Guvernul Gheorghe Gheorghiu-Dej (2)

De la Wikipedia, enciclopedia liberă

Guvernul Gheorghe Gheorghiu-Dej (2) a fost un consiliu de miniștri care a guvernat România în perioada 28 ianuarie 1953 - 4 octombrie 1955.

Modificări în structura Guvernului[modificare | modificare sursă]

- 6 octombrie 1953 - Ministerul Învățământului Public s-a contopit cu Ministerul Învățământului Superior și cu Direcția Generală a Rezervelor de Muncă, formând Ministerul Învățământului.

- 17 octombrie 1953 - Ministerul Industriei Alimentare s-a contopit cu Ministerul Industriei Cărnii, Peștelui și Laptelui, formând Ministerul Industriei Alimentare (minister lărgit).

- 5 noiembrie 1953 - Ministerul Agriculturii s-a contopit cu Ministerul Gospodăriilor Agricole de Stat și cu Ministerul Gospodăriilor Silvice, formând Ministerul Agricuturii și Silviculturii.

- 30 noiembrie 1953 - A fost înființat Ministerul Culturii prin contopirea Comitetului pentru Artă, al Comitetului pentru Cinematografie, al Comitetului pentru Radio, al Comitetului pentru Așezămintele Culturale, al Direcției Generale a Editurilor, Industriei Poligrafice și a Difuzării Cărții, de pe lângă Consiliul de Miniștri.

- 30 noiembrie 1953 - De la această dată, președintele Comitetului pentru Aprovizionare și ministrul Securității Statului n-au mai făcut parte din Consiliul de Miniștri.

- 8 octombrie 1954 - Ministerul Construcțiilor și Industriei Materialelor de Construcții s-a împărțit astfel: Ministerul Construcțiilor și Ministerul Industriei Materialelor de Construcții.

Componența[modificare | modificare sursă]

 • Președintele Consiliului de Miniștri
Gheorghe Gheorghiu-Dej (28 ianuarie 1953 - 4 octombrie 1955)

Vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri[modificare | modificare sursă]

 • Prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri
Chivu Stoica (20 august 1954 - 4 octombrie 1955)
 • Prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri
Iosif Chișinevschi (20 august 1954 - 4 octombrie 1955)
 • Prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri
Alexandru Drăghici (20 august 1954 - 4 octombrie 1955)
 • Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri
Chivu Stoica (28 ianuarie 1953 - 20 august 1954)
Emil Bodnăraș (20 august 1954 - 4 octombrie 1955)
 • Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri
Iosif Chișinevschi (28 ianuarie 1953 - 20 august 1954)
Petre Borilă (20 august 1954 - 4 octombrie 1955)
 • Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri
Gheorghe Apostol (28 ianuarie 1953 - 21 aprilie 1954)
Alexandru Moghioroș (21 aprilie 1954 - 4 octombrie 1955)
 • Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri
Gheorghe Vidrașcu (28 ianuarie 1953 - 21 aprilie 1954)
Miron Constantinescu (21 aprilie 1954 - 4 octombrie 1955)

Miniștri[modificare | modificare sursă]

 • Ministrul de interne
Pavel Ștefan (28 ianuarie 1953 - 4 octombrie 1955)
 • Ministrul securității statului
Alexandru Drăghici (28 ianuarie - 30 noiembrie 1953)
 • Ministrul de externe
Simion Bughici (28 ianuarie 1953 - 4 octombrie 1955)
 • Ministrul justiției
Anton Tatu Jianu (28 ianuarie 1953 - 31 mai 1954)
Gheorghe Diaconescu (31 mai 1954 - 4 octombrie 1955)
 • Ministrul forțelor armate
Emil Bodnăraș (28 ianuarie 1953 - 4 octombrie 1955)
 • Ministrul finanțelor
Dumitru Petrescu (28 ianuarie 1953 - 4 octombrie 1955)
 • Ministerul industriei metalurgice și construcțiilor de mașini
Carol Loncear (28 ianuarie - 17 octombrie 1953)
Chivu Stoica (17 octombrie 1953 - 4 octombrie 1955)
 • Ministrul industriei chimice
Mihail Florescu (28 ianuarie 1953 - 4 octombrie 1955)
 • Ministrul Industriei Petrolului
Ion Dumitru (28 ianuarie 1953 - 4 octombrie 1955)
 • Ministrul Cărbunelui
Eugen Alexandru Matyas (28 ianuarie 1953 - 4 aprilie 1955)
Ioan Mineu (4 aprilie - 4 octombrie 1955)
 • Ministrul energiei electrice și industriei electrotehnice
Gheorghe Gaston Marin (28 ianuarie 1953 - 18 mai 1954)
Gheorghe Cioară (18 mai 1954 - 4 octombrie 1955)
 • Ministrul construcțiilor și materialelor de construcții
Gheorghe Roșu (28 ianuarie 1953 - 8 octombrie 1954)
 • Ministrul construcțiilor
Gheorghe Hossu (8 octombrie 1954 - 4 octombrie 1955)
 • Ministrul industriei materialelor de construcții
Carol Loncear (8 octombrie 1954 - 4 octombrie 1955)
 • Ministrul industriei ușoare
Alexandru Sencovici (28 ianuarie 1953 - 4 octombrie 1955)
 • Ministrul agriculturii (din 5 noiembrie 1953 redenumit ca ministrul agriculturii și silviculturii)
Constantin Prisnea (28 ianuarie - 5 noiembrie 1953)
Gheorghe Apostol (5 noiembrie 1953 - 18 mai 1954)
Constantin Popescu (18 mai 1954 - 4 octombrie 1955)
 • Ministrul industriei lemnului, hârtiei și celulozei
Mihai Suder (28 ianuarie 1953 - 4 octombrie 1955)
 • Ministrul industriei alimentare
Dumitru Diaconescu (28 ianuarie - 17 octombrie 1953)
Petre Borilă (17 octombrie 1953 - 4 octombrie 1955)
 • Ministrul industriei cărnii, peștelui și laptelui (la 17 octombrie 1953 ministerul s-a desființat)
Pascu Ștefănescu (28 ianuarie - 17 octombrie 1953)
 • Ministrul gospodăriilor agricole de stat (la 5 noiembrie 1953 ministerul s-a desființat)
Ion Vidrașcu (28 ianuarie - 5 noiembrie 1953)
 • Ministrul gospodăriilor comunale și industriei locale
Anton Vlădoiu (28 ianuarie 1953 - 4 octombrie 1955)
 • Ministrul gospodăriilor silvice (la 5 noiembrie 1953 ministerul s-a desființat)
Constantin Popescu (28 ianuarie - 5 noiembrie 1953)
 • Ministrul colectărilor
Mihai Dalea (15 februarie - 4 octombrie 1955)
 • Ministrul comerțului interior
Vasile Malinschi (28 ianuarie 1953 - 16 februarie 1954)
Mircea Oprișan (16 februarie 1954 - 4 octombrie 1955)
 • Ministrul comerțului exterior
Alexandru Bârlădeanu (28 ianuarie 1953 - 18 mai 1954)
Marcel Popescu (18 mai 1954 - 4 octombrie 1955)
 • Ministrul căilor ferate
Ionel Diaconescu (28 ianuarie 1953 - 4 octombrie 1955)
 • Ministrul transporturilor navale și aeriene
Gheorghe D. Safer (28 ianuarie 1953 - 4 octombrie 1955)
 • Ministrul poștelor și telecomunicațiilor
Dumitru Simulescu (28 ianuarie 1953 - 4 octombrie 1955)
 • Ministrul prevederilor sociale
Stela Enescu (28 ianuarie 1953 - 10 iunie 1954)
Octavian Berlogea (10 iunie 1954 - 4 octombrie 1955)
 • Ministrul sănătății
Octavian Berlogea (28 ianuarie 1953 - 10 iunie 1954)
Voinea Marinescu (10 iunie 1954 - 4 octombrie 1955)
 • Ministrul învățământului public (la 6 octombrie 1953 Ministerul Învățământului Public s-a contopit cu Ministerul Învățământului Superior)
Ion Nistor (28 ianuarie - 6 octombrie 1953)
 • Ministrul învățământului superior (la 6 octombrie 1953 Ministerul Învățământului Public s-a contopit cu Ministerul Învățământului Superior)
Ilie Murgulescu (28 ianuarie - 6 octombrie 1953)
 • Ministrul învățământului
Ilie Murgulescu (6 octombrie 1953 - 4 octombrie 1955)
 • Ministrul culturii
Constanța Crăciun (30 noiembrie 1953 - 4 octombrie 1955)
 • Ministrul cultelor
Petre Constantinescu-Iași (28 ianuarie 1953 - 4 octombrie 1955)

Miniștri secretari de stat[modificare | modificare sursă]

 • Președintele Comitetului de Stat al Planificării (cu rang de ministru)
Miron Constantinescu (28 ianuarie 1953 - 4 octombrie 1955)
 • Președintele Comisiei Controlului de Stat (cu rang de ministru)
Petre Borilă (28 ianuarie - 17 octombrie 1953)
Mihai Gavriliuc (17 octombrie 1953 - 4 aprilie 1955)
Dumitru Coliu (4 aprilie - 4 octombrie 1955)
 • Președintele Comitetului de Stat al Aprovizionării (cu rang de ministru)
Emil Stanciu (28 ianuarie - 30 noiembrie 1953)
 • Președintele Comitetului de Stat pentru Colectarea Produselor Agricole (cu rang de ministru)
Ion Olteanu (28 ianuarie 1953 - 15 februarie 1955)
Mihai Dalea (15 februarie - 4 octombrie 1955)
 • Președintele Comitetului pentru Cinematografie (cu rang de ministru)
Nicolae Bellu (28 ianuarie - 30 noiembrie 1953)
 • Președintele Comitetului pentru Artă (cu rang de ministru)
Nicolae Popescu Doreanu (28 ianuarie - 30 noiembrie 1953)
 • Președintele Comitetului de Stat pentru Arhitectură și Sistematizare (cu rang de ministru)
Nicolae Bădescu (28 ianuarie 1953 - 4 octombrie 1955)

Sursa[modificare | modificare sursă]

 • Stelian Neagoe - "Istoria guvernelor României de la începuturi - 1859 până în zilele noastre - 1995" (Ed. Machiavelli, București, 1995)
 • Rompres Arhivat în , la Wayback Machine.
Precedat(ă) de:
Guvernul Gheorghe Gheorghiu-Dej (1)
Guvernul Gheorghe Gheorghiu-Dej (2)
28 ianuarie 1953 - 4 octombrie 1955
Succedat(ă) de:
Guvernul Chivu Stoica (1)