Mobilitatea forței de muncă în Europa

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Salt la: Navigare, căutare

În acordurile de extindere a Uniunii Europene din 2003 și 2005 există clauze speciale privind o perioadă de tranziție înainte ca cetățenii noilor state membre să poată fi angajați în termeni egali și fără discriminare în vechile state membre. Vechile state membre au dreptul de a impune o perioadă de tranziție de 2 ani, de a decide asupra unei extensii suplimentare de 3 ani, si apoi, în cazul în care "există dovezi serioase" că forța de muncă dintr-un nou stat state membru ar influența negativ piata forței de muncă în respectivul stat, să extindă această perioadă pentru încă 2 ani. [1]

De asemenea, cetățenii statelor membre în Spațiul Economic European au același drept la libertate de mișcare în interiorul SEE (inclusiv UE). Uniunea Europeană si Elveția au implementat un acord bilateral cu același scop. Statele membre SEE si Elveția sunt considerate "vechi state membre" în contextul acordurilor de extindere, deci pot implementa perioade de tranziție de 2+3+2 ani.

Cetățenii români (și bulgari) care au muncit în mod legal timp de 12 luni neîntrerupt (cu excepția vacanțelor legale sau a concediului de boală/maternitate) ca angajați într-un stat al UE primesc liber la muncă în respectivul stat[2]. Acest drept se pierde la părăsirea statului respectiv.

„(8) Pe durata suspendării aplicării articolelor 1 - 6 din Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 în temeiul alineatelor (2) - (5) și (7) de mai sus, în ceea ce privește dreptul membrilor familiilor lucrătorilor de a accede la un loc de muncă, se aplică articolul 23 din Directiva 2004/38/CE în România cu privire la resortisanții actualelor state membre și în actualele state membre cu privire la resortisanții români, în următoarele condiții:

— soțul unui lucrător și descendenții acestora care nu depășesc vârsta de 21 de ani sau care se află în întreținerea acestora, care locuiesc legal împreună cu lucrătorul pe teritoriul unui stat membru la data aderării, beneficiază, după aderare, de acces imediat pe piața forței de muncă din acel stat membru. Această dispoziție nu se aplică membrilor familiei unui lucrător care a fost admis legal pe piața forței de muncă din acel stat membru pentru o perioadă de mai puțin de 12 luni;
— soțul unui lucrător și descendenții acestora care nu depășesc vârsta de 21 de ani sau care se află în întreținerea acestora, care locuiesc legal împreună cu lucrătorul pe teritoriul unui stat membru la o dată ulterioară aderării, dar în cursul perioadei de aplicare a dispozițiilor tranzitorii stabilite mai sus, beneficiază de acces pe piața forței de muncă din respectivul stat membru în cazul în care au locuit în acel stat membru cel puțin optsprezece luni sau din al treilea an după data aderării, oricare din aceste date intervine prima în ordine cronologică.

Aceste dispoziții nu aduc atingere măsurilor mai favorabile, indiferent dacă acestea sunt de drept intern sau rezultă din acorduri bilaterale.”
—Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, ANEXA VII. Lista menționată la articolul 20 din protocol: măsuri tranzitorii, România
Drepturi ale cetățenilor din fiecare stat membru de a munci în alt stat membru [3]
Cetățean al→
muncind în ↓
Cetățean al←
muncind în ↓
Portugalia 1986 1986 1986 1986 1986 1994 1986 1986 1986 1986 1994 1986 1986 1994 2004 2004 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2009 2009 2013 1994 1994 1994 2002 Portugalia
Spania 1986 1986 1986 1986 1986 1994 1986 1986 1986 1986 1994 1986 1986 1994 2004 2004 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2009 2014 2015 1994 1994 1994 2002 Spania
Italia 1986 1986 1981 1958 1958 1994 1958 1958 1958 1973 1994 1973 1973 1994 2004 2004 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2012 2012 2015 1994 1994 1994 2002 Italia
Grecia 1986 1986 1981 1981 1981 1994 1981 1981 1981 1981 1994 1981 1981 1994 2004 2004 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2009 2009 2015 1994 1994 1994 2002 Grecia
Franța 1986 1986 1958 1981 1958 1994 1958 1958 1958 1973 1994 1973 1973 1994 2004 2004 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2014 2014 2015 1994 1994 1994 2002 Franța
Germania 1986 1986 1958 1981 1958 1994 1958 1958 1958 1973 1994 1973 1973 1994 2004 2004 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2014 2014 2015 1994 1994 1994 2002 Germania
Austria 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 2004 2004 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2014 2014 2018 1994 1994 1994 2002 Austria
Belgia 1986 1986 1958 1981 1958 1958 1994 1958 1958 1973 1994 1973 1973 1994 2004 2004 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2014 2014 2015 1994 1994 1994 2002 Belgia
Olanda 1986 1986 1958 1981 1958 1958 1994 1958 1958 1973 1994 1973 1973 1994 2004 2004 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2014 2014 2018 1994 1994 1994 2002 Olanda
Luxemburg 1986 1986 1958 1981 1958 1958 1994 1958 1958 1973 1994 1973 1973 1994 2004 2004 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2014 2014 2015 1994 1994 1994 2002 Luxemburg
Danemarca 1986 1986 1973 1981 1973 1973 1994 1973 1973 1973 1954 1973 1973 1954 2004 2004 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2013 1954 1954 1994 2002 Danemarca
Finlanda 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1954 1994 1994 1954 2004 2004 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2013 1954 1954 1994 2002 Finlanda
Irlanda 1986 1986 1973 1981 1973 1973 1994 1973 1973 1973 1973 1994 1973 1994 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2012 2012 2013 1994 1994 1994 2002 Irlanda
UK 1986 1986 1973 1981 1973 1973 1994 1973 1973 1973 1973 1994 1973 1994 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2014 2014 2018 1994 1994 1994 2002 UK
Suedia 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1954 1954 1994 1994 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2007 2007 2013 1954 1954 1994 2002 Suedia
Cipru 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2007 2007 2015 2004 2004 2004 2005 Cipru
Malta 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2014 2014 2018 2004 2004 2004 2005 Malta
Estonia 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2007 2007 2013 2004 2004 2004 2005 Estonia
Letonia 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2007 2007 2013 2004 2004 2004 2005 Letonia
Lituania 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2007 2007 2013 2004 2004 2004 2005 Lituania
Polonia 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2006 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2007 2007 2013 2006 2006 2007 2007 Polonia
Ungaria 2006 2006 2006 2006 2008 2009 2009 2009 2007 2007 2009 2006 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2009 2009 2013 2006 2006 2009 2009 Ungaria
Cehia 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2007 2007 2013 2004 2004 2004 2005 Cehia
Slovacia 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2007 2007 2013 2004 2004 2004 2005 Slovacia
Slovenia 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2006 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2007 2007 2018 2006 2006 2007 2007 Slovenia
Bulgaria 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2013 2007 2007 2007 2007 Bulgaria
România 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2013 2007 2007 2007 2007 România
Croația 2013 2015 2015 2015 2015 2015 2018 2015 2018 2015 2013 2013 2013 2018 2013 2015 2018 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2018 2013 2013 2014 2015 2018 2024 Croația
Norvegia 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1954 1954 1994 1994 1954 2004 2004 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2012 2012 2014 1954 1994 2002 Norvegia
Islanda 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1954 1954 1994 1994 1954 2004 2004 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2012 2012 2015 1954 1994 2002 Islanda
Liechtenstein 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 2004 2004 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2014 2014 2018 1994 1994 2002 Liechtenstein
Elveția[4] 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2005 2005 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2016 2016 2024 2002 2002 2002 Elveția

     fără restricții sau cu restricții ce au expirat în 2008; anul ridicării restricțiilor; 0+0+0

     mobilitatea forței de muncă e restricționată; anul așteptat de ridicare a restricțiilor; 2+0+0

     mobilitatea forței de muncă e restricționată; anul așteptat de ridicare a restricțiilor; 2+3+0

     mobilitatea forței de muncă e restricționată; anul așteptat de ridicare a restricțiilor; 2+3+2

     nu au existat retricții

Note[modificare | modificare sursă]

  1. ^ European Commission. „FAQ on the Commission's free movement of workers report”. Accesat în . 
  2. ^ Anexa VII. Lista menționată la articolul 20 din protocol: măsuri tranzitorii, România. 1.(2)
  3. ^ BBC. „EU free movement of labour map”. Accesat în . 
  4. ^ Elvetia aplica o perioada de tranzitie 2+3+2 incepand din 1.6.2009 si are posibilitatea de a extinde anumite restrictii pentru inca 3 ani conform Protocol to the Agreement between the European Community and Switzerland regarding the participation of Bulgaria and Romania

Vezi și[modificare | modificare sursă]

Legături externe[modificare | modificare sursă]