Carte de identitate

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Jump to navigation Jump to search

Documente de identitate[modificare | modificare sursă]

Documentele de identitate au apărut din necesitatea existenței unei centralizări a persoanelor fizice, individualizate fiecare în parte printr-un document care conține un ansamblu de date unice de identificare. Documentele de identitate sunt legate de registre naționale de evidență a populației, acestea constituind o importantă resursă administrativă. Utilizarea lor la nivel mondial poate fi multiplă, mai ales în condițiile tehnologiei actuale (documente de identificare, elemente de înregistrare în diverse sisteme centralizatoare, "chei de acces" la sisteme integrate). În cadrul unor țări precum Spania, Portugalia, Thailanda sau Singapore, cărțile de identitate au devenit componente vizibile a unor rețele complexe și extinse care integrează sistemele de back-office din diferite agenții guvernamentale. Odată cu introducerea benzii magnetice și cu tehnologia microprocesor, aceste cărți electronice pot deveni o "cheie" pentru accesarea serviciilor publice.

Cărțile de identitate pot fi prezente și sub forma unor carduri inteligente. În general cărțile de identitate pot fi:

 • cu caracter obligatoriu - adresate tuturor persoanelor de pe teritoriul unei țări (ex. cartea de identitate);
 • cu caracter obligatoriu doar în anumite situații (ex. pașaportul);
 • cu caracter specific - doar pentru legitimarea anumitor categorii de persoane(ex. elevi, studenți).

Cartea de identitate (C.I.)[modificare | modificare sursă]

Date generale[modificare | modificare sursă]

Carte de identitate românească se eliberează fiecărui cetățean român, la împlinirea vârstei de 14 ani obligatorie), cu excepția cetățenilor români domiciliați în străinătate. Aceștia din urmă pot aplica pentru o carte de identitate provizorie în cazul în care au reședință temporară, valabilă timp de un an.

Conform HG nr. 516/2009 pentru modificarea HG nr. 839/2006 privind forma și conținutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reședinței și ale cății de imobil, formatul cărții de identitate în România este tip cartelă, tipărită pe o singură față, cu dimensiunile: a) 105 mm lungime; b) 74 mm lățime; c) 0,7 mm grosime.

Cartea de identitate este formată din două straturi exterioare transparente, între care se introduce suportul pentru fotografie, text și alte inscripționări; cele 3 straturi sunt asamblate tehnologic, formând un tot unitar. Textul cărții de identitate este tipărit la imprimanta laser color, utilizându-se codificarea standardizată a setului de caractere românești și tastatura standard românească.

Fotografia este color, are ca și dimensiunile 38 x 30 mm și este imprimată electronic direct pe suportul cărții de identitate.

Particularități[modificare | modificare sursă]

Elementele de particularizare a cărții de identitate sunt:

a) drapelul României, având dimensiunile de 45 x 7 mm și poziționarea în partea superioară a cărții de identitate, intensitatea culorilor fiind cea prevazută în anexa nr. 1 la Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice;

b) stema României, având dimensiunile de 30 x 41 mm și poziționarea în centrul spațiului rezervat textului, potrivit modelului original în culorile prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului;

c) sigla, reprezentată sub forma unui desen geometric oval, conținând abrevierea sintagmei "evidența persoanelor" - "evp" -, poziționat sub fotografie și încadrat la stânga de codul structurii emitente și de simbolul județului sau, după caz, al municipiului București, la dreapta;

d) fondul - fonta de siguranță - cuprinde curbilinii de siguranță, asemănătoare celei aplicate pe bancnote, care, prin desenul complex, combinația de culori și procedeul de imprimare, asigură protecția împotriva falsificării.

Conținut[modificare | modificare sursă]

Informațiile pe care le înglobează sunt:

 • seria (compusa din doua litere) și numărul (compus din 6 cifre);
 • CNP (Cod Numeric Personal) - același pentru toate actele de identitate ale persoanei (inclusiv certificatul de naștere);
 • nume
 • prenume;
 • sex;
 • prenume părinți (prenumele tatălui în stânga și al mamei în dreapta) - în cazul cărților de identitate emise până la data intrării în vigoare a HG nr. 516/11.05.2009;
 • locul nașterii;
 • domiciliu/adresă;
 • autoritatea emitentă ( serviciul public comunitar de evidență a persoanelor sau, după caz, a Inspectoratului Național pentru Evidență a Persoanelor - denumirea abreviată, inițialele județului, după caz, și codul structurii emitente);
 • valabilitate (data de emitere și data de expirare),
 • Zona de citire automata cu caractere identificabile optic ( zona de citire automată cu caractere identificabile optic are lungimea de 102 mm și lățimea de 17 mm, fiind formată din: tipul documentului, codul țării emitente, numele și prenumele titularului, seria și numărul documentului, cetățenia, data nașterii, sexul, valabilitatea și codul numeric personal fără cifrele ce semnifică data nașterii).

Pașaportul[modificare | modificare sursă]

Pașaportul face dovada identității și cetățeniei titularului și îi dă dreptul de a ieși și de a intra în țară prin oricare dintre punctele de trecere a frontierei deschise traficului internațional de călători. În străinătate, pașaportul dă dreptul titularului la asistență și protecție din partea misiunilor diplomatice și a oficiilor consulare ale României. Pașaportul este proprietatea statului român.

Cererile pentru eliberarea pașapoartelor se depun personal de către solicitanți, în țară, la serviciile publice comunitare pentru evidența persoanelor ori la serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor, în a căror rază de competență au domiciliul sau, după caz, reședința, iar în străinătate, la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României.

În cazul în care din motive obiective solicitantul pașaportului nu se poate prezenta la serviciul public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor, cererile pentru eliberare pot fi depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor.

Tipuri de pașapoarte[modificare | modificare sursă]

Tipurile de documente de călătorie pe baza cărora cetățenii români pot călători în străinătate eliberate cetățenilor români în condițiile legii sunt: pașaportul diplomatic, pașaport de serviciu, pașaport simplu, pașaport simplu temporar precum și titlul de călătorie și cartea de identitate valabilă, pentru cetățenii români care călătoresc în statele Uniunii Europene.

Pașapoartele simple se eliberează de Ministerul Afacerilor Interne, prin serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, cetățenilor români care nu se află în una dintre situațiile de suspendare a exercitării dreptului la libera circulație în străinătate.

Pașapoartele simple se păstrează de către titulari, care au obligația de a nu le înstrăina, cu excepția situațiilor în care documentele se rețin de autoritățile competente sau se depun la misiunile diplomatice ori oficiile consulare străine, în vederea aplicării vizei.

Pașapoartele simple ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani se păstrează de către părinții acestora, reprezentanții legali sau, după caz, de către însoțitori, atunci când minorii se deplasează în străinătate împreună cu alte persoane, în condițiile prezentei legi.

Valabilitatea pașapoartelor[modificare | modificare sursă]

Valabilitatea pașapoartelor simple este de: a) 3 ani pentru persoanele care nu au împlinit 14 ani; b) 5 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsa între 14 si 25 de ani; c) 10 ani pentru persoanele care au împlinit vârsta de 25 de ani.

Termenele de eliberare a pașapoartelor[modificare | modificare sursă]

Termenul în care se soluționează cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare.

Termenul de soluționare a cererilor de eliberare a pașapoartelor simple în regim de urgență, cu plata corespunzătoare a tarifului suplimentar de 100 RON, nu poate fi mai mare de 3 zile lucrătoare.

Cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple în regim de urgență se depun la serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple.

În cazul cererilor depuse la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, termenul pentru eliberarea pașaportului simplu nu poate fi mai mare de 90 de zile calendaristice de la data depunerii cererii.

Alte carduri de identitate pe plan național și internațional[modificare | modificare sursă]

Cardul european și cardul național de asigurări sociale de sănătate[modificare | modificare sursă]

Cardul Național de Asigurări de Sănătate dovedește că titularul este asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din Romania.

Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate îi conferă titularului asigurat dreptul la prestații medicale necesare în cadrul unei șederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene.

Legitimația de transport pentru studenți[modificare | modificare sursă]

Studenții încadrați în învățământul superior de stat la cursuri de zi beneficiază de reduceri speciale la transportul CFR în baza unei legitimații speciale, recunoscută și avizată de către Ministerul Educației și Cercetării, precum și de către Ministerul Transporturilor.

Legitimația de student pentru reducere la transport este din carton și are 3 elemente de siguranță: filigran special, bandă cu cerneală fluorescentă UV și ștampilă securizată vizibilă numai cu UV. Pentru a fi valabilă în momentul acordării reducerii, legitimația trebuie să fie vizată și ștampilată la zi pentru anul universitar în curs și însoțită de carnetul de student. Totodată este netransmisibilă, folosirea ei de către o altă persoană decât posesorul putând duce la reținerea documentelor acesteia, restituirea către unitatea de învățământ de care aparține, anularea și pierderea, pentru un an, a dreptului posesorului de a beneficia de facilități de transport.

Carduri internaționale de identitate pentru studenți, elevi și cadre didactice[modificare | modificare sursă]

La nivel mondial, din anul 1959, circulă trei carduri de identitate special create pentru sprijinirea mobilităților tinerilor, formarea și dezvoltarea lor personala și profesională prin acordarea de facilități speciale: ISIC - Cardul Internațional de Identitate pentru Studenți (en. International Student Identity Card), ITIC - Cardul Internațional de Identitate pentru Studenți (en. International Teacher Identity Card) și IYTC - Card Internațional de Călătorii (en. International Youth Travel Card). Cele trei carduri de identitate sunt singurele acte oficiale de identitate acceptate pentru aceste categorii de persoane în peste 120 de țări din lume, inclusiv toate statele membre din Uniunea Europeana (U.E.), fiind recomandate și de către Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (U.N.E.S.C.O.). Toate le oferă posesorilor acces la servicii și facilități în cele mai diverse domenii de interes.

Mai multe detalii despre cardurile ISIC, ITIC, IYTC

Vezi și[modificare | modificare sursă]

Legături externe[modificare | modificare sursă]