Energie internă

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Sari la navigare Sari la căutare
Potențiale termodinamice
Energie internă   
Entalpie   
Energie liberă   
Entalpie liberă   
modifică 

Energia internă este o funcție de stare a unui sistem termodinamic. Variația energiei interne într-o transformare termodinamică este egală cu energia transferată către sistem în cursul transformării, sub formă de lucru mecanic și căldură.

Energia internă, notată de obicei U (uneori E) este energia tuturor formelor microscopice de energie a unui sistem fizic sau chimic, oricare ar fi forma ei – mecanică, electrică, magnetică etc. Ea depinde numai de parametrii de stare ai sistemului, ca urmare este o funcție de stare.

În fizică și chimie se consideră media energiei interne într-un timp suficient de lung pentru a permite definirea unei stări statistice.

Forme de energie internă[modificare | modificare sursă]

Forme de energie internă
Tip Din ce este formată
Energie latentă Potențialul energetic asociat schimbărilor de fază
Energie termică Potențialul energetic asociat modificării temperaturii
Energie chimică Potențialul energetic asociat reacțiilor chimice
Energie nucleară Potențialul energetic asociat reacțiilor nucleare

Energia latentă este partea de energie internă datorită topirii, vaporizării sau sublimării substanțelor.

Energia termică este partea de energie internă datorită energiei cinetice de translație, rotație și vibrație a moleculelor, de translație a electronilor și de spin a electronilor și a nucleelor. Energia termică include energia latentă.

Energie chimică este partea de energie internă datorită forțelor intramoleculare.

Energia nucleară este partea de energie internă datorită forțelor intraatomice.

Energia internă este importantă în termodinamica tehnică și în termodinamica chimică.

Energia liberă[modificare | modificare sursă]

Nu toată energia internă a unui corp sau sistem poate fi transformată (convertită) în orice altă formă de energie. În acest scop se definesc noțiunile de energie liberă și energie legată:

 • Energia liberă este energia internă care se poate transforma, în transformările izoterme, direct în alte forme de energie. Variația energiei libere într-un sistem fizic sau chimic într-o transformare izotermă reversibilă este egală cu lucrul mecanic efectuat în cursul transformării. Din această egalitate se pot calcula acțiunile motoare care se exercită asupra sistemului, dacă se cunoaște expresia energiei libere în funcție de mărimile de stare.
 • Energia legată este diferența dintre energia internă și energia liberă a sistemului. Această diferență este egală cu produsul TS, unde T este temperatura absolută a sistemului, iar S este entropia lui.

Bibliografie[modificare | modificare sursă]

 • Remus Răduleț și colab. Lexiconul Tehnic Român, Editura Tehnică, București, 1957-1966
 • Bunget, I., Burlacu, L., Ciobotaru, D.: Compendiu de fizică, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1988
 • Zoltán Gábos, Oliviu Gherman: Termodinamica și fizica statistică, Editura Didactică și Pedagogică, 1964, 1967
 • George C. Moisil: Termodinamica, Editura Academiei RSR, București, 1988,
 • I.G. Murgulescu, R. Vîlcu: Introducere în chimia fizică vol. III Termodinamică chimică, Editura Academiei RSR, București, 1982
 • Stoian Petrescu, Valeria Petrescu: Principiile termodinamicii - Evoluție, fundamentări, aplicații, Editura Tehnică, București, 1983
 • Ion M. Popescu: Fizica - Termodinamica, Editura Politehnica Press, București, 2002
 • Șerban Țițeica: Termodinamica, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1982.
 • V. Kirillin, V. Sîcev, A. Șeindlin: Termodinamica, Editura Științifică și Enciclopedică, 1985, (traducere din limba rusă)

Vezi și[modificare | modificare sursă]