Glosar ornitologic

De la Wikipedia, enciclopedia liberă

Glosarul ornitologic este o listă de termeni ornitologici ce definesc topografia păsării (capul, corpul, aripile, coada, picioarele etc.) și penajul, care sunt folosiți în recunoașterea păsărilor. Pentru a putea determina o pasăre este necesar a cunoaște la perfecție terminologia diferitelor părți ale corpului ei.[1][2]

În paranteză sunt dați termenii englezi (en) și francezi (fr) corespunzători.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

A[modificare | modificare sursă]


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

B[modificare | modificare sursă]

 • balaban - specie de șoim.
 • banda aripii → dungă alară
 • banda ochiului → dungă oculară
 • banda oculară → dungă oculară
 • bandă supercilială → sprânceană.
 • barză - pasăre migratoare din familia Ciconiidae, cu ciocul, gâtul și picioarele foarte lungi (Ciconia ciconia); altă denumire: cocostârc.
 • bavetă sau bavețică (en. bib, fr. bavette). Baveta este o porțiune sau o pată colorată sub ciocul unor specii de păsări, care se poate extinde mai mult sau mai puțin în jos pe gâtlej și piept. Culoarea bavetei poate fi neagră, brună, albastră, roșie etc. pe un fond pal, sau uneori albă pe un fond întunecat. Baveta poate fi o pată mică pe bărbie ca la pițigoiul sur (Parus palustris), sau se extinde pe întregul gâtlej ca la gușă roșie siberiană (Calliope calliope), sau pe partea superioară a pieptului ca la gușa vânătă (Cyanecula svecica), sau chiar pe întregul piept ca la pescărelul negru (Cinclus cinclus) și măcăleandru (Erithacus rubecula), în acest din urmă caz, i se mai zice și plastron.
 • bâtlan - vezi stârc cenușiu.
 • bâtlan alb - vezi egretă.
 • bâtlan de baltă - buhai de baltă.
 • bâtlănaș - pasăre din ordinul picioroangelor, mai mică decît bâtlanul, cu gâtul și cu ciocul lungi și cu penele roșcate și negre (Ardea minata).
 • becațină (sau becață) - (Capella) pasăre migratoare de mlaștină din ordinul caradriiformelor, înrudită cu sitarul de pădure; cea mai cunoscută este becațina comună (Capella gallinago); altă denumire: berbecuț.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

C[modificare | modificare sursă]

 • creștetul capului - vezi creștet.

D[modificare | modificare sursă]

 • Dungă alară (en. wing bar, fr. barre alaire, bande alaire), numită și dunga aripii, banda aripii, este o linie sau o dungă transversală contrastantă, de culoare deschisă sau închisă, ce se întinde de-a curmezișul părții superioare a aripii și este formată de vârfurile de culoarea contrastantă ale tectricelor supraalare mari. Adesea există 2 dungi alare pe aripă (dungă alară dublă), de ex. la aușelul cu cap galben (Regulus regulus), una posterioară, mai mare, formată de vârfurile contrastante ale tectricelor supraalare mari și alta anterioară, mai mică, formată de vârfurile contrastante ale tectricelor supraalare mijlocii. Adesea, dunga alară este albă sau deschisă, de ex. la cinteză (Fringilla coelebs) sau la pițigoiul mare (Parus major).[5][6][7]
 • Dunga aripii → Dungă alară
 • Dunga de peste ochi → Dungă oculară
 • Dungă oculară (en. eye-stripe, eyestripe, fr. trait sourcilier, trait oculaire, bande oculaire). Dunga oculară, numită și banda oculară, banda ochiului, dunga de peste ochi este o dungă contrastantă, obișnuit întunecată, care trece orizontal peste ochi, de la baza ciocului înapoi până la regiunea auriculară, așa cum se vede la pițigoiul albastru (Cyanistes caeruleus). [1][8][9]
 • Dungă supraciliară → Sprânceană
 • Dungă superciliară → Sprânceană

E[modificare | modificare sursă]

 • eider - rață marină din familia anatidelor, care trăiește în țările nordice, căutată pentru puful ei (Somateria mollisima).

F[modificare | modificare sursă]

 • falconiforme - (Falconiformes) ordin de păsări răpitoare de zi, bune zburătoare, cu cioc puternic, arcuit, cu gheare ascuțite și încovoiate, din care fac parte: vulturii, pajurile, ulii, șoimii, șoricarii și găile (sinonim: răpitoare de zi).
 • Ficedula albicollis - specie de pasăre din familia Muscicapidae și care trăiește în nordul Europei.
 • filet codal - rectricele marginale (de pe marginea cozii) lungi, subțiri și ascuțite, ca cele de la rândunică. Termenul englez tail streamer se referă și la partea proeminentă ascuțită a rectricelor centrale (mediane), ca cele de la prigorii, lupii de mare, numită în română pinteni caudali.

G[modificare | modificare sursă]

 • Gâtlej. Gâtlejul (lat. jugulum,[10] en. throat, fr. gorge), numit și regiunea jugulară, regiunea gulară,[3] gâtul inferior, partea inferioară a gâtului, gușă, este o zona triunghiulară, acoperită de obicei cu pene, situată pe partea inferioară a gâtului între bărbie și piept și laturile gâtului; în partea inferioară a gâtlejului se află gușa. După George D. Vasiliu gâtlejul este situat între bărbie și gușă, iar bărbia, gâtlejul și gușa formează împreună gâtul inferior.[2] După Fauna României gâtlejul este situat între bărbie și partea anterioară a gâtului (care la rândul ei se află între gâtlej și gușă).[11] După Victor Ciochia gâtlejul este sinonim cu gușa.[6] sau cu gâtul, însă pe desenul alăturat este numit gâtlej.[12]

H[modificare | modificare sursă]

I[modificare | modificare sursă]

 • Inel ocular sau cerc ocular (en: eye-ring, fr. cercle oculaire). Inelul ocular este un inel de pene minuscule care înconjoară ochiul, uneori foarte vizibil, de exemplu, la păsările cu ochelari (Zosterops), la unele silvii (Sylvia) mediteraneene și la masculul mierlei (Turdus merula).[13][14][15]
 • Inel orbital sau cerc orbital (en: orbital ring, fr: cercle orbitaire, cercle orbital). Inelul orbital este un inel de piele golașă care înconjoară ochiul și corespunde cu marginile pleoapelor; a nu se confunda cu inelul ocular, prevăzut cu pene minuscule (tectrice).[13][14][15] Mai mulți autori consideră că termenii "inelul ocular" și "inelul orbital" sunt sinonimi. De ex. The Birdwatcher's Dictionary definește inelul ocular ca un inel colorat în jurul ochiului, numit și inel orbital, [8] iar Collins Bird Guide definește inelul orbital ca un inel ocular de piele golașă, fără pene din jurul ochiului.[5] În aceste cazuri termenul român preferat este inel orbital.[6]

Î[modificare | modificare sursă]

J[modificare | modificare sursă]

K[modificare | modificare sursă]

L[modificare | modificare sursă]

M[modificare | modificare sursă]

Morfologia capului

Mustață (en. moustachial stripe, fr. moustache). Mustața este o dungă (sau o linie) subțire, adesea întunecată prezentă la multe păsări, mai evidentă la fâse și presuri, situată pe fiecare parte a ciocului, care se întinde oblic de la comisura (baza) ciocului în jos și de-a lungul marginii inferioare a regiunii auriculare și marginii inferioare a obrazului. Sub mustața întunecată există de obicei o zonă de culoare deschisă cunoscută sub numele de submustață. Multe păsări au o altă dungă întunecată sub submustață, mărginită de gâtlej, denumită dunga laterală a gâtului (dunga malară).[14][5][15]

N[modificare | modificare sursă]

O[modificare | modificare sursă]

 • ortolan - pasăre migratoare cu penele de culoare brună-roșcată, cu capul cenușiu-verzui, cu ciocul galben; denumire populară: presură de grădină (Emberiza hortulana).

P[modificare | modificare sursă]

 • pană - formație cornoasă care acoperă corpul păsărilor, compusă dintr-un cotor gol pe dinăuntru pe care sînt așezate simetric, lateral, fire (pufoase).
 • pasăre migratoare - pasăre care, în anotimpurile friguroase, migrează în teritorii cu climă mai caldă, cum ar fi Europa de Sud sau Africa de Nord.
 • plastron (en. bib, fr. plastron). Plastronul este o pată contrastantă, adesea întunecată, situată sub ciocul unor specii de păsări, care se extinde până la gâtlej și piept. Este alcătuită din pene viu colorate, adesea strălucitoare. La gușă roșie siberiană (Calliope calliope) plastronul se extinde până la gâtlej, la gușa vânătă (Cyanecula svecica) se extinde pe partea superioară a pieptului, la pescărelul negru (Cinclus cinclus) și măcăleandru (Erithacus rubecula) se extinde pe întregul piept. Plastronului i se mai zice și bavetă.
 • presură de grădină - vezi ortolan.
 • proiecția primară → Proiecția remigelor primare
Proiecţia remigelor primare (distanța dintre săgeţi) la pitulicea mică (stânga) și pitulice fluierătoare (dreapta)
 • proiecția remigelor primare sau proiecția primară (en: primary projection, fr. projection primaire) este lungimea remigelor primare vizibile care depășesc vârful remigelor terțiare pe aripa nedesfăcută sau distanța dintre vârful celei mai lungi remige terțiare și vârful celei mai lungi remige primare pe aripa nedesfăcută; proiecția remigelor primare poate fi un element important în identificarea păsărilor. [5][15][9][7] Ca regulă generală, cu cât proiecția remigelor primare este mai lungă, cu atât este mai mare distanța pe care o atinge pasărea în timpul migrației. Pentru unele specii, de ex. pitulicea fluierătoare (Phylloscopus trochilus) și pitulicea mică (Phylloscopus collybita) sau frunzăriță galbenă (Hippolais icterina) și frunzăriță melodioasă (Hippolais polyglotta), evaluarea exactă a proiecției remigelor primare este una dintre cele mai bune modalități de a le separa. Ceea ce trebuie de făcut în acest caz este măsurarea lungimii proiecției remigelor primare și compărea ei cu lungimea remigelor terțiare pe care le depășesc. Astfel, la pitulicea mică proiecția remigelor primare reprezintă aproximativ jumătate din lungimea remigelor terțiare, în timp ce la pitulicea fluierătoare care are aripa mai lungă ea reprezintă aproximativ trei pătrimi. Unele păsări nu prezintă o proiecție primară, remigele lor primare fiind complet acoperite de remigele terțiare din vecinătate; exemplele cele mai evidente sunt ciocârliile, fâsele și codobaturile.[15]
Proiecţia remigelor primare

Q[modificare | modificare sursă]

R[modificare | modificare sursă]

 • răpitoare de zi - vezi falconiforme.

S[modificare | modificare sursă]

 • stancă - vezi stăncuță.
 • sprânceană (en. supercilium, superciliary stripe, superciliary band, superciliary line, fr. sourcil, région superciliaire). Sprânceană, numită și dungă supraciliară, bandă supercilială, dungă superciliară, superciliu (supercilium) este o dungă contrastantă, ușor curbată, de obicei de culoare deschisă, situată deasupra ochiului ce se întinde de la frunte înapoi de-a lungul laturilor creștetului. A nu se confunda cu dungă oculară, situată sub sprânceană. La unele specii sprânceană se extinde numai în spatele ochiului, în timp ce altele, ea se extinde numai înaintea, de la cioc până în spatele ochiului.[1][2][8][5][6][15][16]
 • stăncuță - pasăre sedentară din familia corvidelor, de culoare neagră-cenușie, cu ciocul și picioarele negre, mai mică decât cioara; stancă, ceucă (Coloeus monedula sau (Corvus monedula).
 • sucitoare - vezi capîntors.
 • superciliu(m) - vezi sprânceană.

Ș[modificare | modificare sursă]

T[modificare | modificare sursă]

 • tulei - denumire care se referă la penele în creștere ale unei păsări.

Ț[modificare | modificare sursă]

U[modificare | modificare sursă]

V[modificare | modificare sursă]

 • vertex - vezi creștet.
 • vultur bărbos - vezi zăgan.
 • vermicul (en. Vermiculation, fr. Vermiculure) - pete fine alungite și ondulate (sinuoase) în formă de vierme în penajul păsărilor. Termenul "vermiculații" (folosit în geologie) este o traducerea incorectă a "vermiculations" din engleză și nu trebuie folosit.
Desenul vermicular în penajul raței mici (Anas crecca) format din vermicule transversale negre și alb-gălbui pe spate și flancuri

W[modificare | modificare sursă]

Z[modificare | modificare sursă]


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Vezi și[modificare | modificare sursă]

Referințe[modificare | modificare sursă]

 1. ^ a b c Dimitrie Radu. Mic atlas ornitologic. Editura Albatros. București, 1983
 2. ^ a b c d George D. Vasiliu, L. Rodewald. Păsările din România (determinator). Monitorul Oficial Și Imprimeriile Statului. Imprimeria Centrală, București, 1940
 3. ^ a b Olin Sewall Pettingill, Jr., Walter J. Breckenridge. Ornithology in Laboratory and Field. Fifth Edition. Academic Press, Inc, 1985
 4. ^ Femela și masculul păsării de zahăr albastre mâncând banane. The Internet Bird Collection (IBC).]
 5. ^ a b c d e Lars Svensson, Killian Mullarney & Dan Zetterström. Collins Bird Guide. Second Edition. HarperCollins Publishers Ltd, London, 2009
 6. ^ a b c d Victor Ciochia. Dinamica și migrația păsărilor. Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1984
 7. ^ a b Mark Beaman and Steve Madge. The Handbook of Bird Identification for Europe and the Western Palearctic. Christopher Helm, London, 2010
 8. ^ a b c Peter Weaver. The Birdwatcher's Dictionary. T & AD Poyser, 1981
 9. ^ a b Lars Svensson, Killian Mullarney, Dan Zetterström, Peter J. Grant. Ghid pentru identificarea păsărilor. Traducerea și adaptarea în limba română: Societatea Ornitologică Română: Emanuel Ștefan Baltag, Sebastian Bugariu, Alida Barbu. Bucuresti 2017
 10. ^ Julian J. Baumel. Handbook of Avian Anatomy: Nomina Anatomica Avium. 2nd Edition. Cambridge, Massachusetts, Nuttall Ornithological Club, 1993.
 11. ^ Ion I.Cătuneanu, Ioan Korodi Gál, Dan Munteanu, Sergiu Pașcovschi, Emil Vespremeanu. Fauna Republicii Socialiste România. Vol. XV : Aves (Păsări). Fascicula 1 : Gaviiformes, Podicipediformes, Procellariiformes, Pelecaniformes. Editura Academiei Republicii Socialiste România, București 1978
 12. ^ Victor Ciochia. Dicționarul păsărilor (Dicționar de ornitologie). Ed. Pelecanus, Brașov, 2002
 13. ^ a b Marcel Ruelle. Lexique Anglais-Français de termes propres à l'ornithologie. 2013.
 14. ^ a b c Marcel Ruelle. Noms techniques utilisés dans l’ornithologie et d’autres disciplines des sciences naturelles. 2010.
 15. ^ a b c d e f Keith Vinicombe, Alan Harris and Laurel Tucker. The Helm Guide to Bird Identification. Christopher Helm, London, 2014
 16. ^ Robert Ritter von Dombrowski. Păsările României (Ornis Romaniæ). Descriere sistematică și biologico-geografică, completată, ilustrată și prelucrată. Traducere din limba germană, prelucrare și completare de Profesor Dionisie Linția, Directorul Muzeului Ornitologic din Timișoara. Volumul I. București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 1946

Legături externe[modificare | modificare sursă]