Sari la conținut

Format:Infocaseta Substanță

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Infocaseta Substanță
Sunt folosite unitățile SI și condițiile de temperatură și presiune normale dacă nu s-a specificat altfel.
Documentație
Documentație format
Această documentație este adusă de la pagina Format:Infocaseta Substanță/doc.


Scop

Infocaseta Substanță oferă o trecere în revistă a celor mai des căutate informații despre o substanță, într-o casetă laterală de adăugat la articolul propriu-zis. Infocaseta este utilă pentru toate substanțele simple, atât cât și pentru toți compușii anorganici. Pentru compușii organici se va face o infocasetă specială. Infocaseta dispune de parametrii referitori la informații clinice și farmacocinetice, însă doar pentru cazuri restrânse. Dacă introduceți infocaseta în pagina unui medicament, folosiți {{Infocaseta Medicament}}.

Utilizare

{{Infocaseta Substanță
|culoare_fond  = 
|IUPAC     = 
|imagine    = 
|caption    = 
|imagine2    = 
|caption2    = 
|imagine3    = 
|alte denumiri = 
|CAS      = 
|smiles     = 
|formulă    = 
|masă molară  = 
|aspect     = 
|densitate   = 
|stare de agregare = 
|punct de topire = 
|punct de fierbere = 
|solubilitate  =
|solubilitate_apă =
|temperatură_aprindere =
|structură_cristalină=
|hazard     = {{hazard}}
|SGH      = {{SGH|SGH|SGH}}
|NFPA_S     =
|NFPA_I     =
|NFPA_R     =
|NFPA_A     =
|R       = {{Frază R|}}
|S       = {{Frază S|}}
}}

Date clinice și farmacocinetice

{{Infocaseta Substanță
---etc---
|legal     = statut legal
|categorie   = categorie drog
|administrare  = căi de administrare
|metabolism   = metabolism
|timp_de_înjumătățire = timp de înjumătățire
|excreție    = mod de excreție
|doză_letală   = doza letală
|doză_minimă_letală = doza minimă letală
|doză_letală_medie = doza letală minimă
}}

Parametri

Obligatorii
 • nume — Numele IUPAC al substanței
 • formulă — Formula chimică/moleculară
 • masa/mol — Masa moleculară
 • stare_agregare
Opționali
 • altedenumiri — Alte denumiri recunoscute
 • aparență — Cum arată substanța
 • CAS — Numărul registrului CAS
 • densitate — Densitatea substanței
 • pcttopire — Punctul de topire
 • pctfierbere — Punctul de fierbere
 • solubil — Solubilitatea în apă; dacă nu e solubil în apă, atunci se scrie în ce e solubil (exemplu reprezentativ)
 • anion — Anion
 • cation — Cation
 • duritate — Duritatea pe scara Mohs (dacă este solid; dacă nu, se scrie lipsă și între paranteze starea de agregare în afară de cea solidă: lichidă sau gazoasă)
 • image_hazard— se folosește {{Hazard}}, care poate avea următorii parametri: C, E, O, F, FF, T, TT, Xi, X și N; de exemplu codul {{Hazard|X|C|N|Xi}} crează următoarele simboluri:


C : CorozivXi : IritantX : NocivN : Periculos pentru mediu

Coroziv, Iritant, Nociv, Periculos pentru mediu,


 • SGH— formatul {{SGH}}: {{SGH|SGH02|SGH08|SGH07|SGH09|Dgr}}:
  SGH02 : InflamabilSGH07 : Toxic, iritant, sensibilizant, narcoticSGH08 : Sensibilizant, mutagen, cancerigen, reprotoxicSGH09 : Periculos pentru mediul acvatic
  Pericol


 • R— formatul {{Frază R}}: {{Frază R|7|35|64}}:

R7, R35, R64


Cheie de culori

Grup Cod
Oxizi {{Infocaseta Substanță/Culoare oxizi}}
Acizi {{Infocaseta Substanță/Culoare acizi}}
Baze {{Infocaseta Substanță/Culoare baze}}
Combinații complexe {{Infocaseta Substanță/Culoare combinații complexe}}
{{Infocaseta Substanță/Culoare compuși complecși}}(organici+anorganici)
Compuși organici cu funcțiuni {{Infocaseta Substanță/Culoare compuși organici}}
{{Infocaseta Substanță/Culoare compuși organici f}}
Săruri ale metalelor din grupele principale și săruri ale nemetalelor (CCl4, de exemplu)+ săruri de amoniu {{Infocaseta Substanță/Culoare săruri metale I}}{{Infocaseta Substanță/Culoare săruri I}}
Săruri ale metalelor din grupele secundare {{Infocaseta Substanță/Culoare săruri metale II}}{{Infocaseta Substanță/Culoare săruri II}}
Săruri ale lantanidelor și actinidelor {{Infocaseta Substanță/Culoare săruri metale III}}{{Infocaseta Substanță/Culoare săruri III}}
Hidrocarburi {{Infocaseta Substanță/Culoare hidrocarburi}}
style="background-color:#Format:Infocaseta Substanță/Culoare nemetale" | Nemetale {{Infocaseta Substanță/Culoare nemetale}}
style="background-color:#Format:Infocaseta Substanță/Culoare halogene nedescoperite" | Halogene nedescoperite {{Infocaseta Substanță/Culoare halogene nedescoperite}}
style="background-color:#Format:Infocaseta Substanță/Culoare metale de post-tranziție nedescoperite" | Metale de post-tranziție nedescoperite {{Infocaseta Substanță/Culoare metale de post-tranziție nedescoperite}}

Mod de folosire

Exemplul 1

Pentan
Denumiri
Alte denumirin-pentan
Identificare
Număr CAS109-66-0
Informații generale
Formulă chimicăC5H12
Aspectlichid incolor
Masă molară72,15 g/mol
Proprietăți
Densitate0,626 g/mL
Starea de agregarelichidă
Punct de topire−130,5 până la −129,1 °C
Punct de fierbere35,9 până la 36,3 °C
Solubilitate40 mg/L (la 20 °C)
Pericol
F : InflamabilX : NocivN : Periculos pentru mediu
Inflamabil, Nociv, Periculos pentru mediu,
SGH02 : InflamabilSGH07 : Toxic, iritant, sensibilizant, narcoticSGH08 : Sensibilizant, mutagen, cancerigen, reprotoxicSGH09 : Periculos pentru mediul acvatic
Pericol
H225, H304, H336, H411, EUH066,
NFPA 704

4
1
0
Sunt folosite unitățile SI și condițiile de temperatură și presiune normale dacă nu s-a specificat altfel.
{{Infocaseta Substanță
|culoare_fond=hidrocarburi
|nume=Pentan
|imagine=Pentane-2D-Skeletal.svg
|imagine2=Pentane-3D-balls.png
|imagine3=Pentane-3D-space-filling.png
|formulă=C<sub>5</sub>H<sub>12</sub>
|altedenumiri=n-pentan
|CAS=109-66-0
|masa/mol=72,15 g/mol
|aparență=[[lichid]] incolor
|stare_agregare=[[lichid]]ă
|densitate=0,626 g/mL
|pcttopire=−130,5 până la −129,1 °C
|pctfierbere=35,9 până la 36,3 °C
|solubil=40 mg/L (la 20 °C)
|EUclasif=Inflamabil; Foarte toxic; Periculos pentru natură;
|imagehazard={{Hazard|F|X|N}}
|SGH={{SGH|SGH02|SGH08|SGH07|SGH09|Dgr|H225|H304|H336|H411|EUH066}}
|NFPA_S=1
|NFPA_I=4
|NFPA_R=0
}}

Exemplul 2

Clic pe modificați secțiune pentru a vedea sursa.

Acid acetic
Formula structurală
Formula structurală
Model 3D al moleculei
Model 3D al moleculei
Denumiri
Alte denumiriAcid etanoic
Acid metancarboxilic
Hidroxid de acetil (AcOH)
Acetat de hidrogen (HAc)
Identificare
Număr CAS64-19-7
Informații generale
Formulă chimicăC2H4OH
Aspectcristale incolore (în stare solidă), lichid incolor
Masă molară60,05 g/mol
Proprietăți
Densitate1,049 g/cm3, lichid
1,266 g/cm3
Starea de agregarelichidă
Punct de topire16,5 °C (289,6 ± 0,5 K)[1]
Punct de fierbere118,1 °C (391,2 ± 0.6 K)[1]
Solubilitatecomplet solubil în apă, etanol, acetonă, toluen și hexan și insolubil în bisulfură de carbon
Aciditate (pKa)4,76 la 25 °C
Viscozitate1,22 mPa•s la 25 °C
Momentul dipol1,74 D (gaz)
Pericol
C : Coroziv
Coroziv,
Fraze RR10, R35
Fraze SS1/2, S23, S26, S45
SGH02 : InflamabilSGH05 : Coroziv
Pericol
H226, H314, P280, P305, P310, P338, P351,
NFPA 704

2
3
0
Sunt folosite unitățile SI și condițiile de temperatură și presiune normale dacă nu s-a specificat altfel.

Vezi și

Fără descriere.

Parametrii formatului[Gestionează TemplateData]

This template prefers block formatting of parameters.

ParametruDescriereTipStare
culoarea formatuluiculoare_fond

fără descriere

Unknownopțional
numenume

fără descriere

Unknownopțional
descrieredescriere caption

fără descriere

Unknownopțional
imagineimagine

fără descriere

Unknownopțional
mărimeimaginemărimeimagine

fără descriere

Unknownopțional
imagine2imagine2

fără descriere

Unknownopțional
mărimeimagine2mărimeimagine2

fără descriere

Unknownopțional
descriere2descriere2 caption2

fără descriere

Unknownopțional
imagine3imagine3

fără descriere

Unknownopțional
mărimeimagine3mărimeimagine3

fără descriere

Unknownopțional
descriere3descriere3 caption3

fără descriere

Unknownopțional
IUPACIUPAC

fără descriere

Unknownopțional
alte denumirialtedenumiri alte_denumiri

fără descriere

Unknownopțional
CASCAS

fără descriere

Unknownopțional
ATCATC

fără descriere

Unknownopțional
smilessmiles

fără descriere

Unknownopțional
ChEMBLChEMBL

fără descriere

Unknownopțional
PubChemPubChem

fără descriere

Unknownopțional
formulăformulă

fără descriere

Unknownopțional
aspectaspect

fără descriere

Unknownopțional
aparențăaparență

fără descriere

Unknownopțional
masă molarămasă molară masa/mol

fără descriere

Unknownopțional
densitatedensitate

fără descriere

Unknownopțional
punct de topirepunct de topire pcttopire

fără descriere

Unknownopțional
stare_agregarestare_agregare

fără descriere

Unknownopțional
punct de fierberepunct de fierbere pctfierbere

fără descriere

Unknownopțional
solubilsolubil

fără descriere

Unknownopțional
solubilitatesolubilitate

fără descriere

Unknownopțional
solubilitate în apăsolubilitate_apă

fără descriere

Unknownopțional
mirosmiros

fără descriere

Unknownopțional
odoritateodoritate

fără descriere

Unknownopțional
aciditateaciditate

fără descriere

Unknownopțional
bazicitatebazicitate

fără descriere

Unknownopțional
structură_cristalinăstructură_cristalină

fără descriere

Unknownopțional
anionanion

fără descriere

Unknownopțional
cationcation

fără descriere

Unknownopțional
duritateduritate

fără descriere

Unknownopțional
presiune vaporipresiune vapori presiunevapori

fără descriere

Unknownopțional
indexrefindexref

fără descriere

Unknownopțional
vascvasc

fără descriere

Unknownopțional
dipoldipol

fără descriere

Unknownopțional
temperatură_aprinderetemperatură_aprindere

fără descriere

Unknownopțional
legallegal

fără descriere

Unknownopțional
categoriecategorie

fără descriere

Unknownopțional
administrareadministrare

fără descriere

Unknownopțional
metabolismmetabolism

fără descriere

Unknownopțional
timp_de_înjumătățiretimp_de_înjumătățire

fără descriere

Unknownopțional
excrețieexcreție

fără descriere

Unknownopțional
doză_letalădoză_letală

fără descriere

Unknownopțional
doză_minimă_letalădoză_minimă_letală

fără descriere

Unknownopțional
doză_letală_mediedoză_letală_medie

fără descriere

Unknownopțional
SGHSGH

fără descriere

Unknownopțional
hazardhazard

fără descriere

Unknownopțional
imagehazardimagehazard

fără descriere

Unknownopțional
RR

fără descriere

Unknownopțional
SS

fără descriere

Unknownopțional
NFPA 704NFPA 704

fără descriere

Unknownopțional
NFPA_SNFPA_S

fără descriere

Unknownopțional
NFPA_INFPA_I

fără descriere

Unknownopțional
NFPA_RNFPA_R

fără descriere

Unknownopțional
NFPA_ANFPA_A

fără descriere

Unknownopțional