Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Sari la navigare Sari la căutare
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

Informații generale[modificare | modificare sursă]

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul este o instituție publică, fondată la 7 iunie 1999, având ca scop pregătirea și asigurarea localităților din sudul Republicii Moldova cu cadre de înaltă calificare.[modificare | modificare sursă]

În cadrul Universității activează, trei facultăți:[modificare | modificare sursă]

 1. Facultatea de Științe Umaniste și Pedagogice;
 2. Facultatea de Drept și Administrație Publică;
 3. Facultatea de Economie, Inginerie și Științe Aplicate.
Personalul uman al Universității este alcătuit din angajați cu funcții de bază în număr total de 126.[modificare | modificare sursă]

Cu toate că are o istorie scurtă, Universitatea „Bogdan Petriceicu Hasdeu” a înregistrat rezultate foarte bune atât în domeniul cercetării științifice, cât și în implicarea cadrelor didactice în organizarea și realizarea activităților extra-curriculare, programelor și proiectelor care au ca scop dezvoltarea domeniului educațional în regiunea de sud a Republicii Moldova.

Baza materială[modificare | modificare sursă]

Baza materială a Universității este formată din: 2 blocuri de studii cu 6 laboratoare și 12 centre de cercetare științifică, inovare și dezvoltare, 10 săli multi-media, biblioteca universitară, Centrul de Documentare și Informare ONU, Centrul de Documentare al UE, Punctul de documentare NATO, zona Free Wi-Fi Orange, sală de sport, 2 cămine.

Centrele asigură consultanță în ceea ce privește furnizarea de surse metodice și bibliografice, promovarea valorilor europene prin factorul lingvistic și altele.[modificare | modificare sursă]

Biblioteca Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul[modificare | modificare sursă]

Biblioteca Universității de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul este o parte integrantă a procesului de învățământ și cercetare care asigură accesul la informații creând condiții de instruire atât prin colecțiile de documente tradiționale și resurse electronice, dar și asigurând cu spații special amenajate pentru lecturare. Biblioteca este amplasată în două blocuri de studii și deține în structura sa 7 puncte de servicii: Sala de lectură Nr. 1, sala de lectură Nr.2, Sala de lectură Nr. 3, Sala împrumut la domiciliu, Serviciul Bibliografic-Informativ, Sala de publicații periodice, Centrul Multimedia și Centrul de Documentare și Informare ONU, Centrul de Informare al Uniunii Europene, Punctul de Documentare NATO. Fondul total: de carte, publicații seriale, manuscrise, documente electronice ș. a. constituie aproximativ 100.000 unități materiale. De asemenea, utilizatorii Bibliotecii au acces gratuit la Internet prin intermediul rețelei interne de calculatoare, aici având posibilitatea de a consulta bazele de date și reviste electronice achiziționate de către Bibliotecă.

Universitatea oferă anual: numeroase burse acordate de diverse instituții din țară și de peste hotare, oportunități de mobilitate academică și participări la conferințe ștințifice internaționale. Mulți studenți sunt apreciați cu diplome și mențiuni la diferite concursuri, ceea ce demonstrează potențialul intelectual al universității.

În contextul modernizării sistemului de învățământ superior, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” depune eforturi pentru implementarea în practică a prevederilor Procesului de la Bologna.

La moment, la Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” (2020-2021), studiază 1077 studenți bugetari și cu taxă (Licență 854, Master 223).[modificare | modificare sursă]

În prezent are o ofertă educațională acreditată sau autorizată la: 12 programe de studii la licență (zi și frecvență redusă) și la 8 programe de master.[modificare | modificare sursă]

Pune la dispoziția diverselor instituții de stat și private din sudul Republicii Moldova, 18 programe acreditate din diverse domenii, prin intermediul Centrului de Formare Continuă.

Admitere 2022[modificare | modificare sursă]

Ofertă educațională ciclul Licență[modificare | modificare sursă]

 1. Limba și literatura română
 2. Limba și literatura engleză
 3. Istorie
 4. Istorie și educație civică
 5. Pedagogie în învățământul primar și pedagogie preșcolară
 6. Administrație Publică
 7. Business și Administrare
 8. Contabilitate
 9. Drept
 10. Informatică
 11. Inginerie și management în construcția de mașini (automotive)
 12. Inginerie și management în industria alimentară

Ofertă educațională ciclul Master[modificare | modificare sursă]

 1. Pedagogie și tehnologii educaționale interactive
 2. Tehnologii informaționale în instruire
 3. Istoria spațiului Sud-Est European: Studii, Metodologie și Didactică
 4. Educație lingvistică și literară
 5. Administrația publică a colectivității locale
 6. Antreprenoriat și administrarea afacerilor
 7. Gestiunea financiar – contabilă a afacerii
 8. Științe penale

Consorții doctorale[modificare | modificare sursă]

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul face parte din:

Consorțiumurile academice universitare coordonate de USM precum:

 • Școala doctorală: Științe Economice
 • Școala doctorală: Științe Fizice, Matematice, ale Informației și Inginerești
 • Școala doctorală: Științe Umanistice
 • Școala doctorală: Științe Sociale și ale Educației
 • Școala doctorală: Științe Juridice.

În acest sens, Universitatea a beneficiat de mai multe granturi europene pentru dezvoltarea instituțională, creșterea calității studiilor, cercetare etc.

Universitatea este parte a diverselor forme de colaborare internațională: participarea în programe/proiecte de cercetare de nivel instituțional, național, internațional, inclusiv proiectele Tempus; a acordurilor interuniversitare; a programelor de mobilitate studenți, cadre didactice etc.

Proiectele din cadrul USC finanțate de Uniunea Europeană[modificare | modificare sursă]

Proiectele finanțate de Uniunea Europeană în perioada 2015-2023 sunt: TEACH ME, PBLMD, ELEVATE, RESTART, MHELM, QFORTE, PROSANA.

Scopul acestor programe fiind:

 • 1. Îmbunătățirea calității programelor și metodologiilor de predare pentru învățământul superior din Republica Moldova.
 • 2. Dezvoltarea și implementarea strategiilor, politicilor, măsurilor naționale și instituționale semnificative, transparente și ample.
 • 3. Consolidarea guvernanței, a planificării strategice și a managementului în universitățile din Moldova, pentru a sprijini reforma sectorului prin creșterea capacității de conducere și a capacității de gestionare.
 • 4. Îmbunătățirea stării de sănătate a 630 de studenți și angajați din cadrul Universității de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, prin activități de formare, conștientizare și dotare a defibrilatoarelor și a truselor pentru primul ajutor medical.
  Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

Relațiile de cooperare cu alte instituții[modificare | modificare sursă]

Un rol important în dezvoltarea Universității „Bogdan Petriceicu Hasdeu” îl au relațiile de cooperare cu o serie de instituții de învățământ superior din țară și de peste hotare având semnate mai multe acorduri de colaborare. În prezent, Universitatea are încheiate acorduri de cooperare și parteneriat cu 8 universități din Republica Moldova, cu 6 universități din România, cu 3 universități din Ucraina și cu 2 instituții de învățământ superior din Franța (Centrul Universitar Jean-Francois Champollion și Universitatea Auvergne Clermont).

În cadrul Universității sunt în derulare două Programe de stat, finanțate din bugetul de stat.

 • 1. Drepturile omului în Republica Moldova: dimensiunea financiară și consolidarea prin gestiunea eficientă a cheltuielilor publice implementat de membrii Catedrei de Științe Aplicate și Științe Economice
 • 2. Fundamentarea paradigmei de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor sociale, implementat de Catedra Istorie și Teoria Educației.

În cadrul Programului ERASMUS+, Universitatea are încheiate 18 acorduri de colaborare, din care: 10 cu universități din România, 4 — din Turcia, 2 – din Polonia, 1 – Lituania, 1 – Spania.

Conferința Științifică Internațională „Perspectivele și problemele integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației”[modificare | modificare sursă]

Conferința Științifică Internațională „Perspectivele și problemele integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației”, este introdusă în Registrul național al manifestărilor științifice, Compartimentul Manifestări științifice internaționale. Anual se înscriu la Conferință peste 180 de participanți din diverse domenii, din care mai mult de 1/3 sunt de peste hotarele Republicii Moldova, în special, din România, Ucraina, Federația Rusă, Ungaria, Bulgaria, SUA.

Rețele sociale[modificare | modificare sursă]