Facultatea de Educație Fizică și Sport a Universității de Vest din Timișoara

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Jump to navigation Jump to search
Facultatea de Drept
Universitatea de Vest din Timișoara
Motto Nimic nu îl epuizează și nu îl ruinează mai mult pe om decât inactivitatea fizică permanentă.
Tipul Facultate de stat
Universitatea Universitatea de Vest din Timișoara
Durata studiilor de licență 3 ani
Decan Conf. Univ. Dr. Adrian NAGEL
Sediul Timișoara, România
Website http://sport.uvt.ro

Obiective[modificare | modificare sursă]

Facultatea de Educație Fizică și Sport are ca și obiecive principale:

 • formarea și perfecționarea resurselor umane înalt calificate prin promovarea învățământului de excelență și racordarea acestuia la standardele actuale, în domenii prioritare la nivel european;
 • promovarea unor cunoștințe și orientări metodologice moderne în domeniul educației fizice, sportului, kinetoterapiei, al culturii fizice în general;
 • participarea culturii fizice și a altor subdomenii ale cunoașterii ștințifice, la afirmarea și dezvoltarea valorilor societății contemporane.

Procesul didactic din cadrul facultății noastre se desfășoară pe baza sistemului european de credite transferabile, studenții parcurgând în mod facultativ un modul psiho-pedagogic care va permite exercitarea profesiei la toate nivelele de învățământ preuniversitar și universitar.

Istoric[modificare | modificare sursă]

Perioadele definitorii care au marcat evoluția Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității de Vest din Timișoara sunt :

 • 1960-1983: Începutul

La data de 1 octombrie 1960 și-a inaugurat activitatea Facultatea de Educație Fizică și Sport din Timișoara, prin Ordinul Ministerului Învățământului și Culturii nr. 01888 , cu durata de studii de 3 ani. La început dispunând de condiții modeste și un colectiv didactic inițial alcătuit din 8 persoane, pe parcursul următorilor ani acesta urmând să sporească treptat pentru a putea acoperi diversitatea activităților din instituție iar baza materială s-a îmbunătățit. În 1963 activitatea a fost organizată pe două Catedre, iar în 1968/1969, pe trei Catedre. Din acest an, în vederea desfășurării pregătirii studenților în condiții calitative deosebite, au fost puse la dispozitia acestora: săli de curs și seminar; o modernă sală de jocuri sportive și educație fizică; două săli de gimnastică; teren de baschet bituminat, teren de handbal bituminat (construite în 1968); teren de tenis pe zgură; platformă bituminată multifuncțională constând din patru terenuri de baschet și două terenuri de handbal cu tribune; teren gazonat pentru fotbal, atletism, educație fizică generală; vestiare, dușuri, anexe sanitare; cabinete didactice, patru laboratoare dotate cu aparatură parțial adusă din import, materiale și echipamente destinate activitatilor didactice. Din 1975/1976 Facultatea de Educație Fizică și Sport devine secție în cadrul Facultății de Științe ale Naturii. Cifra de școlarizare se restrânge mereu iar în vara anului 1983 îsi încheie activitatea cu ultima promotie de studenți.

 • 1983-1990: Întreruperea

În această perioadă, în cadrul Universității Timișoara funcționează Catedra de Educație Fizică și Sport cu 5 cadre didactice rămase de la fosta facultate și care asigură orele de educație fizică și sport pentru studenții tuturor facultăților.

 • 1990-prezent: Reînființarea și dezvoltarea

Pe structura Catedrei de educație fizică din cadrul Universității Timișoara se înființează în anul 1990 Secția de Educație Fizică și Sport de la Facultatea de Litere, Filosofie și Istorie cu durata de studii de patru ani. Din anul 1995, secția devine facultate de sine-stătătoare sub titulatura de Facultatea de Educație Fizică și Sport. Aceasta funcționează și în prezent, având în componență două catedre: Catedra I (Discipline practico-metodice de specialitate) și Catedra a II –a (Discipline teoretice și educație fizică – curs de bază). În anul 1997, alături de specializarea Educație Fizică și Sport, se înființează cea de-a doua specializare: Kinetoterapia. Răspunzând cerințelor valorificării potențialului sportiv și tradiției din zonă, în strânsă colaborare cu Liceul cu Program Sportiv Deva, ia ființă în anul 1999 Colegiul de Măiestrie Sportivă de la Deva, axat prioritar pe pregătirea antrenorilor în gimnastică și atletism. Subordonat facultății noastre, colegiul a funcționat până în anul 2005, având cinci promoții de absolvenți. Anul 2008 are un specific aparte în istoria recentă a facultății noastre deoarece consemnăm ultima promoție de absolvenți cu 4 ani și prima promoție de absolvenți cu 3 ani (sistem Bologna). Aceștia din urmă au posibilitatea de a urma ciclul de Masterat (2 ani) organizat pe cinci specializări:

 1. Educație Fizică și Sportivă;
 2. Fitness și Performanță Motrică;
 3. Managementul activităților și organizațiilor de educație fizică și sportive;
 4. Kinetoterapia în patologia ortopedico-traumatică;
 5. Recuperare fizică și kinetoprofilaxie.

Legături externe[modificare | modificare sursă]