Ioana Vlasiu

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Ioana Vlasiu
Date personale
Născută1943 (80 de ani) Modificați la Wikidata
CetățenieFlag of Romania.svg România Modificați la Wikidata
Ocupațieistoric de artă Modificați la Wikidata

Ioana Vlasiu este cercetător principal gradul I, doctor în istoria artei. A absolvit în 1966 Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, Secția de istoria și teoria artei. După absolvire lucrează la Institutul de Istoria Artei, unde va îndeplini între 1990-1995 funcția de director adjunct. Face parte din Consiliul Științific al Institutului. Este membră a Comitetului de redacție al Revue Roumaine d'Histoire de l'Art. Série Beaux-Arts și lucrează ca editor pentru România al RIHA Journal. Conduce Sectorul Arte vizuale și arhitectură - perioada modernă din anul 1990.

Este fiica sculptorului Ion Vlasiu

Proiecte Știintifice[modificare | modificare sursă]

Programul Academiei Române Enciclopedia Artelor în România:

 • coordonator al proiectelor: Dicționarul sculptorilor români, Repertoriul expozițiilor din București. 1868-1914 (finalizate) și Dicționarul colecțiilor de artă și al colecționarilor din România (în curs de realizare);

Proiecte de cercetare naționale

 • director-responsabil din partea IIA al proiectelor:

Studiu asupra simbolurilor fundamentale de comunicare vizuală (2003-2005) CyberMuzeu al Universităților de Artă din România (2005-2007)


Activitate didactica[modificare | modificare sursă]

 • profesor invitat la Universitatea de Artă București: curs de Istoria artei românești moderne (1990, 1995, 1997, 1999, 2001)

Burse, stagii de cercetare, călătorii de documentare[modificare | modificare sursă]

 • bursă a Fundației Paul J. Getty, SUA, 1994
 • bursă la Collegium Budapest, Institute for Advanced Study, 1993
 • în anii '70-'80 – stagii în Polonia, URSS, R.D. Germană, Cehoslovacia (prin Academia Română sau prin Uniunea Artiștilor Plastici)


Afilieri[modificare | modificare sursă]

 • Comitetul național român al CIHA (Comité International d’Histoire de l’Art)
 • AICA (Association Internationale des Critiques d'Art)
 • Secția de Critică a Uniunii Artiștilor Plastici din România
 • membră a Fundației Al. Tzigara-Samurcaș


Organizare de colocvii și expoziții internaționale[modificare | modificare sursă]

2009 - coorganizatoare a expoziției Culorile avangardei. Arta în România. 1910-1950, Lisabona, Muzeul de artă modernă 2007- colaborare la organizarea colocviului internațional Symbolist Themes and Motifs in European Art around 1900, Institutul de Istoria Artei 2001 - membră în comitetul de organizare a colocviului Mémoire sculptée de l’Europe, Strasbourg 2001 - colaborare la organizarea simpozionului internațional Brancusi at his Zenith. And what next? 1992 - inițierea colocviului internațional Artă și ideologie în Europa centrală și de est, Institutul de Istoria Artei, Academia Româna și IREX

Colocvii organizate în cadrul institutului[modificare | modificare sursă]

2009 – Viitorismul azi. O sută de ani de la lansarea manifestului futurist 2007 – Nicolae Grigorescu și modernitatea 2004 – Ultimul clasic. Centenar Gheorghe Anghel 2003 - 3 ipostaze ale modernității, 3 aniversări: Victor Brauner, Alexandru Ciucurencu, Octav Grigorescu

Cărți de autor[modificare | modificare sursă]

Vasile Popescu (monografie), Ed. Meridiane, București, 1971 Dimitrie Ghiață (monografie), Ed. Meridiane, București, 1985 Anii ’20, tradiția și pictura românească, Ed. Meridiane, București, 2000 Milița Petrașcu (monografie), Ed. ARC, Chișinău, 2004

Volume colective[modificare | modificare sursă]

Arta populară a aromânilor din Dobrogea, Meridiane, 1979

Látvány és gondolat [Viziune și gând], coord. Gh. Vida, Ed. Kriterion, București, 1991 Constantin Brâncuși: destinul postum, coord. Silviu Angelescu, București, 2002

Noi studii ale avangardei, coord. Călin Stegeran, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2006

Istoria românilor. Vol. IX: România în anii 1940-1947, coord. Dinu C. Giurescu, Editura Enciclopedică, București, 2008,

Centenarul femeilor din arta românească, vol. 2, Editura PostModernism Museum, 2018

Enciclopedii, dicționare, bibliografii[modificare | modificare sursă]

Colaborări cu articole de sinteză despre arta românească și despre artiști români în:

 • RILA (International Repertory of the Literature of Art), Sterling and Francine Clark Art Institute, Williamstown, Mass.
 • Bibliographie zur kunstgeschichtlichen Literatur în ost- und südosteuropäischen Zeitschriften, München, Zentralinstitut fur Kunstgeschichte, 1974-1978; 1990-1993
 • Thieme-Becker, în prezent Saur Allgemeines Künstlerlexikon, K.G. Saur Verlag, Leipzig, 1980-2008 – 70 fișe
 • Grove Dictionary of Art, Macmillan Publishers, London, 1996
 • Encyclopedia of Eastern Europe. From the Congress of Vienna to the Fall of Communism. Edited by Richard Frucht, New York and London, 2000
 • Enciclopedia artiștilor români contemporani, Editura Arc 2000, București, 2000
 • Dicționarul artelor spațiale, Editura Meta, București

Ediții[modificare | modificare sursă]

Theodor Enescu, Scrieri despre artă. Vol.I Luchian și spiritul modern în pictura românească. Vol. II: Artă și context cultural în primele trei decenii ale sec. XX, ed. îngrijită de Ioana Vlasiu, Meridiane, 2000-2003

Studii și articole[modificare | modificare sursă]

Experiența poloneză, în Arta, nr. 6, 1970

Sur l’évolution contemporaine de l’art monumental roumain, în Revue Roumaine d’Histoire de l’Art, tome XI, 1974

Fragen der zeitgenossischen rumänischen Monumentalkunst, în Deutsch-Rumänisches Colloquium junger Historiker, Kulturhistoriker und Zeitgeschichtler, Eigenverlag der Südosteuropa Gesellschaft, München, 1974

Reflecții asupra limbajului plastic în desenul lui Octav Grigorescu, în Studii și cercetări de istoria artei, tom 23, 1976

Catul Bogdan – între vituozitate și poezie, în Arta, nr. 6, 1977

Momente din evoluția contemporană a sculpturii monumentale din România, în Studii și cercetări de istoria artei, tom 25, 1978

Sculptura modernă și conceptul de monument, în Studiul 2, decembrie 1981 (catalog)

Brâncuși și tema sărutului, în Arta, nr. 7, 1981

La Peinture des années 20 et les débats autour du concept de tradition, I, II, în Revue Roumaine d’Histoire de l’Art, tome XIX, 1982; tome XXI, 1984

La Dobroudja: permanence d’un espace dans la peinture roumaine, în Revue des études du Sud-Est européen, tome XXII, no. 1, 1984

Vasile Popescu - un criteriu, în Arta, nr. 12, 1984

Tonitza și “lumea celor umili”, în Memoriile Secției de științe filologice, literatură și artă, 1986, vol. VIII

Paciurea și limitele criticii, în Arta, nr. 3, 1987

Noul clasicism al anilor '20 sau echivocul sincronismului, în Studii și cercetări de istoria artei, tom 34, 1987

Cornel Medrea. Prezența sculpturii, în Arta, no. 3, 1988

Brancusi et l’avant-garde roumaine dans les revues tchèques de l’entre-deux-guerres, în Revue Roumaine d’Histoire de l’Art, tome XXVII, 1991

“Extazul realității vii, trăite…..”. Un pictor uitat: Constantin Pantelimon, în Arta, nr. 3, 1988

Paciurea, Eminescu și himerele, în Arta, nr. 5, 1989

Însemnări despre avangarda românească, în Arta, nr. 6-8, 1990

Paciurea, le monument d’Eminescu et Rodin, în Revue Roumaine d’Histoire de l’Art, tome XXVII, 1991

Brâncuși și filmul, în Cinema, nr. 4, aprilie 1990

Provocările lui Mircea Spătaru, în Luceafărul, 9 mai 1990

George Apostu și “resculpturalizarea” sculpturii, în Viața românească, nr. 1, 1991

110 ani de la nașterea lui G.Oprescu. G.Oprescu cronicar de artă, în Studii și cercetări de istoria artei, tom 39, 1992

La Fortune des idées constructivistes dans l’art roumain des années 20: l’integralisme, în Bucharest în the 1920s-1940s between Avant-Garde and Modernism, Bucharest, 1994

L’Exégèse de Brancusi et le symbolisme, în Revue Roumaine d’Histoire de l’Art, tome XXXII, 1995

Notizen zur rumänischen Avangarde, în Problemi na iskustvo, Sofia, no. 1, 1996

Din nou despre Rugăciunea lui Brâncuși. Argumente noi pentru o teză veche, în Caiete critice, no. 1-2, 1997

Pallady și “nevăzutele simboluri”, în Colocviul Pallady. Muzeul național de artă, București, 1997

Le Futurisme en Roumanie avant la première guerre mondiale, în Ligeia (Paris), 1997, no. 21-22-23-24, Octobre 1997/Juin 1998, p.172-181

Accepții ale conceptului de futurism în critica de artă românească înainte de primul război mondial, în Studii și cercetări de istoria artei, tom 44, 1997

Un expresionist transilvănean – pictorul Eugen Gâscă, în Vatra, nr. 11, 1998

Strategies of Professional Integration: the All-Women Exhibitions Bucharest 1916-1927, în Actele Conferintei Internationale Antropologia secolului XXI, 1999

Modernitate și feminism în arta românească la începutul de secol: expozițiile artistelor pictori și sculptori. 1916-1927, în Artelier, nr. 5, 1999-2000

Histoire, vandalisme et monuments publiques en Roumanie des derniers 50 ans, în Le Patrimoine Culturel National. Colloque International, Bucarest 2000.

Ioan Andreescu și miturile criticii de artă interbelice, în Academica, nr. 5, 2000

Andrei Cădere, un artist rătăcitor, Caietele Meta, nr. 4, 2000

Arta românească și istoria ei la Galeria Națională, în România literară, nr. 26, 2001

Brancusi and his disciples. An Insight în Brancusi’s Pedagogy, în Brancusi at his Zenith. And what next? - International Symposium, Bucharest, 2001

Bucharest în the 20s and the avant-garde movement, în Central European Avant-Gardes: Exchange and Transformation, 1910-1930. Los Angeles County Museum of Art, 2002, The MIT Press. Catalogue of the exhibition staged in Los Angeles, Berlin and Munich în 2002-2003.

Henri Focillon et son expérience roumaine, în Histoire de l’art (Paris), No.50, Juin, 2002.

Strategies of Integration în the Artistic Milieu: the All-Women Exhibitions, Bucharest, 1916-1927, în Art Studies Quarterly, No. 4, 2002

Inauguration de la Galerie d’art roumain moderne, Musée National d’Art de la Roumanie, în Revue Roumaine d’Histoire de l’Art, tome XXXVIII, 2001

Bucharest în the 20s, în Avant-Garde în Central Europe, Los Angeles County Museum, March-May 2002. Haus der Kunst, München (Catalogue)

Contribution to Between worlds. A Sourcebook of Central European Avant-Gardes, 1910-1930.Los Angeles County Museum, The MIT Press, ed. by Timothy O. Benson and Eva Forgacs, 2002.

Henri Focillon et son expérience roumaine, în Histoire de l’art, Regards exterieurs, No.50, Juin, 2002, p.139-146

L’art roumain moderne et ses relations européennes dans les écrits de Theodor Enescu, în Revue Roumaine d’Histoire de l’Art, 2002/2003, p.159-162

L’Expérience roumaine, în La vie des formes. Henri Focillon et les arts, Musée des Beaux-arts de Lyon et Fondation de France, 2004, p. 231-241

The Cult of Friendship and the Art of Portrait: Milița Petrașcu, în Sud-Est Cultural, nr. 1, 2005, p. 113-118

De nouveau sur La Prière de Brancusi: arguments nouveaux pour une thèse ancienne, în Ligeia (Paris), N° 57-58-59-60, Janvier-Juin 2005

Learning with Bourdelle: Romanian students of Emile Antoine Bourdelle, în Centropa (New-York), Vol.6, Nr. 2, May 2006, p. 104-113

Les élèves roumains d’Antoine Bourdelle, în catalogul Antoine Bourdelle (1861–1929) passeur de la modernité. Bucarest – Paris, une amitié franco-roumaine, Musée national d’art de Roumanie, Bucarest / Musée Bourdelle, Paris, 2006, p. 145-167

Emile Antoine Bourdelle et la sculpture de l’entre-deux-guerres en Roumanie, în Influences françaises dans l’architecture et l’art de la Roumanie des XIXe et XXe siècles, Institutul cultural român, Bucarest, 2006, p. 125-145

Atelierul Miliței, în Apostrof, nr. 12, 2006

A Transilvanian expressionist – the painter Eugen Gasca, în Donația de grafică Eugen Gâscă (1908-1989), Editura Muzeului Național de Artă al României, București, 2007, p. 35-42.

Peter Jacobi: Bilder einer Reise - Pelegrin prin Transilvania, Sibiu - Cultural Capital of Europe și Muzeul de istorie București, 2007

Réflexions sur les arts décoratifs et la décoration en Roumanie au début du XXe siècle, în RRHA. Série Beaux-Arts, tome XLIV, 2007

Modernitățile picturii interbelice românești, în Culorilea avangardei. Arta în România 1910-1950, Institutul cultural român, București, 2007. [Catalogul expoziției itinerate la Sibiu, București, Lisabona, Praga] Grigorescu and Japanism, în RRHA. Série Beaux-Arts, tome XLVI, 2009


Premii[modificare | modificare sursă]

 • Premiul pentru critică de artă al Uniunii Artiștilor Plastici (1990)


Referințe critice[modificare | modificare sursă]

Istoria științelor în România. Istoriografia de artă în România. Coordonator: Mircea Popescu, București, 1979; Catalogul experților, Societatea academică din România, București, 1997.

Lucrările Ioanei Vlasiu au fost recenzate, citate sau semnalate de Sanda Agalidi, Barbu Brezianu, Theodor Enescu, Amelia Pavel, Călin Dan, Magda Cârneci, Mihai Ispir, Marina Preutu, Vasile Florea, Irina Genova (Bulgaria), Crisztina Passuth (Ungaria), Andras Zwickl (Ungaria), Dragoș Gheorghiu, Paola Mola (Italia), Ioana Beldiman, Ruxandra Demetrescu, Anca Oroveanu, Costin Hostiuc, Maria Crișan, Carmen Popescu, Jean-David Jumeau-Lafond (despre Antoine Bourdelle, online).

Legături externe[modificare | modificare sursă]