Wikipedia:Criteriile articolelor de calitate

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Articole de calitate Propuneri Criterii Procedură Arhivă
Comandă rapidă:
WP:CAdC

Pentru ca un articol să fie promovat la statutul de articol de calitate el trebuie să îndeplinească o serie de criterii.

Articolele de calitate trebuie să respecte întru totul politica proiectului Wikipedia. Secțiunile de mai jos cuprind criteriile concrete care trebuie îndeplinite.

Conținut[modificare sursă]

1 a. Bine scris. Articolul trebuie să fie captivant, oferind o lectură plăcută prin bogăția de informații.
1 b. Cuprinzător. Articolul trebuie să acopere întregul subiect și să nu neglijeze niciun aspect relevant al acestuia. Textul trebuie să rămână totuși concentrat pe subiect și să nu cuprindă detalii irelevante.
1 c. Bine documentat. Afirmațiile din articol trebuie să fie sprijinite prin citarea surselor de documentare. Sursele care susțin întregul articol sau părți semnificative din el trebuie menționate la secțiunea „Bibliografie”, iar acelea care susțin afirmații individuale sau fragmente mici din articol vor fi trecute la secțiunea „Note”, folosind referințele automate. Notele trebuie să fie complete, în cazul lucrărilor tipărite trimițând la nivel de pagină și în cazul surselor online precizând, pe lângă URL, și titlul, autorul, data accesării (pentru a facilita găsirea referinței în cazul în care URL-ul se schimbă sau dispare). O referință trebuie să susțină tot textul de la referința anterioară până la ea. În cazul în care aceeași referință este folosită pentru mai multe paragrafe, ea va fi reluată în fiecare paragraf folosind note multiple. Sursele trebuie să fie cât mai diverse și să acopere sursele de încredere relevante pentru subiect; dacă un articol se bazează doar pe câteva surse, dar care sunt folosite pentru tratarea subiectului în majoritatea aspectelor lui, el ar putea fi mai degrabă propus ca articol bun. Nu este necesară indicarea surselor prin note de subsol în introducere, atâta vreme cât informația privind sursele există în partea articolului unde informația este dezvoltată.
1 d. Neutru. Subiectul este tratat în mod obiectiv și nu îi este pusă la îndoială neutralitatea. Articolul reflectă în mod echilibrat punctele de vedere ale specialiștilor domeniului respectiv, așa cum apar ele în publicații. Articolul trebuie să poată fi acceptat în aceeași măsură de persoanele care acceptă/cărora le place și de cele care refuză/cărora le displace ideea/obiectul articolelor.
1 e. Stabil. Conținutul articolului nu este de natură să se schimbe semnificativ de pe o zi pe alta (cu excepția îmbunătățirilor). Articolul nu trebuie să se afle în vreun conflict de editare.

Prezentare[modificare sursă]

2 a. Stil. Textul trebuie să aibă un stil de exprimare compatibil cu o enciclopedie, similar cu acela din publicațiile cele mai prestigioase apărute în limba română.
2 b. Redactare. Textul trebuie să fie redactat corect din punct de vedere gramatical. El trebuie de asemenea să respecte standardul impus în manualul de stil și indicațiile de la pagina wikiproiectului din care face parte.
2 c. Structură. Articolul trebuie să cuprindă:
  • o introducere succintă care să facă un rezumat al întregului articol, pregătind cititorul pentru un nivel mai mare de detalii în secțiunile următoare;
  • o ierarhie de secțiuni adecvată subiectului;
  • secțiunile finale tipice articolelor din Wikipedia (vezi aici).
2 d. Lungime. Articolul trebuie să fie consistent, dar nu exagerat de lung. Dacă natura subiectului cere o tratare extinsă, părțile care pot constitui subiecte de sine stătătoare vor fi mutate în articole separate și înlocuite cu secțiuni rezumat. Pentru mai multe detalii privind dimensiunea articolului citește→ en:Wikipedia:Article size.
2 e. Imagini. Acolo unde subiectul o cere, articolul trebuie să conțină imagini (fotografii, diagrame, scheme etc.) însoțite de descrierile corespunzătoare.

Legalitate[modificare sursă]

3 a. Drepturi de autor. Textul, imaginile și toate celelalte materiale cuprinse în articol trebuie să respecte drepturile de autor. În particular fișierele incluse trebuie să aibă o licență acceptabilă pentru Wikipedia.
3 b. Alte chestiuni legale. Afirmațiile care se fac în articol nu trebuie să pună în vreun fel Wikipedia într-o situație periculoasă din punct de vedere legal.