Sari la conținut

Dovadă (filosofie)

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Dârele de fum vizibile în această imagine, surprinse la un spectacol aviatic, oferă indicii despre traiectoria de zbor a aeronavei, precum și despre condițiile meteorologice din momentul respectiv.

Dovezile pentru o propoziție sunt elementele care o susțin și o justifică. De obicei, ele sunt considerate o indicație a veridicității propoziției respective. Rolul și modul de concepere a dovezilor variază semnificativ de la un domeniu la altul.

În epistemologie, dovezile reprezintă fundamentul care justifică convingerile sau care face o atitudine doxastică rațională. De exemplu, experiența perceptivă a unui copac poate acționa ca o dovadă care justifică credința că există un copac. În acest context, dovezile sunt de obicei înțelese ca o stare mentală privată. Printre subiectele importante din acest domeniu se numără întrebările referitoare la natura acestor stări mentale: de exemplu, dacă trebuie să fie propoziționale și dacă stările mentale înșelătoare pot fi considerate în continuare dovezi.

În fenomenologie, evidența are o înțelegere similară, dar se limitează la cunoașterea intuitivă care oferă acces imediat la adevăr, considerată indubitabilă. În acest rol, se presupune că oferă justificări fundamentale pentru principiile filosofice de bază, transformând filosofia într-o știință riguroasă. Cu toate acestea, capacitatea dovezilor de a îndeplini aceste cerințe este extrem de controversată.

În filosofia științei, dovezile se referă la elementele care confirmă sau infirmă ipotezele științifice. De exemplu, măsurătorile orbitei „anormale” a lui Mercur sunt considerate dovezi care confirmă teoria relativității generale a lui Einstein. Pentru a media imparțial între teoriile concurente, dovezile științifice trebuie să fie publice și necontroversate, precum obiectele sau evenimentele fizice observabile, permițând acordul unanim al susținătorilor diferitelor teorii. Acest lucru este asigurat prin respectarea metodei științifice, conducând la un consens științific emergent prin acumularea treptată a dovezilor.

Două aspecte cheie ale concepției științifice privind dovezile sunt:

 • Theory-ladenness(„încărcare teoretică”): ceea ce unii oameni de știință consideră a fi o dovadă poate implica deja diverse ipoteze teoretice nesusținute de alți oameni de știință.

Se disting adesea două tipuri de dovezi:

 • Dovezi intelectuale: cele care sunt evidente.

Alte domenii, inclusiv științele și dreptul, pun un accent mai mare pe natura publică a dovezilor. De exemplu, oamenii de știință se concentrează adesea pe modul în care sunt generate datele utilizate în inferența statistică.[1]

Pentru a fi considerată o dovadă pentru o ipoteză, o informație trebuie să aibă o relație relevantă cu aceasta. În filosofie, această relație este numită relația de probă și există diverse teorii concurente cu privire la natura sa specifică. Abordările probabiliste susțin că un element contează ca dovadă dacă sporește probabilitatea ipotezei susținute. Conform ipotetico-deductivismului, dovezile constau în consecințele observaționale ale ipotezei. Abordarea bazată pe instanțe pozitive afirmă că o propoziție de observație reprezintă o dovadă pentru o ipoteză universală dacă descrie o instanță pozitivă a acestei ipoteze. Relația probatorie poate avea diferite grade de forță, variind de la dovada directă a adevărului unei ipoteze până la dovezi slabe. Dovezile slabe sunt pur și simplu compatibile cu ipoteza, dar nu exclud alte ipoteze concurente, ca în cazul dovezilor circumstanțiale. În domeniul dreptului, normele privind probele reglementează tipurile de probe care sunt admisibile într-o procedură judiciară. Printre tipurile de probe juridice se numără mărturiile, probele documentare și probele fizice.[2] Părțile unui caz juridic care nu sunt contestate sunt cunoscute, în general, ca fiind „faptele cazului”. Dincolo de faptele necontestate, un judecător sau un juriu are, de obicei, sarcina de a evalua faptele pentru celelalte aspecte ale unui caz. Probele și normele sunt utilizate pentru a decide asupra chestiunilor de fapt care sunt disputate, unele dintre ele putând fi determinate de sarcina juridică a probei relevante pentru caz. În anumite cazuri (de exemplu, infracțiuni capitale), dovezile trebuie să fie mai convingătoare decât în alte situații (de exemplu, litigii civile minore). Acest lucru afectează semnificativ calitatea și cantitatea de probe necesare pentru a decide un caz.

Natura probelor[modificare | modificare sursă]

Noțiune[modificare | modificare sursă]

Înțelese în sensul cel mai larg, dovezile pentru o propoziție sunt elementele care o susțin și o justifică. Tradițional, termenul era uneori utilizat într-un sens mai restrâns, referindu-se la cunoașterea intuitivă a unor fapte considerate indubitabile.[3][4][5] În acest sens restrâns, se folosea doar forma singulară. Această accepțiune se regăsește mai ales în fenomenologie, unde dovezile sunt elevate la rangul de principii fundamentale ale filosofiei, oferindu-i acesteia justificările definitive care ar trebui să o transforme într-o știință riguroasă.[6][4][7] În uzanța modernă, se utilizează și forma de plural. În discursul academic, dovezile joacă un rol esențial în epistemologie și în filosofia științei. Se face referire la dovezi în diverse domenii, cum ar fi știința, sistemul juridic, istoria, jurnalismul și discursul cotidian.[8][9][10] S-au făcut numeroase tentative de a conceptualiza natura dovezilor. Aceste tentative pornesc adesea de la intuiții dintr-un domeniu specific sau în legătură cu un rol teoretic al dovezilor, urmărind ulterior generalizarea acestor intuiții pentru a ajunge la o definiție universală a dovezilor.[8][9][11]

O intuiție importantă este că dovezile sunt elementele care justifică convingerile. Această perspectivă este prevalentă în epistemologie, unde dovezile sunt explicate adesea ca fiind stări mentale private, precum experiențe, alte credințe sau cunoștințe. Această abordare este strâns legată de ideea că raționalitatea unei persoane este determinată de modul în care răspunde la dovezi.[8][9][12][13][14] O altă intuiție, mai dominantă în filosofia științei, se concentrează pe dovezi ca fiind elemente care confirmă ipotezele științifice și arbitrează între teoriile concurente.[15]Din această perspectivă, este esențial ca dovezile să fie publice, permițând tuturor oamenilor de știință să le acceseze și să le interpreteze în mod egal. Astfel, fenomenele observabile public, precum obiectele și evenimentele fizice, sunt considerate cei mai buni candidați pentru statutul de dovezi, spre deosebire de stările mentale private.[8][9][14] O problemă cu aceste abordări este că definițiile dovezilor care rezultă variază semnificativ atât în cadrul unui domeniu, cât și între domenii diferite, fiind adesea incompatibile între ele. De exemplu, nu este clar ce au în comun un cuțit plin de sânge și o experiență perceptivă atunci când ambele sunt considerate dovezi în discipline distincte. Acest lucru sugerează că nu există un concept unitar care să corespundă tuturor rolurilor teoretice atribuite dovezilor, indicând faptul că nu avem întotdeauna același înțeles atunci când vorbim despre dovezi.[8][9][11]

Caracteristici[modificare | modificare sursă]

Pe de altă parte, Aristotel, fenomenologii și numeroși cercetători acceptă ideea că pot exista mai multe grade de evidență.[16] De exemplu, în timp ce rezultatul unei ecuații complexe ar putea deveni mai mult sau mai puțin evident pentru un matematician după ore întregi de deducție, cu puține îndoieli cu privire la exactitatea sa, o formulă mai simplă i-ar părea mai evidentă de la bun început.

Riofrio a identificat o serie de caracteristici prezente în argumentele și dovezile considerate evidente. Cu cât o dovadă este mai evidentă, cu atât mai multe dintre aceste caracteristici vor fi prezente. Există șase caracteristici intrinseci ale dovezilor:[17]

 • Adevărul se află în ceea ce este evident. Falsitatea sau iraționalitatea, deși pot părea uneori evidente, nu se bazează pe dovezi reale.
 • Ceea ce este evident se aliniază în mod coerent cu alte adevăruri dobândite prin cunoaștere. Orice incoerență insurmontabilă ar indica prezența unei erori sau a unui neadevăr.
 • Adevărurile evidente se bazează pe un raționament necesar.
 • Cele mai simple adevăruri sunt cele mai evidente. Ele se explică de la sine și nu necesită argumentare pentru a fi înțelese de intelect. Cu toate acestea, pentru cei lipsiți de educație, anumite adevăruri complexe necesită un discurs rațional pentru a deveni evidente.
 • Adevărurile evidente nu au nevoie de justificare; ele sunt indubitabile. Ele sunt percepute intuitiv de către intelect, fără a fi nevoie de alte discursuri, argumente sau dovezi.
 • Adevărurile evidente sunt clare, translucide și pline de lumină.

Pe lângă cele șase caracteristici intrinseci, Riofrio a identificat și patru caracteristici subiective sau externe:

 • Evidența insuflă certitudine și conferă celui care o cunoaște un sentiment subiectiv de siguranță, deoarece crede că s-a aliniat cu adevărul.
 • Inițial, adevărurile evidente sunt percepute ca fiind naturale și fără efort, așa cum a subliniat Aristotel. Ele sunt prezente în mod înnăscut în interiorul intelectului, favorizând o înțelegere pașnică și armonioasă.
 • În consecință, adevărurile evidente par a fi larg împărtășite, puternic legate de simțul comun, care cuprinde credințe general acceptate.
 • Adevărurile evidente sunt un teren fertil: ele oferă o bază solidă pentru ca alte ramuri ale cunoașterii științifice să se dezvolte.

Aceste zece caracteristici ale evidenței i-au permis lui Riofrio să formuleze un test al dovezilor pentru a detecta nivelul de certitudine sau de evidență pe care îl poate avea un argument sau o dovadă.[17]

Diferite abordări ale dovezilor[modificare | modificare sursă]

Printre teoreticienii importanți ai dovezilor se numără Bertrand Russell, Willard Van Orman Quine, pozitiviștii logici, Timothy Williamson, Earl Conee și Richard Feldman.[9] Russell, Quine și pozitiviștii logici se înscriu în tradiția empiristă și susțin că dovezile constau în date senzoriale, în stimularea receptorilor senzoriali și, respectiv, în declarații de observație.[18] Potrivit lui Williamson, toate și numai cunoștințele pot fi considerate dovezi.[19] Conee și Feldman susțin că doar stările mentale actuale ale unei persoane ar trebui considerate dovezi.[11]

În epistemologie[modificare | modificare sursă]

Intuiția dominantă în epistemologie cu privire la rolul dovezilor este că acestea sunt elementele care justifică convingerile. [8][9] De exemplu, experiența auditivă a lui Phoebe cu privire la muzică îi justifică convingerea că difuzoarele sunt pornite. Pentru a juca acest rol, dovezile trebuie însușite de către cel care le deține.[11] Astfel, experiențele proprii ale lui Phoebe își pot justifica propriile convingeri, dar nu și pe cele ale altcuiva. Unii filosofi susțin că posesia dovezilor se limitează la stările mentale conștiente, de exemplu, la datele senzoriale. [9] Această perspectivă are consecința neverosimilă că multe dintre credințele simple de zi cu zi ar fi nejustificate. Punctul de vedere mai larg acceptat este că toate tipurile de stări mentale, inclusiv credințele stocate care sunt în prezent inconștiente, pot acționa ca dovezi. [11][20] Uneori se susține că posesia unei stări mentale capabile să justifice o altă stare mentală nu este suficientă pentru ca justificarea să aibă loc. Ideea de bază a acestei linii de gândire este că o credință justificată trebuie să fie conectată sau întemeiată pe starea mentală care acționează ca dovadă a acesteia.[11][21] Astfel, credința lui Phoebe că difuzoarele sunt pornite nu este justificată de experiența ei auditivă dacă această credință nu se bazează pe această experiență. De exemplu, ar fi cazul dacă Phoebe are atât experiența, cât și credința, dar nu este conștientă de faptul că muzica este produsă de difuzoare.

Uneori se susține că doar stările mentale propoziționale pot juca rolul de dovezi. Această poziție este cunoscută sub numele de „propoziționalism”.[19][22] O stare mentală este propozițională dacă este o atitudine îndreptată către un conținut propozițional. Astfel de atitudini sunt de obicei exprimate prin verbe precum „a crede” împreună cu o clauză de tipul „că”, ca în „Robert crede că magazinul din colț vinde lapte”.[23][24] Propoziționalismul neagă faptul că impresiile senzoriale pot acționa ca dovezi. Acest lucru este adesea considerat un argument împotriva propoziționalismului, deoarece impresiile senzoriale sunt considerate în mod obișnuit ca dovezi.[8][18] Propoziționalismul este uneori combinat cu punctul de vedere conform căruia doar atitudinile față de propoziții adevărate pot fi considerate dovezi.[19] Din această perspectivă, credința că magazinul de la colț vinde lapte constituie o dovadă pentru credința că magazinul de la colț vinde produse lactate doar dacă magazinul de la colț vinde într-adevăr lapte. Împotriva acestei poziții, s-a argumentat că dovezile pot fi înșelătoare, dar totuși pot fi considerate dovezi.[11][9]

Această perspectivă este adesea combinată cu ideea că dovezile, fie ele propoziționale sau de altă natură, determină ceea ce este rațional să credem.[9][8] Cu toate acestea, poate fi rațional să ai o credință falsă.[25][26] Acest lucru se întâmplă atunci când deținem dovezi înșelătoare. De exemplu, era rațional pentru Neo din filmul Matrix să creadă că trăiește în secolul XX, având în vedere toate dovezile care îi susțineau credința, în ciuda faptului că aceste dovezi erau înșelătoare, făcând parte dintr-o realitate simulată. Această explicație a dovezilor și a raționalității poate fi extinsă și la alte atitudini doxastice, cum ar fi neîncrederea și suspendarea credinței. Prin urmare, raționalitatea nu ne cere doar să credem ceva dacă avem dovezi decisive în favoarea sa, ci și să nu credem ceva dacă avem dovezi decisive împotriva sa, și să suspendăm credința dacă nu avem dovezi decisive în niciun sens.[9][8][11]

În fenomenologie[modificare | modificare sursă]

Semnificația termenului „evidență” în fenomenologie prezintă multe paralele cu utilizarea sa epistemologică, dar este înțeles într-un sens mai restrâns. Astfel, în fenomenologie, evidența se referă în mod specific la cunoașterea intuitivă, care este descrisă ca fiind „dată de la sine” (selbst-gegeben).[27] Acest lucru o diferențiază de intențiile goale, care se referă la stări de lucruri prin intermediul unei anumite opinii, dar fără o prezentare intuitivă.[28] Din această cauză, dovezile sunt adesea asociate cu ideea controversată că ele oferă un acces imediat la adevăr.[29] În acest sens, fenomenul dat în mod evident își garantează propriul adevăr și, prin urmare, este considerat indubitabil. Datorită acestui statut epistemologic special al evidenței, ea este considerată în fenomenologie ca fiind principiul de bază al întregii filosofii.[27][6] În această formă, ea reprezintă fundamentul cel mai de jos al cunoașterii, constând în intuiții indubitabile pe care se construiește toată cunoașterea ulterioară.[30] Această metodă bazată pe dovezi are ca scop depășirea de către filosofie a multor dezacorduri nerezolvate în mod tradițional și transformarea sa într-o știință riguroasă.[31][32][6] Această pretenție ambițioasă a fenomenologiei, bazată pe certitudinea absolută, este unul dintre punctele centrale ale criticilor aduse de adversarii săi. Astfel, s-a susținut că chiar și cunoașterea bazată pe intuiția evidentă este failibilă. Acest lucru poate fi observat, de exemplu, în faptul că, chiar și în rândul fenomenologilor, există multe dezacorduri cu privire la structurile de bază ale experienței.[33]

În filosofia științei[modificare | modificare sursă]

În domeniul științelor, prin dovezi se înțelege ceea ce confirmă sau infirmă ipotezele științifice.[8][9] Termenul de „confirmare” este utilizat uneori ca sinonim cu cel de „suport probatoriu”.[15] Măsurătorile orbitei „anormale” a planetei Mercur, de exemplu, sunt considerate dovezi care confirmă teoria relativității generale a lui Einstein. Acest lucru este deosebit de important pentru a alege între teorii concurente. Așadar, în cazul de mai sus, dovezile joacă rolul de arbitru neutru între teoria gravitației a lui Newton și cea a lui Einstein.[9] Acest lucru este posibil doar dacă dovezile științifice sunt publice și necontroversate, astfel încât susținătorii teoriilor științifice concurente să fie de acord cu privire la dovezile disponibile. Această cerință sugerează că dovezile științifice nu constau în stări mentale private, ci în obiecte sau evenimente fizice publice.[9][14]

Se susține adesea că dovezile sunt, într-un anumit sens, anterioare ipotezelor pe care le confirmă. Această afirmație a fost interpretată greșit uneori ca o prioritate temporală, adică ideea că obținem mai întâi dovezile și apoi formulăm ipoteza prin inducție. Cu toate acestea, această ordine temporală nu se reflectă întotdeauna în practica științifică reală, unde cercetătorii pot căuta dovezi specifice pentru a confirma sau infirma o ipoteză preexistentă.[9] Pozitiviștii logici, pe de altă parte, susțineau că această prioritate este de natură semantică. Ei considerau că semnificațiile termenilor teoretici utilizați în ipoteză sunt determinate de ceea ce ar conta ca dovadă pentru aceștia. Totuși, această perspectivă este contestată de contraexemple care demonstrează că ideea noastră despre ceea ce constituie o dovadă se poate schimba, în timp ce semnificațiile termenilor teoretici corespunzători rămân constante.[9] Punctul de vedere cel mai plauzibil este că această prioritate este de natură epistemică. Această perspectivă susține că justificarea credinței noastre într-o ipoteză se bazează pe dovezi, în timp ce justificarea credinței în dovezile în sine nu depinde de ipoteză.[9]

O problemă centrală pentru concepția științifică a dovezilor este problema subdeterminării. Această problemă constă în faptul că dovezile disponibile pot susține la fel de bine mai multe teorii concurente.[34][35] De exemplu, dovezile din viața noastră de zi cu zi cu privire la modul în care funcționează gravitația pot confirma atât teoria gravitației a lui Newton, cât și teoria relativității generale a lui Einstein. Prin urmare, ele nu pot stabili un consens clar în rândul oamenilor de știință. Cu toate acestea, în astfel de cazuri, acumularea treptată de dovezi poate duce în cele din urmă la un consens emergent. Acest proces, bazat pe dovezi și orientat spre consens, pare a fi o caracteristică specifică științelor, nefiind împărtășită de alte domenii.[9][36]

O altă problemă cu concepția dovezilor ca confirmare a ipotezelor este că ceea ce unii oameni de știință consideră a fi dovezi poate implica deja diverse ipoteze teoretice care nu sunt împărtășite de alți oameni de știință. Acest fenomen este cunoscut sub numele de „încărcare teoretică” („theory-ladenness”).[9][37] Unele cazuri de „încărcare teoretică” sunt relativ necontroversate. De exemplu, este evident că cifrele afișate de un dispozitiv de măsurare au nevoie de ipoteze suplimentare cu privire la modul de funcționare al dispozitivului și la ceea ce a fost măsurat pentru a fi considerate dovezi semnificative.[38] Alte cazuri presupuse sunt mai controversate. De exemplu, ideea că persoane sau culturi diferite percep lumea prin scheme conceptuale diferite, incomensurabile, le poate duce la impresii foarte diferite despre ceea ce este adevărat și despre dovezile disponibile.[39] „Încărcarea teoretică” amenință să împiedice rolul dovezilor ca arbitru neutru, deoarece aceste ipoteze suplimentare pot favoriza anumite teorii în detrimentul altora. Prin urmare, ar putea submina, de asemenea, apariția unui consens, deoarece diferitele părți ar putea fi incapabile să se pună de acord chiar și cu privire la ceea ce reprezintă dovezile.[9][40] Când este înțeleasă în sensul cel mai larg, nu este controversat faptul că există o anumită formă de „încărcare teoretică”. Cu toate acestea, este discutabil dacă aceasta constituie o amenințare serioasă la adresa dovezilor științifice atunci când este înțeleasă în acest sens.[9]

Natura raportului probatoriu[modificare | modificare sursă]

Filosofii din secolul XX au inițiat o investigație aprofundată a „relației probatorii”, definită ca fiind relația dintre dovezi și propoziția susținută de acestea.[1] Această investigație a vizat elucidarea naturii relației probatorii, concentrându-se pe modul în care aceasta trebuie caracterizată pentru a justifica o credință sau a confirma o ipoteză.[15] Printre teoriile semnificative din acest domeniu se numără abordarea probabilistă, ipotetico-deductivismul și abordarea pozitivă-instanță.[8][41]

Abordările probabiliste, cunoscute și sub numele de teoria confirmării bayesiene, explică relația probatorie în termeni de probabilități. Conform acestor teorii, este suficient ca existența dovezilor să crească probabilitatea ca ipoteza să fie adevărată. Acest lucru poate fi exprimat matematic sub forma .[42][43] Cu alte cuvinte, un element de probă (E) confirmă o ipoteză (H) dacă probabilitatea condiționată a ipotezei date fiind dovezile este mai mare decât probabilitatea necondiționată a ipotezei prin ea însăși. De exemplu, fumul (E) este o dovadă că există un incendiu (H) deoarece cele două apar de obicei împreună. Prin urmare, probabilitatea unui incendiu, dat fiind că există fum, este mai mare decât probabilitatea unui incendiu în sine.[44] Din această perspectivă, dovezile pot fi considerate un indicator sau un simptom al adevărului ipotezei.[11] Criticii abordării probabiliste o consideră prea liberală, deoarece permite generalizări accidentale ca dovezi. De exemplu, găsirea unei monede de cinci cenți în buzunar crește probabilitatea ipotezei că „Toate monedele din buzunarele mele sunt de cinci cenți”. Cu toate acestea, potrivit lui Alvin Goldman, această descoperire nu ar trebui considerată o dovadă pentru această ipoteză, deoarece nu există nicio legătură legitimă între această monedă de cinci cenți și celelalte monede din buzunar.[9]

Ipotetico-deductivismul este o abordare neprobabilistă care definește relațiile de evidență în termeni de consecințe deductive ale ipotezei. Conform acestei perspective, „dovezile pentru o ipoteză sunt consecințele observaționale verificate ale acelei ipoteze”.[8][15][45][46] O problemă cu această caracterizare este că ipotezele conțin de obicei relativ puține informații și, prin urmare, au puține sau chiar deloc consecințe observaționale deductive. De exemplu, ipoteza simplă „există un incendiu” nu implică automat observarea fumului. Pentru a ajunge la această concluzie, este necesară includerea diverselor ipoteze auxiliare despre locația fumului, a focului, a observatorului, a condițiilor de iluminare, a legilor chimiei etc. Astfel, relația probatorie devine o relație complexă care implică trei elemente: dovezile, ipoteza și presupunerile auxiliare.[15][47] Această abordare se potrivește bine cu diverse practici științifice. De exemplu, este o practică obișnuită ca oamenii de știință experimentali să caute dovezi care să confirme sau să infirme o teorie propusă. Abordarea ipotetico-deductivă poate fi utilizată pentru a prezice ce ar trebui să observe într-un experiment dacă teoria ar fi adevărată.[47] Prin urmare, ea oferă o explicație pentru relația probatorie dintre experiment și teorie.[15] O problemă a acestei abordări este că nu poate distinge clar între cazurile relevante și cele irelevante. De exemplu, dacă fumul este o dovadă pentru ipoteza „există foc”, atunci ar fi considerată o dovadă și pentru conjuncții care includ această ipoteză, de exemplu, „există foc și Socrate era un om înțelept”, chiar dacă înțelepciunea lui Socrate este complet irelevantă pentru existența focului.[8]

Abordarea instanței pozitive definește o propoziție de observație ca fiind o dovadă pentru o ipoteză universală dacă propoziția descrie o instanță pozitivă a acelei ipoteze.[41][48][49] De exemplu, observația „această lebădă este albă” este o instanță a ipotezei universale „toate lebedele sunt albe”. Această abordare poate fi formulată precis în logica de ordinul întâi: o propoziție este o dovadă pentru o ipoteză dacă implică „dezvoltarea ipotezei”.[8][15] Intuitiv, dezvoltarea ipotezei este ceea ce afirmă ipoteza dacă ar fi restrânsă doar la indivizii menționați în dovezi. În exemplul de mai sus, avem ipoteza „” (toate lebedele sunt albe), care, atunci când este restrânsă la domeniul „{a}”, care conține doar individul menționat în dovadă, implică proba, adică „” (această lebădă este albă).[8][15] Un dezavantaj semnificativ al acestei abordări este că necesită ca ipoteza și dovezile să fie formulate în același vocabular, adică să folosească aceleași predicate, precum „” sau „” din exemplul de mai sus. Cu toate acestea, multe teorii științifice postulează obiecte teoretice, cum ar fi electronii sau corzile în fizică, care nu pot fi observate direct și, prin urmare, nu pot apărea în dovezi în formatul descris anterior.[8][15]

Dovezi empirice (în știință)[modificare | modificare sursă]

În cercetarea științifică, dovezile sunt adunate prin observarea fenomenelor din lumea naturală sau prin crearea lor în experimente de laborator sau în alte condiții controlate. Oamenii de știință se concentrează adesea pe modul de generare a datelor utilizate în inferența statistică.[1] Dovezile științifice servesc, în general, pentru a susține sau a respinge o ipoteză.

Sarcina probei revine celui care face o afirmație. În domeniul științei, acest lucru se traduce prin sarcina celor care prezintă o lucrare de a-și argumenta concluziile specifice. Această lucrare este supusă evaluării colegilor, unde autorii trebuie să își apere teza împotriva criticilor.

Când dovezile contrazic așteptările preconizate, ele și modul lor de obținere sunt adesea examinate cu atenție (a se vedea problema regresiei experimentale). Numai la sfârșitul acestui proces o ipoteză poate fi respinsă: acest lucru poate fi numit „respingere a ipotezei”. Regulile privind dovezile utilizate în știință sunt sistematizate pentru a evita prejudecățile inerente dovezilor anecdotice.

Lege[modificare | modificare sursă]

Balanța din reprezentările Iustitiei poate fi interpretată ca o metaforă pentru evaluarea probelor într-o procedură legală.

În drept, producția și prezentarea probelor depind în primul rând de stabilirea cui îi revine sarcina probei. Probele admisibile sunt cele pe care o instanță le acceptă și le ia în considerare pentru a lua o decizie într-o anumită cauză.

Există două aspecte principale care guvernează sarcina probei în drept:

 1. Pe cine revine sarcina probei? În multe jurisdicții, în special în cele occidentale, sarcina probei revine:
 • Inculpatului în cauzele penale. El trebuie să demonstreze că este nevinovat sau că nu a comis infracțiunea imputată.
 • Reclamantului în cauzele civile. El trebuie să demonstreze că a suferit o vătămare cauzată de acțiunile sau inacțiunile pârâtului.
 1. Care este gradul de certitudine necesar pentru a îndeplini sarcina probei? Gradul de certitudine variază în funcție de tipul cauzei:
 • Cauzele penale: Necesită dovezi „dincolo de orice îndoială rezonabilă”. Acest standard este cel mai strict și impune procuraturii să demonstreze vinovăția inculpatului cu un grad foarte ridicat de certitudine.
 • Cauzele civile: Utilizează standardul „preponderenței probelor”. Aceasta înseamnă că partea care prezintă dovezi mai convingătoare are câștig de cauză.Decizia finală cu privire la îndeplinirea sarcinii probei revine celui care ia decizia, fie acesta un juriu, fie un judecător. Ei vor evalua probele prezentate de ambele părți și vor decide dacă s-a atins gradul necesar de certitudine pentru a confirma o anumită afirmație.

După stabilirea cui îi revine sarcina probei, se trece la colectarea și prezentarea probelor în fața instanței:

Colectare[modificare | modificare sursă]

O echipă de intervenție a FBI prelevând probe prin ștergerea suprafeței cu pulbere pentru amprente digitale.

În cadrul unei anchete penale, spre deosebire de demonstrarea unui concept abstract sau ipotetic, cei care colectează probele se concentrează pe identificarea autorului unei infracțiuni. Accentul în investigarea criminalistică se pune pe corelarea probelor fizice și a declarațiilor martorilor cu un anumit individ.[50]

Prezentare[modificare | modificare sursă]

Traseul parcurs de probele fizice de la locul infracțiunii sau de la arestarea unui suspect până în sala de judecată se numește „lanțul de custodie”. Într-un caz penal, acest traseu trebuie documentat clar sau atestat de către cei care au manipulat probele. Ruperea lanțului de custodie poate permite acuzatului să convingă judecătorul să declare probele inadmisibile.

Prezentarea probelor în fața instanței diferă semnificativ de strângerea lor. Strângerea probelor poate lua diverse forme, dar prezentarea probelor care pot dovedi sau infirma acuzațiile este strict reglementată de reguli specifice. Nerespectarea acestor reguli poate avea consecințe semnificative. În domeniul juridic, anumite politici permit (sau chiar impun) excluderea probelor de la examinare, fie pe baza unor indicii legate de fiabilitatea lor, fie din motive legate de preocupări sociale mai generale. Declarațiile (care relatează evenimente) și probele (care demonstrează fapte) sunt cele două categorii principale de probe prezentate în cadrul unui proces sau al unei audieri. În Statele Unite, admiterea sau excluderea probelor în instanțele federale se realizează conform Regulilor federale privind probele.[51]

Sarcina probei[modificare | modificare sursă]

Sarcina probei este obligația unei părți implicate într-un argument sau într-un litigiu de a furniza suficiente dovezi pentru a schimba convingerea celeilalte părți sau a unei terțe părți. Această obligație implică atât prezentarea probelor care confirmă propria poziție, cât și infirmarea probelor aduse de cealaltă parte. Concluziile trase din probe pot fi contestate dacă se consideră că sarcina probei nu a fost îndeplinită.

 1. Cui îi revine sarcina probei? În general, sarcina probei revine:
 • Părții care face o afirmație: Această parte trebuie să prezinte dovezi care să susțină afirmația sa.
 • Reclamantului în cauzele civile: Reclamantul trebuie să demonstreze că a suferit o vătămare cauzată de acțiunile sau inacțiunile pârâtului.
 • Acuzatului în cauzele penale: Acuzatul are un standard mai scăzut de a demonstra nevinovăția, fiind suficientă lipsa probelor dincolo de orice îndoială rezonabilă.
 1. Care este gradul de certitudine necesar pentru a îndeplini sarcina probei? Gradul de certitudine variază în funcție de tipul de argument sau litigiu:
 • În argumentația științifică: Se utilizează standardul „dincolo de orice îndoială rezonabilă”.
 • În cauzele civile: Se utilizează standardul „preponderenței probelor”.
 • În cauzele penale: Se utilizează standardul „dincolo de orice îndoială rezonabilă”.

Acest al doilea aspect depinde de natura punctului în discuție și determină cantitatea și calitatea probelor necesare pentru a îndeplini sarcina probei. De exemplu, într-un caz penal, acuzarea va avea nevoie de probe mai convingătoare decât reclamanta într-un caz civil.

Într-un proces penal din Statele Unite, de exemplu, procurorul are sarcina probei. Această responsabilitate decurge din principiul fundamental al prezumției de nevinovăție, care stabilește că acuzatul este considerat nevinovat până când vinovăția sa este dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă. În mod similar, în majoritatea procedurilor civile, sarcina probei revine reclamantului. Reclamantul poartă sarcina probei și trebuie să convingă un judecător sau un juriu că preponderența probelor susține poziția sa.

Pe lângă standardele de probă generale, precum „dincolo de orice îndoială rezonabilă” și „preponderența probelor”, sistemul juridic american utilizează o varietate de alte standarde de probă specifice contextului:

 • Suspiciune rezonabilă: Necesară pentru a justifica o percheziție sau o arestare.
 • Cauză probabilă: Un standard mai ridicat decât suspiciunea rezonabilă, necesar pentru a obține un mandat de percheziție sau de arestare.
 • Dovezi prima facie: Dovezi suficiente pentru a stabili o cauză de acțiune la prima vedere.
 • Dovezi credibile: Dovezi care merită luate în considerare de către un judecător sau un juriu.
 • Dovezi substanțiale: Dovezi care ar putea determina o persoană rezonabilă să ia o anumită decizie.
 • Dovezi clare și convingătoare: Un standard ridicat de probă, care necesită dovezi mai puternice decât „preponderența probelor”.

Într-o dezbatere filozofică, există o sarcină implicită a probei pentru partea care avansează o afirmație. Poziția implicită este, în general, una de neutralitate sau de necredință. Prin urmare, fiecare participant la o dezbatere are sarcina de a demonstra validitatea propriilor afirmații, deși anumite aspecte pot fi acceptate de cealaltă parte fără a necesita dovezi suplimentare. În cazul dezbaterilor structurate ca o rezoluție care urmează să fie susținută de o parte și respinsă de cealaltă, sarcina probei revine în mod natural părții care pledează pentru rezoluție.

Tipuri specifice de dovezi[modificare | modificare sursă]

Note[modificare | modificare sursă]

 1. ^ a b c Mayo, Deborah G. (). „Experimental Practice and an Error Statistical Account of Evidence”. Philosophy of Science. 67: S193–S207. doi:10.1086/392819. ISSN 0031-8248. 
 2. ^ American College of Forensic Examiners Institute. (2016). The Certified Criminal Investigator Body of Knowledge. Boca Raton, Florida: CRC Press. pp. 112–113. ISBN: 978-1-4987-5206-0
 3. ^ Sandkühler, Hans Jörg (). „Evidenz”. Enzyklopädie Philosophie. Meiner. 
 4. ^ a b Mittelstraß, Jürgen (). „Evidenz”. Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie. Metzler. Arhivat din original la . Accesat în . 
 5. ^ Rudolf Eisler: Art. Evidenz, in: Wörterbuch der philosophischen Begriffe, 1904.
 6. ^ a b c Brand, Gerd (). „Der Rückgang auf das Welterfahrende Leben”. Welt, Ich und Zeit (în germană). Springer Netherlands. pp. 1–53. doi:10.1007/978-94-011-9616-1_1. ISBN 978-94-011-9616-1. 
 7. ^ Stenger, Georg (). „Das Phänomen der Evidenz und die Evidenz des Phänomens”. Phänomenologische Forschungen. 1 (1): 84–106. ISSN 0342-8117. JSTOR 24360376. 
 8. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p DiFate, Victor. „Evidence”. Internet Encyclopedia of Philosophy. Accesat în . 
 9. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v Kelly, Thomas (). „Evidence”. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford University. Accesat în . 
 10. ^ Ho, Hock Lai (). „The Legal Concept of Evidence”. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford University. Accesat în . 
 11. ^ a b c d e f g h i Conee, Earl; Feldman, Richard (). „Evidence”. Epistemology: New Essays. Oxford University Press. 
 12. ^ Steup, Matthias; Neta, Ram (). „Epistemology”. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford University. Accesat în . 
 13. ^ Mittag, Daniel M. „Evidentialism”. Internet Encyclopedia of Philosophy. Accesat în . 
 14. ^ a b c Gage, Logan Paul (). „1. Introduction: Two Rival Conceptions of Evidence”. Objectivity and Subjectivity in Epistemology: A Defense of the Phenomenal Conception of Evidence. Baylor University.  Parametru necunoscut |tip= ignorat (ajutor)
 15. ^ a b c d e f g h i Crupi, Vincenzo (). „Confirmation”. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford University. Accesat în . 
 16. ^ „Rafael CORAZÓN GONZÁLEZ, Filosofía del conocimiento, Eunsa («Iniciación Filosófica », 21), Pamplona 2002, 212 pp., 17 x 24, ISBN 84-313-2001-X | WorldCat.org”. www.worldcat.org (în spaniolă). Accesat în . 
 17. ^ a b Riofrio, Juan Carlos (). „Evidence and its Proof: Designing a Test of Evidence”. Forum Prawnicze (în engleză). 3 (53). doi:10.32082/fp.v3i53.219. ISSN 2081-688X. 
 18. ^ a b Huemer, Michael (). „Sense-Data”. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford University. Accesat în . 
 19. ^ a b c Williamson, Timothy (). Evidence. Oxford University Press. doi:10.1093/019925656X.001.0001. ISBN 978-0-19-159867-8. 
 20. ^ Piazza, Tommaso (). „Evidentialism and the Problem of Stored Beliefs”. Philosophical Studies. 145 (2): 311–324. doi:10.1007/s11098-008-9233-1. 
 21. ^ Audi, Robert (). The Architecture of Reason: The Structure and Substance of Rationality. Oxford University Press. p. 19. 
 22. ^ Dougherty, Trent (). „In Defense of Propositionalism about Evidence”. Evidentialism and its Discontents. Oxford University Press. pp. 226–232. doi:10.1093/acprof:oso/9780199563500.003.0015. ISBN 978-0-19-172868-6. 
 23. ^ „Philosophy of mind - Propositional attitudes”. Encyclopedia Britannica (în engleză). Arhivat din original la . Accesat în . 
 24. ^ Oppy, Graham. „Propositional attitudes”. www.rep.routledge.com (în engleză). Arhivat din original la . Accesat în . 
 25. ^ Audi, Robert (). „Précis of the Architecture of Reason”. Philosophy and Phenomenological Research. 67 (1): 177–180. doi:10.1111/j.1933-1592.2003.tb00031.x. 
 26. ^ Audi, Robert (). „The Architecture of Reason: The Structure and Substance of Rationality” (în engleză). Accesat în . 
 27. ^ a b Husserl, Edmund. „Cartesianische Meditationen: § 24. Evidenz als Selbstgegebenheit und ihre Abwandlungen”. www.textlog.de. 
 28. ^ Janssen, Paul. „Historisches Wörterbuch der Philosophie online: Leerintention”. Schwabe online. Accesat în . 
 29. ^ Ströker, Elisabeth. „Historisches Wörterbuch der Philosophie online: Selbstgebung, Selbstgegebenheit”. Schwabe online. Accesat în . 
 30. ^ Luckner, Andreas (). „Phanomenologien der Erfahrung”. Philosophische Rundschau. 57 (1): 70–83. doi:10.1628/003181510791058920. 
 31. ^ Husserl, Edmund (). Philosophie Als Strenge Wissenschaft. Felix Meiner Verlag. 
 32. ^ Diehl, Ulrich (). „Was Heißt "Philosophie Als Strenge Wissenschaft"?”. Wege zur Politischen Philosophie. Königshausen & Neumann: 199. 
 33. ^ Noë, Alva (). „The Critique of Pure Phenomenology”. Phenomenology and the Cognitive Sciences. 6 (1–2): 231–245. doi:10.1007/s11097-006-9043-x. 
 34. ^ Stanford, Kyle (). „Underdetermination of Scientific Theory”. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford University. Accesat în . 
 35. ^ „Philosophy of science - Underdetermination”. Encyclopedia Britannica (în engleză). Accesat în . 
 36. ^ Lee, James Soo (august 2017). A Metaphysician's User Guide: The Epistemology of Metaphysics (Teză). Syracuse University. 
 37. ^ Andersen, Hanne; Green, Sara (). „Theory-Ladenness”. Encyclopedia of Systems Biology (în engleză). Springer. pp. 2165–2167. doi:10.1007/978-1-4419-9863-7_86. ISBN 978-1-4419-9863-7. 
 38. ^ Boyd, Nora Mills; Bogen, James (). „Theory and Observation in Science”. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford University. Accesat în . 
 39. ^ Oberheim, Eric; Hoyningen-Huene, Paul (). „The Incommensurability of Scientific Theories: 2.2.2 Conceptual replacement and theory-ladenness of observation: Ludwik Fleck”. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford University. Accesat în . 
 40. ^ Reiss, Julian; Sprenger, Jan (). „Scientific Objectivity”. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford University. Accesat în . 
 41. ^ a b Dogan, Aysel (). „Confirmation of Scientific Hypotheses as Relations”. Journal for General Philosophy of Science. 36 (2): 243–259. doi:10.1007/s10838-006-1065-0. 
 42. ^ Talbott, William (). „Bayesian Epistemology”. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford University. Accesat în . 
 43. ^ Franklin, James (). „The objective Bayesian conceptualisation of proof and reference class problems”. Sydney Law Review. 33: 545–561. Accesat în . 
 44. ^ Huber, Franz. „Confirmation and Induction”. Internet Encyclopedia of Philosophy. Accesat în . 
 45. ^ „hypothetico-deductive method”. Oxford Reference (în engleză). Accesat în . 
 46. ^ „hypothetico-deductive method”. Encyclopedia Britannica (în engleză). Accesat în . 
 47. ^ a b Folde, Christian (). „Interpretation and the Hypothetico-Deductive Method: A Dilemma”. Journal of Literary Theory (în engleză). 10 (1): 58–82. doi:10.1515/jlt-2016-0003. ISSN 1862-8990. 
 48. ^ Culler, Madison (). „Beyond Bootstrapping: A New Account of Evidential Relevance”. Philosophy of Science. 62 (4): 561–579. doi:10.1086/289886. 
 49. ^ Stemmer, Nathan (). „The Objective Confirmation of Hypotheses”. Canadian Journal of Philosophy. 11 (3): 395–404. doi:10.1080/00455091.1981.10716311. 
 50. ^ Roscoe, H.; Granger, T.C. (). A Digest of the Law of Evidence in Criminal Cases. p. 9. Accesat în . 
 51. ^ „Federal Rules of Evidence 2008”. Federal Evidence Review. Arhivat din original la . Accesat în . 

Vezi și[modificare | modificare sursă]

Legături externe[modificare | modificare sursă]