Petre Poruțiu

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Jump to navigation Jump to search

Petre Poruțiu (n. 5 august 1884, Timișoara - d. 20 ianuarie 1951, Cluj) a fost un profesor universitar român.

Date biografice, activitate[modificare | modificare sursă]

Născut pe 5 august 1884 la Timișoara, județul Timiș-Torontal a absolvit în anul 1902 Liceul german din Bistrița, judetul Bistrița-Nǎsǎud.[1]. A obținut titlul de Doctor în Științe juridice în anul 1906 și cel de Doctor în Științe politice în anul 1908, al Universității din Budapesta.[1] A fost licențiat al Academiei Comerciale din Salzburg în anul 1907.[1]

Petre Poruțiu a fost deputat din partea cercului electoral Bistrița în Adunarea Națională de la Alba Iulia.[2][3][4] A fost șef de secție în cadrul Resortului Agriculturii și Comerțului de pe lângă Consiliul Dirigent (guvernul provizoriu).[5][6][7][8] A fost autorul anteproiectului pentru decretul-lege privitor la "Reforma agrarǎ din Transilvania, Banat și părțile ungurene", din însărcinarea șefului Resortului Agriculturii, Victor Bontescu.[9] Petre Poruțiu a reprezentat Consiliul Dirigent din Transilvania în guvernul central de la București, în calitate de consilier special[9]

A făcut parte, în calitate de consilier, din delegația românǎ la Conferința de Pace de la Paris (1920).[5][6][7] După Unirea de la 1 Decembrie 1918 a fost membru al Consiliului Legislativ și al Comisiei de Unificare Legislativǎ.[8] A fost membru în Consiliul de Administrație și în Comitetul Executiv ale Băncii Naționale a României.

Petre Poruțiu a fost membru al Partidului Național-Tǎrǎnesc.[10]

Petre Poruțiu a fost decorat cu ordinele „Steaua României” în grad de Comandor, „Coroana României” în grad de Mare Ofițer și „Ordinul Ferdinand I” în grad de Ofițer, și cu medalia „Răsplata Muncii pentru Învățământ”.[11].

De la 1 octombrie 1919 până în septembrie 1947 a fost profesor universitar[12] de Drept comercial[13] la „Universitatea Daciei Superioare” (Alma Mater Napocensis) din Cluj, devenitǎ ulterior, cu prilejul aniversarii primului deceniu de activitate, „Universitatea Regele Ferdinand I”. De asemenea a suplinit catedra de Drept bisericesc[14][15] a aceleiași universități. Petre Poruțiu a fost decan al Facultății de Drept în anii universitari 1924-1925,[16] 1930-1931,[11] prodecan în anii universitari 1925-1926,[17] 1931-1932[18] și membru în Senatul Universității.[19]

A fost director al Seminarului de Drept Comercial[8][11][18] și membru al Institutului de Științe Morale și Politice din Cluj.[19] Începând cu 1 august 1941 a fost vicepreședinte al asociației „Prietenii Universității din Cluj” alǎturi de V. Bologa, D. V. Ionescu și Lucian Blaga.[19] A fǎcut parte din conducerea „Centrului de Studii Transilvǎnene” care, în anii care au urmat Dictatului de la Viena și Refugiului „Universitǎții Regele Ferdinand I” din Cluj la Sibiu, a desfǎșurat o intensǎ activitate de afirmare, pe baze științifice, a „drepturilor românilor asupra întregului spațiu românesc”.[9][19][20]

Petre Poruțiu a desfǎșurat o bogatǎ activitate editorialǎ (publicisticǎ), didacticǎ și științificǎ.[7][8][21][22][23] [24] Tratatul sǎu de Drept comercial continuǎ sǎ fie o lucrare de referințǎ în domeniu.[25][26][27][28][29]

Opere[modificare | modificare sursă]

 1. Stabilizare și bilanț. Repercusiunile stabilizării monetare asupra intreprinderilor economice private, Cluj, 1929, editura Revistei Juridice (Universitatea din Cluj-Seminarul de Drept Comercial).
 2. Drept Comercial. Curs de drept comparat roman, transilvănean si bucovinean, Cluj, 1938 (Universitatea din Cluj, Facultatea de Drept).
 3. Situația juridica a proprietății imobiliare romane din nordul Transilvaniei, Sibiu, 1943, Tiparul Institutului de Arte Grafice „Dacia Traiana”, extras din revista „Transilvania”, anul 74, nr. 7-8.
 4. Les principes de l’exproprietion dans la réforme agraire (Principiile exproprierii in reforma agrara), Bucarest, 1944, (lb. Franceza), M. O. Imprimerie Nationale, extrait de la Revue „Transylvanie”, tome X.
 5. La Transylvanie et les conséquences économiques de l’acte de Vienne du 30 aout 1940 (Transilvania si consecintele economice ale dictatului de la Viena din 30 august 1940, Bucarest, 1944, (lb. Franceza), Revue „Transylvanie”, tome VII-IX.
 6. Fondul de comert in noul nostru Cod Comercial, Sibiu, 1941, Analele Facultății de Drept, tomul 3, fascicola 2.
 7. Tratat de drept comercial, vol I. (Introducere. Istoria dreptului Comercial. Fapte de comerț. Comercianții. Auxiliarii comerțului. Fondul de comerț), Cluj, 1946, Editura Universității.
 8. Dreptul de opțiune al acționarilor în legislația din Transilvania, Cluj, 1923 (Revista Economica, 1923, nr. 5 și Revista „Ardealul”, 1923, nr. 8).
 9. Regimul bancar roman. Observațiuni la anteproiectul de lege pentru reglementarea comerțului intreprinderilor de banca prezentat de Asociatiunea Băncilor Romane, Cluj, 1928, Editura Revistei Juridice, nr. 8 (Universitatea din Cluj-Seminarul de Drept Comercial).
 10. Note de drept comparat după prelegerile D-nului Petre Poruțiu. Compuse de A. Jancso, Cluj, 1933 (Universitatea din Cluj-Seminarul de Drept Comercial).
 11. Mandatul și reprezentarea în Dreptul Comercial. Dispozițiuni privitoare la auxiliarii dependenți de vechile coduri, comparate cu cele ale noului cod (Analele Facultății de Drept din Cluj, Cluj, 1939, tomul I, fascicola 9).
 12. Principii de economie dirijata în legislația bancara din România, Cluj, 1939, Editura Revistei Notariatului Public.
 13. Despre Gir. Studiu de Drept Cambial comparat, Cluj, 1940, Revista Notariatului Public, nr. 6.
 14. Problema preturilor în procesele privitoare la proprietățile imobiliare din Nordul Transilvaniei, Sibiu, 1942, Tipografia „Cartea Românească” din Cluj, (Universitatea din Cluj, „regele Ferdinand I” Sibiu. Centru de studii transilvănene. Secția științe sociale. Extras din Analele Facultății de Drept, tomul III, fascicola 5).
 15. Principiile exproprierii in reforma agrara legiferata de Marele Sfat Național al Transilvaniei și parților ungurene prin decretul-lege nr. 3911. Reprivire și constatări. Sibiu, 1944.
 16. Situația de drept a societăților anonime ungare la noi, „Voința”, 1920, an I, nr.26, pag.1-2; nr. 27, pag.1-2; nr. 29, pag.1.
 17. Reforma agrara. Studiu parțial asupra anteproiectului D-lui C. Garofeid, „Voința”, 1921, an I, nr.110, pag. 1-2.
 18. Care este situația juridica a Consiliului Dirigent, Revista de Drept, 1919, nr.3-4, pag. 94-100.

Copii ale unora dintre aceste lucrări se găsesc astăzi în Muzeul de Etno-Arheologie din Iclod.[30].

Note[modificare | modificare sursă]

 1. ^ a b c Vasile Tutula „Petre Poruțiu-Luptător consecvent pentru transpunerea în practicǎ a hotărârilor Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918”, Virtus Romana Rediviva, VRR, nr. 1, , p.24-30 (1996)
 2. ^ „Marea Unire de la 1 Decembrie 1918”, București, Biblioteca Despǎrțimântului București al Asociațiunii “Astra”1 (1943)
 3. ^ Biblioteca Centralǎ Universitarǎ Cluj-Napoca. Acte privind istoricul Universității și Sextil Pușcariu. „Memorii” (manuscris)
 4. ^ „1918”, Editura Academiei, vol. VIII, p. 76
 5. ^ a b Dicționar Enciclopedic Minerva (Enciclopedie Românǎ), Cluj (1929).
 6. ^ a b Dicționar Enciclopedic Minerva (Enciclopedie Românǎ), Cluj (1930)
 7. ^ a b c „Clujeni ai secolului 20”, Dicționar esențial, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, p.266 (2000)
 8. ^ a b c d Dan Fornade „Personalități clujene 1800-2007”, Dicționar ilustrat, p. 500 (2007)
 9. ^ a b c Gheorghe Iancu „Despre formarea și componența Consiliului Dirigent”, Anuarul Institutului de Istorie din Cluj, vol.12, pag. 329 (1969)
 10. ^ Institutul Național pentru Studierea Totalitarismului, „Documente SSI despre viața politicǎ din România: 6 septembrie 1940-23 august 1944”, Editura INST București, p. 249 (2005)
 11. ^ a b c Hațieganu, „Anuarul Universității Regele Ferdinand I, Cluj pe anul școlar 1930/1931”
 12. ^ Valeriu Anania „Pro memoria. Acțiunea catolicismului în România interbelicǎ”, Apogeticum, p. 52 (2004)
 13. ^ Decretul regal Nr. 241 publicat în Monitorul Oficial Nr. 222, Joi 29 Ianuarie (1920)
 14. ^ E. Hațieganu, „Anuarul Universității din Cluj pe anul școlar 1928/1929”
 15. ^ Codruța Ciceu, Horațiu Crișan, „Birth and Hindering of Religious Studies at the University of Cluj. A Historical Overview”. Religious Studies as Academic Field, JSRI, No 16, p.48 (2007)
 16. ^ C. Negrea, „Anuarul Universității din Cluj pe anul școlar 1924-1925”
 17. ^ G. Spacu, I. Minea, „Anuarul Universității din Cluj pe anul școlar 1925/1926 și 1926/1927.
 18. ^ a b N. Drǎganu, „Anuarul Universității Regele Ferdinand I, Cluj pe anul școlar 1931/1932”
 19. ^ a b c d Stelian Neagoe, „Viața universitarǎ clujeană interbelicǎ”, vol. 1 și 2, Editura Dacia, Cluj-Napoca (1980)
 20. ^ Sever Dumitrașcu, „Silviu Dragomir. Întâlniri ideale”, Tribuna, nr. 149, 16-30 noiembrie (2008)
 21. ^ Ștefan Blǎjan, „Contemporanii și urmașii despre Iuliu Hațieganu”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, pag. 225 (1985)
 22. ^ „Istoria României. Transilvania”. Coordonator Dr. Anton Dragoescu, vol. II, Capitolul 5: „România-Stat național unitar. Unitatea administrativǎ, economicǎ, culturalǎ și spiritualǎ a României/Învățământul superior în Transilvania interbelicǎ”, Editura „Gheorghe Barițiu”, Cluj-Napoca (1997)
 23. ^ [Teodor Tanco,]] Virtus Romana Rediviva, VRR, vol. IV, Bistrița, 1981, p.39; 249-252
 24. ^ Aurel Ioan Bulbuc, „Graiul pământului. Pagini din monografia Iclodului”, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, p. 215 (2006)
 25. ^ Sorin Popescu și Tudor Prelipceanu, „Personalități ale Consiliului Legislativ de-a lungul timpului/Medalion/Juriști comercialiști de la Consiliul Legislativ interbelic, coautori ai Codului comercial unificat, în elita profesiei”, Buletin de informare legislativǎ nr.3, p.32 (2006)
 26. ^ Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. Centrul de formare continuǎ și Învățământ la distanțǎ. Facultatea de Științe Economice și Gestiunea afacerilor. Disciplina: Dreptul Afacerilor, suport curs an II, semestrul 1, p. 15
 27. ^ Rodica Diana Apan, „Teoria generalǎ a dreptului afacerilor”, Editura Sfera Juridicǎ, Colecția Universitaria (2007)
 28. ^ „Ghidul lucrărilor de referință în colecțiile Bibliotecii Centrale Universitare “Carol I” din București”, Seria Drept, p. 78 (2006)
 29. ^ I. Popa, „Natura juridicǎ a operațiunilor privind bunurile imobile destinate activitǎții comerciale”, Analele Facultății de Științe Juridice, Universitatea “Valahia”, Târgoviște, nr. 13, p.156 (2009)
 30. ^ Iclod