Format:Casetă de navigare cu coloane

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Documentație
Documentație format
Această documentație este adusă de la pagina Format:Casetă de navigare cu coloane/doc.


Acest format de navigare permite gruparea în coloane a legăturilor către articole. Scopul inițial al casetei a fost ușurarea alinierii legăturilor însoțite de steaguri, de exemplu în formate cu legături către articole despre diverse țări.

Format de bază

{{Casetă de navigare cu coloane
|nume = {{subst:PAGENAME}}
|titlu =
|imagine =
|imagine stânga =

|antet col1 =
|col1 =

|antet col2 =
|col2 =
...
|antet col20 =
|col20 =
}}


Parametri

Formatul {{Casetă de navigare cu coloane}} are mulți parametri comuni cu formatele {{Casetă de navigare simplă}} și {{Casetă de navigare cu grupuri pliabile}}, pentru consistență și ușurarea utilizării. Acești parametri comuni sunt marcați cu o cruce (). Pentru descrierea completă a funcționării acestora, consultați documentația de la {{Casetă de navigare simplă}}.

Parametri de creare

nume
Numele formatului.
stare [autopliabilă, nepliată, pliată, simplă, niciuna]
Starea inițială a casetei de navigare.
bară de navigare [simplă, niciuna]
Vedeți descrierea de la {{Casetă de navigare simplă}}.
chenar [subgrup, copil, niciunul]
Dacă doriți folosirea unei casete înăuntrul alteia, parametrul chenar al casetei imbricate trebuie să ia valoarea copil. Părintele poate fi lista unei {{Casetă de navigare simplă}}, coloanele unei {{Casetă de navigare cu coloane}} sau o listă a {{Casetă de navigare cu grupuri pliabile}}. Vedeți {{Casetă de navigare simplă}} pentru mai multe detalii și exemple.

Celule

titlu
Titlul formatului, afișat în bara de titlu.
imagine
O imagine afișată în dreapta tuturor coloanelor, grupurilor și listelor.
imagine stânga
O imagine afișată în stânga tuturor coloanelor, grupurilor și listelor.
deasupra
O celulă afișată deasupra tuturor coloanelor, grupurilor și listelor.
dedesubt
O celulă afișată dedesubtul tuturor coloanelor, grupurilor și listelor.

Parametri de stil

stil
Stil CSS aplicat corpului formatului.
stil de bază
Stil CSS aplicat celulelor titlu, deasupra, dedesubt și grupn. Vedeți descrierea de la {{Casetă de navigare simplă}} pentru mai multe detalii.
stil titlu
Stil CSS aplicat celulei titlu.
stil deasupra
stil dedesubt
Stiluri CSS aplicate celulelor deasupra, respectiv dedesubt.
stil imagine
Stil CSS aplicat celulei imagine. Nu este aplicat și celulelor imaginen.
stil imagine stânga
Stil CSS aplicat celulei imagine stânga. Nu este aplicat și celulelor imagine stângan.

Coloane

lățime col
Parametru care specifică lățimea tuturor coloanelor. Valoarea implicită este 10em. Exemple:
lățime col = 15em
lățime col = 25%
lățime coln
Parametru care specifică lățimea unei anumite coloane; suprascrie lățimea specificată prin parametrul lățime col.
toată lățimea
Dacă parametrul ia orice valoare, lățimea coloanelor este modificată astfel încât suma tutror lățimilor să fie egală cu 100%. Acesta este un parametru avansat și este recomandat să nu fie folosit. Dacă se utilizează antet col sau subsol col, parametrul toată lățimea este folosit automat.
spațiere
Specifică spațierea dinaintea primei coloane. Valoarea implicită este de 5em.
conține casete
Dacă ia orice valoare, parametrul specifică faptul că toate coloanele vor fi celule părinte pentru casete de navigare imbricate. În cazul în care nu utilizați casete de navigare imbricate, nu folosiți acest parametru.
conține casetă coln
Dacă ia orice valoare, parametrul specifică faptul că o anumită coloană va fi celulă părinte pentru o casetă de navigare imbricată. În cazul în care nu utilizați casete de navigare imbricate, nu folosiți acest parametru.
coln
Conținutul unei coloane. În cazul în care se folosesc coloanele, este necesară existența col1. Numărul maxim de coloane este 20.
antet coln
O celulă antet care apare deasupra coln.
subsol coln
O celulă subsol care apare sub coln.
întindere antet coln
Un număr care specifică pe câte coloane se întinde antet coln. Dacă este mai mare decât 1, anteturile coloanelor pe care se întinde antet coln trebuie omise. De exemplu, pentru întindere antet col1 = 3, antet col2 și antet col3 nu vor mai fi folosite.
întindere subsol coln
Un număr care specifică pe câte coloane se întinde subsol coln. Dacă este mai mare decât 1, subsolurile coloanelor pe care se întinde subsol coln trebuie omise. De exemplu, pentru întindere subsol col1 = 3, subsol col2 și subsol col3 nu vor mai fi folosite.

Grupuri și liste suplimentare

listăn
Lista de legături către alte articole. Lista poate fi o {{Casetă de navigare simplă}} sau o {{Casetă de navigare cu coloane}} imbricată, cu parametrul chenar având valoarea copil. Dacă folosiți o casetă imbricată, parametrul grupn corespunzător trebuie să fie lăsat gol, deoarece caseta are deja funcția de pliere.
grupn
Titlul fiecărui grup.
stil liste
Stil CSS aplicat tuturor celulelor listăn.
stil listăn
Stil CSS aplicat unei anumite liste; suprascrie stilul specificat prin parametrul stil liste.
spațiere liste
Specifică spațierea în fiecare celulă listăn. Celulele listă au o spațiere implicită de 0.25em la stânga și la dreapta și 0em sus și jos.
stil grupuri
Stil CSS aplicat tuturor celulelor grupn.
stil grupn
Stil CSS aplicat unui anumit grup; suprascrie stilul specificat prin parametrul stil grupuri.
stil impar
stil par
Stiluri CSS aplicate listelor cu numere impare, respectiv pare. Suprascriu stilurile specificate de stil liste.
par impar [inversat, impar, par, niciunul]
Vedeți descrierea de la {{Casetă de navigare simplă}}.

Exemple

Exemplu simplu

{{Casetă de navigare cu coloane
|nume    = {{subst:PAGENAME}}
|titlu    = Țări dezvoltate
|lățime col = 12em
|lățime col4 = 15em

|col1 = {{AND}}<br/> {{AUS}}<br/> {{AUT}}<br/> {{BEL}}<br/> {{CAN}}<br/> {{KOR}}<br/> {{DEN}}<br/> {{SWI}}
|col2 = {{FIN}}<br/> {{FRA}}<br/> {{GER}}<br/> {{GRE}}<br/> {{IRL}}<br/> {{ISL}}<br/> {{ISR}}<br/> {{ITA}}
|col3 = {{JAP}}<br/> {{LIE}}<br/> {{LUX}}<br/> {{MON}}<br/> {{NOR}}<br/> {{NZL}}<br/> {{POR}}<br/> {{GBR}}
|col4 = {{SAN}}<br/> {{SIN}}<br/> {{ESP}}<br/> {{SUA}}<br/> {{SWE}}<br/> {{TWN}}<br/> {{NLD}}<br/> {{VAT}}
}}


Casete de navigare cu colane, imbricate

{{Casetă de navigare cu coloane
|nume = {{subst:PAGENAME}}
|titlu = Titlu
|stil col  = text-align:center;

|antet col1  = Antet coloana 1
|conține casetă col1 = da
|col1     = {{Casetă de navigare cu coloane|copil
 |lățime col = 50%
 |stil col  = text-align:center;

 |antet col1 = Antet coloana 1.1
 |col1    = Coloana 1.1

 |antet col2 = Antet coloana 1.2
 |col2    = Coloana 1.2
 }}

|antet col2 = Antet coloana 2
|col2    = Coloana 2

|antet col3  = Antet coloana 3
|conține casetă col3 = da
|col3     = {{Casetă de navigare cu coloane|copil
 |lățime col = 33%
 |stil col  = text-align:center;

 |antet col1 = Antet coloana 3.1
 |col1    = Coloana 3.1

 |antet col2 = Antet coloana 3.2
 |col2    = Coloana 3.2

 |antet col3 = Antet coloana 3.3
 |col3    = Coloana 3.3
 }}

|antet col4 = Antet coloana 4
|col4    = Coloana 4
}}


Exemplu în care sunt folosite majoritatea celulelor

{{Casetă de navigare cu coloane
|nume   = {{subst:PAGENAME}}
|titlu  = Titlu
|stil col = text-align:center;

|antet col1 = Antet coloana 1
|col1    = Coloana 1
|subsol col1 = Subsol coloana 1

|antet col2 = Antet coloana 2
|col2    = Coloana 2
|subsol col2 = Subsol coloana 2

|antet col3 = Antet coloana 3
|col3    = Coloana 3
|subsol col3 = Subsol coloana 3

|antet col4 = Antet coloana 4
|col4    = Coloana 4
|subsol col4 = Subsol coloana 4

|grup1 = Grupul 1
|listă1 = Lista 1

|grup2 = Grupul 2
|listă2 = Lista 2

|grup3 = Grupul 3
|listă3 = Lista 3

|grup4 = Grupul 4
|listă4 = Lista 4

|deasupra = Deasupra
|dedesubt = Dedesubt
}}


Vezi și