Lista Swadesh a limbii maghiare

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Sari la navigare Sari la căutare
Limba maghiară
Distribuție geografică și statut
Istorie
Dialecte
Fonologie
Gramatică
Morfologie
Verbul
Substantivul, adjectivul și numeralul
Adverbul
Pronumele
Cuvintele funcționale
Cuvintele propoziții
Sintaxă
Propoziția
Fraza
Lexic
Lista Swadesh a limbii maghiare

Lista Swadesh de 207 cuvinte în limbile română și maghiară.

Prezentare[modificare | modificare sursă]

Elaborată de lingvistul american Morris Swadesh ca instrument de studiu al limbilor, lista cuprinde un lexic de bază presupus a exista în toate limbile. Există mai multe versiuni ale listei, principalele fiind:

  • o listă de 207 cuvinte, dintre care nu toate se găsesc în toate limbile (de exemplu „șarpe” și „zăpadă”);
  • o versiune redusă de 100 de cuvinte.

Lista aceasta nu trebuie considerată ca un lexic elementar ce ar permite comunicarea cu vorbitorii limbii, ci doar ca o posibilitate de a lua un prim contact cu aceasta.

Pentru detalii, a se vedea articolul Listă Swadesh.

Lista[modificare | modificare sursă]

Nr. Română Maghiară
1. eu én
2. tu,
dumneavoastră (singular)
te,
ön (de politețe)
3. el, ea ő
4. noi mi
5. voi,
dumneavoastră (plural)
ti,
önök (de politețe)
6. ei ők
7. acesta, aceasta (neutru) ez
8. acela, aceea (neutru) az
9. aici
încoace
itt
ide
10. acolo
încolo
ott
oda
11. cine ki (interogativ), aki (relativ)
12. ce mi (interogativ), ami (relativ)
13. unde,
încotro
hol (interogativ), ahol (relativ),
hova (interogativ), ahova (relativ)
14. când mikor (interogativ), amikor (relativ)
15. cum hogy (interogativ), ahogy (relativ)
16. nu ne (cu imperativul), nem (fără imperativ)
17. tot egész, minden
18. mulți sok
19. câtva, niște némely
20. puțin kevés
21. alt más
22. unu egy
23. doi kettő
24. trei három
25. patru négy
26. cinci öt
27. mare nagy
28. lung hosszú
29. larg,
lat
bő,
széles
30. gros vastag
31. greu nehéz
32. mic kis, kicsi
33. scurt rövid
34. strâmt,
îngust
szűk,
keskeny
35. subțire vékony
36. femeie
37. bărbat férfi
38. om ember
39. copil gyerek
40. soție feleség
41. soț férj
42. mamă anya
43. tată apa
44. animal állat
45. pește hal
46. pasăre madár
47. câine kutya
48. păduche tetű
49. șarpe kígyó
50. vierme féreg
51. copac, pom fa
52. pădure erdő
53. băț bot
54. fruct gyümölcs
55. sămânță mag
56. frunză falevél
57. rădăcină gyökér
58. scoarță (de arbore) kéreg
59. floare virág
60. iarbă
61. frânghie kötél
62. piele bőr
63. carne hús
64. sânge vér
65. os csont
66. grăsime zsír
67. ou tojás
68. corn szarv
69. coadă farok
70. pană toll
71. păr (de pe cap) haj
72. cap fej
73. ureche fül
74. ochi szem
75. nas orr
76. gură száj
77. dinte, măsea fog
78. limbă nyelv
79. unghie köröm
80. laba piciorului lábfej
81. picior láb(szár)
82. genunchi térd
83. mână kéz
84. aripă szárny
85. burtă has
86. măruntaie, mațe belek
87. gât nyak
88. spate hát
89. piept mell
90. inimă szív
91. ficat máj
92. a bea iszik
93. a mânca eszik
94. a mușca harap
95. a suge szopik
96. a scuipa (le)köp
97. a borî, a vomita hány
98. a sufla fúj
99. a respira lélegzik
100. a râde nevet, kacag
101. a vedea (meg)lát
102. a auzi (meg)hall
103. a ști tud
104. a (se) gândi gondol, gondolkodik
105. a mirosi (meg)szagol
106. a se teme fél
107. a dormi alszik
108. a trăi él
109. a muri (meg)hal
110. a ucide, a omorî (meg)öl
111. a se bate,
a lupta
verekedik,
harcol
112. a vâna vadászik
113. a lovi csap, (meg)üt
114. a tăia (el)vág
115. a despica hasít
116. a împunge,
a înjunghia
(le)szúr,
(le)döf
117. a zgâria
a scărpina
kapar
vakar
118. a săpa ás
119. a înota úszik
120. a zbura repül
121. a umbla, a merge jár
122. a veni (el)jön
123. a se culca,
a sta culcat
lefekszik,
fekszik
124. a se așeza,
a ședea
leül,
ül
125. a se ridica în picioare,
a sta în picioare
feláll,
áll
126. a se învârti forog
127. a cădea esik
128. a da ad
129. a ține fog
130. a strânge szorít
131. a freca dörzsöl
132. a spăla (meg)mos
133. a șterge (meg)töröl
134. a trage (meg)húz
135. a împinge (meg)tol
136. a arunca dob
137. a lega (meg)köt
138. a coase (meg)varr
139. a număra (meg)számol
140. a zice, a spune (meg)mond
141. a cânta (el)énekel
142. a (se) juca játszik
143. a pluti lebeg, úszik
144. a curge folyik
145. a îngheța megfagy (intranzitiv), fagyaszt (tranzitiv)
146. a se umfla (meg)dagad, (meg)duzzad
147. soare nap
148. lună hold
149. stea csillag
150. apă víz
151. ploaie eső
152. râu folyó
153. lac
154. mare tenger
155. sare
156. piatră
157. nisip homok
158. praf, pulbere por
159. pământ föld
160. nor felhő
161. ceață köd
162. cer ég
163. vânt szél
164. zăpadă
165. gheață jég
166. fum füst
167. foc tűz
168. cenușă hamu
169. a arde (el)ég
170. drum, cale út
171. munte hegy
172. roșu piros, vörös
173. verde zöld
174. galben sárga
175. alb fehér
176. negru fekete
177. noapte éj(szaka)
178. zi nap(pal)
179. an év
180. cald meleg
181. rece, frig hideg
182. plin tele
183. nou új
184. vechi régi
185. bun
186. rău, prost rossz
187. putred korhadt
188. murdar piszkos, koszos
189. drept (rectiliniu) egyenes
190. rotund kerek
191. ascuțit, tăios éles
192. tocit, bont tompa
193. neted sima
194. umed nedves
195. uscat száraz
196. corect helyes
197. apropiat
aproape
közeli
közel
198. (în)depărtat
departe
messzi
messze
199. drept (contrarul lui „stâng”) jobb
200. stâng bal
201. la -nál/-nél (fără deplasare), -hoz/-höz (cu deplasare)
202. în -ban/-ben (fără deplasare) -ba/-be (cu deplasare)
203. cu -val/-vel
204. și és
205. dacă ha
206. pentru că mert
207. nume név

Observații[modificare | modificare sursă]

  1. Cuvintele scrise cu caractere aldine figurează și în lista de 100 de cuvinte.
  2. Se dă numai o singură formă a substantivelor, pronumelor și adjectivelor: cea de nominativ masculin singular.
  3. Variantele din aceeași celulă ce apar una sub alta sunt echivalente cu variantele corespunzătoare din coloana de alături.
  4. În limba maghiară, verbele sunt date la persoana a III-a singular a indicativului prezent, forma care apare în dicționare.
  5. Cu prefixele date în paranteză în cazul unor verbe, acestea au un sens perfectiv, iar fără prefixe au un sens imperfectiv.
  6. Prepozițiilor „la”, „în” și „cu” le corespund în maghiară sufixe. În cazul lor, bara oblică desparte variante cerute de regulile armoniei vocalice.

Sursă[modificare | modificare sursă]