Lista Swadesh a limbii meglenoromâne

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Jump to navigation Jump to search

Lista Swadesh de 207 cuvinte în limbile română și meglenoromână.

Prezentare[modificare | modificare sursă]

Elaborată de lingvistul american Morris Swadesh ca instrument de studiu al limbilor, lista cuprinde un vocabular de bază presupus a exista în toate limbile. Există mai multe versiuni ale listei, principalele fiind:

  • lista de 207 cuvinte, dintre care nu toate se găsesc în toate limbile (de exemplu „șarpe” și „zăpadă”);
  • versiunea redusă de 100 de cuvinte.

Lista aceasta nu trebuie considerată ca un lexic elementar ce ar permite comunicarea cu vorbitorii limbii tratate, ci doar ca o posibilitate de a lua un prim contact cu aceasta.

Pentru detalii, a se vedea articolul Listă Swadesh.

Lista[modificare | modificare sursă]

Nr. Română Meglenoromână Cuvânt sursă
1. eu i̯o Lat. e[g]o
2. tu tu Lat. tu
3. el i̯el Lat. *illus
4. noi noi̯ Lat. nos
5. voi voi̯ Lat. vos
6. ei i̯el' Lat. *illi
7. acest(a) tsist(a) Lat. *eccum istum
8. acel(a) tsel(a) Lat. *ecce illum sau *eccum illum
9. aici u̯a Lat. *ad hicce
încoace ạncǫ, ancoatsi Lat. in-eccu(m)-hocce
10. acolo cola Lat. *eccum illoc
încolo ạncolo în/an + colo
11. cine Lat. quene (= quem)
cari Lat. qualis
12. ce tse, tsi Lat. quid
13. unde i̯undi Lat. unde
14. când cǫn Lat. quando
15. cum cum Lat. quomo[do]
16. nu nu Lat. non
17. tot tot Lat. totus
18. mulți mul'ts Lat. multi
19. niște niști Lat. nescio quid
20. puțin putsǫn Et. nec.
uneac < un + leac < Lat. unus + Mac. lĕk
21. alt altu Lat. *altru (= alter)
22. unu un Lat. unus
23. doi doi̯ Lat. dui
24. trei trei̯ Lat. tres
25. patru patru Lat. quatt[u]or
26. cinci tsints Lat. cinque (= quinque)
27. mare (adjectiv) mari Lat. marem
28. lung lung Lat. longus
29. larg larg(u) Lat. largus
30. gros gros Lat. grossum
31. greu greu̯ Lat. *grevis (= gravis)
32. mic mic Lat. *miccus
minut Lat. minutus
33. scurt Lat. curtus sau *excurtus
34. strâmt strimt Lat. *strinctus (= strictus)
îngust Lat. angustus
35. subțire subtsǫri, suptsǫri, supsǫri Lat. subtilis
36. femeie fămel'ă, fumel'ă Lat. familia
mul'ari Lat. mulier
37. bărbat bărbat Lat. barbatus
mascur Lat. masculus
38. om (u̯)om Lat. homo
39. copil cupilaș cf. Alb. kopil + -aș
fitšor, fitsor (băiat) Lat. *fetiolus
40. soție Lat. socia
nevastă niveastă Sl. nevĕsta
41. soț Lat. socius
bărbat bărbat Lat. barbatus
(u̯)om Lat. homo
42. mamă mamă Lat. mamma
43. tată tată Lat. tata
44. animal Fr. animal
45. pește peaști, pești Lat. piscem
46. pasăre Lat. passarem (= passerem)
47. câine cǫini Lat. canis
48. păduche piducl'u Lat. peduc[u]lus
49. șarpe șarpi Lat. serpes (= serpens)
50. vierme ghermi, varmi Lat. vermis
51. arbur Lat. arbor
copac Et. nec.
pom pom Lat. pomus
52. pădure păduri Lat. padulem (= paludem)
53. băț probabil Sl. bičĭ
virdzeau̯ă Lat. *virgella (= virgula)
54. fruct Lat. fructus
plod Mac. plod
55. sămânță simintsă Lat. *sementia
56. frunză frunză Lat. frondia
57. rădăcină Lat. radicina
corin Mac. koren
58. scoarță (de arbore) Lat. scortea
59. floare floari, chitcă Lat. florem
60. iarbă i̯arbă Lat. herba
61. frânghie Lat. fimbria
funie funi, fuńă Lat. funis
fortumă Mac. fortoma
62. piele chiali(e) Lat. pellem
coajă Sl. koža
63. carne carni Lat. carnem
64. sânge sǫnzi, sǫndz Lat. *sanguem (= sanguinem)
65. os u̯os Lat. ossum
66. grăsime grăsimi < gras + -ime < Lat. grassus
67. ou u̯ou̯ Lat. ovum
68. corn corn Lat. cornu
69. coadă coadă Lat. coda (= cauda)
70. pană peană Lat. pinna
71. păr (de pe cap) per Lat. pilus
72. cap cap, cǫp Lat. capum (= caput)
73. ureche ure(a)cl'ă Lat. oricla (= auricula)
74. ochi (u̯)ocl'u Lat. oc[u]lus
75. nas nas Lat. nasus
76. gură gură Lat. gula
rost Lat. rostrum
77. dinte dinti Lat. dentem
măsea măseau̯ă Lat. maxilla
78. limbă limbă Lat. lingua
79. unghie ungl'ă Lat. ungula
80. laba piciorului pitšor Lat. petiolus
81. picior pitšor Lat. petiolus
82. genunchi zinucl'u, zenucl'u Lat. genuc[u]lum
83. mână mǫnă Lat. manus
84. aripă (i̯)aripă, reapă Lat. alipes
85. burtă Et. nec.
foali, foale Lat. follis
86. măruntaie Lat. minutalia
mațe matsi Lat. matia
87. gât Sl. glŭtŭ
gușă Lat. *gusia < geusiae
88. spate spată Lat. spatha
gorb Mac. grăb
89. piept chi̯ept Lat. pectus
90. inimă ińamă, inimă Lat. anima
91. ficat Lat. ficatum
drob Mac. drob
92. a bea beau̯, bęu Lat. bibo, -ere
93. a mânca mănanc, m(ăn)ǫnc Lat. *manuco, -are (= manduco, -are)
94. a mușca mutšcu Et. nec.
95. a suge sug Lat. sugo, sugo, -ere
96. a scuipa scup, scupes Lat. *scupo, -ire
97. a voma Fr. vomir
vom Lat. vomo, -ere
98. a sufla suflu Lat. sufflo, -are
99. a respira Fr. respirer
100. a râde rǫd Lat. rideo, -ere
101. a vedea ved Lat. video, -ere
102. a auzi ud, ut Lat. audio, -ire
103. a ști știu̯ Lat. scio, -ire
104. a (se) gândi < gând < Magh. gond
misles Mac. mislja
105. a mirosi miruses, mirises Sl. mirosati
106. a se teme Lat. timeo, -ere
mi ạnfric an + frică < Lat. in + Gr. phrikē
107. a dormi dorm Lat. dormio, -ire
108. a trăi trăies Sl. trajati
ghii̯es < ghiu < Lat. vivus
109. a muri mor Lat. *morio, -ire (= morior)
110. ucide utsid Lat. occido, -ere
omorî Sl. umoriti
nec Lat. neco, -are
vatăm Lat. victimo, -are
111. a se bate mi bat Lat. batto, -ere (= battuo, -ere)
a lupta Lat. lucto, -are
mi buros Mac. borja se
112. a vâna Lat. veno, -are (= venari)
luves Mac. lov = vânătoare
113. a lovi Sl. loviti
ugudes Mac. ugadjavam
114. a tăia tal'(u) Lat. *talio, -are
115. a despica dispic Lat. despico, -are
116. a împunge pung Lat. pungo, -ere
117. a zgâria zgair Lat. excoriari
a scărpina scarpin Lat. scarpino, -are
118. a săpa sap Lat. sappo, -are
119. a înota Lat. *noto, -are
plivăies Mac. plivam
120. a zbura Lat. *exvolo, -are
părăies Et. nec.
121. a umbla amnu Lat. ambulo, -are
122. a veni vin Lat. venio, -ire
123. a se culca mi culc Lat. colloco, -are
a sta culcat stau̯ culcat Lat. sto, -are + collocatus
124. a se așeza Lat. *assedio, -are
a ședea șǫd Lat. sedeo, -ere
125. a sta stau̯ Lat. sto, -are
126. a se învârti mi ạnvărtes Sl. vrŭteti
127. a cădea cad Lat. cado, -ere
128. a da dau̯ Lat. *dao, -are
129. a ține tsǫn Lat. teneo, -ere
130. a strânge string Lat. stringo, -ere
131. a freca frec Lat. frico, -are
132. a spăla spel Lat. perlavo, -are
133. a șterge șterg Lat. extergo, -ere
134. a trage trag, trăgăies Lat. *trago, -ere (= traho, -ere)
135. a împinge Lat. impingo, -ere
136. a arunca runc Lat. runco, -are sau erunco, -are
137. a lega leg Lat. ligo, -are
138. a coase cos Lat. coso, -ere (= consuo, -ere)
139. a număra numir Lat. numero, -are
140. a spune spun Lat. expono, -ere
a zice zic Lat. dico, -ere
141. a cânta cǫnt Lat. canto, -are
142. a (se) juca (mi) joc Lat. *ioco, -are (= iocari)
143. a pluti Sl. pluti
plivăies Mac. plivam
144. a curge cur Lat. curro, -ere
145. a îngheța ạngl'ets Lat. inglacio, -are
146. a se umfla mi anflu, mi amflu Lat. inflo, -are
147. soare soari Lat. solem
148. lună lună Lat. luna
149. stea ste(a)u̯ă Lat. stella
150. apă apu, apă Lat. aqua
151. ploaie ploaiă Lat. *plovia (= pluvia)
152. râu Lat. rivus, rius
vali Lat. vallis
153. lac lac Lat. lacus
154. mare (substantiv) mari Lat. mare
155. sare sari Lat. sale (= sal)
156. piatră Lat. petra
rǫpă Lat. ripa
157. nisip Sl. nasŭpŭ
pisoc Mbg. pĕsok
158. praf prau̯ Sl. prachŭ
159. pământ pimint Lat. pavimentum
tsară Lat. terra
160. nor nor Lat. nubilus
161. ceață Lat. *caecia
162. cer tser Lat. caelum
163. vânt vint Lat. ventus
164. zăpadă Sl. zapadŭ
nea ne(a)u̯ă Lat. nivem
165. gheață gl'ets Lat. *glacia (= glacies)
166. fum fum Lat. fumus
167. foc foc Lat. focus
168. cenușă tšănușă, tsănușă Lat. *cinusia
169. a arde ard Lat. *ardeo, -ere
170. drum drum Sl. drumŭ
cale cale, cali Lat. callis
171. munte munti Lat. montem
172. roșu roș Lat. russus
173. verde ve(a)rdi Lat. vir[i]dis
174. galben galbin Lat. galbinus
175. alb alb Lat. album
beal Sl. bĕl
176. negru negru Lat. nigrum
177. noapte noapti Lat. noctem
178. zi zuu̯ă Lat. dies
179. an an Lat. annus
180. cald cald Lat. cal[i]dus
181. rece ratsi Lat. rece[n]s
frig frig Lat. frigus
182. plin (ạm)plin Lat. plenus
183. nou nou̯ Lat. novus
184. vechi vecl'u Lat. veclus (= vetulus)
185. bun bun Lat. bonus
186. rău rǫu̯ Lat. reus
187. putred putrid Lat. putridus
188. murdar murdar Tc. murdar
189. drept (rectiliniu) dirept Lat. *derectus (= directus)
190. rotund Lat. retundus (= rotundus)
gurgul'at < gurgul' < Lat. gurgulio = beregată
191. ascuțit Lat. *excotitus
tutšot, tutšit Mac. toča
tăios tăl'ătos < tăia / tal' < Lat. talio, -are
192. tocit < toci < Sl. točiti
nitutšot ni + tutšot
bont Et. nec.
193. neted Lat. nitidus
194. umed Lat. humidus
ud ud Lat. udus
vlajnic < vlagă < Mac. vlaga
195. uscat uscat Lat. exsucatus
196. corect Fr. correct
197. aproape proapi Lat. ad prope
198. departe diparti de + parte < Lat. de + pars, -tis
199. drept (contrarul lui „stâng”) dirept Lat. *derectus (= directus)
200. stâng stǫng Lat. *stancus
201. la la, lă Lat. illac-ad
202. în ăn Lat. in
203. cu cu Lat. cum
204. și și Lat. sic
205. dacă < de + că < Lat. de + quod
acu Mac. aku
206. pentru că < printru + că < pre + întru + că < Lat. per + intro + quod
Lat. quod
pri tse Lat. per + quid
dintru că Lat. de + intro + quod
207. nume numi Lat. nomen

Observații[modificare | modificare sursă]

Surse bibliografice[modificare | modificare sursă]

  • Capidan, Theodor, Meglenoromânii, vol. III, Dicționar meglenoromân, București, Cultura Națională / Academia Română, Studii și Cercetări XXV, 1935 (accesat la 2 septembrie 2018)
  • Ciorănescu, Alexandru, Dicționarul etimologic al limbii române, Editura Seculum I. O., București, 2007 ISBN 973-9399-86-X; online: Dexonline (DER) (accesat la 2 septembrie 2018)

Vezi și[modificare | modificare sursă]