Guvernul Ion Gh. Maurer (4)

De la Wikipedia, enciclopedia liberă

Guvernul Ion Gh. Maurer (4) a fost un consiliu de miniștri care a guvernat România în perioada 9 decembrie 1967 - 12 martie 1969.

Modificări în componența guvernului[modificare | modificare sursă]

- 11 decembrie 1967 - Mai aveau rang de miniștri și participau la ședințele Consiliului de Miniștri: președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor și președintele Consiliului Central al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție.

Componența[modificare | modificare sursă]

 • Președintele Consiliului de Miniștri
Ion Gheorghe Maurer (9 decembrie 1967 - 12 martie 1969)

Vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri[modificare | modificare sursă]

 • Prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri
Ilie Verdeț (9 decembrie 1967 - 12 martie 1969)
 • Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri
Alexandru Bârlădeanu (9 decembrie 1967 - 28 ianuarie 1969)
 • Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri
Alexandru Drăghici (9 decembrie 1967 - 25 mai 1968)
 • Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri
Janos Fazekas (9 decembrie 1967 - 12 martie 1969)
 • Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri
Gheorghe Gaston Marin (9 decembrie 1967 - 12 martie 1969)
 • Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri
Iosif Banc (9 decembrie 1967 - 12 martie 1969)
 • Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri
Gheorghe Rădulescu (9 decembrie 1967 - 12 martie 1969)
 • Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri
Emil Drăgănescu (3 iulie 1968 - 12 martie 1969)

Miniștri[modificare | modificare sursă]

 • Ministrul de interne
Cornel Onescu (9 decembrie 1967 - 12 martie 1969)
 • Ministrul de externe
Corneliu Mănescu (9 decembrie 1967 - 12 martie 1969)
 • Ministrul justiției
Adrian Dumitriu (9 decembrie 1967 - 12 martie 1969)
 • Ministrul forțelor armate
Ion Ioniță (9 decembrie 1967 - 12 martie 1969)
 • Președintele Comitetului de Stat al Planificării (cu rang de ministru)
Maxim Berghianu (9 decembrie 1967 - 12 martie 1969)
 • Ministrul finanțelor
Aurel Vijoli (9 decembrie 1967 - 16 iulie 1968)
Virgil Pârvu (16 iulie 1968 - 12 martie 1969)
 • Ministerul industriei metalurgice
Ion Marinescu (9 decembrie 1967 - 12 martie 1969)
 • Ministrul industriei chimice
Constantin Scarlat (9 decembrie 1967 - 12 martie 1969)
 • Ministrul industriei petrolului
Alexandru Boabă (9 decembrie 1967 - 12 martie 1969)
 • Ministrul minelor
Bujor Almășan (9 decembrie 1967 - 12 martie 1969)
 • Ministrul energiei electrice
Emil Drăgănescu (9 decembrie 1967 - 10 iulie 1968)
Octavian Groza (10 iulie 1968 - 12 martie 1969)
 • Ministrul industriei construcțiilor
Dumitru Mosora (9 decembrie 1967 - 12 martie 1969)
 • Ministrul construcțiilor de mașini
Mihai Marinescu (9 decembrie 1967 - 12 martie 1969)
 • Ministrul construcțiilor pentru industria chimică și rafinării
Matei Ghigiu (9 decembrie 1967 - 12 martie 1969)
 • Ministrul industriei ușoare
Alexandru Sencovici (9 decembrie 1967 - 12 martie 1969)
 • Președintele Consiliului Superior al Agriculturii
Nicolae Giosan (9 decembrie 1967 - 12 martie 1969)
 • Ministrul economiei forestiere
Mihai Suder (9 decembrie 1967 - 12 martie 1969)
 • Ministrul industriei alimentare
Bucur Șchiopu (9 decembrie 1967 - 12 martie 1969)
 • Ministrul comerțului interior
Mihail Levente (9 decembrie 1967 - 29 martie 1968)
Ion Pățan (29 martie 1968 - 12 martie 1969)
 • Ministrul comerțului exterior
Gheorghe Cioară (9 decembrie 1967 - 12 martie 1969)
 • Ministrul căilor ferate
Florian Dănălache (9 decembrie 1967 - 12 martie 1969)
 • Ministrul transporturilor auto, navale și aeriene
Ion Baicu (9 decembrie 1967 - 12 martie 1969)
 • Ministrul poștelor și telecomunicațiilor
Mihai Bălănescu (9 decembrie 1967 - 12 martie 1969)
 • Ministrul sănătății
Aurel Moga (9 decembrie 1967 - 12 martie 1969)
 • Ministrul muncii
Petre Blajovici (9 decembrie 1967 - 12 martie 1969)
 • Ministrul pentru Problemele Tineretului (în calitate de prim-secretar al C.C. al U.T.C.)
Ion Iliescu (11 decembrie 1967 - 12 martie 1969)
 • Ministrul învățământului
Ștefan Bălan (9 decembrie 1967 - 12 martie 1969)

Miniștri secretari de stat[modificare | modificare sursă]

 • Președintele Consiliului Securității Statului (cu rang de ministru)
Ion Stănescu (7 mai 1968 - 12 martie 1969)
 • Președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă (cu rang de ministru)
Pompiliu Macovei (9 decembrie 1967 - 12 martie 1969)
 • Președintele Consiliului Național al Cercetării Științifice (cu rang de ministru)
Alexandru Bârlădeanu (9 decembrie 1967 - 5 decembrie 1968)
Nicolae Murguleț (5 decembrie 1968 - 12 martie 1969)
 • Președintele Comitetului de Stat pentru Problemele Administrației Locale (cu rang de ministru)
Mihai Gere (9 decembrie 1967 - 12 martie 1969)
 • Președintele Comitetului de Stat pentru Problemele de Organizare și Salarizare (cu rang de ministru)
Petre Lupu (9 decembrie 1967 - 12 martie 1969)
 • Președintele Consiliului Economic (cu rang de ministru)
Manea Mănescu (9 decembrie 1967 - 12 martie 1969)
 • Președintele Comitetului pentru Prețuri (cu rang de ministru)
Roman Moldovan (9 decembrie 1967 - 12 martie 1969)

Sursa[modificare | modificare sursă]

 • Stelian Neagoe - "Istoria guvernelor României de la începuturi - 1859 până în zilele noastre - 1995" (Ed. Machiavelli, București, 1995)
 • Rompres Arhivat în , la Wayback Machine.
Precedat(ă) de:
Guvernul Ion Gh. Maurer (3)
Guvernul Ion Gh. Maurer (4)
9 decembrie 1967 - 12 martie 1969
Succedat(ă) de:
Guvernul Ion Gh. Maurer (5)