Constantin Cantacuzino (stolnic)

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Jump to navigation Jump to search
Constantin Cantacuzino (stolnic)
Constantin Cantacuzino (stolnic) 2000 Romania stamp.jpg
Constantin Cantacuzino (stolnic)
Date personale
Născut1639 Modificați la Wikidata
Decedat (77 de ani) Modificați la Wikidata
Frați și suroriȘerban Cantacuzino Modificați la Wikidata
Cetățenie Țara Românească[*][[Țara Românească (stat (fost principat) și regiune istorică pe teritoriul României)|​]]
Byzantine imperial flag, 14th century, square.svg Imperiul Roman de Răsărit Modificați la Wikidata
Ocupațieistoric Modificați la Wikidata

Constantin Cantacuzino stolnicul (n. 1639 – d. 7 iunie 1716) a fost un boier din Țara Românească, recunoscut drept un reprezentat de seamă al umanismului în spațiul cultural român, cu aplecare spre domenii precum istoria și geografia. A făcut studii la Universitatea din Padova. Un izvor important pentru istoria românilor este harta Valahiei, realizată de el împreună cu Ion Comnen. Cantacuzino este și autorul unei istorii a Țării Românești, în care a încercat să umple lacuna de cunoștințe despre istoria timpurie a românilor.

A avut de asemenea multă influență în politică, fiind mentorul nepotului său de soră Constantin Brâncoveanu, în timpul domniei căruia a condus multă vreme din umbră politica externă. În numele voievodului, dar și în nume personal, stolnicul a purtat corespondență cu cancelariile importante ale vremii. În 1707 un conflict latent cu Brâncoveanu a escaladat, ceea ce a dus la retragerea lui Cantacuzino pe moșiile sale. Stolnicul și familia Cantacuzino au contribuit la mazilirea și uciderea lui Brâncoveanu în 1714. Succesor la domnie a fost Ștefan Cantacuzino, fiul stolnicului, însă pentru scurt timp, întrucât amândoi au suferit în 1716 soarta lui Brâncoveanu.

Viața și opera[modificare | modificare sursă]

Stolnicul Cantacuzino era fiul postelnicului Constantin Cantacuzino și al Elenei, fiica domnului Radu Șerban. Fratele Șerban Cantacuzino, nepotul Constantin Brâncoveanu și fiul său Ștefan Cantacuzino au fost domni ai Țării Românești.

Prin studiile începute, după uciderea tatălui în 1663, la Adrianopol și Constantinopol și desăvârșite începând cu 1667[1] la Universitatea din Padova, el devine un excelent cunoscător al culturii italiene, având cunoștințe temeinice de limbă italiană și latină, și al sferei culturii grecești. S-a păstrat un jurnal al învățăcelului din timpul studiului la Padova, care îl menționează pe un instructor de origine albaneză, Caludi[2]. Tânărul a dobândit renumele unui om erudit în Italia, el este menționat ca învățat din Louvain de către scriitorul Antonio Lupis[3]. Ulterior el a fost consultat cu privire la istoria Țării Românești de către generalul austriac Ferdinand Marsigli (1658-1730, originar din Bologna), care se va remarca printr-o monumentală descriere geografică și istorică a ținuturilor cursului mijlociu și inferior al Dunării[4].

În 1672 Cantacuzino este întemnițat din ordinul lui Grigore I Ghica, cel care dispusese în 1663 uciderea postelnicului Cantacuzino. Fratele său Șerban reuși să-l aducă la Constantinopol prin relațiile pe care le avea la Înalta Poartă și-l învesti odată ajuns domnitor, în 1678, cu dregătorii neînsemnate. Influența politică a stolnicului a fost totuși importantă, fiind exercitată mai ales prin membri ai familiei.

Pe plan politic Constantin Cantacuzino a fost adeptul unei linii antiotomane și a pledat pentru apropierea de Rusia și Sfântul Imperiu Roman de Națiune Germană.

Cu privire la cererea formulată de comitetul marii nobilimi maghiare din Făgăraș privind strângerea de fonduri pentru zidirea bisericii reformate, adresată «vecinilor» Constantin Brâncoveanu și Stolnicului Constantin Cantacuzino, ca proprietari ai satelor Sâmbăta și Recea, publicăm aici scrisoarea stolnicului Cantacuzino, din care se vede că marele voievod Constantin Brâncoveanu a dăruit bisericii reformate, pentru clădire, 200 de taleri leoni sau 400 fiorini ungurești. Până acum Constantin Brâncoveanu era cunoscut ca mare ocrotitor al Bisericii ortodoxe din întreg Răsăritul.

Stolnicul Cantacuzino pomenește inclusiv despre o altă scrisoare în legătură cu același dar.

Scrisoarea stolnicului Cantacuzino, pentru noi, este o dovadă despre relațiile destul de strânse care-au existat în trecut între Muntenia și Transilvania, îndemnând pe Constantin Brâncoveanu a priveghea asupra așezămintelor din Nordul Carpaților aproape ca și asupra celor din propria sa țară.

‟(Membrilor de toate categoriile ai bisericii reformate din Făgăraș) le doresc din toată inima mea toate binecuvântările sufletești și trupești și bunuri de mântuire.

Primind cu cinste scrisoarea Excelenței Voastre, scrisă mie la 26 Noiembrie, din ea am înțeles cererea Excelențelor Voastre către Ilustrul Voievod al Munteniei, Măria Sa, pentru un ajutor la zidirea bisericii din Făgăraș a Excelențelor Voastre. În privința căreia n’am trecut cu vederea, după dorința Excelențelor Voastre, să stăruiesc după putința mea, înaintea Măriei Sale Voievodului Munteniei, pentru lucrul Excelențelor Voastre, drept care Măria Sa a și poruncit să se numere la mâna curierului Excelențelor Voastre două sute de taleri leoni, adică patru sute de florini [fiorini] ungurești, ceea ce Excelențele Voastre o pot înțelege mai pe larg din scrisoarea Măriei Sale.

Eu însă și după asta, în orice vă pot servi Excelențelor Voastre după puțina mea putință, nu numai cu dragă inimă nu o trec cu vederea, ci mai mult voi socoti-o ca un câștig și noroc al meu.

După care, recomandând pe Excelențele Voastre pazei Îndurătorului Dumnezeu, rămân al Excelențelor Voastre totdeauna binevoitor vecin, servitor.

Târgoviște, 6 Dechemvrie 1713.”     

El a contribuit în mod hotărâtor la răsturnarea lui Constantin Brâncoveanu, probabil pentru a sprijini pretențiile la tron ale propriului fiu, Ștefan Cantacuzino[5]. Alături de acesta el este executat în noaptea de 6 spre 7 iunie 1716 la Constantinopol, sub acuzația colaborării cu austriecii.

Pe lângă corespondența cu renumite personalități politice, diplomați și cărturari ca Gherasim Cretanul, Antonio dall'Acqua, Albano Albanese sau Bonvicinius, stolnicul Cantacuzino a lăsat posterității caiete de note istorice și o operă istorică fundamentală, Istoria Țării Rumânești dintru început (1716)[6], care analizează critic un material extrem de bogat, cuprinzând autori antici, bizantini și occidentali. Lucrarea este redactată la inițiativa lui Ferdinand Marsigli[7] și susține cu multă fervență, combătând opiniile contrare, originea romană a poporului român și continuitatea sa pe teritoriul Daciei, acumulând mărturii despre teritoriul și locuitorii acestui stat, despre războaiele daco-romane și romanizarea Daciei. Cantacuzino subliniază faptul că românii se deosebesc de popoarele vecine prin capacitatea lor de a rezista vitregiilor istoriei, evidentă mai ales în menținerea structurilor politice proprii. Implicațiile politice nu i-au lăsat răgaz să-și definitiveze scrierea, care aplică metode de cercetare caracteristice istoriografiei moderne și conține prime elemente de critică a istoriei. Stolnicul este și autorul unei hărți a Țării Românești, tipărită în 1700 în limba greacă la Padova și folosită apoi în 1715 de Anton Maria Del Chiaro în a sa Istoria delle moderne rivoluzioni della Valachia, apărută la Veneția[8], precum și al prefeței unui liturghier din 1680, care a circulat în toate ținuturile locuite de români[9].

Un document valoros pentru cultura română îl constituie catalogul bibliotecii lui Constantin Cantacuzino, care conține printre altele și o listă a cărților tipărite în principatele române la sfârșitul veacului al XVII-lea[10]. Frumusețea bibliotecii Mănăstirii Mărgineni (jud. Prahova), întemeiată cu o parte a bibliotecii postelnicului Constantin Cantacuzino de la Mironești, este menționată deja la Del Chiaro. Se pare însă că puține cărți din acel patrimoniu au trecut în posesia stolnicului Cantacuzino. Era vorba mai ales de literatură religioasă, chiar și de sorginte protestantă[11]. În timpul studiilor tânărul Cantacuzino a întocmit un prim catalog al cărților achiziționate de el însuși, care au constituit baza bibliotecii sale. Printre acestea se aflau, pe lângă epopeile homerice, opere ale clasicilor greci și latini, scrierile filozofice și cosmografice ale lui Aristotel și comentariile la opera aristotelică de Alexandru din Afrodisia[12]. Ulterior biblioteca a fost îmbogățită de numeroase lucrări istoriografice, calendare, almanahuri, precum și de cărți aduse de oștenii români care participaseră în 1683 la asediul Vienei. De-a lungul vieții Cantacuzino a colecționat manuscrisele cărturarilor care trecuseră pe la Mărgineni și periodice de limbă italiană[13]. Biblioteca a fost destrămată după moartea stolnicului, ajungând parțial în posesia lui Nicolae Mavrocordat. Un catalog al bibliotecii consemnează în anul 1839 263 de titluri de cărți care erau încă păstrate la Mărgineni[11].

Ediții ale operei[modificare | modificare sursă]

 • 1901 - Operele lui Constantin Cantacuzino, editată de Nicolae Iorga, București
 • 1991 - Constantin Cantacuzino stolnicul: Istoria Țării Românești, București 1991

Note[modificare | modificare sursă]

 1. ^ La Călinescu se specifică anul 1665, dar Suta 2003 menționează o matricolă de înscriere de la 17 septembrie 1667.
 2. ^ Călinescu 1981, p. 33.
 3. ^ În IL' eroina veneta, ouero la vita di Elena Lucretia Cornara Piscopia, composta da Antonio Lupis, e dal medesimo cons, Veneția 1689, citată la Călinescu 1981, p. 33.
 4. ^ Vezi opera sa Danubius pannonico-mysicus observationibus geographicis, astronomicis, physicis perlustratus ab Aloysio Ferd. Com. Marsili, 2 vol. Haga / Amsterdam 1726.
 5. ^ Vezi și relatările despre dorința de putere a stolnicului la Călinescu 1981, p. 33. Conform Letopisețului Bălenilor al lui Radu Popescu deja tatăl cărturarului, postelnicul Constantin, ar fi amenințat că îl va răsturna prin intrigi pe Grigore Ghica: "(...)să laudă, că el au popit pă Grigorie-vodă, el îl va dăspopi" ([1]). Deosebit de critic față de Cantacuzini, cronicarul muntean îl acuză pe Constantin stolnicul nu numai de răsturnarea lui Brâncoveanu, ci și de otrăvirea fraților săi Șerban-Vodă și Iordache, spătarul, și-l numește în mod repetat "hoț bătrân". Vezi pasajul despre domnia lui Ștefan Cantacuzino din Istoriile domnilor Țărîi Rumînești la Wikisource [2].
 6. ^ Istoria Țării Rumânești a fost publicată pentru prima oară în 1858 de către George Ioanid, ca operă anonimă. A doua ediție a fost îngrijită în 1872 de Mihail Kogălniceanu. Nicolae Iorga va atribui lucrarea cu ocazia unei reeditări în 1901 lui Cantacuzino Stolnicul. O nouă ediție a lui Dan Simonescu (București, 1944) este cuprinsă și în volumul I din Cronicarii munteni, București 1961, ediție îngrijită de Mihail Gregorian, cu un studiu introductiv de Eugen Stănescu. Vezi Stahl 2001, nota 11.
 7. ^ Cererea cu întrebările privitoare la Țara Românească și corespondența în limba italiană dintre cei doi cărturari în Analele Academiei Române, XXI.
 8. ^ Stahl 2001, nota 12. Harta este publicată la: Al. T. Dumitrescu: Contribuțiuni la istoriografia românească veche, în Lui Ion Bianu, București 1916-1921. Cartea lui Del Chiaro descrie perioada în care acesta fusese secretarul lui Constantin Brâncoveanu.
 9. ^ Despre răspândirea până în Maramureș a unei versiuni preluate de Școala de la Râmnic Al. Duțu: Cultura română în civilizația europeană modernă, București 1978, p. 120 și 122 - Al. Duțu: Coordonate ale culturii românești în secolul XVIII (1700-1812), p. 34, nota 4, București 1969.
 10. ^ Despre acest catalog ca mărturie a culturii istorice și geografice a stolnicului vezi Dima-Drăgan 1967, passim - Iorga 1901 (1961), p. 34.
 11. ^ a b Suta 2003
 12. ^ Suta 2003. Catalogul din timpul studiilor în străinătate a fost descoperit în 1901 de Nicolae Iorga și publicat în 1907.
 13. ^ Catalogul integral a fost publicat de Dima-Drăgan, în 1964

Bibliografie[modificare | modificare sursă]

 • Livia Bacîru și Corneliu Dima-Drăgan (ed.): Biblioteca unui umanist român. C. Cantacuzino-Stolnicul (1640 - 1716), catalog al expoziției comemorative în Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România și Muzeul de Artă Feudală al Academiei Republicii Socialiste România Dim. Minovici, București 1966.
 • George Călinescu: Istoria literaturii române de la origini până în prezent, ed. a II-a, București 1981, p. 32-33.
 • Virgil Cândea: Stolnicul între contemporani, București 1971.
 • Radu-Stefan Ciobanu (Vergatti), "Pe urmele stolnicului Constantin Cantacuzino", Bucuresti, 1982.
 • Doina Curticăpeanu: Un mare patriot si umanist român-Constantin Cantacuzino Stolnicul, în: Steaua, XVII (1966), nr.6, p. 88-90.
 • Corneliu Dima-Drăgan: Un catalog necunoscut al bibliotecii Stolnicului Constantin Cantacuzino, în: Revista arhivelor 1964, 7, nr. 2, p, 286-303.
 • Corneliu Dima-Drăgan: Biblioteca unui umanist român. C. Cantacuzino-Stolnicul, București : Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă 1967.
 • Nicolae Iorga: Istoria literaturii române în secolul al XVIII-lea: 1688-1821, vol. I, București 1901 (1961).
 • Nicolae Iorga: Constantin Stolnicul Cantacuzino în: Revista Fundaþiilor Regale II, nr. 7, iulie 1935.
 • Ilie Minea: Ceva despre Constantin Cantacuzino Stolnicul, în: Cercetări Istorice, VIII-IX. (1932-1933), p. 73-79.
 • Mario Ruffini: Biblioteca Stolnicului Constantin Cantacuzino, trad. din limba ital. de D. D. Panaitescu și Titus Pârvulescu. Pref. de Virgil Cândea, București : Ed. Minerva 1973.
 • Henri H. Stahl: Gânditori și curente de istorie socială românească, București 2001, cap I: Problemele țărilor românești în "Criza Orientală", 3) Gânditorii români din epoca umanismului, b) Constantin Cantacuzino Stolnicul (online).
 • Ioana Alina Suta: Aspecte privind biblioteca umanistă a Stolnicului Constantin Cantacuzino, în: Bibliorev. Revista electronică a Bibliotecii Centrale Universitare "Lucian Blaga" Cluj Napoca, Nr. 8 (2003), online
 • Constantin Șerban: Recenzii Mario Ruffini: Biblioteca Stolnicului Constantin Cantacuzino, în: Revue Roumaine d'Histoire, 1974, t. XIII, nr. 2, p. 341-344.

Vezi și[modificare | modificare sursă]

Legături externe[modificare | modificare sursă]