Sari la conținut

Admitanță

De la Wikipedia, enciclopedia liberă

În electrotehnică, admitanța este o mărime fizică ce caracterizează un circuit electric de curent alternativ și care este raportul dintre valorile eficace ale intensității și tensiunii aplicate:

Este inversul impedanței:

Unitatea de măsură în Sistemul internațional de unități este siemensul.

Unități SI în electromagnetism
Simbol mărime Mărime electrică Unitate de măsură (UM) Simbol UM Transformare în UM fundamentale
I Intensitatea curentului electric amper A A = W/V = C/s
q Cantitate de electricitate coulomb C A·s
U Diferență de potențial; Forță electromotoare volt V J/C = kg·m2·s−3·A−1
R, Z, X Rezistență, Impedanță, Reactanță ohm Ω V/A = kg·m2·s−3·A−2
ρ Rezistivitate ohm metru Ω·m kg·m3·s−3·A−2
P Putere electrică watt W V·A = kg·m2·s−3
C Capacitate electrică farad F C/V = kg−1·m−2·A2·s4
Elastanță 1 / farad F−1 V/C = kg·m2·A−2·s−4
ε Permitivitate farad pe metru F/m kg−1·m−3·A2·s4
χe Susceptibilitate electrică (adimensional) - -
G, Y, B Conductanță, Admitanță, Susceptanță siemens S Ω−1 = kg−1·m−2·s3·A2
σ Conductivitate siemens pe metru S/m kg−1·m−3·s3·A2
H Câmp magnetic, Intensitatea câmpului magnetic amper pe metru A/m A·m−1
Φm Flux magnetic weber Wb V·s = kg·m2·s−2·A−1
B Densitatea fluxului magnetic, Inducție magnetică, Forța câmpului magnetic tesla T Wb/m2 = kg·s−2·A−1
Reluctanță amper pe weber A/Wb kg−1·m−2·s2·A2
L Inductanță henry H Wb/A = V·s/A = kg·m2·s−2·A−2
μ Permeabilitate henry pe metru H/m kg·m·s−2·A−2
χm Susceptibilitate magnetică (adimensional) - -