Formule economice (economia afacerilor)

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Formule economice

Economia afacerilor
Economie financiară
Contabilitate
Marketing
Logistică
Microeconomie
Macroeconomie
Matematică financiară

Toate articolele din serie
editează

Investiții[modificare | modificare sursă]

O investiție (metoda statică)[modificare | modificare sursă]

 • Calculul câștigului:

= Câștigul mediu anual
= Surplusul mediu al vânzărilor
CC=Costul capacității

 • Calculul rentabilității:

=Cheltuiala necesară la momentul t=0
R=Rentabilitatea
=Amortizarea
=Capitalul mediu
n=Durata investiției

 • Calculul amortizării:

=Durata amortizării

O investiție (metoda dinamică)[modificare | modificare sursă]

 • Valoarea actuală a lichidității unei serii de plăți:

Pentru o serie de plăți uniformă:

 • Costul capacității:
 • Metoda valorii capitalului:
 • Valoarea capitalului:

Pentru o serie de plăți uniformă:

Pentru investiția este rentabilă

 • Metoda anuității:

= Anuitate
= Mărimea creditului
= Rata anuală a dobânzii
- Numărul de ani de rambursare
Anuitate = amortisment + dobândă

Pentru o serie de plăți uniformă:

Pentru investiția este rentabilă

Mai multe investiții(metoda statică)[modificare | modificare sursă]

 • Compararea costurilor

=Costurile totale ale investiției A
=Costurile variabile pe bucată ale investiției A
=Cantitatea produsă
=Costuri fixe ale investiției A

 • Compararea câștigului


= Câștigul investiției A
= Prețul de vânzare al produsului obținut în urma investiției A

 • Compararea rentabilității

Perioada optimală de folosință[modificare | modificare sursă]

 • Valoarea maximă a capitalului:

, pentru toți

se află acolo unde este maxim.
=Perioada de folosință

 • Câștigul marginal:, pentru toți

=Suma obținută în cazul lichidării
este atins atunci când:

Finanțare[modificare | modificare sursă]

Regula de aur a finanțării[modificare | modificare sursă]

Regula 1:1:

Regula 2:1:

Regula de aur a bilanțului:

  • = capital propriu
  • = Capital străin
  • = Capital total
  • = Câștig
  • = Capital fix
  • = Capital mobil
  • = Rata dobanzii capitalului străin

Rentabilități[modificare | modificare sursă]

Rentabilitatea capitalului propriu:

Rentabilitatea capitalului străin:

Efectul Laverage[modificare | modificare sursă]

=Gradul de îndatorare

Valoarea dreptului de cumpărare a acțiunilor noi[modificare | modificare sursă]

  • = Cursul acțiunii vechi
  • = Cursul acțiunii noi
  • = Relația de cumpărare (pentru v acțiuni vechi pot fi cumpărate n acțiuni noi)

Cursul mixt:

Valoarea dreptului de cumpărare (DC):

Producție[modificare | modificare sursă]

Tipuri de salariu[modificare | modificare sursă]

 • Salariul pe o perioadă de timp: sau
  • = Salariul pe oră
  • = Salariul tarifar, pe oră
  • =Salariul în acord, pe oră
  • = Intensitate
  • = Performanță normală în cazul salariului în acord
  • = Rata salariului
  • = Timpul necesar pentru producerea unei bucăți
  • = Plata pe bucată în caz de acord
 • Salariul pe munca în acord:
  • Rata standard de acord:
  • Salariul în acord cu timpul de realizare:
  • Salariul în acord cu plata pe bucată:

Cantitatea optimă de comandat (cu costuri minimale)[modificare | modificare sursă]

Densitatea comenzilor dintr-o perioadă:
Costurile comenzilor dintr-o perioadă:
Costurile de stocare dintr-o perioadă:
Costurile totale ale comenzilor:
Cantitatea optimă comandată:

 • = Costuri fixe pe comandă
 • = Necesarul de material dintr-o perioadă
 • = Costurile de stocare în funcție de cantitate și perioadă
 • = Cantitatea comandată
 • = Costurile totale ale comenzilor dintr-o perioadă

Funcțiile de producție[modificare | modificare sursă]

 • Funcția Cobb-Douglas
  • = Output
  • , = Inputuri
  • , și = constante determinate de tehnologie
 • Funcția de producție de tip A:

  • productivitatea factorului
  • productivitatea marginală a factorului
  • produsul marginal total
  • respectiv isocuantele
  • respectiv rata marginală de substituție a factorilor
  • respectiv
  • coeficientul de producție
 • Funcția de producție de tip B (limitațională):
  • Consumul factorului de producție raportat la performanță:


  • Pentru mai multe agregate:=Consumul factorului de producție cu agregatul

  • Funcția de producție:

, deoarece
și

=Intensitatea agregatului
=Performanță

Mărimea optimă a cantității de mărfuri (cu costuri minimale)[modificare | modificare sursă]

 • Densitatea impusă într-o perioadă:
 • Costurile impuse într-o perioadă:
 • Costurile de depozitare și din dobânzi într-o perioadă:


 • Mărimea optimă a cantității de mărfuri:

Teoria costurilor[modificare | modificare sursă]

Termeni

 • Costuri totale
 • Costuri marginale
 • Costuri totale pe bucată (medii)
 • Costuri variabile pe bucată
 • Costuri fixe pe bucată

Vânzări[modificare | modificare sursă]

Elasticități[modificare | modificare sursă]

Elasticitatea directă (a cererii)

cerere perfect inelastică
cerere elastică
cerere unitar-elastică
cerere inelastică
cerere perfect elastică
efectul Snob

Elasticitatea indirectă (în cruce)

substitute
complemente

Elasticitatea venitului

Formarea prețului[modificare | modificare sursă]

 • Monopolul ofertei
  • Funcția preț-vânzări:
  • Funcția de venit:
 • =Prețul în funcție de cantitate
 • =Cantitate
 • =Câștig (Revenue)
  • Funcția de profit:
 • = Profit
 • = Prețul în funcție de cantitate
 • = Cantitate
 • = costurile variabile medii
 • = costurile marginale
 • = costurile fixe totale
  • Relația Amoroso-Robinson:
  • Indexul Lerner (măsoară puterea pieței):
 • Venitul marginal
 • Bunul economic
 • Prețul bunului economic
 • Elasticitatea prețului cererii
 • Concurență perfectă
  • Funcția de venit:
  • Venitul marginal:
  • Profitul marginal:
  • Profitul maximal:

Pragul de câștig (prag de rentabilitate)[modificare | modificare sursă]

Breakeven point (punctul în care costurile sunt acoperite):

Breakeven quantity (cantitate critică de venit):

 • =Cantitate
 • = costurile pe bucată, variabile
 • = costurile fixe, totale
 • = Prețul pe bucată (x)

Legături externe[modificare | modificare sursă]