Formule economice (contabilitate)

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Jump to navigation Jump to search
Euro symbol black.svg Formule economice

Economia afacerilor
Economie financiară
Contabilitate
Marketing
Logistică
Microeconomie
Macroeconomie
Matematică financiară

Toate articolele din serie
editează

Capital propriu = capital + prime de capital + rezerve de reevaluare + rezerve + sau - rezultatul reportat + sau - rezultatul exercițiului - repartizarea profitului

Capital permanent = capital propriu + provizioane pentru riscuri și cheltuieli + datorii pe termen lung

Patrimoniul net (capitalul propriu) = Activ - datorii

Patrimoniul brut = Patrimoniul net + Datorii

Cheltuieli + sau - rezultat = venituri

Activ + cheltuieli = Pasiv + venituri

Ecuația situației financiare: Resurse permanente - Utilizări permanente = Utilizări temporare - Resurse temporare

Egalitatea generalizatoare: Patrimoniul economic = Patrimoniul juridic

Ecuația generală a patrimoniului: Activul patrimonial = Pasivul patrimonial

Primele de capital = preț de emisiune - valoarea nominală

Rezervele de reevaluare = valuarea la reevaluare - valuarea de inregistrare in contabilitate

Activitatea de exploatare+Activitatea financiara = Activitatea curenta(ordinara)