Monumentul lui Vasile Alecsandri 2001 Piața V. Alecsandri,1 artă L Bustul lui Vasile Alecsandri.JPG
10 Monumentul „Ospitalitate” 1979 str. Gagarin, 120 artă L
11 Aleea ostașilor căzuți în anii 1941-1944 1944 str. Gagarin, 114, cimitirul istoric L
12 „Troița-Crucefixul" în memoria prizonierilor din lagărul
de concentrare
1991 str. N. Iorga, 19 artă, istoric L Troița BL.JPG
13 Monumentul feroviarilor „Locomotiva” Anii 80, sec. XX str. Feroviarilor, 39 istoric L Monument feroviarilor, Bălți.jpg
14 Monumentul ostașilor căzuți în 1944 1997 s. Elizaveta, curtea Casei de Cultură artă, istoric L
15 Monumentul eliberatorilor orașului „Tancul” 1970 str. Independenței, 10 istoric L
16 Monumentul ostașilor unguri 1944 str. Decebal, 89, cimitirul vechi artă, istoric L Monument ostașilor unguri din Bălți.jpg
17 Monumentul victimelor Cernobîlului 2003 str. Ștefan cel Mare, 93 artă, istoric L Monumentul victimelor Cernobâlului, BL.JPG
18 Monumentul ostașilor căzuți în Afganistan 1999 bulv. M. Eminescu, 8 artă, istoric L Monumentul ostașilor căzuți în Afganistan - BL.jpg
19 Monumentul lui Taras Șevcenco 2002 str. Pușkin, 33 artă L Bustul lui Taras Sevcenko in Balti.jpg
20 Clopotnița Catedralei „Sf. Nicolae” 1995 str. Ștefan cel Mare, nr. 30/a arhitectonic L Clopotnita, BL.jpg

Bibliografie[modificare | modificare sursă]

  • REGISTRUL monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr.1531-XII din 22 iunie 1993. Monitorul oficial al Republicii Moldova, Nr. 15-17 (3548-3550), 2 februarie 2010, pagina 50.