Lista Swadesh a limbilor romanice de est

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Salt la: Navigare, căutare

Lista Swadesh de 207 cuvinte în limbile romanice de est: română, aromână, meglenoromână și istroromână.

Prezentare[modificare | modificare sursă]

Elaborată de lingvistul american Morris Swadesh ca instrument de studiu al limbilor, lista cuprinde un vocabular de bază presupus a exista în toate limbile. Există mai multe versiuni ale listei, principalele fiind:

 • lista de 207 cuvinte, dintre care nu toate se găsesc în toate limbile (de exemplu „șarpe” și „zăpadă”)
 • versiunea redusă de 100 de cuvinte

Lista aceasta nu trebuie considerată ca un lexic elementar ce ar permite comunicarea cu vorbitorii limbilor tratate, ci doar ca o posibilitate de a lua un prim contact cu acestea și de a le compara.

Pentru detalii, a se vedea articolul Listă Swadesh.

Lista[modificare | modificare sursă]

Nr. Română Aromână Meglenoromână Istroromână Cuvânt sursă
1. eu eu, io(u), mine i̯o io Lat. e[g]o
2. tu tu, tine tu tu Lat. tu
3. el el i̯el ie Lat. *illus
nãs
4. noi noi noi̯ Lat. nos
5. voi voi voi̯ Lat. vos
6. ei elj i̯el' Lat. *illi
nãsh
7. acest(a) aestu, aistu tsist(a) țăsta Lat. *eccum istum
8. acel(a) atsel tsel(a) țel(a) Lat. *ecce illum sau *eccum illum
9. aici atsia, aoa u̯a Lat. *ad hicce
încoace (ã)ncoa ạncǫ, ancoatsi Lat. in-eccu(m)-hocce
10. acolo ac(u)lo cola colo Lat. *eccum illoc
încolo (ã)nclo ạncolo colo în + colo
11. cine tsine țire Lat. quene (= quem)
care, cari, cai cari Lat. qualis
12. ce tse, tsi tse, tsi țe Lat. quid
13. unde iu i̯undi dende Lat. unde
14. când cãndu cǫn căn(d) Lat. quando
15. cum cum cum cum Lat. quomo[do]
16. nu nu nu nu Lat. non
17. tot tot, tut tot tot(u) Lat. totus
18. mulți multsã mul'ts munț Lat. multi
19. niște nishti niști Lat. nescio quid
niscãntsã
20. puțin p(u)tsãn, psãn putsǫn puțin Et. nec.
uneac < un + leac < Lat. unus + Mac. lĕk
21. alt altu altu åt Lat. *altru (= alter)
22. unu un un ur Lat. unus
23. doi doi doi̯ doi Lat. dui
24. trei trei trei̯ trei Lat. tres
25. patru patru patru påtru Lat. quatt[u]or
26. cinci tsints(i) tsints cinc Lat. cinque (= quinque)
27. mare (adjectiv) mare mari måre Lat. marem
28. lung lungu lung lung Lat. longus
29. larg largu larg(u) lårg Lat. largus
30. gros gros gros gros Lat. grossum
31. greu greu greu̯ greu Lat. *grevis (= gravis)
32. mic njic mic mic Lat. *miccus
minut minut Lat. minutus
33. scurt shcurtu scurt Lat. curtus sau *excurtus
34. strâmt strãmtu, strimt strimt strimt Lat. *strinctus (= strictus)
îngust ngustu ăngust Lat. angustus
35. subțire subtsãre, subtsire, suptsire subtsǫri, suptsǫri, supsǫri supțir(e) Lat. subtilis
36. femeie fumealje fămel'ă, fumel'ă Lat. familia
muljare mul'ari mulere Lat. mulier
37. bărbat bãrbat bărbat bărbåt Lat. barbatus
mascur mascur Lat. masculus
38. om om (u̯)om om Lat. homo
39. copil cupilaș cf. Alb. kopil + -aș
fitšor, fitsor (băiat) fețor (băiat) Lat. *fetiolus
njic Lat. *miccus
40. soție Lat. socia
nevastă (ã)nveastã niveastă Sl. nevĕsta
41. soț Lat. socius
bărbat bãrbat bărbat bărbåt Lat. barbatus
om u̯om om Lat. homo
42. mamă mamã mamă Lat. mamma
43. tată tatã tată tåte Lat. tata
ciåce, țåțe Cr. čača
44. animal Fr. animal
prici
45. pește peashte, pescu peaști, pești peșt Lat. piscem
46. pasăre påsăre Lat. passarem (= passerem)
pulj Lat. pŭllus
47. câine cãne cǫini căre Lat. canis
48. păduche piduclju piducl'u peducl'u Lat. peduc[u]lus
49. șarpe sharpe șarpi șerp(u), șårpe Lat. serpes (= serpens)
50. vierme yermu, vermu ghermi, varmi l'erm Lat. vermis
51. arbure arbur årbure Lat. arbor
copac Et. nec.
pom pom pom Lat. pomus
52. pădure pãdure păduri Lat. padulem (= paludem)
53. băț probabil Sl. bičĭ
virdzeauo virdzeau̯ă Lat. *virgella (= virgula)
54. fruct fructu, frutã Lat. fructus
plod Mac. plod
55. sămânță simintsã simintsă sămințe Lat. *sementia
56. frunză frãndzã frunză frunze Lat. frondia
57. rădăcină zãrtsinã, (a)rãdãtsinã Lat. radicina
corin Mac. koren
58. scoarță (de arbore) shcoarci scorțe Lat. scortea
59. floare floare floari Lat. florem
60. iarbă iarbã i̯arbă iorbe Lat. herba
61. frânghie Lat. fimbria
funie fune funi, fuńă Lat. funis
fortumă Mac. fortoma
62. piele chiale chiali(e) Lat. pellem
coajã coajă Sl. koža
63. carne carã, carne carni cårne Lat. carnem
64. sânge sãndze sǫnzi, sǫndz sănze, sănje Lat. *sanguem (= sanguinem)
65. os osu u̯os os Lat. ossum
66. grăsime grãsimi grăsimi < gras + -ime < Lat. grassus
67. ou ou u̯ou̯ ovu Lat. ovum
68. corn cornu corn cornu Lat. cornu
69. coadă coadã coadă code Lat. coda (= cauda)
70. pană peanã peană pene Lat. pinna
71. păr (de pe cap) per per per Lat. pilus
72. cap cap cap, cǫp cåp Lat. capum (= caput)
73. ureche ureaclje ure(a)cl'ă urecl'e Lat. oricla (= auricula)
74. ochi oclju (u̯)ocl'u ocl'u Lat. oc[u]lus
75. nas nas nås Lat. nasus
nare, nari Lat. naris
76. gură gurã gură gure Lat. gula
rost Lat. rostrum
77. dinte dinte dinti dinti Lat. dentem
măsea mãseauo măseau̯ă Lat. maxilla
78. limbă limbã limbă limbe Lat. lingua
79. unghie unglje ungl'ă ungl'ă Lat. ungula
80. laba piciorului cicior pitšor picioru Lat. petiolus
81. picior (ci)cior pitšor picioru Lat. petiolus
82. genunchi dzenuclju, genunclju zinucl'u, zenucl'u jeruncl'u Lat. genuc[u]lum
83. mână mãnã mǫnă măr(e) Lat. manus
84. aripă arpã, areapitã (i̯)aripă, reapă Lat. alipes
85. burtă Et. nec.
foale, foaie foali, foale foie Lat. follis
86. măruntaie Lat. minutalia
mațe matsã matsi måțe Lat. matia
87. gât gut Sl. glŭtŭ
gushi gușă Lat. *gusia < geusiae
88. spate spatã spată spåte Lat. spatha
gorb Mac. grăb
89. piept ch(i)eptu chi̯ept chiept Lat. pectus
90. inimă inimã ińamă, inimă Lat. anima
91. ficat hicat ficåt Lat. ficatum
drob Mac. drob
92. a bea beau beau̯, bęu be Lat. bibo, -ere
93. a mânca mã(n)c, mãc(u) mănanc, m(ăn)ǫnc mâncå, mărăncu Lat. *manuco, -are (= manduco, -are)
94. a mușca mãshcu, mushcu mutšcu mucicu Et. nec.
95. a suge sug sug sugu Lat. sugo, sugo, -ere
96. a scuipa ascuchiu scup, scupes Lat. *scupo, -ire
97. a voma Fr. vomir
vomu vom Lat. vomo, -ere
98. a sufla suflu suflu Lat. sufflo, -are
99. a respira Fr. respirer
100. a râde arãd(u) rǫd ărdu Lat. rideo, -ere
101. a vedea ved ved vedu Lat. video, -ere
102. a auzi avdu ud, ut åvdu Lat. audio, -ire
103. a ști shciu, shtiu știu̯ știvu Lat. scio, -ire
104. a (se) gândi < gând < Magh. gond
minduiescu
misles Mac. mislja
misli Cr. misliti
pensei It. pensare
105. a mirosi miruses, mirises Sl. mirosati
anjurdzescu
106. a se teme me temu Lat. timeo, -ere
mi fricuescu mi ạnfric an + frică < Lat. in + Gr. phrikē
107. a dormi dormu dorm dormu Lat. dormio, -ire
108. a trăi trăies Sl. trajati
ghii̯es < ghiu < Lat. vivus
bãnedz
109. a muri mor mor mor Lat. *morio, -ire (= morior)
110. ucide utsid utsid ucidu Lat. occido, -ere
omorî mor Sl. umoriti
vatãm vatăm Lat. victimo, -are
111. a se bate mi bat mi bat me båtu Lat. batto, -ere (= battuo, -ere)
a lupta alumtu Lat. lucto, -are
mi buros Mac. borja se
112. a vâna avin Lat. veno, -are (= venari)
luves Mac. lov = vânătoare
113. a lovi Sl. loviti
agudescu ugudes Mac. ugadjavam
114. a tăia talju tal'(u) tal'u Lat. *talio, -are
115. a despica disic, dischic dispic Lat. despico, -are
116. a împunge pung pung Lat. pungo, -ere
117. a zgâria zgrãm zgair Lat. excoriari
a scărpina scarchin(u) scarpin Lat. scarpino, -are
118. a săpa sapu sap sop Lat. sappo, -are
119. a înota (a)not Lat. *noto, -are
plivăies Mac. plivam
120. a zbura azboair Lat. *exvolo, -are
părăies Et. nec.
121. a umbla imnu amnu omnu Lat. ambulo, -are
122. a veni yin, vin vin viru Lat. venio, -ire
123. a se culca mi-culcu mi culc me cucu Lat. colloco, -are
a sta culcat stau cãlcată stau̯ culcat Lat. sto, -are + collocatus
124. a se așeza mi-ashedz Lat. *assedio, -are
a ședea shed șǫd șed Lat. sedeo, -ere
125. a sta stau stau̯ stovu Lat. sto, -are
126. a se învârti mi (a)nvãrtescu mi ạnvărtes Sl. vrŭteti
127. a cădea cad cad cådu Lat. cado, -ere
128. a da dau dau̯ dåu Lat. *dao, -are
129. a ține tsãn tsǫn țir Lat. teneo, -ere
130. a strânge stringu string Lat. stringo, -ere
131. a freca frec frec Lat. frico, -are
132. a spăla (a)spel spel spelu Lat. perlavo, -are
133. a șterge ashcergu, ashtergu șterg Lat. extergo, -ere
134. a trage trag trag, trăgăies trågu Lat. *trago, -ere (= traho, -ere)
135. a împinge pingu Lat. impingo, -ere
136. a arunca aruc runc Lat. runco, -are sau erunco, -are
137. a lega leg leg Lat. ligo, -are
138. a coase cos cos cos Lat. coso, -ere (= consuo, -ere)
139. a număra numir numir numer Lat. numero, -are
140. a spune (a)spun spun spur Lat. expono, -ere
a zice dzãc zic zic Lat. dico, -ere
141. a cânta cãntu cǫnt cănt Lat. canto, -are
142. a (se) juca (mi) (a)gioc (mi) joc joc Lat. *ioco, -are (= iocari)
143. a pluti mplãtescu Sl. pluti
plivăies Mac. plivam
144. a curge cur cur Lat. curro, -ere
145. a îngheța ãngljets ạngl'ets Lat. inglacio, -are
146. a se umfla mi umflu mi anflu, mi amflu ămflu Lat. inflo, -are
147. soare soare soari såre Lat. solem
148. lună lunã lună lure Lat. luna
149. stea stea(u)o ste(a)u̯ă stevu Lat. stella
150. apă apã apu, apă åpe, ape Lat. aqua
151. ploaie ploae ploaiă Lat. *plovia (= pluvia)
152. râu arãu Lat. rivus, rius
vale vali våle Lat. vallis
153. lac lac lac låc Lat. lacus
154. mare (substantiv) amare mari måre Lat. mare
155. sare sare sari såre Lat. sale (= sal)
156. piatră chiatră Lat. petra
arãpã rǫpă Lat. ripa
157. nisip Sl. nasŭpŭ
arinã Lat. arena
pisoc Mbg. pĕsok
158. praf prau̯ Sl. prachŭ
pulbire Lat. pulverem
159. pământ pimintu pimint pemint Lat. pavimentum
loc Lat. locum
tsarã tsară Lat. terra
160. nor nuor, nior, nãur nor n(u)or Lat. nubilus
161. ceață Lat. *caecia
cãtãhnii
eamã
162. cer tser tser țer, cer Lat. caelum
163. vânt vimtu vint vintu Lat. ventus
164. zăpadă Sl. zapadŭ
nea nea(u)o ne(a)u̯ă nevu Lat. nivem
165. gheață gljets, gljatsã gl'ets glåțe Lat. *glacia (= glacies)
166. fum fum fum Lat. fumus
167. foc foc foc foc(u) Lat. focus
168. cenușă cinushe, tsinushã tšănușă, tsănușă țerușe Lat. *cinusia
169. a arde ardu ard årdu Lat. *ardeo, -ere
170. drum drum Sl. drumŭ
cale cale cale, cali cåle Lat. callis
171. munte munte munti munte Lat. montem
172. roșu arosh roș roiș Lat. russus
173. verde vearde ve(a)rdi verde Lat. vir[i]dis
zelen Cr. zelen
174. galben galbin galbin Lat. galbinus
175. alb albu alb åb Lat. album
bjal beal Sl. bĕl
176. negru negru, negur negru negru Lat. nigrum
177. noapte noapte noapti nopte Lat. noctem
178. zi dzuã, dzi zuu̯ă zi Lat. dies
179. an an an ån Lat. annus
180. cald caldu cald cåd Lat. cal[i]dus
181. rece aratse ratsi råce Lat. rece[n]s
frig frig frig Lat. frigus
182. plin ãmplinu, plin (ạm)plin pl'ir Lat. plenus
183. nou não, nou nou̯ nov(e) Lat. novus
184. vechi veclju vecl'u Lat. veclus (= vetulus)
185. bun bun bun bur Lat. bonus
186. rău arãu, reu, arao rǫu̯ revu Lat. reus
187. putred putrid putrid Lat. putridus
188. murdar murdar murdar Tc. murdar
189. drept (rectiliniu) ãndreptu, (a)direptu, (n)dreptu dirept Lat. *derectus (= directus)
190. rotund Lat. retundus (= rotundus)
gurguljat gurgul'at < gurgulj / gurgul' < Lat. gurgulio = beregată
191. ascuțit Lat. *excotitus
sumigos
tutšot, tutšit Mac. toča
tăios tãljos, tãljãtos tăl'ătos < tăia / tal' < Lat. *talio, -are
192. tocit < toci < Sl. točiti
nitutšot ni + tutšot
bont Et. nec.
193. neted Lat. nitidus
buimatcu
194. umed umid Lat. humidus
ud ud ud ud Lat. udus
vlajnic < vlagă < Mac. vlaga
195. uscat uscat uscat Lat. exsucatus
196. corect Fr. correct
197. aproape aproape proapi (a)prope Lat. ad prope
198. departe diparte diparti de + parte < Lat. de + pars, -tis
largu Lat. largus
199. drept (contrarul lui „stâng”) ãndreptu, (a)direptu, (n)dreptu dirept Lat. *derectus (= directus)
200. stâng (a)stãngu stǫng Lat. *stancus
201. la la la, lă la Lat. illac-ad
202. în (ã)n ăn (ă)n Lat. in
tru, tu Lat. intro
203. cu cu cu cu Lat. cum
204. și shi și și Lat. sic
205. dacă < de + că < Lat. de + quod
disi < di + si < Lat. de + si
acu Mac. aku
206. pentru că < printru + că < pre + întru + că < Lat. per + intro + quod
che Lat. quod
pri tse Lat. per + quid
dintru că Lat. de + intro + quod
207. nume nume, numã numi nome, lume Lat. nomen

Observații[modificare | modificare sursă]

 • Cuvintele scrise cu caractere aldine figurează și în lista de 100 de cuvinte.
 • Se dă numai o singură formă a substantivelor, pronumelor și adjectivelor: cea de nominativ masculin singular.
 • În cazul verbelor se dă numai forma pe care o au în dicționare: infinitiv pentru română, persoana I singular a indicativului prezent pentru celelalte limbi.
 • Semne în coloana Cuvânt sursă:
  • Asteriscul (*) marchează forme neatestate, reconstituite.
  • În paranteză ( ) se dă cuvântul din limba latină clasică corespunzătoare cuvântului sursă din latina vulgară.
  • În paranteză dreaptă [ ] apar părți căzute din cuvântul devenit sursă.
 • Abrevieri în coloana Cuvânt sursă:
 • Pentru limba aromână s-a folosit alfabetul adoptat la Simpozionul pentru standardizarea sistemului de scriere aromânesc de la Bitolia (1997).
 • Cuvintele meglenoromâne sunt date cu transcrierea lui Theodor Capidan.
 • Pentru alfabetul limbii istroromâne, vezi Limba istroromână. Scriere și fonologie.

Bibliografie[modificare | modificare sursă]

Vezi și[modificare | modificare sursă]