Lista Swadesh a limbilor romanice de est

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Salt la: Navigare, căutare

Lista Swadesh de 207 cuvinte în limbile romanice de est: română, aromână, meglenoromână și istroromână.

Prezentare[modificare | modificare sursă]

Elaborată de lingvistul american Morris Swadesh ca instrument de studiu al limbilor, lista cuprinde un vocabular de bază presupus a exista în toate limbile. Există mai multe versiuni ale listei, principalele fiind:

  • lista de 207 cuvinte, dintre care nu toate se găsesc în toate limbile (de exemplu „șarpe” și „zăpadă”)
  • versiunea redusă de 100 de cuvinte

Lista aceasta nu trebuie considerată ca un lexic elementar ce ar permite comunicarea cu vorbitorii limbilor tratate, ci doar ca o posibilitate de a lua un prim contact cu acestea și de a le compara.

Pentru detalii, a se vedea articolul Listă Swadesh.

Lista[modificare | modificare sursă]

Nr. Română Aromână Meglenoromână Istroromână Cuvânt sursă
1. eu eu, io(u), mine i̯o i̯o Lat. e[g]o
2. tu tu, tine tu tu Lat. tu
3. el el i̯el i̯e Lat. *illus
nãs
4. noi noi noi̯ noi̯ Lat. nos
5. voi voi voi̯ voi̯ Lat. vos
6. ei elj i̯el’ i̯elʼ Lat. *illi
nãsh
7. acest(a) aestu, aistu tsist(a) čésta, čấsta, țấsta, sta Lat. *eccum istum
8. acel(a) atsel tsel(a) ačéla, čấla, čéla, țấla, țéla Lat. *ecce illum sau *eccum illum
9. aici atsia, aoa ačíi̯a, țíi̯a, ấnčę, ånč(a), ấnț(a) Lat. *ad hicce
încoace (ã)ncoa ạncǫ, ancoatsi óč(a) Lat. in-eccu(m)-hocce
10. acolo ac(u)lo cola colę́, coló Lat. *eccum illoc
încolo (ã)nclo ạncolo âŋcolę́, âŋcoló în + colo
11. cine tsine číre, țíre Lat. quene (= quem)
care, cari, cai cari cårle, cåre Lat. qualis
12. ce tse, tsi tse, tsi če, țe Lat. quid
13. unde iu i̯undi i̯úva, i̯úvę Lat. unde
14. când cãndu cǫn când, cân Lat. quando
15. cum cum cum cum Lat. quomo[do]
16. nu nu nu nu Lat. non
17. tot tot, tut tot tot(u) Lat. totus
18. mulți multsã mul’ts Lat. multi
čúdę, čúda, țúdę Cr. čúdo
19. niște nishti niști Lat. nescio quid
niscãntsã
20. puțin p(u)tsãn, psãn putsǫn puțín Et. nec.
uneac < un + leac < Lat. unus + Mac. lĕk
21. alt altu altu åt Lat. *altru (= alter)
22. unu un un ur Lat. unus
23. doi doi doi̯ doi̯ Lat. dui
24. trei trei trei̯ trei̯ Lat. tres
25. patru patru patru påtru Lat. quatt[u]or
26. cinci tsints(i) tsints činč, ținț Lat. cinque (= quinque)
27. mare (adjectiv) mare mari måre Lat. marem
28. lung lungu lung luŋg Lat. longus
29. larg largu larg(u) lårg Lat. largus
30. gros gros gros gros, ɣros(u) Lat. grossum
31. greu greu greu̯ grev, ɣrev Lat. *grevis (= gravis)
32. mic njic mic mic Lat. *miccus
minut minut Lat. minutus
33. scurt shcurtu scurt Lat. curtus sau *excurtus
34. strâmt strãmtu, strimt strimt strimt, strint Lat. *strinctus (= strictus)
îngust ngustu Lat. angustus
35. subțire subtsãre, subtsire, suptsire subtsǫri, suptsǫri, supsǫri supțír(e) Lat. subtilis
36. femeie fumealje fămel’ă, fumel’ă Lat. familia
muljare mul’ari mulʼę́re, mulʼåre Lat. mulier
37. bărbat bãrbat bărbat Lat. barbatus
mascur mascur Lat. masculus
om Lat. homo
38. om om (u̯)om om Lat. homo
39. copil cupilaș cf. Alb. kopil + -aș
fitšor, fitsor (băiat) fečór, fețór (băiat) Lat. *fetiolus
njic Lat. *miccus
fet (sugar) Lat. fetus
40. soție Lat. socia
nevastă (ã)nveastã niveastă Sl. nevĕsta
mulʼére, mulʼåre Lat. mulier
41. soț Lat. socius
bărbat bãrbat bărbat Lat. barbatus
om (u̯)om om Lat. homo
42. mamă mamã mamă måi̯e Lat. mamma
43. tată tatã tată Lat. tata
čåče, čåi̯e, țåțe Cr. čača
44. animal Fr. animal
prici
45. pește peashte, pescu peaști, pești Lat. piscem
ríbę, ríba Cr. riba
46. pasăre Lat. passarem (= passerem)
pulj pul’ Lat. pŭllus
47. câine cãne cǫini cấre Lat. canis
48. păduche piduclju piducl’u pedúcl’u Lat. peduc[u]lus
49. șarpe sharpe șarpi șårpe Lat. serpes (= serpens)
50. vierme yermu, vermu ghermi, varmi l’érmu Lat. vermis
51. arbure arbur Lat. arbor
copac copåč(e) Et. nec.
pom pom pom Lat. pomus
52. pădure pãdure păduri Lat. padulem (= paludem)
códru Lat. *codrum (= *quodrum)
53. băț bât probabil Sl. bičĭ
virdzeauo virdzeau̯ă Lat. *virgella (= virgula)
54. fruct fructu, frutã frut Lat. fructus
plod Mac. plod
55. sămânță simintsã simintsă semínțę Lat. *sementia
56. frunză frãndzã frunză Lat. frondia
fól’e Lat. folia
57. rădăcină zãrtsinã, (a)rãdãtsinã Lat. radicina
corin Mac. koren
córen Cr. koren
58. scoarță (de arbore) shcoarci scórța Lat. scortea
59. floare floare floari Lat. florem
róže Cr. ruža
60. iarbă iarbã i̯arbă i̯årbę Lat. herba
61. frânghie Lat. fimbria
funie fune funi, fuńă Lat. funis
fortumă Mac. fortoma
conóp Cr. konop
62. piele chiale chiali(e) Lat. pellem
coajã coajă cóže, cóze Sl. koža
63. carne carã, carne carni cårne Lat. carnem
64. sânge sãndze sǫnzi, sǫndz sấnze Lat. *sanguem (= sanguinem)
65. os osu u̯os os Lat. ossum
66. grăsime grãsimi grăsimi < gras + -ime < Lat. grassus
måst Cr. mast
67. ou ou u̯ou̯ ov(u) Lat. ovum
68. corn cornu corn corn Lat. cornu
69. coadă coadã coadă códę Lat. coda (= cauda)
70. pană peanã peană pę́na Lat. pinna
71. păr (de pe cap) per per per Lat. pilus
72. cap cap cap, cǫp cåp Lat. capum (= caput)
73. ureche ureaclje ure(a)cl’ă urę́cl’e Lat. oricla (= auricula)
74. ochi oclju (u̯)ocl’u ócl’u Lat. oc[u]lus
75. nas nas nås Lat. nasus
nare, nari Lat. naris
76. gură gurã gură gúrę Lat. gula
rost Lat. rostrum
77. dinte dinte dinti dínt(e) Lat. dentem
măsea mãseauo măseau̯ă Lat. maxilla
78. limbă limbã limbă límbę Lat. lingua
79. unghie unglje ungl’ă úngl’e Lat. ungula
80. laba piciorului cicior pitšor pičór, pițór Lat. petiolus
81. picior cicior pitšor pičór, pițór Lat. petiolus
82. genunchi dzenuclju, genunclju zinucl’u, zenucl’u žerúŋcl’u Lat. genuc[u]lum
83. mână mãnã mǫnă mâr Lat. manus
84. aripă arpã, areapitã (i̯)aripă, reapă Lat. alipes
crélutę, crílutę Cr. krilo
85. burtă Et. nec.
foale, foaie foali, foale fóle Lat. follis
86. măruntaie Lat. minutalia
mațe matsã matsi måțe Lat. matia
87. gât Sl. glŭtŭ
gushi gușă Lat. *gusia < geusiae
čerbíče, țârbíțe, țerbíțe Lat. cervicem
88. spate spatã spată spåte Lat. spatha
gorb Mac. grăb
89. piept ch(i)eptu chi̯ept cl’ept Lat. pectus
90. inimă inimã ińamă, inimă i̯írimę Lat. anima
91. ficat hicat ficåț Lat. ficatum
drob Mac. drob
92. a bea beau beau̯, bęu Lat. bibo, -ere
93. a mânca mã(n)c, mãc(u) mănanc, m(ăn)ǫnc mâŋcå Lat. *manuco, -are (= manduco, -are)
94. a mușca mãshcu, mushcu mutšcu mučcå Et. nec.
95. a suge sug sug súže, súze Lat. sugo, sugo, -ere
96. a scuipa ascuchiu scup, scupes Lat. *scupo, -ire
pl’ucní Cr. pljuvati
97. a voma Fr. vomir
vomu vom Lat. vomo, -ere
98. a sufla suflu suflu Lat. sufflo, -are
99. a respira Fr. respirer
dihę́i̯ Cr. disati
100. a râde arãd(u) rǫd ấrde se Lat. rideo, -ere
101. a vedea ved ved vedę́ Lat. video, -ere
102. a auzi avdu ud, ut åvzí Lat. audio, -ire
103. a ști shciu, shtiu știu̯ ștí Lat. scio, -ire
104. a (se) gândi < gând < Magh. gond
minduiescu
misles Mac. mislja
mislí Cr. misliti
105. a mirosi miruses, mirises Sl. mirosati
anjurdzescu
dâhní, dișí, disí Cr. dahniti, disati
106. a se teme téme Lat. timeo, -ere
a-i fi frică mi fricuescu mi ạnfric avę́ fríkę Gr. phrikē
107. a dormi dormu dorm durmí Lat. dormio, -ire
108. a trăi trăies Sl. trajati
bãnedz
ghii̯es < ghiu < Lat. vivus
živí Cr. živjeti
109. a muri mor mor murí Lat. *morio, -ire (= morior)
110. ucide utsid utsid učíde Lat. occido, -ere
omorî mor Sl. umoriti
vatãm vatăm Lat. victimo, -are
111. a se bate mi bat mi bat abåte se Lat. batto, -ere (= battuo, -ere)
a lupta alumtu Lat. lucto, -are
mi buros Mac. borja se
borí se Cr. boriti se
112. a vâna avin Lat. veno, -are (= venari)
luves Mac. lov = vânătoare
loví Cr. loviti
113. a lovi Sl. loviti
agudescu ugudes Mac. ugadjavam
bușí Cr. bušiti
114. a tăia talju tal’(u) talʼå Lat. *talio, -are
115. a despica disic, dischic dispic Lat. despico, -are
resparę́i̯ Cr. rasporiti
116. a împunge pung pung Lat. pungo, -ere
117. a zgâria zgrãm zgair Lat. excoriari
a scărpina scarchin(u) scarpin Lat. scarpino, -are
118. a săpa sapu sap sapå Lat. sappo, -are
119. a înota (a)not Lat. *noto, -are
plivăies Mac. plivam
pliví Cr. plivati
120. a zbura azboair Lat. *exvolo, -are
părăies Et. nec.
letí Cr. letjeti
121. a umbla imnu amnu âmnå Lat. ambulo, -are
a merge njergu merg mę́re Lat. mergo, -ere
122. a veni yin, vin vin verí Lat. venio, -ire
123. a se culca mi-culcu mi culc cucå se Lat. colloco, -are
a sta culcat stau cãlcată stau̯ culcat Lat. sto, -are + collocatus
a zăcea začå Lat. iaceo, -ere
124. a se așeza mi-ashedz Lat. *assedio, -are
a ședea shed șǫd ședę́, sedę́ Lat. sedeo, -ere
125. a sta stau stau̯ stå Lat. sto, -are
126. a se învârti mi (a)nvãrtescu mi ạnvărtes Sl. vrŭteti
motę́i̯ se Cr. motati se
127. a cădea cad cad cadę́ Lat. cado, -ere
128. a da dau dau̯ Lat. *dao, -are
129. a ține tsãn tsǫn țirę́ Lat. teneo, -ere
130. a strânge stringu string Lat. stringo, -ere
stisní Cr. stisnuti
131. a freca frec frec Lat. frico, -are
mančí, manțí
132. a spăla (a)spel spel spelå Lat. perlavo, -are
133. a șterge ashcergu, ashtergu șterg Lat. extergo, -ere
tarí
134. a trage trag trag, trăgăies tråže, tråze Lat. *trago, -ere (= traho, -ere)
135. a împinge pingu Lat. impingo, -ere
rivę́i̯ Cr. rivati
136. a arunca aruc runc Lat. runco, -are sau erunco, -are
hití
137. a lega leg leg legå, leɣå Lat. ligo, -are
138. a coase cos cos cóse Lat. coso, -ere (= consuo, -ere)
139. a număra numir numir Lat. numero, -are
140. a spune (a)spun spun spúre Lat. expono, -ere
a zice dzãc zic zíče Lat. dico, -ere
141. a cânta cãntu cǫnt cântå Lat. canto, -are
142. a (se) juca (mi) (a)gioc (mi) joc Lat. *ioco, -are (= iocari)
igrę́i̯ (se), iɣrę́i̯ (se) Cr. igrati (se)
143. a pluti mplãtescu Sl. pluti
plivăies Mac. plivam
pliví Cr. plivati
144. a curge cur cur Lat. curro, -ere
târlí
145. a îngheța ãngljets ạngl’ets Lat. inglacio, -are
146. a se umfla mi umflu mi anflu, mi amflu âmflå se Lat. inflo, -are
147. soare soare soari sóre Lat. solem
148. lună lunã lună lúrę Lat. luna
149. stea stea(u)o ste(a)u̯ă stę Lat. stella
150. apă apã apu, apă åpę Lat. aqua
151. ploaie ploae ploaiă plói̯e Lat. *plovia (= pluvia)
152. râu arãu Lat. rivus, rius
vale vali Lat. vallis
potóc Cr. potok
153. lac lac lac låc Lat. lacus
154. mare (substantiv) amare mari måre Lat. mare
155. sare sare sari såre Lat. sale (= sal)
156. piatră chiatră Lat. petra
arãpã rǫpă ấrpę, ấrpa Lat. ripa
157. nisip Sl. nasŭpŭ
arinã Lat. arena
pisoc Mbg. pĕsok
salbún
158. praf prau̯ Sl. prachŭ
pulbire Lat. pulverem
159. pământ pimintu pimint pemínt Lat. pavimentum
loc Lat. locum
tsarã tsară Lat. terra
160. nor nuor, nior, nãur nor Lat. nubilus
oblåc Cr. oblak
161. ceață Lat. *caecia
cãtãhnii
eamã
mấɣla Cr. magla
162. cer tser tser čer, țer Lat. caelum
163. vânt vimtu vint víntu Lat. ventus
164. zăpadă Sl. zapadŭ
nea nea(u)o ne(a)u̯ă Lat. nivem
165. gheață gljets, gljatsã gl’ets glʼåțę, ɣlʼåța Lat. *glacia (= glacies)
166. fum fum fum Lat. fumus
dim Cr. dim
167. foc foc foc foc Lat. focus
168. cenușă cinushe, tsinushã tšănușă, tsănușă čerúșe, țerúșe Lat. *cinusia
169. a arde ardu ard årde Lat. *ardeo, -ere
170. drum drum Sl. drumŭ
cale cale cale, cali cåle Lat. callis
171. munte munte munti Lat. montem
códru Lat. *codrum (= *quodrum)
172. roșu arosh roș rói̯su Lat. russus
173. verde vearde ve(a)rdi Lat. vir[i]dis
zelén Cr. zelen
174. galben galbin galbin Lat. galbinus
žut Cr. žut
175. alb albu alb åb Lat. album
bjal beal Sl. bĕl
176. negru negru, negur negru négru Lat. nigrum
177. noapte noapte noapti nópte Lat. noctem
178. zi dzuã, dzi zuu̯ă zi Lat. dies
179. an an an ån Lat. annus
180. cald caldu cald cåd Lat. cal[i]dus
181. rece aratse ratsi råče, råțe Lat. rece[n]s
frig frig frig Lat. frigus
182. plin ãmplinu, plin (ạm)plin pl’ir Lat. plenus
183. nou não, nou nou̯ nov Lat. novus
184. vechi veclju vecl’u Lat. veclus (= vetulus)
betấr Lat. betranus (= veteranus)
185. bun bun bun bur Lat. bonus
186. rău arãu, reu, arao rǫu̯ ręv Lat. reus
187. putred putrid putrid Lat. putridus
gńívu, ɣńíi̯u Cr. gnjio
188. murdar murdar murdar Tc. murdar
spórâc, sporc It. sporco
189. drept (rectiliniu) ãndreptu, (a)direptu, (n)dreptu dirept drit Lat. *derectus (= directus)
190. rotund tund Lat. retundus (= rotundus)
gurguljat gurgul’at < gurgulj / gurgul’ < Lat. gurgulio = beregată
191. ascuțit Lat. *excotitus
sumigos
tutšot, tutšit Mac. toča
tăios tãljos, tãljãtos tăl’ătos < tăia / tal’ < Lat. *talio, -are
óștâr Cr. oštar
192. tocit < toci < Sl. točiti
nitutšot ni + tutšot
bont Et. nec.
193. neted Lat. nitidus
buimatcu
lis
194. umed Lat. humidus
ud ud ud ud Lat. udus
vlajnic < vlagă < Mac. vlaga
195. uscat uscat uscat uscåt Lat. exsucatus
196. corect Fr. correct
197. aproape aproape proapi (a)própe Lat. ad prope
198. departe diparte diparti de + parte < Lat. de + pars, -tis
largu lårgo Lat. largus
199. drept (contrarul lui „stâng”) ãndreptu, (a)direptu, (n)dreptu dirept Lat. *derectus (= directus)
désnile Cr. desni
200. stâng (a)stãngu stǫng Lat. *stancus
lívi Cr. lijevi
201. la la la, lă la Lat. illac-ad
202. în (ã)n ăn ân, âŋ, âm Lat. in
tru, tu Lat. intro
203. cu cu cu cu Lat. cum
204. și shi și și Lat. sic
205. dacă < de + că < Lat. de + quod
disi < di + si < Lat. de + si
acu Mac. aku
se It. se
206. pentru că < printru + că < pre + întru + că < Lat. per + intro + quod
ke Lat. quod
pri tse Lat. per + quid
dintru că Lat. de + intro + quod
din čå ke, de țå ke Lat. de + (in +) *ecce illa + quod
207. nume nume, numã numi lúme Lat. nomen

Observații[modificare | modificare sursă]

Surse bibliografice[modificare | modificare sursă]

  • Capidan, Theodor, Meglenoromânii, vol. III, Dicționar meglenoromân, București, Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului, Imprimeria Națională, Depozitul General Cartea Românească (accesat la 16 martie 2017)
  • Ciorănescu, Alexandru, Dicționarul etimologic al limbii române, Editura SAECULUM I. O., București, 2007 (accesibil pe Dexonline) (accesat la 16 martie 2017)
  • rup Cunia, Tiberius, Dictsiunar a limbãljei armãneascã, Editura Cartea aromãnã, 2010 (accesat la 16 martie 2017)
  • hr Kovačec, August, Vlaško/Žejansko/Istrorumunjsko – hrvatski rječnik (Dicționar vlăhesc/jeiănesc/istroromân-croat), 2010, varianta online a Istrorumunjsko-Hrvatski Rječnik (s gramatikom i tekstovima) [Dicționar istroromân-croat (cu o gramatică și texte)], Pola, Znanstvena udruga Mediteran, 1998 (accesat la 16 martie 2017)

Vezi și[modificare | modificare sursă]