Proiect:Matematică/De tradus

De la Wikipedia, enciclopedia liberă

Listă de articole de tradus, mai lungi de 10 K, spre care există pe ro.wp legături roșii.

Propunerea este să se traducă pe cât posibil complet, nu doar să se „albăstrească” legăturile prin cioturi. Să oferim publicului posibilitatea reală de a se documenta.

Articol Model Cod wikidata Dimensiune
aproximativă
(în kbytes)
Clasificare
la en.wp
class:imp
Observații cu privire
la articolul de pe ro.wp
3-varietate hiperbolică en:Hyperbolic 3-manifold Q5957770 17 S:Low
Acțiune de grup en:Group action Q288465 42 B:Mid
Algebră booleană en:Boolean algebra Q173183 72 B:Top existent, f. sumar
Algebră elementară en:Elementary algebra Q211294 45 B:Top
Algebră Hopf en:Hopf algebra Q1627597 35 B:Mid
Algebră Lie en:Lie algebra Q664495 46 C:High
Analiză asimptotică en:Asymptotic analysis Q752718 15 C:High
Analiză funcțională en:Functional analysis Q190549 19 B:Top
Anizotropie en:Anisotropy Q466686 19 C:Mid existent, sumar
Anvelopă (matematică) en:Envelope (mathematics) Q1060372 27 S:Mid
Aproape toate en:Almost all Q1397701 25 C:Mid
Aproximare en:Approximation Q27058 11 C:Mid
Aranjament de drepte en:Arrangement of lines Q4795848 45
Arbore euclidian acoperitor minim en:Euclidean minimum spanning tree Q4454941 13 C:Low
Arbore acoperitor minim en:Minimum spanning tree Q240464 42 C:Mid
Aritmetică în virgulă fixă en:Fixed-point arithmetic Q649900 41 S:–
Aritmetică modulară en:Modular arithmetic Q319400 29 B:Top
Asimetrie en:Asymmetry Q752641 18
Asociaedru en:Associahedron Q4809117 13 C:Low
Axa șurubului en:Screw axis Q7439094 20 C:High sau Axa elicei
Axioma lui Playfair en:Playfair's axiom Q3915714 11 S:Low
Axiomă de separare en:Separation axiom Q1140985 19 B:Mid
Axiomele lui Hilbert en:Hilbert's axioms Q840243 16 C:Mid
Axiomele Peano en:Peano axioms Q842755 44 A:Mid
Bază Gröbner en:Gröbner basis Q1551631 47 C:Mid
Bicuaternion en:Biquaternion Q2590607 22 B:Mid
Bipiramidă en:Bipyramid Q2076140 28 S:Low tradus parțial
Caracteristică cardinală a continuumului en:Cardinal characteristic of the continuum Q17113204 11 S:Mid
Cardinalitate en:Cardinality Q4049983 18 C:High
Cardinalitatea continuumului en:Cardinality of the continuum Q22952648 15 B:High
Celulă elementară en:Unit cell Q106900913 11 S:Low
Celulă Wigner–Seitz en:Wigner–Seitz cell Q910427 17 S:Mid
Centroid en:Centroid Q511093 25 C:Low
Centru (teoria grupurilor) en:Center (group theory) Q1195852 11 S:Mid
Centru de omotetie en:Homothetic center Q5891804 21 S:Mid
Cerc circumscris en:Circumscribed circle Q110176 31 B:Mid tradus parțial
Cercul celor nouă puncte en:Nine-point circle Q214533 16 C:Low existent, f. sumar
Cifre arabe en:Arabic numerals Q29961325 23 B:High existent, f. sumar
Cifre chinezești en:Chinese numerals Q683566 62 C:Low
Cifre semnificative en:Significant figures Q1056761 36 C:High
Cinci puncte determină o conică en:Five points determine a conic Q5456251 14 S:Low
Clasă Chern en:Chern class Q1069818 41 B:High
Clasă de conjugare en:Conjugacy class Q1353233 17 B:High
Clasă de echivalență en:Equivalence class Q1211071 17 C:High
Clasificarea ADE en:ADE classification Q2976517 20 B:Mid
Combinatorică poliedrică en:Polyhedral combinatorics Q8348314 18 C:High
Combinație liniară en:Linear combination Q27628 18 C:High
Compactificare en:Compactification Q546145 12 S:Mid
Compactificarea Alexandrov en:Alexandroff extension Q864919 14 S:Low
Compactificarea Stone–Čech en:Stone–Čech compactification Q2033899 21 B:Mid
Completarea pătratului en:Completing the square Q50704 15 C:Mid
Compunerea funcțiilor en:Function composition Q244761 38 B:Top
Compunerea relațiilor en:Composition of relations Q2795123 15 S:Mid
Compus poliedric uniform en:Uniform polyhedron compound Q3890160 24 S:Low
Con de lumină en:Light cone Q1137903 11 S:Mid
Condiționare (matematică) en:Condition number Q1147936 17 S:Mid
Conică degenerată en:Degenerate conic Q5251775 16 B:Low
Conică Steiner en:Steiner conic Q15844090 11 S:Low
Conjectura de geometrizare en:Geometrization conjecture Q1503309 30 B:Low
Conjectura Kepler en:Kepler conjecture Q966873 22 B:Mid
Conjectura lui Keller en:Keller's conjecture Q4802474 25 GA:Mid
Continuitate Lipschitz en:Lipschitz continuity Q652707 19 S:Low sau funcție Lipschitz, funcție ipschitziană
Corp de descompunere en:Splitting field Q1996100 16 S:Mid
Corp de numere en:Algebraic number field Q616608 52 B:Top
Cuaternioni și rotație în spațiu en:Quaternions and spatial rotation Q2634405 61 C:Low
Cupolă (geometrie) en:Cupola (geometry) Q1792895 16 S:Low tradus parțial
Curbă algebrică en:Algebraic curve Q266237 49 B:High
Curbă care umple spațiul en:Space filling curve Q567843 14 S:Mid
Curbă de lățime constantă en:Curve of constant width Q1192156 30 GA:Low
Curbă duală en:Dual curve Q641661 11 S:Mid
Curbă eliptică en:Elliptic curve Q268493 52 B:High
Curbă implicită en:Implicit curve Q19286089 18 C:Mid
Curbură gaussiană en:Gaussian curvature Q945953 18 B:Mid
Curbură medie en:Mean curvature Q1318988 11 S:Mid
Curbură principală en:Principal curvature Q1589551 11 S:Mid
Cvartică Klein en:Klein quartic Q977499 28 S:Low
CW complex en:CW complex Q189061 22 C:Mid
Derivată covariantă en:Covariant derivative Q2287715 36 B:Mid
Descompunere în fracții simple en:Partial fraction decomposition Q268493 33 C:Mid
Diagramă circulară en:Pie chart Q273404 21 C:Mid
Diagramă Voronoi en:Voronoi diagram Q757267 44 C:Low
Diferență simetrică en:Symmetric difference Q1147242 16 S:Mid
Dimensiune fractală en:Fractal dimension Q1412452 46 B:High
Discriminant en:Discriminant Q192487 35 C:High
Bisfenoid en:Disphenoid Q909847 13 S:Low
Distorsiune en:Distortion Q1347355 13 C:High
Dodecaedru Bilinski en:Bilinski dodecahedron Q11620202 11 S:Low
Domeniu de integritate en:Integral domain Q628792 20 C:Mid
Dreapta reală încheiată en:Extended real number line Q2039387 14 C:Mid
Dreaptă proiectivă peste un inel en:Projective line over a ring Q7249472 22 S:Low
Dreaptă proiectivă reală en:Real projective line Q23937546 12 B:High redirect provizoriu
Dualitate (geometrie proiectivă) en:Duality (projective geometry) Q735346 48 C:Mid
Dublu factorial en:Double factorial Q13520655 28
Ecuație diofantică en:Diophantine equation Q905896 35 B:Top
Ecuațiile Gauss–Codazzi en:Gauss–Codazzi equations Q3589432 13 S:Mid
Eliminare Gaussiană en:Gaussian elimination Q2658 30 B:Top
Epiciclu en:Deferent and epicycle Q961202 31 C:Mid
Extensie separabilă en:Separable extension Q2264756 21 C:Mid
Fagure uniform convex en:Convex uniform honeycomb Q5166522 66 B:Low
Familia tuturor submulțimilor en:Power set Q205170 18 C:High
Fascicul (geometrie) en:Pencil (mathematics) Q15736718 18 C:Low
Fascicul (matematică) en:Sheaf (mathematics) Q595298 62 B:Top
Fascicul canonic en:Canonical bundle Q844128 12 C:Mid
Fibrat de drepte en:Line bundle Q1509762 12 S:Low
Fibrat Hopf en:Hopf fibration Q1627604 34 B:Mid
Filtrare (matematică) en:Filtration (mathematics) Q1187724 13 C:Low
Formă en:Shape Q207961 17 C:Low tradus parțial
Formulă bine formată en:Well-formed formula Q655328 16 S:Mid
Formă modulară en:Modular form Q870797 30 B:High
Fulgul lui Koch en:Koch snowflake Q223137 20 C:Low
Funcția numărul divizorilor en:Divisor function Q915474 25 S:Mid
Funcția Weierstrass en:Weierstrass function Q94491 16 S:Mid
Funcție de mai multe variabile complexe en:Function of several complex variables Q2052951 118 S:Mid
Funcție de mai multe variabile reale en:Function of several real variables Q15284797 48 C:High
Funcție hipergeometrică en:Hypergeometric function Q21028472 39 C:Mare
Funcție implicită en:Implicit function Q1196523 17 C:High
Funcție multiformă en:Multivalued function Q629085 15 S:Mid
Funcție netedă en:Smoothness Q868473 25 C:Mid
Funcție omogenă en:Homogenous function Q1132952 25 S:Mid
Funcție parțială en:Partial function Q1756942 14 B:Mid
Funcție vectorială en:Vector-valued function Q1375954 16 S:Mid
G2 (matematică) en:G2 (mathematics) Q869338 13 S:Low
Geodezice pe un elipsoid en:Geodesics on an ellipsoid Q1408386 72 B:Low
Geometrie algoritmică en:Computational geometry Q874709 15 S:High
Geometrie birațională en:Birational geometry Q1879333 18 C:High
Geometrie de inversiune en:Inversive geometry Q926709 29 C:High
Geometria diferențială a suprafețelor en:Differential geometry of surfaces Q2502381 130 B:High
Geometrie eliptică en:Elliptic geometry Q1332450 19 B:High
Geometrie finită en:Finite geometry Q1077896 22 C:Mid
Geometrie proiectivă en:Projective geometry Q177409 39 B:High existent, sumar
Geometrie riemaniană en:Riemannian geometry Q761383 13 B:High
Geometrie sistolică en:Systolic geometry Q2454208 26 B:Low
Graf bine acoperit en:Well-covered graph Q7981049 26 B:Low
Graf Cayley en:Cayley graph Q859174 17 S:Mid
Graf ciclic (algebră) en:Cyclic graph (algebra) Q1012802 17 S:Low
Graf dual en:Dual graph Q2294516 52 GA:Mid
Graf Halin en:Halin graph Q2913731 19 GA:Low
Graf Herschel en:Herschel graph Q3115504 10 B:Low
Graf Petersen en:Petersen graph Q835614 22 C:Mid
Graf Ramanujan en:Ramanujan graph Q3115527 19 S:Low
Graf topologic en:Topological graph Q17104195 30 S:Low
Grup abelian finit generat en:Finitely generated abelian group Q142140 12 C:Mid
Grup abelian liber en:Free abelian group Q1454111 50 GA:Mid
Grup afin en:Affine group Q686291 14 S:Low
Grup altern en:Alternating group Q438814 17 S:Mid existent, sumar
Grup Chow en:Chow group Q5105523 26 B:Mid
Grup ciclic en:Cyclic group Q245462 35 B:Mid
Grup de acoperire en:Covering group Q5179253 12 S:Mid
Grup de permutări en:Permutation group Q1412905 24 C:High
Grup de reflexie complexă en:Complex reflection group Q5156596 28 S:Low
Grup de tapet en:Wallpaper group Q906867 70 C:Mid
Grup diedral en:Dihedral group Q558339 28 C:Mid tradus parțial
Grup euclidian en:Euclidean group Q852195 16 C:High
Grup fuchsian en:Fuchsian group Q205124 11 C:Mid
Grup Galois en:Galois group Q730384 18 C:High
Grup hiperoctaedric en:Hyperoctahedral group Q5958362 15 S:Low
Grup kleinian en:Kleinian group Q4116484 19 C:Mid
Grup liber en:Free group Q431078 18 C:High
Grup liniar general en:General linear group Q524607 22 C:High
Grup liniar special en:Special linear group Q2140900 11 S:Mid
Grup modular en:Modular group Q1834342 25 C:Mid
Grup ortogonal nedefinit en:Indefinite orthogonal group Q11061828 13 S:Low
Grup punctual en:Point group Q899720 68 S:Mid
Grup punctual cristalografic en:Crystallographic point group Q1066315 17 S:Low
Grup punctual în spațiul bidimensional en:Point groups in two dimensions Q7208208 14
Grup punctual în spațiul tridimensional en:Point groups in three dimensions Q7208207 58 C:Low
Grup simetric en:Symmetric group Q849512 42 B:High
Grup spațial en:Space group Q899033 54 S:Low
Grup topologic en:Topological group Q1046291 52 C:High
Grup Weyl en:Weyl group Q768074 22 S:Mid
Grupoid en:Groupoid Q1196038 39 C:Mid
Grupul Heisenberg en:Heisenberg group Q1601337 32 C:High
Grupul icosaedric binar en:Binary icosahedral group Q4913898 12 B:Low
Grupul proiectiv liniar en:Projective linear group Q2997419 42 B:Mid
Grupul triunghiului en:Triangle group Q652123 16 S:Mid
Hexagramă en:Hexagram Q1164668 25 B:– tradus parțial
Homeomorfism en:Homeomorphism Q202906 13 B:High
Ideal (teoria inelelor) en:Ideal (ring theory) Q44649 37 C:Mid
Ideal prim en:Prime ideal Q863912 18 C:High
Idempotență en:Idempotence Q368988 19 C:Low
Imersiune (matematică) en:Immersion (mathematics) Q574523 24 B:Mid
Incidență (geometrie) en:Incidence (geometry) Q1671857 12
Independență liniară en:Linear independence Q27670 24 B:Mid
Indice de rotație en:Winding number Q576728 16 B:High
Indice Miller en:Miller index Q849699 16 B:Mid
Indicele unui subgrup en:Index of a subgroup Q1464168 13 S:Mid
Inel cu diviziune en:Division ring Q650741 11 S:Mid
Inel de evaluare discretă en:Discrete valuation ring Q986694 11 S:Mid
Inel de matrici en:Matrix ring Q2915729 12 S:Low
Inel de polinoame en:Polynomial ring Q1455652 52 C:High
Inel factor en:Quotient ring Q619436 15 S:Mid
Inel local en:Local ring Q1142704 15 B:Mid
Inel noetherian en:Noetherian ring Q582271 17 S:Mid
Infimum și supremum en:Infimum and supremum Q17502105 20 S:Mid
Integrare numerică en:Numerical integration Q773445 27 B:High
Invarianță (matematică) en:Invariant (mathematics) Q188211 22 C:High
Izometrie en:Isometry Q740207 16 C:High tradus parțial
Izometrie a planului euclidian en:Euclidean plane isometry Q908686 23 B:Mid
Izomorfism de grafuri en:Graph isomorphism Q303100 11 S:Mid
Izomorfism de grupuri en:Group isomorphism Q742064 12 S:Low
Împachetarea compactă a sferelor en:Close-packing of equal spheres Q1037840 19 B:Low
Împachetarea sferelor en:Sphere packing Q900117 27 B:Mid
Înălțime (triunghi) en:Altitude (triangle) Q339495 22 C:Low
Înmulțire complexă en:Complex multiplication Q2654923 14 S:Mid
Înmulțirea matricilor en:Matrix multiplication Q1049914 33 B:High
Întreg prin lipsă și întreg prin adaos en:Floor and ceiling functions Q215193 34 B:Mid
Jocul Vieții al lui Conway en:Conway's Game of Life Q244615 53 B:High
Latice completă en:Complete lattice Q2362924 17 B:High
Lănțișor en:Catenary Q214561 49 B:Mid
Legile De Morgan en: Q173300 20 C:Mid
Limbaj matematic en:Language of mathematics Q3217196 23 S:Low
Lista poliedrelor uniforme după triunghiul Schwarz en:List of uniform polyhedra by Schwarz triangle Q6644217 65
Logaritm complex en:Complex logarithm Q2520206 27 B:Mid
Logică de ordinul întâi en:First-order logic Q4055684 92 B:Top
Logică polivalentă en:Many-valued logic Q185502 29
Logică probabilistică en:Probabilistic logic Q2599292 15 S:Low
Loxodromă en:Rhumb line Q215169 20 S:Low
Lungimea unui arc en:Arc length Q670036 25 S:High
Lungimea unui modul en:Length of a module Q1761084 12 S:Low
Matematică elementară en:Elementary mathematics Q3284266 21 C:High
Matrice de rotație en:Rotation matrix Q1256564 97 B:Mid
Matrice jacobiană en:Jacobian matrix and determinant Q506041 24 C:Mid
Matrice ortogonală en:Orthogonal matrix Q333871 36 B:High
Matrice S en:S-matrix Q581505 44 B:Mid
Matroid en:Matroid Q898572 56 B:Mid
Măsură Haar en:Haar measure Q1162676 30 B:High
Măsură Lebesgue en:Lebesgue measure Q827230 17 B:Mid
Medie generalizată en:Generalized mean Q855729 14 S:Low
Medie ponderată en:Weighted arithmetic mean Q729113 27 C:High redirect provizoriu
Metoda Simpson en:Simpson's rule Q722507 21 C:Mid
Metrică Cayley–Klein en:Cayley–Klein metric Q5055329 32 S:Mid
Modelul Beltrami–Klein en:Beltrami–Klein model Q1189065 21 S:Mid
Modelul discului Poincaré en:Poincaré disk model Q2617832 22 S:Mid tradus parțial
Modelul hiperboloidului en:Hyperboloid model Q3318095 21
Modelul semiplanului Poincaré en:Poincaré half-plane model Q2534886 19 S:Mid
Modul (algebră abstractă) en:Module (mathematics) Q18848 22 B:Top
Mulțime convexă en:Convex set Q193657 25 C:High
Mulțime Delone en:Delone set Q5254313 10 S:Mid
Mulțime independentă maximală en:Maximal independent set Q7888149 39 B:Mid
Mulțime neglijabilă en:Null set Q1201815 11 S:Low
Mulțime parțial ordonată en:Partially ordered set Q474715 35 C:High
Mulțime rară en:Meagre set Q1747745 16 S:Mid
Mulțime simplicială en:Simplicial set Q1467124 24 C:Mid
Necesar și suficient en:Necessity and sufficiency Q875267 18 S:High
Negație en:Negation Q190558 18 C:High
Nod (matematică) en:Knot (mathematics) Q1188853 23 S:Mid
Notația Coxeter en:Coxeter notation Q5179942 176 Li:Low tradus parțial
Notația Einstein en:Einstein notation Q673253 14 B:High
Notația Schoenflies en:Schoenflies notation Q903255 21 S:Low
Notația științifică en:Scientific notation Q219142 42 B:High
Număr complex hiperbolic en:Split-complex number Q864145 27 B:High
Număr calculabil en:Computable number Q818895 20 S:Mid
Număr construibil en:Constructible number Q1321926 25 S:Mid
Număr de contacte en:Kissing number Q1371530 18 S:Low
Număr dual en:Dual number Q751048 17 S:Mid
Număr irațional pătratic en:Quadratic irrational number Q2006396 11 S:Low
Număr p-adic en:p-adic number Q311627 40 B:Mid
Obiect excepțional en:Excepțional object Q5419511 25 S:Low
Omografie en: Homography Q2112539 30 S:Mid
Omologie (matematică) en:Homology (mathematics) Q1144780 44 C:High
Omomorfism de inele en:Ring homomorphism Q1194212 12 C:High
Omotopie en:Homotopy Q746083 22 C:Top
Operator relațional en:Relational operator Q2142873 26 C:Mid
Operatorul Laplace–Beltrami en:Laplace–Beltrami operator Q1071846 20 B:Mid
Orbifold en:Orbifold Q40460 71 B:Low
Ordine monomială en:Monomial order Q934509 14
Orientabilitate en:Orientability Q2748415 26 C:High
Orientare (spațiu vectorial) en:Orientation (vector space) Q107472979 14 C:Mid
Pantă (topografie) en:Grade (slope) Q1139344 24 C:Low
Patrulater bicentric en:Bicentric quadrilateral Q282952 24 S:Low existent, sumar
Patrulater circumscriptibil en:Tangential quadrilateral Q1064389 34 B:Low tradus parțial
Patrulater inscriptibil en:Cyclic quadrilateral Q692086 30 C:Low tradus parțial
Pavare aperiodică en:Aperiodic tiling Q741518 23 M:Mid
Pavare Penrose en:Penrose tiling Q585688 50 GA:Mid
Pavare pentagonală en:Pentagonal tiling Q3372904 37 C:Low
Pavare uniformă în spațiul hiperbolic en:Uniform tilings in hyperbolic plane Q7885120 30 S:Mid
Pereche ordonată en:Ordered pair Q191290 24 C:Mid
Permutare ciclică en:Cyclic permutation Q212130 11 S:Mid
Plan afin (geometrie de incidență) en:Affine plane (incidence geometry) Q382491 14 S:Mid
Plan proiectiv en:Projective plane Q1475760 51 C:High
Plan proiectiv real en:Real projective plane Q633815 19 C:Mid
Plesioedru en:Plesiohedron Q30593755 11 S:Low
Pol și polară en:Pole and polar Q1751490 12 S:Mid
Poliedru proiectiv en:Projective polyhedron Q7249474 16 S:Low
Poliedru snub en:Snub polyhedron Q125087 13 C:Low
Poliedru strâmb regulat en:Regular skew polyhedron Q7309619 13 List:Low
Poligon construibil en:Constructible polygon Q268132 16 S:Mid
Poligon de vizibilitate en:Visibility polygon Q7936080 15
Polinom caracteristic en:Characteristic polynomial Q849705 20 S:Mid
Polinom Ehrhart en:Ehrhart polynomial Q5348622 16 S:Low
Polinom Hilbert en:Hilbert series and Hilbert polynomial Q5761236 24 S:Mid
Polinom ireductibil en:Irreducible polynomial Q1476663 20 S:Mid
Poliomino en:Polyomino Q1144819 41 B:Low
Politop abstract en:Abstract polytope Q4669958 27 C:Low
Politop uniform en:Uniform polytope Q3887718 55 B:Mid
Prefix numeric en:Numeral prefix Q1546382 25 C:Mid
Prelungire analitică en:Analytic continuation Q485287 33 S:Mid
Prezentarea unui grup en:Presentation of a group Q915906 21 B:High
Problema cercului minim en:Smallest-circle problem Q2591189 20 C:Mid
Problema fluxului maxim en: Maximum flow problem Q2585642 41 C:Mid
Problema lui Apollonius en:Problem of Apollonius Q619449 101 FA:Mid
Produs direct de grupuri en:Direct product of groups Q2725924 26 C:Mid
Produs în coroană en:Wreath product Q1786640 13 S:–
Produs semidirect en:Semidirect product Q291126 29 S:Mid
Programul Erlangen en:Erlangen program Q315296 15 B:Mid
Proprietate generică en:Generic property Q5532678 12 S:Mid
Proprietatea marginii superioare en:Least-upper-bound property Q1254734 13 C:High
Pseudotriunghi en:Pseudotriangle Q7255664 20 B:Low
Pseudovector en:Pseudovector Q621476 30 C:Low
Punct critic (matematică) en:Critical point (mathematics) Q577705 20 C:High
Punct de fugă en:Vanishing point Q163362 14 C:Mid
Punct de întoarcere en:Cusp (singularity) Q655275 11 S:Mid
Punct de ramificare en:Branch point Q2625091 18 S:Mid
Punct Fermat en:Fermat point Q914929 17 S:Low
Punct rațional en:Rational point Q3393476 21 S:Mid
Rangul unui circuit en:Circuit rank Q 13 B:Low
Rază de convergență en:Radius of convergence Q1428097 16 B:Mid
Regresie liniară en:Linear regression Q10860130 59 B:High
Regula produsului en:Product rule Q466720 15 B:Mid
Reguli de derivare en:Differentiation rules Q1079958 16 S:Mid
Relație (matematică) en:Relation (mathematics) Q107223533 41 C: –
Relație omogenă en:Homogeneous relation Q54938846 20
Relație tranzitivă en:Transitive relation Q64861 13 S:Mid
Reprezentare axă–unghi en:Axis–angle representation Q3625416 14 S:Low
Reprezentarea matroizilor en:Matroid representation Q6787909 15 B:Low
Rețea (geometrie) en:Lattice (group) Q1096885 17 C:High tradus parțial
Rețea (subgrup discret) en:Lattice (discrete subgroup) Q6497088 31 C:High
Rețea unimodulară en:Unimodular lattice Q2794475 14 S:Low
Rețeua E8 en:E8 lattice Q4662154 22 C:Low
Rețeaua Leech en:Leech lattice Q2510203 28 C:Mid
Rotație hiperbolică en:Squeeze mapping Q7582218 18 S:Low
Rotație în jurul unei axe fixe en:Rotation around a fixed axis Q2995427 18 S:Mid sau Mișcare de rotație
Rotunjire en:Rounding Q663208 53 B:Mid
Schelet topologic en:Topological skeleton Q786441 14 S:Mid
Schemă (matematică) en:Scheme (mathematics) Q1155772 32 C:High
Scurtarea curbelor en:Curve shortening flow Q18349490 76 GA:Low
Secvență spectrală en:Spectral sequence Q3503315 52 B:High
Serie Dirichlet en: Dirichlet series Q620595 25 C:Mid
Serie geometrică en:Geometric series Q1306887 54 C:High existent, f. sumar
Serie Laurent en:Laurent series Q425432 16 C:Mid
Serie Puiseux en:Puiseux series Q401319 22 S:Low
Sfera Riemann en:Riemann sphere Q825857 20 B:Top
Sferoid en:Spheroid Q208395 14 C:Mid
Simetrie față de centru en:Point reflection Q1203075 18 S:Low tradus parțial
Singularitate (matematică) en:Singularity (mathematics) Q863349 14 S:Mid
Sistem axiomatic en:Axiomatic system Q792542 14 C:Mid existent, sumar
Sistem de coordonate cilindrice en:Cylindrical coordinate system Q211851 17 C:High
Sistem de ecuații polinomiale en:System of polynomial equations Q7663735 34 C:Mid
Sistem de generatori en:Root system Q534131 53 B:High
Sistem liniar en:Linear system Q1072174 15 S:High
Sistem liniar de divizori en:Linear system of divisors Q17098493 16 S:Low
Sistem neliniar en:Nonlinear system Q660848 20 C:Mid
Spațiu Baire en:Baire space Q1150180 11 S:Mid
Spațiu de acoperire en:Covering space Q332648 31 B:High
Spațiu de configurație (matematică) en:Configuration space (mathematics) Q41636387 15 S:Mid
Spațiu discret en:Discrete space Q175116 13 S:Mid
Spațiu Hausdorff en:Hausdorff space Q326908 15 B:Mid
Spațiu Kolmogorov en:Kolmogorov space Q1148924 13 S:Mid
Spațiu local compact en:Locally compact space Q583034 14 C:Mid
Spațiu metric complet en:Complete metric space Q848569 18 C:High redirect provizoriu
Spațiu metric hiperbolic en:Hyperbolic metric space Q3828581 20 S:Low
Spațiu normal en:Normal space Q1071795 12 S:Mid
Spațiu omogen en:Homogeneous space Q1324364 13 C:High
Spațiu paracompact en:Paracompact space Q970119 22 C:Mid
Spațiu polonez en:Polish space Q1207972 12 S:Mid
Spațiu proiectiv en:Projective space Q877775 35 B:High
Spațiu pseudoeuclidian en:Pseudo-Euclidean space Q2344309 20 C:Mid
Spațiu separabil en:Separable space Q680081 14 B:Mid
Spațiu Sierpiński en:Sierpiński space Q2119470 12 C:Low
Spațiu simetric en:Symmetric space Q3058244 44 C:High
Spațiu tangent en:Tangent space Q909601 20 B:High
Spectrul unui inel en:Spectrum of a ring Q1154351 24 S:Mid
Speranță matematică en:Expected value Q200125 43 G:High
Spirală en:Spiral Q189114 32 C:Mid
Spirală logaritmică en:Logarithmic spiral Q724944 16 C:Mid
Structura Weaire–Phelan en:Weaire–Phelan structure Q869539 15 C:Low
Structură algebrică en:Algebraic structure Q205464 20 S:Mid
Subgrup comutator en:Commutator subgroup Q522216 12 S:Low
Subgrup normal en:Normal subgroup Q743179 17 C:High
Submersie en:Submersion (mathematics) Q1420023 11 S:Mid
Subspațiu vectorial en:Linear subspace Q728435 35 C:Mid
Sumă directă en:Direct sum Q13582243 14 S:Mid
Sumă Minkowski en:Minkowski addition Q1322294 22 C:Low
Suprafață Bolza en:Bolza surface Q3505269 13K S:Low
Suprafață cubică en:Cubic surface Q4918750 28 S:Mid
Suprafață minimală en:Minimal surface Q1545397 21 S:Low
Suprafață Riemann en:Riemann surface Q753035 25 B:Top
Suprafață riglată en:Ruled surface Q840376 18 C:Mid
Șanfrenare en:Chamfer (geometry) Q18018756 22 S:Low
Tabla înmulțirii en:Multiplication table Q206049 15 S:Mid
Tensor metric en:Metric tensor Q757269 57 C:High
Teorema Abel–Ruffini en:Abel–Ruffini theorem Q657482 27 C:Mid
Teorema automorfismelor Hurwitz en:Hurwitz's automorphisms theorem Q2226695 18 C:Mid
Teorema Cayley–Bacharach en:Cayley–Bacharach theorem Q4455043 12 S:Low
Teorema celor patru vârfuri en:Four-vertex theorem Q994401 11 S:Low
Teorema de reprezentare conformă Riemann en:Riemann mapping theorem Q927051 45 S:Mid
Teorema de restricție cristalografică en:Crystallographic restriction theorem Q3527223 17 B:Low
Teorema de rotație a lui Euler en:Euler's rotation theorem Q681406 29 C:Mid
Teorema de separare a hiperplanului en: Hyperplane separation theorem Q6795830 14 C:Low
Teorema de uniformizare en:Uniformization theorem Q2109761 30 S:–
Teorema funcției implicite en:Implicit function theorem Q848375 21 C:High
Teorema fundamentală a teoriei lui Galois en:Fundamental theorem of Galois theory Q76652 15 C:High
Teorema Gauss–Bonnet en:Gauss–Bonnet theorem Q742833 12 C:High
Teorema împachetării cercurilor en:Circle packing theorem Q5121504 30 C:Mid
Teorema Krein–Milman en:Krein–Milman theotrem Q642620 14 C:Mid
Teorema Lindemann–Weierstrass en:Lindemann–Weierstrass theorem Q1572474 27 B:Mid
Teorema lui Menger en:Menger's theorem Q928813 12 S:Mid
Teorema lui Minkowski en:Minkowski's theorem Q1097021 19 C:High
Teorema lui Noether en:Noether's theorem Q578555 65 C:High
Teorema lui Steinitz en:Steinitz's theorem Q7606897 50 GA:Mid
Teorema lui Tihonov en:Tychonoff's theorem Q1137014 15 C:Mid
Teorema Riemann–Roch en:Riemann–Roch theorem Q379048 32 C:Mare
Teorema valorilor intermediare en:Intermediate value theorem Q245098 16 S:Mid
Teorema zerourilor a lui Hilbert en: Hilbert's Nullstellensatz Q1068976 16 C:High
Teoremele de imersie ale lui Nash en:Nash embedding theorems Q1306092 16 S:Low
Teoria algebrică a numerelor en:Algebraic number theory Q613048 41 B:Top
Teoria codificării en:Coding theory Q602136 28 C:Top
Teoria descriptivă a mulțimilor en:Descriptive set theory Q225869 10 C:High
Teoria jocurilor combinatorice en:Combinatorial game theory Q1320931 24 B:Mid
Teoria modelelor en:Model theory Q467606 47 C:Mid
Teoria naivă a mulțimilor en:Naive set theory Q903783 35 C:High
Teoria ordonării en:Order theory Q24175351 32 B:High
Teoria spectrală a grafurilor en:Spectral graph theory Q3180727 15 C:High
Topologie algebrică en:Algebraic topology Q212803 19 B:Top
Topologie de ordine en:Order topology Q1321469 15 S:Low
Topologie generală en:General topology Q621550 43 B:Top
Topologie Sorgenfrey en:Lower limit topology Q1543600 5 S:Low
Topologie Zariski en:Zariski topology Q147978 18 C:High
Tor algebric en:Algebraic torus Q4724022 24 B:Mid
Tor Clifford en:Clifford torus Q5133090 12 B:Low
Tor complex en:Complex torus Q5156610 30 S:Low
Torsiune (algebră) en:Torsion (algebra) Q382874 12 B:Low
Tractrice en:Tractrix Q1365281 11 S:Low
Transformare afină en:Affine transformation Q382497 31 C:Mid
Transformare liniară fracționară en:Linear fractional transformation Q12033559 12 S:Mid
Transformata Jukovski en:Joukowsky transform Q1794703 11 C:Low
Triangularea unui poligon en:Polygon triangulation Q3045660 13
Triunghi Reuleaux en:Reuleaux triangle Q959203 58 GA:Mid
Triunghiul Sierpiński en:Sierpiński triangle Q663365 24 C:Mid
Tuplu en:Tuple Q600590 18 C:High
Unghi hiperbolic en:Hyperbolic angle Q1003216 15 B:Top
Variabilă dependentă și variabilă independentă en:Dependent and independent variables Q320723 17 S:Mid
Varietate afină en:Affine variety Q3554813 30 S:Low
Varietate algebrică en:Algebraic variety Q648995 26 B:Top
Varietate diferențiabilă en:Differentiable manifold Q3552958 67 B:High
Varietate proiectivă en:Projective variety Q3554818 46 C:Mid
Varietate riemanniană en:Riemannian manifold Q632814 31 C:High
Varietate topologică en:Topological manifold Q2721559 17 C:High
Zonoedru en:Zonohedron Q2485866 24 B:Low tradus parțial