Format:Infocaseta Substanță

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Salt la: Navigare, căutare
Infocaseta Substanță
Număr CAS  ?
Cod ATC
Formulă chimică  ?
Aspect
Masă molară
Densitate
Starea de agregare
Starea de agregare
Punct de topire
Punct de fierbere
Solubilitate
Miros
Miros
Aciditate (pKa)
Bazicitate (pKb)
Structură cristalină
Anion
Cation
Duritate (Scara Mohs)
Presiunea vaporilor
Indice de refracție(nD)
Vâscozitate
Momentul dipol
Temperatură de aprindere
Statut legal
Categorie drog
Căi de administrare
Metabolism
Timp de înjumătățire biologic
Excreție
Doză letală
Doza minimă letală
Doza letală medie
Fraze R
Fraze S
Sunt folosite unitățile SI și condițiile de temperatură și presiune normale dacă nu s-a specificat altfel.
Documentație
Documentație format
Această documentație este adusă de la pagina Format:Infocaseta Substanță/doc.


Scop

Infocaseta Substanță oferă o trecere în revistă a celor mai des căutate informații despre o substanță, într-o casetă laterală de adăugat la articolul propriu-zis. Infocaseta este utilă pentru toate substanțele simple, atât cât și pentru toți compușii anorganici. Pentru compușii organici se va face o infocasetă specială. Infocaseta dispune de parametrii referitori la informații clinice și farmacocinetice, însă doar pentru cazuri restrânse. Dacă introduceți infocaseta în pagina unui medicament, folosiți {{Infocaseta Medicament}}.

Utilizare

{{Infocaseta Substanță
|culoare_fond  = 
|IUPAC     = 
|imagine    = 
|caption    = 
|imagine2    = 
|caption2    = 
|imagine3    = 
|alte denumiri = 
|CAS      = 
|smiles     = 
|formulă    = 
|masă molară  = 
|aspect     = 
|densitate   = 
|stare de agregare = 
|punct de topire = 
|punct de fierbere = 
|solubilitate  =
|solubilitate_apă =
|temperatură_aprindere =
|hazard     = {{hazard}}
|SGH      = {{SGH|SGH|SGH}}
|NFPA_S     =
|NFPA_I     =
|NFPA_R     =
|NFPA_A     =
|R       = {{Frază R|}}
|S       = {{Frază S|}}
}}

Date clinice și farmacocinetice

{{Infocaseta Substanță
---etc---
|legal     = statut legal
|categorie   = categorie drog
|administrare  = căi de administrare
|metabolism   = metabolism
|timp_de_înjumătățire = timp de înjumătățire
|excreție    = mod de excreție
|doză_letală   = doza letală
|doză_minimă_letală = doza minimă letală
|doză_letală_medie = doza letală minimă
}}

Parametri

Obligatorii
 • nume — Numele IUPAC al substanței
 • formulă — Formula chimică/moleculară
 • masa/mol — Masa moleculară
 • stare_agregare
Opționali
 • altedenumiri — Alte denumiri recunoscute
 • aparență — Cum arată substanța
 • CAS — Numărul registrului CAS
 • densitate — Densitatea substanței
 • pcttopire — Punctul de topire
 • pctfierbere — Punctul de fierbere
 • solubil — Solubilitatea în apă; dacă nu e solubil în apă, atunci se scrie în ce e solubil (exemplu reprezentativ)
 • anion — Anion
 • cation — Cation
 • duritate — Duritatea pe scara Mohs (dacă este solid; dacă nu, se scrie lipsă și între paranteze starea de agregare în afară de cea solidă: lichidă sau gazoasă)
 • image_hazard— se folosește {{Hazard}}, care poate avea următorii parametri: C, E, O, F, FF, T, TT, Xi, X și N; de exemplu codul {{Hazard|X|C|N|Xi}} crează următoarele simboluri:


C : CorozivXi : IritantX : NocivN : Periculos pentru mediu

Coroziv, Iritant, Nociv, Periculos pentru mediu,


 • SGH— formatul {{SGH}}: {{SGH|SGH02|SGH08|SGH07|SGH09|Dgr}}:
  SGH02 : InflamabilSGH07 : Toxic, iritant, sensibilizant, narcoticSGH08 : Sensibilizant, mutagen, cancerigen, reprotoxicSGH09 : Periculos pentru mediul acvatic
  Pericol


 • R— formatul {{Frază R}}: {{Frază R|7|35|64}}:

R7, R35, R64


Cheie de culori

Grup Cod
Oxizi {{Infocaseta Substanță/Culoare oxizi}}
Acizi {{Infocaseta Substanță/Culoare acizi}}
Baze {{Infocaseta Substanță/Culoare baze}}
Combinații complexe {{Infocaseta Substanță/Culoare combinații complexe}}
{{Infocaseta Substanță/Culoare compuși complecși}}(organici+anorganici)
Compuși organici cu funcțiuni {{Infocaseta Substanță/Culoare compuși organici}}
{{Infocaseta Substanță/Culoare compuși organici f}}
Săruri ale metalelor din grupele principale și săruri ale nemetalelor (CCl4, de exemplu)+ săruri de amoniu {{Infocaseta Substanță/Culoare săruri metale I}}{{Infocaseta Substanță/Culoare săruri I}}
Săruri ale metalelor din grupele secundare {{Infocaseta Substanță/Culoare săruri metale II}}{{Infocaseta Substanță/Culoare săruri II}}
Săruri ale lantanidelor și actinidelor {{Infocaseta Substanță/Culoare săruri metale III}}{{Infocaseta Substanță/Culoare săruri III}}
Hidrocarburi {{Infocaseta Substanță/Culoare hidrocarburi}}
style="background-color:#Format:Infocaseta Substanță/Culoare nemetale" | Nemetale {{Infocaseta Substanță/Culoare nemetale}}
style="background-color:#Format:Infocaseta Substanță/Culoare halogene nedescoperite" | Halogene nedescoperite {{Infocaseta Substanță/Culoare halogene nedescoperite}}
style="background-color:#Format:Infocaseta Substanță/Culoare metale de post-tranziție nedescoperite" | Metale de post-tranziție nedescoperite {{Infocaseta Substanță/Culoare metale de post-tranziție nedescoperite}}

Mod de folosire

Exemplul 1

Pentan
Pentane-2D-Skeletal.svg
Pentane-3D-balls.png
Pentane-3D-space-filling.png
Denumiri
Alte denumiri
n-pentan
Identificare
Număr CAS 109-66-0
Cod ATC
Informații generale
Formulă chimică C5H12
Aspect lichid incolor
Masă molară 72,15 g/mol
Proprietăți
Densitate 0,626 g/mL
Starea de agregare lichidă
Starea de agregare
Punct de topire −130,5 până la −129,1 °C
Punct de fierbere 35,9 până la 36,3 °C
Solubilitate 40 mg/L (la 20 °C)
Miros
Miros
Aciditate (pKa)
Bazicitate (pKb)
Structură cristalină
Anion
Cation
Duritate (Scara Mohs)
Presiunea vaporilor
Indice de refracție(nD)
Vâscozitate
Momentul dipol
Temperatură de aprindere
Statut legal
Categorie drog
Căi de administrare
Metabolism
Timp de înjumătățire biologic
Excreție
Doză letală
Doza minimă letală
Doza letală medie
Pericol
F : InflamabilX : NocivN : Periculos pentru mediu
Inflamabil, Nociv, Periculos pentru mediu,
Fraze R
Fraze S
Reglementări mondiale
SGH02 : InflamabilSGH07 : Toxic, iritant, sensibilizant, narcoticSGH08 : Sensibilizant, mutagen, cancerigen, reprotoxicSGH09 : Periculos pentru mediul acvatic
Pericol
H225, H304, H336, H411, EUH066,
NFPA 704

NFPA 704.svg

4
1
0
Sunt folosite unitățile SI și condițiile de temperatură și presiune normale dacă nu s-a specificat altfel.
{{Infocaseta Substanță
|culoare_fond=hidrocarburi
|nume=Pentan
|imagine=Pentane-2D-Skeletal.svg
|imagine2=Pentane-3D-balls.png
|imagine3=Pentane-3D-space-filling.png
|formulă=C<sub>5</sub>H<sub>12</sub>
|altedenumiri=n-pentan
|CAS=109-66-0
|masa/mol=72,15 g/mol
|aparență=[[lichid]] incolor
|stare_agregare=[[lichid]]ă
|densitate=0,626 g/mL
|pcttopire=−130,5 până la −129,1 °C
|pctfierbere=35,9 până la 36,3 °C
|solubil=40 mg/L (la 20 °C)
|EUclasif=Inflamabil; Foarte toxic; Periculos pentru natură;
|imagehazard={{Hazard|F|X|N}}
|SGH={{SGH|SGH02|SGH08|SGH07|SGH09|Dgr|H225|H304|H336|H411|EUH066}}
|NFPA_S=1
|NFPA_I=4
|NFPA_R=0
}}

Exemplul 2

Clic pe modificați secțiune pentru a vedea sursa.

Acid acetic
Formula structurală
Formula structurală
Model 3D al moleculei
Model 3D al moleculei
Acetic acid.jpg
Denumiri
Alte denumiri
Acid etanoic
Acid metancarboxilic
Hidroxid de acetil (AcOH)
Acetat de hidrogen (HAc)
Identificare
Număr CAS 64-19-7
Cod ATC
Informații generale
Formulă chimică C2H4OH
Aspect cristale incolore (în stare solidă), lichid incolor
Masă molară 60,05 g/mol
Proprietăți
Densitate 1,049 g/cm3, lichid
1,266 g/cm3
Starea de agregare lichidă
Starea de agregare
Punct de topire 16,5 °C (289,6 ± 0,5 K)[1]
Punct de fierbere 118,1 °C (391,2 ± 0.6 K)[1]
Solubilitate complet solubil în apă, etanol, acetonă, toluen și hexan și insolubil în bisulfură de carbon
Miros
Miros
Aciditate (pKa) 4,76 la 25 °C
Bazicitate (pKb)
Structură cristalină
Anion
Cation
Duritate (Scara Mohs)
Presiunea vaporilor
Indice de refracție(nD)
Vâscozitate 1,22 mPa•s la 25 °C
Momentul dipol 1,74 D (gaz)
Temperatură de aprindere
Statut legal
Categorie drog
Căi de administrare
Metabolism
Timp de înjumătățire biologic
Excreție
Doză letală
Doza minimă letală
Doza letală medie
Pericol
Reglementări europene
C : Coroziv
Coroziv,
Fraze R R10, R35
Fraze S S1/2, S23, S26, S45
Reglementări mondiale
SGH02 : InflamabilSGH05 : Coroziv
Pericol
H226, H314, P280, P305, P310, P338, P351,
NFPA 704

NFPA 704.svg

2
3
0
Sunt folosite unitățile SI și condițiile de temperatură și presiune normale dacă nu s-a specificat altfel.

Vezi și

 1. ^ a b Acetic acid