Lista Swadesh a limbii aromâne

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Jump to navigation Jump to search

Lista Swadesh de 207 cuvinte în limbile română și aromână.

Prezentare[modificare | modificare sursă]

Elaborată de lingvistul american Morris Swadesh ca instrument de studiu al limbilor, lista cuprinde un vocabular de bază presupus a exista în toate limbile. Există mai multe versiuni ale listei, principalele fiind:

  • lista de 207 cuvinte, dintre care nu toate se găsesc în toate limbile (de exemplu „șarpe” și „zăpadă”);
  • versiunea redusă de 100 de cuvinte.

Lista aceasta nu trebuie considerată ca un lexic elementar ce ar permite comunicarea cu vorbitorii limbii tratate, ci doar ca o posibilitate de a lua un prim contact cu aceasta.

Pentru detalii, a se vedea articolul Listă Swadesh.

Lista[modificare | modificare sursă]

Nr. Română Aromână Cuvânt sursă
1. eu eu, io(u), mine Lat. e[g]o
2. tu tu, tine Lat. tu
3. el el Lat. *illus
nãs
4. noi noi Lat. nos
5. voi voi Lat. vos
6. ei elj Lat. *illi
nãsh
7. acest(a) aestu, aistu Lat. *eccum istum
8. acel(a) atsel Lat. *ecce illum sau *eccum illum
9. aici atsia, aoa Lat. *ad hicce
încoace (ã)ncoa Lat. in-eccu(m)-hocce
10. acolo ac(u)lo Lat. *eccum illoc
încolo (ã)nclo în + colo
11. cine tsine Lat. quene (= quem)
care, cari, cai Lat. qualis
12. ce tse, tsi Lat. quid
13. unde iu Lat. unde Lat. ubi
14. când cãndu Lat. quando
15. cum cum Lat. quomo[do]
16. nu nu Lat. non
17. tot tot, tut Lat. totus
18. mulți multsã Lat. multi
19. niște nishti Lat. nescio quid
niscãntsã
20. puțin p(u)tsãn, psãn Et. nec.
21. alt altu Lat. *altru (= alter)
22. unu un Lat. unus
23. doi doi Lat. dui
24. trei trei Lat. tres
25. patru patru Lat. quatt[u]or
26. cinci tsints(i) Lat. cinque (= quinque)
27. mare (adjectiv) mare Lat. marem
28. lung lungu Lat. longus
29. larg largu Lat. largus
30. gros gros Lat. grossum
31. greu greu Lat. *grevis (= gravis)
32. mic njic Lat. *miccus
minut Lat. minutus
33. scurt shcurtu Lat. curtus sau *excurtus
34. strâmt strãmtu, strimt Lat. *strinctus (= strictus)
îngust ngustu Lat. angustus
35. subțire subtsãre, subtsire, suptsire Lat. subtilis
36. femeie fumealje Lat. familia
muljare Lat. mulier
37. bărbat bãrbat Lat. barbatus
mascur Lat. masculus
38. om om Lat. homo
39. copil cf. Alb. kopil
njic Lat. *miccus
40. soție soatsã Lat. socia
nevastă (ã)nveastã Sl. nevĕsta
41. soț sots, sotsu Lat. socius
bărbat bãrbat Lat. barbatus
om Lat. homo
42. mamă mamã Lat. mamma
43. tată tatã Lat. tata
44. animal Fr. animal
prici
45. pește peashte, pescu Lat. piscem
46. pasăre Lat. passarem (= passerem)
pulj Lat. *pŭlleus
47. câine cãne Lat. canis
48. păduche piduclju Lat. peduc[u]lus
49. șarpe sharpe Lat. serpes (= serpens)
50. vierme yermu, vermu Lat. vermis
51. arbure Lat. arbor
copac Et. nec.
pom pom Lat. pomus
52. pădure pãdure Lat. padulem (= paludem)
53. băț probabil Sl. bičĭ
virdzeauo Lat. *virgella (= virgula)
54. fruct fructu, fructã Lat. fructus
55. sămânță simintsã Lat. *sementia
56. frunză frãndzã Lat. frondia
57. rădăcină zãrtsinã, (a)rãdãtsinã Lat. radicina
58. scoarță (de arbore) shcoarci Lat. scortea
59. floare floare Lat. florem
60. iarbă iarbã Lat. herba
61. frânghie Lat. fimbria
funie fune Lat. funis
62. piele chiale Lat. pellem
coajã Sl. koža
63. carne carã, carne Lat. carnem
64. sânge sãndze Lat. *sanguem (= sanguinem)
65. os osu Lat. ossum
66. grăsime grãsimi < gras + -ime < Lat. grassus
67. ou ou Lat. ovum
68. corn cornu Lat. cornu
69. coadă coadã Lat. coda (= cauda)
70. pană peanã Lat. pinna
71. păr (de pe cap) per Lat. pilus
72. cap cap Lat. capum (= caput)
73. ureche ureaclje Lat. oricla (= auricula)
74. ochi oclju Lat. oc[u]lus
75. nas Lat. nasus
nare, nari Lat. naris
76. gură gurã Lat. gula
77. dinte dinte Lat. dentem
măsea mãseauo Lat. maxilla
78. limbă limbã Lat. lingua
79. unghie unglje Lat. ungula
80. laba piciorului (ci)cior Lat. petiolus
81. picior (ci)cior Lat. petiolus
82. genunchi dzenuclju, genunclju Lat. genuc[u]lum
83. mână mãnã Lat. manus
84. aripă arpã, areapitã Lat. alipes
85. burtă Et. nec.
foale, foaie Lat. follis
86. măruntaie Lat. minutalia
mațe matsã Lat. matia
87. gât Sl. glŭtŭ
gushi Lat. *gusia
88. spate spatã Lat. spatha
89. piept ch(i)eptu Lat. pectus
90. inimă inimã Lat. anima
91. ficat hicat Lat. ficatum
92. a bea beau Lat. bibo, -ere
93. a mânca mã(n)c, mãc(u) Lat. *manuco, -are (= manduco, -are)
94. a mușca mãshcu, mushcu Et. nec.
95. a suge sug Lat. sugo, sugo, -ere
96. a scuipa ascuchiu Lat. *scupo, -ire
97. a voma Fr. vomir
vomu Lat. vomo, -ere
98. a sufla suflu Lat. sufflo, -are
99. a respira Fr. respirer
100. a râde arãd(u) Lat. rideo, -ere
101. a vedea ved Lat. video, -ere
102. a auzi avdu Lat. audio, -ire
103. a ști shciu, shtiu Lat. scio, -ire
104. a (se) gândi < gând < Magh. gond
minduiescu
105. a mirosi Sl. mirosati
anjurdzescu
106. a se teme Lat. timeo, -ere
mi fricuescu < fricã < Gr. phrikē
107. a dormi dormu Lat. dormio, -ire
108. a trăi Sl. trajati
bãnedz
109. a muri mor Lat. *morio, -ire (= morior)
110. ucide utsid Lat. occido, -ere
omorî mor Sl. umoriti
vatãm Lat. victimo, -are
111. a se bate mi bat Lat. batto, -ere (= battuo, -ere)
a lupta alumtu Lat. lucto, -are
112. a vâna avin Lat. veno, -are (= venari)
113. a lovi luvescu Sl. loviti
agudescu Mac. ugadjavam
114. a tăia talju Lat. *talio, -are
115. a despica disic, dischic Lat. despico, -are
116. a împunge pung Lat. pungo, -ere
117. a zgâria zgrãm Lat. excoriari
a scărpina scarchin(u) Lat. scarpino, -are
118. a săpa sapu Lat. sappo, -are
119. a înota (a)not Lat. *noto, -are
120. a zbura azboair Lat. *exvolo, -are
121. a umbla imnu Lat. ambulo, -are
122. a veni yin, vin Lat. venio, -ire
123. a se culca mi-culcu Lat. colloco, -are
a sta culcat stau cãlcată Lat. sto, -are + collocatus
124. a se așeza mi-ashedz Lat. *assedio, -are
a ședea shed Lat. sedeo, -ere
125. a sta stau Lat. sto, -are
126. a se învârti mi-(a)nvãrtescu Sl. vrŭteti
127. a cădea cad Lat. cado, -ere
128. a da dau Lat. *dao, -are
129. a ține tsãn Lat. teneo, -ere
130. a strânge stringu Lat. stringo, -ere
131. a freca frec Lat. frico, -are
132. a spăla (a)spel Lat. perlavo, -are
133. a șterge ashcergu, ashtergu Lat. extergo, -ere
134. a trage trag Lat. *trago, -ere (= traho, -ere)
135. a împinge pingu Lat. impingo, -ere
136. a arunca aruc Lat. runco, -are sau erunco, -are
137. a lega leg Lat. ligo, -are
138. a coase cos Lat. coso, -ere (= consuo, -ere)
139. a număra numir Lat. numero, -are
140. a spune (a)spun Lat. expono, -ere
a zice dzãc Lat. dico, -ere
141. a cânta cãntu Lat. canto, -are
142. a (se) juca (mi) (a)gioc Lat. *ioco, -are (= iocari)
143. a pluti mplãtescu Sl. pluti
144. a curge cur Lat. curro, -ere
145. a îngheța ãngljets Lat. inglacio, -are
146. a se umfla mi umflu Lat. inflo, -are
147. soare soare Lat. solem
148. lună lunã Lat. luna
149. stea stea(u)o Lat. stella
150. apă apã Lat. aqua
151. ploaie ploae Lat. *plovia (= pluvia)
152. râu arãu Lat. rivus, rius
vale Lat. vallis
153. lac lac Lat. lacus
154. mare (substantiv) amare Lat. mare
155. sare sare Lat. sale (= sal)
156. piatră chiatră Lat. petra
arãpã Lat. ripa
157. nisip Sl. nasŭpŭ
arinã Lat. arena
158. praf Sl. prachŭ
pulbire Lat. pulverem
159. pământ pimintu Lat. pavimentum
loc Lat. locum
tsarã Lat. terra
160. nor nuor, nior, nãur Lat. nubilus
161. ceață Lat. *caecia
cãtãhnii
eamã
162. cer tser Lat. caelum
163. vânt vimtu Lat. ventus
164. zăpadă Sl. zapadŭ
nea nea(u)o Lat. nivem
165. gheață gljets, gljatsã Lat. *glacia (= glacies)
166. fum fum Lat. fumus
167. foc foc Lat. focus
168. cenușă cinushe, tsinushã Lat. *cinusia
169. a arde ardu Lat. *ardeo, -ere
170. drum Sl. drumŭ
cale cale Lat. callis
171. munte munte Lat. montem
172. roșu arosh Lat. russus
173. verde vearde Lat. vir[i]dis
174. galben galbin Lat. galbinus
175. alb albu Lat. album
bjal Sl. bĕl
176. negru negru, negur Lat. nigrum
177. noapte noapte Lat. noctem
178. zi dzuã, dzi Lat. dies
179. an an Lat. annus
180. cald caldu Lat. cal[i]dus
181. rece aratse Lat. rece[n]s
frig frig Lat. frigus
182. plin ãmplinu, plin Lat. plenus
183. nou não, nou Lat. novus
184. vechi veclju Lat. veclus (= vetulus)
185. bun bun Lat. bonus
186. rău arãu, reu, arao Lat. reus
187. putred putrid Lat. putridus
188. murdar murdar Tc. murdar
189. drept (rectiliniu) ãndreptu, (a)direptu, (n)dreptu Lat. *derectus (= directus)
190. rotund Lat. retundus (= rotundus)
gurguljat < gurgulj / gurgul' < Lat. gurgulio = beregată
191. ascuțit Lat. *excotitus
sumigos
tăios tãljos, tãljitos < tăia Lat. *talio, -are
192. tocit < toci < Sl. točiti
193. neted Lat. nitidus
buimatcu
194. umed Lat. humidus
ud ud Lat. udus
195. uscat uscat Lat. exsucatus
196. corect Fr. correct
197. aproape aproape Lat. ad prope
198. departe diparte de + parte < Lat. de + pars, -tis
largu Lat. largus
199. drept (contrarul lui „stâng”) ãndreptu, (a)direptu, (n)dreptu Lat. *derectus (= directus)
200. stâng (a)stãngu Lat. *stancus
201. la la Lat. illac-ad
202. în (ã)n Lat. in
tru, tu Lat. intro
203. cu cu Lat. cum
204. și shi
e, i
Lat. sic
Et. nec.
205. dacă < de + că < Lat. de + quod
disi < di + si < Lat. de + si
206. pentru că < printru + că < pre + întru + că < Lat. per + intro + quod
Lat. quod
207. nume nume, numã Lat. nomen

Observații[modificare | modificare sursă]

Surse bibliografice[modificare | modificare sursă]

Vezi și[modificare | modificare sursă]